Anda di halaman 1dari 2

TASYAKURAN 3 BULANAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ASSALAMMUALAIKUM Wr.Wb

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat &
HidayahNya,sehingga kami dapat menyelenggarakan acara tasyakuran 3 bulanan
putra pertama kami yang bernama :
“M. GIVARI ZAYKHA KAUTSARRAZKY ANAFA”

Semoga Allah SWT menjadikannya anak yang Sholeh,Bertaqwa,Beriman,Berbakti


kepada kedua orangtua ,taat beragama,serta berguna bagi bangsa dan negara

Allahumma Amin yaa Rabballamin..............

Wassalammualaikum Wr . Wb

Kami yang berbahagia,


Kel. Fuad & Nayla

TASYAKURAN 3 BULANAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ASSALAMMUALAIKUM Wr.Wb

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat &
HidayahNya,sehingga kami dapat menyelenggarakan acara tasyakuran 3 bulanan putra
pertama kami yang bernama :
“M. GIVARI ZAYKHA KAUTSARRAZKY ANAFA”

Semoga Allah SWT menjadikannya anak yang Sholeh,Bertaqwa,Beriman,Berbakti kepada


kedua orangtua ,taat beragama,serta berguna bagi bangsa dan negara

Allahumma Amin yaa Rabballamin..............

Wassalammualaikum Wr . Wb

Kami yang berbahagia,


Kel. Fuad & Nayla

Anda mungkin juga menyukai