Anda di halaman 1dari 8

JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA

TEKS KHUTBAH KHAS AIDILADHA 1442H

Tajuk :

“PENGORBANAN”
(EDISI BACAAN DI RUMAH)

Tarikh Dibaca :

10 ZULHIJJAH 1442H/
20 JULAI 2021M

Disediakan oleh :

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia


‫)‪Khutbah Khas Aidiladha 1442H (Edisi Bacaan Di Rumah‬‬ ‫‪Pengorbanan‬‬

‫‪KHUTBAH KHAS AIDILADHA 1442H‬‬


‫)‪(EDISI BACAAN DI RUMAH‬‬
‫”‪“PENGORBANAN‬‬
‫‪`10 ZULHIJJAH 1442H / 20 JULAI 2021‬‬

‫اَلله ُ أَ كْ ب َر ُ اَلله ُ أَ كْ بَر ُ اَلله ُ أَ كْ بَر ُ‪.‬‬

‫اَلله ُ أَ كْ ب َر ُ ا َلله ُ أَ كْ بَر ُ اَلله ُ أَ كْ ب َر ُ‪.‬‬

‫اَلله ُ أَ كْ ب َر ُ اَلله ُ أَ كْ بَر ُ اَلله ُ أَ كْ بَر ُ‪.‬‬

‫صد ََ َ‬ ‫سب ْح َانَ الله ِ بُك ْرَة ً و َأَ صِي ْلاً‪ ،‬ل َِاإله َ ِإ َّ‬
‫لا الله ُ وَحْدَه ُ‪َ ،‬‬ ‫اَلله ُ أَ كْ بَرْ كَبِيْر ًا و َالْحم َْد ُ لله ِ كَثِيْر ًا و َ ُ‬

‫َاب وَحْد َه ُ‪ ،‬لا َِإله َ ِإ َّ‬


‫لا الله ُ و َالله ُ أَ كْ بَر ُ‪ ،‬الَله ُ‬ ‫حز َ‬‫جنْد َه ُ و َه َزَم َ الْأَ ْ‬
‫وَعْد َه ُ و َنَصَر َ ع َبْدَه ُ و َأَ ع ََّز ُ‬

‫أَ كْ ب َر ُ و َلله ِ اْلحم َْد ُ‪.‬‬

‫َالسلَام ُ عَلَى مُح ََّمدٍ سَي ِدِ وَلَد ِ عَدْن َانَ‪ ،‬و َعَلَى آلِه ِ و َصَ ح ْب ِه ِ‬
‫َالصلَاة ُ و َّ‬ ‫الحم َْد ُ لله ِ ال ْمَلِكِ َّ‬
‫الد َّيانِ‪ ،‬و َّ‬

‫ك لَه ُ ال ْمُن َ َّـزه ُ ع َ ِ‬


‫ن‬ ‫الزم َانِ‪ ،‬و َأَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإله َ ِإ َّلا الله ُ وَحْد َه ُ ل َا شَرِي ْ َ‬
‫و َت َاب ِعِيْه ِ عَلَى مَر ِ َّ‬

‫سو ْلُه ُ الَّذ ْ‬


‫ِي ك َانَ‬ ‫ن و َال ْمَك َانِ‪ ،‬و َأَ شْهَد ُ أَ َّن سَي ِد َن َا مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَر َ ُ‬ ‫سم َِّية ِ و َالْجِهَة ِ و َّ‬
‫َالزم َا ِ‬ ‫الْج ِ ْ‬

‫ن‪ ،‬فَإن ِي ُأ ْوصِيْك ُ ْم و َن َ ْفس ِي بتَِقْو َى الله ِ الم ََّنانِ‪ ،‬ق َا َ‬


‫َ الله ُ‬ ‫خُلُق َه ُ الْقُر ْآنُ‪ ،‬أَ َّما بَعْد ُ‪ ،‬عِبَاد َ َّ‬
‫الر ْحم ٰ ِ‬
‫‪1‬‬
Khutbah Khas Aidiladha 1442H (Edisi Bacaan Di Rumah) Pengorbanan

‫ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ‬:ْ ‫تَع َالى َ فِي اْلقُر ْا ِن اْلـكَر ِيم‬

٣ - ١ :‫الـكوثر‬ ‫ﮊﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ ﭼ‬

WAHAI AHLI KELUARGAKU YANG DIKASIHI,


Pada hari yang indah ini, saya ingin berpesan kepada diri sendiri dan menyeru ahli
keluargaku yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan
kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah-Nya dan
meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kehidupan ini mendapat
keberkatan di dunia dan di akhirat. Pada pagi Hari Raya Aidiladha ini, saya akan
menyampaikan khutbah bertajuk: “PENGORBANAN”.

WAHAI AHLI KELUARGAKU YANG DIKASIHI,


Antara bentuk ketakwaan kepada Allah SWT ialah dengan sentiasa melakukan ikhtiar dan
bertawakal sesudahnya. Mengambil iktibar dan keteladanan dari Nabi Ibrahim AS dan
Nabi Ismail AS, yang teguh dalam berusaha dan menyerahkan segala ikhtiar dan tawakal
mereka dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Antara iktibar dari sirah Nabi Ibrahim
AS ialah betapa baginda begitu lama menantikan lahirnya zuriat bahkan sehingga umur
baginda semakin menua masih lagi belum dikurniakan anak. Namun, baginda tidak
pernah berputus asa. Baginda terus berusaha dan berdoa kepada Allah SWT agar
dikurniakan zuriat. Berkat usaha, tawakkal dan ketudnukan yang ditunjukkan oleh Nabi
Ibrahim AS, maka Allah SWT mengabulkan permintaan baginda dengan
menganugerahkan seorang yang yang soleh iaitu Nabi Ismail AS.

،ُ ‫ و َل َِّله ِ الْحم َْد‬،ُ ‫ الله ُ أَ كْ ب َر‬،ُ ‫ الله ُ أَ كْ بَر‬،ُ ‫الله ُ أَ كْ ب َر‬

WAHAI AHLI KELUARGAKU YANG DIKASIHI,


Ujian terhadap ketundukan Nabi Ibrahim AS terhadap perintah Allah SWT tidak berakhir
dengan pengurniaan anak. Bahkan, baginda terus diuji lagi. Anak yang sekian lama

2
Khutbah Khas Aidiladha 1442H (Edisi Bacaan Di Rumah) Pengorbanan

dinanti-nantikan kini diperintahkan untuk dikorbankan. Dek keerana tahap kepatuhan dan
ketundukan yang tinggi terhadap perintah Allah SWT, maka baginda berdua menerima
perintah tersebut dengan hati yang redha dan ikhlas. Kepatuhan yang tinggi ini tercetus
kerana mereka sedar bahawa segala yang dimiliki atas dunia ini hanyalah pinjaman
sementara. Semuanya mutlak milik Allah SWT. Allah SWT juga berfirman dalam Surah al-
An’aam ayat 32:

‫ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ‬

Maksudnya: “Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah bermain-main dan senda


gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang
bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?”.

،ُ ‫ و َل َِّله ِ الْحم َْد‬،ُ ‫ الله ُ أَ كْ ب َر‬،ُ ‫ الله ُ أَ كْ بَر‬،ُ ‫الله ُ أَ كْ ب َر‬

WAHAI AHLI KELUARGAKU YANG DIKASIHI SEKALIAN,


Sesungguhnya banyak pengajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahm dan Nabi
Ismail AS tadi. Dalam situasi hari ini, kita melaksanakan Solat Sunat Aidiladha di rumah
kerana Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan oleh Kerajaan dalam usaha
membendung penularan wabak Covid-19. Ingatlah bahawa usaha kita ini juga bukanlah
suatu usaha yang sia-sia. Ia juga merupakan pengorbanan yang pasti ada nilai dan
ganjarannya di sisi Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Surah al-Zalzalah ayat 7:

‫ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ‬

Maksudnya: “Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya
(dalam surat amalnya)!”.

Tanggungjawab kita sekarang ialah memastikan diri kita, ahli keluarga kita, jiran-jiran kita
dan masyarakat sekeliling terhindar dari jangkitan wabak. Itu juga merupakan tuntutan
dalam Islam yang mesti kita penuhi.

3
Khutbah Khas Aidiladha 1442H (Edisi Bacaan Di Rumah) Pengorbanan

،ُ ‫ و َل َِّله ِ الْحم َْد‬،ُ ‫ الله ُ أَ كْ بَر‬،ُ ‫ الله ُ أَ كْ بَر‬،ُ ‫الله ُ أَ كْ ب َر‬

WAHAI AHLI KELUARGAKU YANG DIKASIHI SEKALIAN,


Saya ingin mengingatkan untuk kita terus bertaubat dengan bersungguh-sungguh dan
meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan hiburan yang melalaikan. Sama-samalah
kita bermunajat kepada Allah SWT agar Allah SWT mengangkat wabak dan musibah yang
sedang melanda kita ini. Saya juga ingin mengingatkan agar kita sentiasa peka dan
prihatin dengan ahli keluarga kita, jiran tetangga dan saudara-mara kita yang lain.
Bantulah mereka jika memerlukan bantuan dan sokongan. Lebih-lebih lagi dalam Hari
Raya Aidiladha ini jika kita mampu melaksanakan ibadah korban, maka tunaikanlah ia dan
dengan itu kita dapat membantu fakir miskin dengan korban yang kita laksanakan. Mudah-
mudahan setiap pertolongan dan bantuan yang diberikan itu menjadi asbab semakin
luasnya rahmat dan keberkatan Allah SWT pada kita seterusnya mengangkat wabak ini
dan menghilangkan musibah yang menimpa kita ketika ini. Insya-Allah.

‫كي ِْم‬
ِ َ ‫َات و َالذِكْر ِ ا ْلح‬ َ ِ ‫ن ال ْعَظِي ِْم و َنَف َعَن ِ ْي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م‬
ِ ‫ن الْآي‬ ِ َ‫الله ُ ل ِ ْي و َلـَك ُ ْم ب ِالْقُر ْأ‬
َّ َ ‫ب َارَك‬

‫الله ِ الْع َظِي ْم َ ل ِ ْي‬


َّ ُ ‫َ هَذ َا و َأَ سْ تَغْف ِر‬
ِ ْ ‫َ قَو‬ َّ َ ‫ل م ِن ِ ْي وَم ِنْك ُ ْم تِلَاو َتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو‬
ُ ْ ‫ أَ قُو‬.ُ ‫السمِي ْ ُع ال ْع َلِي ْم‬ َ ‫و َتَق ََّب‬

ُ ‫ات فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغ َف ُوْر‬


ِ َ ‫ات و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ و َال ْمُؤْم ِن‬
ِ َ ‫و َلـَك ُ ْم و َلِسَائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم‬

.ُ ‫حي ْم‬ َّ
ِ ‫الر‬

ُ ‫ ا َ َّلله ُ أَ كْ ب َر ُ و َل َِّله ِ الْحم َْد‬،ُ ‫الله ُ و ََّالله ُ أَ كْ ب َر‬


َّ ‫ لآ ِإلَه ِإ َّلا‬،ُ ‫الله ُ أَ كْ ب َر‬
َّ ُ ‫ا َ َّلله ُ أَ كْ ب َر ُ الله ُ أَ كْ بَر‬

4
‫)‪Khutbah Khas Aidiladha 1442H (Edisi Bacaan Di Rumah‬‬ ‫‪Pengorbanan‬‬

‫‪KHUTBAH KEDUA‬‬

‫اَلله ُ أَ كْ ب َر ُ ا َلله ُ أَ كْ بَر ُ اَلله ُ أَ كْ ب َر ُ‪.‬‬

‫اَلله ُ أَ كْ ب َر ُ اَلله ُ أَ كْ بَر ُ اَلله ُ أَ كْ بَر ُ‪.‬‬

‫لا الله ُ و َالله ُ أَ كْ ب َر ُ‪ ،‬اَلله ُ أَ كْ ب َر ُ و َل ِله ِ اْلحم َْد ُ‪.‬‬


‫اَلله ُ أَ كْ بَرْ لا َِإله َ ِإ َّ‬

‫َالسلَام ُ عَلى َ سَيِدِن َا مُح ََّمدِ ِن َّ‬


‫النب ِ ِي الْأَ م ِينِ‪ ،‬و َعَلَى آلِه ِ‬ ‫َالصلَاة ُ و َّ‬ ‫َب الْع َالم َي ِنَ‪ ،‬و َّ‬‫ا َ ْلحم َْد ُ ل َِّله ِ ر ِ‬
‫ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِينِ‪.‬‬
‫ن وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ سَا ٍ‬ ‫صحَابِه ِ َّ‬
‫الطاهِرِي َ‬ ‫و َأَ ْ‬

‫أن سَيِد َن َا مُح ََّمدًا ع َبْدُه ُ وَرَسُولُه ُ‪.‬‬


‫ك لَه ُ‪ ،‬و َأَ شْهَد ُ َّ‬ ‫أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإله َ ِإ َّ‬
‫لا الله ُ وَحْد َه ُ لا َ شَرِي ْ َ‬

‫أَ َّما بَعْد ُ‪ ،‬فَيَا عِبَاد َ اللهِ‪ ،‬ا َِّتق ُوا الله َ ح ََّق تُق َاتِه ِ و َاع ْلَم ُوا أَ َّن الله َ أَ م َرَك ُ ْم ب ِأَ ْمر ٍ عَظ ٍِيم‪ ،‬أَ م َرَك ُ ْم‬

‫َ الله ُ تَع َالَى‪ :‬ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ‬


‫ِالصلَاة ِ و ََّالتسْل ِِيم عَلَى نَب ِيِه ِ الـْكَر ِي ِم‪ ،‬فَق َا َ‬
‫ب َّ‬

‫الأحزاب‪٦٥ :‬‬ ‫ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ‬


‫َ سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ كَمَا ص ََّلي ْتَ عَلَى سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ و َعَلَى آ ِ‬
‫َ‬ ‫ل عَلَى سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ و َعَلَى آ ِ‬ ‫ا َ َّلله َُّم َ‬
‫ص ِ‬
‫َ سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ كَمَا ب َارَكْ تَ عَلَى سَي ِدِن َا‬
‫ك عَلَى سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ و َعَلَى آ ِ‬
‫سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ و َب َارِ ْ‬
‫مج ِيْدٌ‪.‬‬ ‫َ سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ فِي ال ْع َالم َي ِْنَ ِإ َّن َ‬
‫ك حَم ِيْدٌ َ‬ ‫ِإ بْر َاهِي ْم َ و َعَلَى آ ِ‬

‫ن َّ‬
‫التاب ِع ِينَ و َت َابِع ِي‬ ‫ن و َع َنْ بَق َِّية ِ َّ‬
‫الصح َابَة ِ أَ جْم َع ِينَ‪ ،‬وَع َ ِ‬ ‫شدِي َ‬ ‫ن الْخل ُُف َاء ِ َّ‬
‫الرا ِ‬ ‫الله َُّم ع َ ِ‬
‫ْض َّ‬
‫و َار َ‬
‫ْض ع ََّنا م َعَه ُ ْم ي َا أَ ك ْرَم َ الْأَ ك ْرَم ِينَ‪.‬‬
‫ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِي ْ ِن و َار َ‬ ‫َّ‬
‫التاب ِع ِينَ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ سَا ٍ‬

‫ات الْأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم و َالْأَ مْو َ ِ‬


‫ات‪.‬‬ ‫الله َُّم ا ْغفِر ْ لِل ْمُسْل ِمِينَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ‬
‫ات و َال ْمُؤْم ِنِينَ و َال ْمُؤْم ِن َ ِ‬ ‫َّ‬

‫‪5‬‬
‫)‪Khutbah Khas Aidiladha 1442H (Edisi Bacaan Di Rumah‬‬ ‫‪Pengorbanan‬‬

‫ك‬
‫ات بِر َ ْحمَت ِ َ‬ ‫الله َُّم احْ ف َْظ عُلَمَاءَه ُ وَوُزَر َاءَه ُ و َقُضَاتَه ُ و َع َُّمالَه ُ وَر َعَاي َاه ُ م ِ َ‬
‫ن ال ْمُؤْم ِنِينَ و َ ال ْمُؤْم ِن َ ِ‬ ‫َّ‬
‫حم َ َّ‬
‫الرا ِحم ِينَ ‪.‬‬ ‫ي َا أَ ْر َ‬

‫ن و َأَ م َانٍ‪،‬‬ ‫الله َُّم اجْ ع َلْ بلََد َن َا م َالِيزِي َا آم ِنا ً م ُ ْطم َئ ًِّنا‪ ،‬سَ خَاء ً رَخ َاءً‪ ،‬د َار َ ع َ ْد ٍ‬
‫َ و َِإيمَانٍ‪ ،‬و َأَ ْم ٍ‬ ‫َّ‬
‫وَسَائِر َ بِلَادِ الْـمُسْل ِمِينَ‪.‬‬

‫الله َُّم أَ ع َِّز ال ِْإسْ لَام َ و َال ْمُسْل ِمِيْنَ ‪ ،‬وَد َم ِْر أَ عْد َاءَك َ أَ عْد َاء َ الد ِي ِن وان ْص ُ ْ‬
‫ر م َنْ نَصَر َ الدِينَ‪،‬‬ ‫َّ‬
‫ك ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ‪.‬‬‫ل كَل ِمَت َ َ‬‫َ ال ْمُسْل ِمِيْنَ‪ ،‬و َأَ ع ْ ِ‬
‫و َاخْذ َُْ م َنْ خَذ َ َ‬

‫الله َُّم ادْف َعْ ع ََّنا ال ْبَلَاء َ و َال ْغ َلاَء َ و َال ْو َباَء َ و َالْف َحْ شَاء َ و َال ْمُن ْك َر َ و َالْمِح َ َ‬
‫ن و َالْف ِتَنَ‪ ،‬م َا َظه َر َ مِنْهَا‬ ‫َّ‬
‫ن اْلمُسْل ِمِيْنَ ع َ َّامة ً‪ِ ،‬إ َّنكَ عَلَى ك ُِل شَيْءٍ ق َدِْْر ٍ‪.‬‬ ‫َاصة ً‪ ،‬وَم ِنْ بل ُ ْد َا ِ‬ ‫وَم َا بَطَنَ‪ ،‬م ِنْ بلََد ِن َا هَذ َا خ َّ‬
‫حم َ‬ ‫الله َُّم ِإ َّنا نَع ُوذ ُ ب ِكَ م ِ َ‬
‫ن البَرَصِ‪ ،‬و َالْجن ُُونِ‪ ،‬و َالْجُذ َا ِم‪ ،‬وَم ِنْ سَيِ ِئ الْأَ سْ ق َا ِم‪ ،‬ي َا أَ ْر َ‬ ‫َّ‬
‫َّ‬
‫الرا ِحم ِيْنَ‪.‬‬
‫‪Ya Allah! Dengan sifat-Mu Yang Maha Pemurah dan Maha Mendengar! Engkaulah yang‬‬
‫‪Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kami hamba-Mu yang lemah merayu kepada-Mu agar‬‬
‫‪Engkau angkat dan hilangkan segera wabak penyakit Covid-19 yang sedang melanda‬‬
‫‪kami agar dapat kami melaksanakan syiar-Mu dengan sempurna. Hanya kepada-Mu jua‬‬
‫‪Ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan.‬‬
‫‪Ya Allah! Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan‬‬
‫‪solat secara berjemaah. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua Ya Allah, doa kami mohon‬‬
‫‪diperkenan dan diterima.‬‬
‫َاب َّ‬
‫النارِ‪.‬‬ ‫حسَن َة ً و َق ِنَا عَذ َ‬
‫خرَة ِ َ‬
‫حسَن َة ً و َفِي الْآ ِ‬ ‫ر ََّبنَا آتنَِا فِي ُ‬
‫الدن ْيَا َ‬

‫عِبَاد َ اللهِ‪،‬‬

‫ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ‬
‫النحل‪٠٩ :‬‬ ‫ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ‬

‫‪6‬‬
‫)‪Khutbah Khas Aidiladha 1442H (Edisi Bacaan Di Rumah‬‬ ‫‪Pengorbanan‬‬

‫فَا ْذك ُر ُوا الله َ ال ْعَظِي ْم َ ي َ ْذكُر ْكُمْ‪ ،‬و َاشْ ك ُر ُوه ُ عَلَى ن ِعَمِه ِ َْزِدْكُمْ‪ ،‬و َاسْ أَ لُوه ُ م ِنْ فَضْ لِه ِ ي ُعْطِك ُ ْم‬
‫وَلَذِك ْر ُ الله ِ أَ كْ ب َر ُ‪ ،‬و َالله ُ يَعْلَم ُ م َا تَصْ ن َع ُونَ‪.‬‬

‫‪7‬‬

Anda mungkin juga menyukai