Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Tarikh : 21 Julai 2010 (Rabu)

Tunjang : Kecergasan Masa : 7.45 Pagi – 8.45 Pagi (60 Minit)

Tajuk : Masa Tindak Balas Tahun : 2 Profesor

Sub-Tajuk : Peka Dengan Rangsangan Bil. Murid: 40 orang ( lelaki; perempuan)

Pengalaman lepas : Murid pernah melakukan aktiviti yang melibatkan masa tindak balas.

Hasil pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;

1. Psikomotor : memberi tindak balas dengan pantas apabila nombor mereka dipanggil sekurang-kurangnya

3 daripada 5 kali percubaan secara berpasangan dalam jarak 2 meter.

2. Kognitif : berjaya menerangkan tentang bahagian-bahagian anggota badan yang terlibat dalam aktiviti yang

melibatkan masa tindak balas.

3. Afektif : berasa gembira dan menunjukkan minat semasa menjalankan aktiviti.

Penerapan Nilai : Peka mendengar arahan, kerjasama dan kepimpinan.

Kemahiran Berfikir : Membuat perbandingan antara murid yang mempunyai masa tindak balas yang baik atau lemah.

Penggabungjalinan : Pergerakan asas – lokomotor dan bukan lokomotor.

Bahan : 4 buah kon besar


BAHAGIAN / BUTIRAN MENGAJAR / FOKUS ALATAN /
AKTIVITI ORGANISASI KELAS
MASA PEMBELAJARAN CATATAN
Permulaan a). Set induksi: iii. Murid menyebut nama pelari
( 5 minit ) Pelari pecut pecut
G
iv. Murid menyebut acara yang 4 buah kon
i. Guru disertai pelari pecut XXXXXXX 30m
menunjukkan v. Murid menyatakan kejayaan yang
XXXXXXX
gambar pelari pernah diraih oleh atlet pecut
pecut dan
mendapatkan
40m
respon daripada
murid.
Kawasan grid berukuran 30m x
40m.
Murid beratur secara tertib dan
terurus.

G 4 buah kon
X X X X 30m
X X X X
X X X
b). Memanaskan
badan: 40m

i. Murid berlari bebas i. Murid menggunakan semua Grid berukuran 30m x 40m.
di dalam grid. ruang yang ada. Murid berlari bebas di dalam
kawasan grid.

ii. Sentiasa peka dan i. berhenti


bersedia dengan ii. duduk
arahan guru. iii. melompat
c). Regangan:
G
i. Bahagian atas i. biceps 4 buah kon
badan ii. triceps X X X X 30m
iii. pectoralis major
X X X X
iv. rectus abdominis
X X X

40m
ii. Bahagian bawah i. quadriceps
badan ii. hamstring
Grid berukuran 30m x 40m.
iii. gastrocnemius
Murid berselerak di dalam kawasan
grid.
Guru menunjukkan demonstrasi
bagi aktiviti regangan dan memilih
beberapa orang murid untuk
mengetuai aktiviti.

Perkembangan
( 30 minit )

Langkah 1 a). Gerak kerja kelas


Pengenalan i. Bergerak i. Berdua 4 buah kon
( 10 minit ) membentuk ii. Bertiga G
kumpulan mengikut iii. Berempat X X X X 30m
arahan guru.
X X X X
X X X

40m

Grid berukuran 30m x 40m.


Murid berselerak di dalam kawasan
grid.
Murid membentuk kumpulan
mengikut arahan guru.
Murid yang gagal masuk ke mana-
mana kumpulan akan dikira kalah

Langkah 2 b). Gerak kerja ii. Murid A akan membuat aksi 4 buah kon
Ansur maju berpasangan. bebas dan murid B akan cuba
G
( 10 minit ) i. Menghadap meniru aksi yang dibuat.
cermin (Murid A iii. Murid A dan B akan bertukar X X X X X
akan bertindak peranan.
30m
sebagai pelaku
dan murid B akan X X X X X
menjadi
cerminnya)
40m

Grid berukuran 30m x 40m.


Murid akan membuat barisan
secara berpasangan secara teratur.
Murid A akan menghadap Murid B.
Jarak Murid A dan Murid B adalah 1
meter..
Jarak antara pasangan adalah 2
meter.
Murid akan membuat aktiviti
sehingga mendapat arahan
seterusnya daripada guru.
Langkah 3 c). Gerak kerja i. Ketua melakukan sebarang 4 buah kon
Latih tubi berkumpulan. pergerakan G
( 10 minit ) i. Ikut ketua ii. Ahli kumpulan meniru segala
X X
perbuatan pergerakan yang
dilakukan oleh ketua kumpulan X X X X
30m
X X X X
X X

40m
Grid berukuran 30m x 40m.
Murid dibahagikan kepada 2
kumpulan di dalam grid tersebut.
Di dalam setiap kumpulan, seorang
ketua akan dipilih.
Ketua yang dipilih akan membuat
aksi bebas yang akan diikuti oleh
ahli kumpulan yang lain.
Peranan sebagai ketua akan
bertukar dan memberi peluang
kepada semua ahli kumpulan untuk
menjadi ketua.
Aktiviti berterusan sehingga
mendapat arahan seterusnya
daripada guru.
Kemuncak a). Permainan kecil.
( 15 minit ) i. Belalang belatuk i. Belalang akan mengejar belatuk
ii. Belatuk akan lari supaya tidak G 4 buah kon
ditangkap oleh belalang X X
X X
X X 30m
X X

40m

Grid berukuran 30m x 40m.


Murid akan bermain di dalam grid.
Murid dibahagikan kepada 2
kumpulan dan berbaris secara
menegak di hadapan guru.
Jarak antara 2 kumpulan adalah 2
meter.
Satu kumpulan akan menjadi
belalang dan satu kumpulan lagi
menjadi belatuk.
Apabila guru menyebut belalang,
kumpulan belalang akan mengejar
dan menangkap belatuk.
Penutup a). Gerak kendur:
( 10 minit )
G
i. Bahagian bawah i. biceps
anggota badan ii. triceps X X X X X 30m 4 buah kon
iii. pectoralis major
X X X X X
iv. rectus abdominis
X X X X X

40m
ii. Bahagian atas i. quadriceps
Grid berukuran 30m x 40m.
anggota badan ii. hamstring
Murid akan membentuk 3 barisan
iii. gastrocnemius
secara menegak di hadapan guru.
Guru akan menunjukkan
demonstrasi untuk aktiviti yang
dijalankan.

b). Sesi refleksi

i. Guru memberikan i. Guru menerangkan kepentingan


rumusan tentang masa tindak balas.
keseluruhan aktiviti
yang dijalankan.

ii. Guru menerangkan i. Mata


bahagian-bahagian ii. Telinga
anggota badan iii. Tangan
yang terlibat dalam iv. Kaki
aktiviti berkaitan v. Badan
masa tindak balas.

iii. Murid memberikan i. Murid menerangkan 3 anggota


refleksi individu. badan yang terlibat dalam aktivti
masa tindakbalas

Anda mungkin juga menyukai