Anda di halaman 1dari 1

1. Cari perkataan tersembunyi.

1.Tanah Loam 6.Pencakar


2.Pasir Sungai 7.Sekateur
3.Bahan Organic 8.Menyiram
4.Celosia 9.Menggembur
5.Zinnia 10.Membaja

m e n y i r a m b h i v s b p

e b a x z x w t y u i p o r e

m b a h a n o r g a n i k d c

b v f d d k j u d u u k j c a

a s r b a u k b y z h q j k

j c f t u b h k l f y k t v a

a p T a n a h l o a m h y n r

a o d z i z u e y f k j j o k

q z l f g s e k a t e u r t k

l i k j l h o y q h t e q e e

r n j f g p z l u d k k o j d

m n n m e n g g e m b u r n o

t i b t z u j q j c u o g b k

p a s i r s u n g a i d j d b