Anda di halaman 1dari 1

UNIT KEWANGAN ZON 8

PEJABAT BENDAHARI
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

BUTIR-BUTIR PERIBADI PENERIMA HONORARIUM

NAMA : ______________________________________

NO. KAD PENGENALAN : ______________________________________

NO. PEKERJA UiTM : ______________________________________

JAWATAN/GRED : ______________________________________

ALAMAT MAJIKAN : ______________________________________

NO. PELAJAR UiTM : ______________________________________

NO TELEFON : ______________________________________

FAKULTI / KOD PROGRAM : _______________________________________

NAMA PROGRAM : _______________________________________

BERTUGAS SEBAGAI :
(Contoh : Penceramah / Pengadil / Jurulatih /
Fasilitator / Jurupandu Arah / dan lain-lain)

MASA & TEMPOH BERTUGAS : ______________________________________

TARIKH BERTUGAS : _______________________________________

NAMA & NO. AKAUN BANK : ______________________________________

Dengan ini saya mengaku telah menjalankan tugas seperti di atas. Sehubungan
Dengan itu, saya * telah menerima / * mohon bayaran honorarium sebanyak
RM ______dalam perkataan Ringgit Malaysia ________________________bagi
tugasan tersebut.
Disahkan oleh :

(Tandatangan penerima) (Tandatangan dan cop Ketua Bahagian)

Nota : * Potong yang tidak berkenaan

Anda mungkin juga menyukai