Anda di halaman 1dari 2

JADWAL PEMBINA UPACARA BENNDERA HARI SENIN

SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO HARI / TANGGAL KELAS WAKTU PEMBINA UPACARA PEMBINA CADANGAN

1 SENIN, 22 Juli 2019 IX-A 07.25 - 08.00 BAHRUL MUNIR, S.Pd 1. ABDUL KAHAR MUZAKKIR, S.Pd
2 SENIN, 29 Juli 2019 IX-B 07.25 - 08.00 NURWAHIDA, S.Si. 2. RUSDIASIH, S.Pd
3 SENIN, 5 Agustus 2019 IX-C 07.25 - 08.00 SUKARMAIN, S.Pd. 3. Drs. KHALIDI
4 SENIN, 12 Agustus 2019 IX-D 07.25 - 08.00 H. NAJAMUDDIN, S.Sos 4. L. M. SUPARDIN, S.Pd
5 SENIN, 19 Agustus 2019 IX-E 07.25 - 08.00 MUHIBBIN, S.Pd.Mat 5. MUSTAFID, S. Pdi
6 SENIN, 26 Agustus 2019 IX-F 07.25 - 08.00 SARIFA ZAINAB, S.Pd.
7 SENIN, 2 September 2019 VIII-A 07.25 - 08.00 SAHNAM, S.Pd
8 SENIN, 9 September 2019 VIII-B 07.25 - 08.00 MUHAMAD DONI ARISANDI, S.Pd.
9 SENIN, 16 September 2019 VIII-C 07.25 - 08.00 RETNO SATRIA, WEM, S. Pd
10 SENIN, 30 September 2019 VIII-D 07.25 - 08.00 MOHAMAD SUBLI, S.Pd.
11 SENIN, 7 Oktober 20019 VIII-E 07.25 - 08.00 IDA MARIYATI, S. Pd
12 SENIN, 14 Oktober 20019 VIII-F 07.25 - 08.00 YULIA ERLINA, S.Pd.
13 SENIN, 21 Oktober 20019 VII-A 07.25 - 08.00 M. AZWARDI SAUD, S.Pd.
14 SENIN, 28 Oktober 20019 VII-B 07.25 - 08.00 MURHANAH, S. Pd
15 SENIN, 4 November 2019 VII-C 07.25 - 08.00 MUZAKKAR ILHAMDI, W., S. Pd
16 SENIN, 11 November 2019 VII-D 07.25 - 08.00 MARLIANA PAHRI, S.Pd.
17 SENIN, 18 November 2019 VII-E 07.25 - 08.00 NURHASANAH, S. Pd
18 SENIN, 25 November 2019 VII-F 07.25 - 08.00 MUQSHAD ALWI,S.Pd
19 SENIN, 21 Desember 2019 VII-G 07.25 - 08.00 ANHAR, S. Pd
20 SENIN, VII-G 07.25 - 08.19 MARLIANA PAHRI, S.Pd.
Catatan :
Wali Kelas menyiapkan kelas binaannya menjadi petugas upacara
sesuai jadwal agar pelaksanaan upacara berjalan tertib dan hidmat
Pringgabaya, 18 Juli 2019
Kepala Sekolah

ABDUL KAHAR MUZAKKIR, S.Pd


NIP. 19690925 199303 1 004
JADWAL PEMBINA UPACARA BENNDERA HARI SENIN
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO HARI / TANGGAL KELAS WAKTU PEMBINA UPACARA PEMBINA CADANGAN

1 SENIN, 14 Jnuari 2019 IX-A 07.25 - 08.00 MUHIBBIN, S.Pd.Mat 1. ABDUL KAHAR MUZAKKIR, S.Pd
2 SENIN, 21 Januari 2019 IX-B 07.25 - 08.01 SUKARMAIN, S.Pd. 2. RUSDIASIH, S.Pd
3 SENIN, 28 Januari 2019 IX-C 07.25 - 08.02 NURWAHIDA, S.Si. 3. Drs. KHALIDI
4. L. M. SUPARDIN, S.Pd
4 SENIN, 4 Februari 2019 IX-D 07.25 - 08.03 SARIFA ZAINAB, S.Pd.
5 SENIN, 11 Februari 2019 IX-E 07.25 - 08.04 MUQSHAD ALWI,S.Pd
6 SENIN, 18 Februari 2019 IX-F 07.25 - 08.05 H. NAJAMUDDIN, S.Sos
7 SENIN, 25 Februari 2019 IX-G 07.25 - 08.06 M. AZWARDI SAUD, S.Pd.

8 SENIN, 4 Maret 2019 VIII-A 07.25 - 08.07 MOHAMAD SUBLI, S.Pd.


9 SENIN, 18 Maret 20019 VIII-B 07.25 - 08.08 MURHANAH, S.Pd.
10 SENIN, 25 Maret 2019 VIII-C 07.25 - 08.09 SAIFUDIN ZUHRI, S.Ag.,M.Pd.

11 SENIN, 1 April 2019 VIII-D 07.25 - 08.10 PAHMI, S.Pd


12 SENIN, 8 April 2019 VIII-E 07.25 - 08.11 BAHRUL MUNIR, S.Pd
13 SENIN, 15 April 2019 VIII-F 07.25 - 08.12 SAHNAM, S.Pd

14 SENIN, 13 Mei 2019 VII-A 07.25 - 08.13 MUHAMAD DONI ARISANDI, S.Pd.
15 SENIN, 20 Mei 2019 VII-B 07.25 - 08.14 YULIA ERLINA, S.Pd.
20 SENIN, VII-G 07.25 - 08.19 MARLIANA PAHRI, S.Pd.
Catatan :
Wali Kelas menyiapkan kelas binaannya menjadi petugas upacara

Pringgabaya, 8 Januari 2019


Kepala Sekolah

ABDUL KAHAR MUZAKKIR, S.Pd


NIP. 19690925 199303 1 004

Anda mungkin juga menyukai