Anda di halaman 1dari 1

KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN EMPAT

HASIL PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN ARAS DAN SUBARAS


UTAMA KHUSUS

BIDANG BAHASA
[INTERPERSONAL, 1.0 BERINTERAKSI UTK. JALIN 1.1 BERBUAL
M MAKLUMAT ESTETIK] & ERAT HUBUNGAN MESRA 1.2 MENDENGAR A1 – i, ii, iii, iv, v, vi
A 1.3 MENYAMPAIKAN MAKSUD A2 – i, ii, iii, iv, v, vi, vii
T 1.4 BERSOAL JAWAB A3 – i, ii, iii, iv
L 1.5 BERBINCANG DAN MEMBIDAS HUJAH
A 1.6 MENYATAKAN PERASAAN
M
A
T 2.0 MEMBERI PENDAPAT BERNAS 2.1 MENCETUS IDEA BERNAS A1 – i, ii, iii, iv
SBG. SUMBANGAN DLM. 2.2 MENGHURAI IDEA BERNAS A2 – i, ii, iii
KEMAHIRAN PERBINCANGAN 2.3 MEMPERKUAT HUJAH A3 – i
BAHASA 2.4 MENGEMUKAKAN CADANGAN MEMBINA
[MENDENGAR, BERTUTUR, 2.5 MEMBERI PENJELASAN SPONTAN
MEMBACA. MENULIS]
O I 3.0 BERUNDING SECARA SANTUN 3.1 BERBINCANG GUNA RAGAM BAHASA A1 – i, ii, iii, iv
B N UTK. DAPAT PERSETUJUAN & 3.2 MENERIMA/ MENOLAK PANDANGAN A2 – i, ii, iii
J T KATA SEPAKAT 3.3 MENYATAKAN PENDIRIAN YANG JELAS A3 – i, ii
E E 3.4 MENCAPAI KATA SEPAKAT
K R
T P
I E A1 – i, ii
F R 4.0 MEMBUAT PERTIMBANGAN 4.1 MENGESAN KECONDONGAN PENDAPAT A2 – i, ii
S UTK. CAPAI KEPUTUSAN 4.2 MENJELASKAN PERTIMBANGAN YG. ADIL A3 – i
O
N
A 5.0 MEMUJUK UTK. PENGARUHI 5.1 BICARA & RAYU GUNA AYAT BERKESAN A1 – i, ii, iii
O L PIHAK LAIN LAKUKAN 5.2 HUJAH BERNAS UTK PENGARUHI A2 – i, ii
R SESUATU 5.3 MERAYU DGN. GUNA STRATEGI BERKESAN A3 – i
G
A
N
6.0 BERURUS DGN. PIHAK 6.1 PENGGUNAAN UNSUR PARALINGUISTIK A1 – i, ii, iii
I
TERTENTU UTK. DPT.KAN 6.2 PENGGUNAAN AYAT, LARAS SESUAI A2 – i
S
BRGN. & PERKHIDMATAN 6.3 MENGAMBIL TINDAKAN SUSULAN A3 – i
A
S
I
7.0 MENDAPAT MAKLUMAT DPD. 7.1 MENGENAL IDEA UTAMA
K PELBAGAI SUMBER YG. 7.2 MENYATAKAN MAKSUD PERKATAAN SUKAR
U DIDENGAR, DIBACA & 7.3 MENYOAL UTK. DPT. PENJELASAN LANJUT A1 – i, ii, iii, iv, v, vi, vii
R DITONTON 7.4 MEMBACA PANTAS SECARA IMBASAN A2 – i, ii, iii
HASIL PEMBELAJARAN
I 7.5 MEMAHAMI MAKSUD TERSURAT/ TERSIRAT A3 – i
K 7.6 MEMBEZAKAN FAKTA DGN. PANDANGAN
U 7.7 MEMAHAMI LARAS BAHASA BAHAN
L
U
M M 8.0 MEMPROSES MAKLUMAT 8.1 MENYARING MAKLUMAT IKUT KLASIFIKASI
A UTK. KEPERLUAN TERTENTU 8.2 MENYUSUN MAKLUMAT IKUT KEUTAMAAN
K 8.3 MEMBUAT PERTIMBANGAN TELITI A1 – i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii
L 8.4 MENGOLAH MAKLUMAT SECARA KOHEREN A2 – i, ii, iii, iv, v
U 8.5 MENTAFSIR MAKLUMAT SECARA RASIONAL A3 – i
SISTEM BAHASA
M 8.6 MENYEMAK MAKLUMAT UTK UBAH/TERIMA
A 8.7 MENILAI MAKLUMAT SECARA KESELURUHAN
T 8.8 MEMBUAT RUMUSAN DGN. ALASAN WAJAR

9.0 MENYAMPAIKAN MAKLUMAT 9.1 PENGGUNAAN KATA, AYAT YANG TEPAT


PENGISIAN KURIKULUM UTK. TUJUAN TERTENTU 9.2 MENENTUKAN FORMAT YANG SESUAI A1 – i, ii, iii, iv, v
1.0 ILMU 9.3 MERANGKA PENYAMPAIAN DAN EDARAN A2 – i, ii, iii, iv
2.0 NILAI 9.4 MENYEDIAKAN HUJAH PEMBENTANGAN A3 – i
3.0 WARGA
4.0 SOSIOBUDAYA
5.0 KEMAHIRAN
BERNILAI 10.0 MEMAHAMI & MEMBERI 10.1 MENCERITAKAN SEMULA KARYA
TAMBAH: RESPONS PERIBADI TTG. 10.2 KENAL PASTI PERKARA MENARIK A1 – i, ii, iii, iv, v
-Kem. Berfikir KARYA SASTERA 10.3 MENYATAKAN BENTUK & NADA PUISI A2 – i, ii, iii
-Kem. Tek. Maklumat 10.4 MENYATAKAN JENIS, CIRI, TEMA, DLL. A3 – i, ii, iii, iv
-Kem. Belajar Cara Belajar 10.5 MENGHURAI MAKSUD, GAYA, UNSUR BUNYI
-Kajian Masa Depan 10.6 ULAS WATAK, LATAR, PLOT, S.P., DLL
-Kecerdasan Pelbagai E
-Pemb. Konstruktivisme S 11.0 MENGUASAI GAYA BAHASA & 11.1 MENGENAL GAYA BAHASA BUKAN KREATIF A1 – i, ii, iii
-Pemb. Kontekstual T LARAS BAHASA DLM. KARYA 11.2 M’ANALISIS GAYA BAHASA KARYA SASTERA A2 – i, ii, iii
E PENULISAN KREATIF & 11.3 MEMBANDINGKAN LARAS BAHASA A3 – i, ii
T BUKAN KREATIF
I
K
12.1 MENGHASILKAN PROSA/ PUISI
12.2 MEMIILIH ISI & MERANGKA PENULISAN A1 – i, ii, iii, iv, v
12.0 MENGHASILKAN PENULISAN 12.3 MEMBINA AYAT TOPIK DAN HURAIAN A2 – i, ii, iii
KREATIF & BUKAN KREATIF 12.4 MENYUSUN ISI & PENANDA WACANA A3 – i, ii, iii, iv
12.5 MENULIS BARIS PUISI DGN. KEMAS & INDAH
12.6 MENGEDIT & MEMURNIKAN KARYA

Anda mungkin juga menyukai