Anda di halaman 1dari 3

A

PANITIA PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL


SMP BAHRUL MAGHFIROH
“The REAL Islamic Boarding School for Bright Future”
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Mapel : BahasaJawa Hari/ Tanggal:.............,...........Juli2021


Kelas : 7, A, B, C, dan D Waktu : 60Menit

Pilihanjawaban yang paling benar 14. Bocah kembar iku rupane padha banget ora ono
bedane pindhane kaya…
1. Bapak … sepedah anyar kanggo adik. A. Bocah kembar C. Jambe sinegar
A. tumbas C. mundhut B. Mimi lan mintuna D. Kembang sepasang
B. tuku D. tetukon 15. Bapak karo ibu lunga menyang omahe pakdhe.
2. Ing mangsa rendheng mangkene kali-kali padha Ukoro ngoko lugu iki yen disalin nganggo kromo
banjir amarga katrajang banyu. alus…
Mangsa rendheng tegese wayah… A. Bapak kaliyan ibu tindak datheng dalemipun
A. Udan C. Panas pakdhe
B. Ketiga D. Mareng B. Bapak kaliyan ibu kesah datheng daleme
3. Bapak lungo menyang kantor. Tembung lunga pakdhe
kramane… C. Bapak kaliyan ibu tindak datheng griyanipun
A. Dolan C. Tindak pakdhe
B. Kesah D. Dolanan D. Bapak kalih ibu tindhak datheng dalemipun
4. Safitri pancen landhep …mula yen ana sekolahan pakdhe
pinter dhewe. 16. Kembang kencur tinandur tepini sumur. Kudu jujur
A. Pikire C. atine yen kowe kepingin…
B. Akale D. polahe A. Subur C. Makmur
5. Bu sundari penggaweane dodol kripik tempe ing B. Kajur D. Mashur
pasar. 17. Kelas lima sing jenenge putri ayu banget kaya…
Tembung dodol kosok baline… A. Dewi sinta C. Dewi Madrim
A. Gawe C. nggarap B. Dewi sekartaji D. Dewi Ratih
B. Tuku D. nggolek 18. Kutha Batu kuwi wes kondhang khota apel.
6. Aku dikongkon bu guru tuku kertas. Tembung kondang podho tegese…
Dikongkon kromo aluse… A. Misuwur C. Mashur
A. Dikengken C. diutus B. Dikenal D. Terkenal
B. Dipun kengken D. dikon 19. Bocah loro kakak adhik rukun banget …ngendi wae
7. Ing mangsa ketigo wit-witan akeh sing padha tansah bebarengan.
garing. A. Arep C. Menyang
Mangsa ketigo kosok baline… B. Bakal D. Kanggo
A. Mangsa udan C. mangsa rendheng 20. Wong jowo kuwi kudu tansah nglestareake
B. Mangsa labuh D. mangsa mareng kebudayan jawa.
8. Bagus ora mlebu sekolah…lara panas Nglestareake tembung liya…
A. Jalaran C. sebab A. Ngrumat C. ngleluri
B. Merga D. lagi B. Njaga D. nyinaoni
9. …sing lagi nyaponi latar kae? 21. Oyote kayu ing alas biso kanggo nahan banyu
A. Apa C. ngapa supoyo dadi sumber banyu seng gedhe lan…
B. Sapa D. yaapa A. Bening C. reged
10. Bocah sing bebudine apik keno kanggo tepo… B. Buthek D. sethithik
A. Tulodha C. Tepak 22. Ajining diri dumunung ono ing lathi, Ajining rogo
B. Sliro D. Rasa dumunung ono ing…
11. Ibu badhe mundut tigan dateng wandhe. Tembung A. Bushono C. Saliro
badhe tegese… B. Astho D. Sobo
A. Arep C. Menyang 23. Warga kotha malang tansah njogo karesikan
B. Bakal D. Kanggo lingkungan, amargo nduwe roso handarbeni
12. Pak tani podo nggarap…sing arep ditanduri pari Rasa handarbeni tegese…
A. Sawah C. Pekarangan A. Melu ndandani C. Melu ngresiki
B. Tegal D. Mburitan B. Melu nduweni D. Melu nglakoni
13. Doni wingi lunga menyang Batu karo ibune. 24. Di dawuhi … aja guyon banter-banter simbah lagi
Tembung lungo kosok baline… sare, mung inggah inggih mboten kepanggih.
A. Teka C. Moleh A. Bola-bali C. bali-bali
B. Budal D. Mangkat B. Riwa-riwi D. wira-wiri
25. Yen didangu bu guru jawabe ojo saur…supoyo 30. “BLIMBING” yen ditulis aksoro jowo…
cetho. A. ꦗꦒꦸꦁ C. ꦗꦼꦤꦁ
A. Sauran C. Ngawur B. ꦭꦥꦔꦤ꧀ D. ꦧ꧀ꦭꦶꦩ꧀ꦧꦶꦁ
B. Manuk D. Nyaur
26. ꦥꦿꦗ yen ditulis aksoro latin.
A. Praja C. Bajul
B. Pandu D. Braja Tulis dengan Aksoro Jawa!
27. ꦩꦸꦫꦃ yen ditulis aksoro latin.
A. Parah C. Sirah 1. Plambang-ketrampilan
B. Murah D. Panah 2. Brambang-bawangku
28. ꦩꦤ꧀ꦠꦺꦴꦤ꧀ yen ditulis aksoro latin. 3. Primbon-kamus-jawa
A. Makan C. Manton 4. Brongkoli-jangan-sayur
B. Mabok D. Mantok 5. Jumpritan-karo-bocah-lanang
29. “BENGKEL” yen ditulis aksoro jowo…
A. ꦩꦔ꧀ꦏꦭ꧀ C. ꦧꦼꦔ꧀ꦏꦼꦭ꧀
B. ꦗꦼꦔ꧀ꦏꦺꦴꦭ꧀ D ꦏ꧀ꦭꦼꦥꦺꦴꦤ꧀
©2020/2021 SMP BAHRULMAGHFIROHMALANG-01 Hal. 2 /(2)

Anda mungkin juga menyukai