Anda di halaman 1dari 2

JADUAL PERLAKSANAAN TANAMAN CILI

Nama
Tarikh Tanam
Luas Kawasan
Jumlah Polibeg
Lokasi
Vareti

Hari Lepas Rawatan


Tarikh
Pemindahan Aktiviti Objektif
Sebenar Produk Kuantiti
Anak Benih
-9 Rawatan media Suburi 5ml dlm 100ml air Untuk mencegah penyakit dalam tanah
dan meimbangi pH tanah
7 Kawalan serangga dan penyakit DOLTOX 503 30ml/18 liter air Untuk mengawal serangga dan penyakit
Penambahan baja cecair HI-NK 30ml/18 liter air yang menyeluruh
CALCIUM 2020 50ml/18 liter air Menggalakkan dan mempertingkatkan
BICOMINE 3ml/18 liter air pertumbuhan awal pokok
14 Kawalan serangga dan penyakit MOSPILAN 15ml/18 liter air Mengawal kutu trips
21 Kawalan serangga dan penyakit DOLTOX 503 30ml/18 liter air Untuk mengawal serangga dan penyakit
DACONIL 2757 30ml/18 liter air yang menyeluruh
ORTUS 5%SC 10ml/18 liter air Mengawal kutu hamama
28 Kawalan serangga dan penyakit MOSPILAN 15ml/18 liter air Mengawal kutu trips
35 Kawalan serangga dan penyakit DOLTOX 503 30ml/18 liter air Untuk mengawal serangga dan penyakit
Penambahan baja cecair ORTUS 5%SC 10ml/18 liter air yang menyeluruh
HI-NK 30ml/18 liter air Mengawal kutu hamama
CALCIUM 2020 50ml/18 liter air Merngsang dan menggalakkan pertumbuhan
BICOMINE 3ml/18 liter air pokok dan bunga
40 Penbajaan WONDEFUL 20g/pokok Membekal baja organik untuk keperluan
44 Kawalan serangga dan penyakit MOSPILAN 15ml/18 liter air tambahan pokok
51 Kawalan serangga dan penyakit Sumi-Alpha 205EC 20ml/18 liter air Mengawal kutu trips
Penambahan baja cecair DACONIL 2757 30ml/18 liter air Untuk mengawal serangga dan penyakit
HI-NK 30ml/18 liter air yang menyeluruh
BICOMINE 3ml/18 liter air Menggalakkan pembentukan buah
Hari Lepas Rawatan
Tarikh
Pemindahan Aktiviti Objektif
Sebenar Produk Kuantiti
Anak Benih
63 Kawalan serangga dan penyakit ORTUS 5%SC 10ml/18 liter air Mengawal penyakit dan serangga
Penambahan baja cecair MOSPILAN 15ml/18 liter air Mengawal daya ketahanan pokok utama
DACONIL 2757 30ml/18 liter air untuk melawan penyakit
CALCIUM 2020 50ml/18 liter air
BICOMINE 3ml/18 liter air
Pembajaan WONDEFUL 20g/pokok Menggalakkan pertumbuhan pokok
77 Kawalan serangga dan penyakit Sumi-Alpha 205EC 20ml/18 liter air Mengawal penyakit dan musuh utama
Penambahan baja cecair DACONIL 2757 30ml/18 liter air Meningkatkan mutu dan menambah
HI-NK 30ml/18 liter air hasil pengeluaran pertanian
BICOMINE 3ml/18 liter air
WONDERFUL 20g/pokok Menggalakkan pertumbuhan pokok
91 Kawalan serangga dan penyakit ORTUS 5%SC 10ml/18 liter air Mengawal penyakit dan serangga
Penambahan baja cecair MOSPILAN 15ml/18 liter air Mengawal daya ketahanan pokok utama
DACONIL 2757 30ml/18 liter air untuk melawan penyakit
CALCIUM 2020 50ml/18 liter air
BICOMINE 3ml/18 liter air
Pembajaan WONDERFUL 20g/pokok Menggalakkan pertumbuhan pokok
105 Kawalan serangga dan penyakit Sumi-Alpha 205EC 20ml/18 liter air Mengawal penyakit dan musuh utama
Penambahan baja cecair DACONIL 2757 30ml/18 liter air Meningkatkan mutu dan menambah
HI-NK 30ml/18 liter air hasil pengeluaran pertanian
BICOMINE 3ml/18 liter air
Pembajaan WONDERFUL 20g/pokok Menggalakkan pertumbuhan pokok
120 Kawalan serangga dan penyakit ORTUS 5%SC 10ml/18 liter air Mengawal penyakit dan serangga
hingga Penambahan baja cecair MOSPILAN 15ml/18 liter air Mengawal daya ketahanan pokok utama
300 DACONIL 2757 30ml/18 liter air untuk melawan penyakit
CALCIUM 2020 50ml/18 liter air
BICOMINE 3ml/18 liter air
Pembajaan WONDERFUL 20g/pokok Menggalakkan pertumbuhan pokok