Anda di halaman 1dari 1

ETE 102 /KUIZ 1

Markah
KERTAS KUIZ 1 :
/10
PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRIK TEMPOH : 30 MINIT
NAMA KURSUS ETE101 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
NAMA PELAJAR : KELAS :

BAHAGIAN A
ARAHAN : Lengkapkan jadual di bawah.

Imbuhan Nilai Bentuk Piawai Simbol


Tera 1012 T
Giga 100 000 000 G
Mega 1 000 000 106
Kilo 1000 k
Deci 10-1 d
Centi 0.01 10-2
Mili 0.001 m
-6
Mikro 10
Nano 0.000 000 001 n
Piko 0.000 000 000 001 10-12 p
(10 Markah)

BAHAGIAN B
ARAHAN : Tukarkan setiap ukuran berikut

1) 0.065 kg = g

(3 Markah)
2) 5.23 ms = ks

(3 Markah)
3) 550 µs = s

(3 Markah)
4) 707 dm = µm

(3 Markah)
5) 10mm = nm

(3 Markah )

Unit Elektrik KVBP 2014 1 / 2