Anda di halaman 1dari 3

2.

0 PENGENALAN

Syarahan lebih menekankan kepada kemahiran bertutur. Daya tarikan kepada


pendengar merupakan perkara penting yang perlu diberi perhatian dalam syarahan. Dalam
penulisan, penulis perlu memberikan lebih tumpuan kepada cara untuk menarik perhatian
pendengar. Walaupun dalam bentuk tulisan, namun perlu juga dibayangkan bahawa
syarahan yang ditulis sebenarnya dalam bentuk pertuturan. Antara ciri-ciri syarahan ialah
ada sekelompok pendengar yang sudah dipersiapkan, ada suatu idea yang akan
disampaikan dengan lisan (huraian lisan), ada kesempatan bertanya bagi pendengar yang
harus dijawab dan ada alat-alat peraga yang dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang sudah
dijelaskan.

Format pemerangganan syarahan adalah seperti berikut :

 Kata alu-aluan kepada yang hadir


 Pendahuluan untuk isi-isi syarahan
 Isi syarahan 1
 Isi syarahan 2
 Isi syarahan 3
 Isi syarahan 4
 Isi syarahan 5
 Kesimpulan isi-isi syarahan
 Penutup syarahan
2.1 PENULISAN SYARAHAN : RASUAH

Hendak kaya berdikit-dikit… Hendak berani berlawan ramai…

Terima kasih saudari pengacara majlis, yang saya hormati barisan panel hakim yang adil
dan saksama, penjaga masa yang setia, dif-dif kehormat, rakan-rakan seperjuangan dan
seterusnya sidang hadirin dan hadirat aspirasi negara. Assalamualaikum warahmatullah…
dan salam sejahtera.

Rasuah : Satu amalan yang menjijikkan. Demikianlah mauduk pidato yang akan saya
sampaikan pada petang yang berbahagia ini. Dalam era modenisasi kini, isu rasuah kepada
negara kerap kali terpampang di dada-dada akhbar atau di skrin televisyen. Isu rasuah
kepada negara ini juga turut menjadi bualan pelbagai lapisan masyarakat sama ada di
warung-warung, di stesen-stesen bas malah turut mendapat perhatian oleh pemimpin-
pemimpin masyarakat. Perkara ini perlu diberi perhatian oleh semua anggota masyarakat
dan tindakan yang sewajarnya harus dicari untuk merungkaikan kebimbangan masyarakat
terhadap isu ini. Namun, sebelum spekulasi menjadi sensasi, izinkan saya menjelaskan
kesan-kesan rasuah kepada negara ini.

Hadirin yang saya muliakan…

Secara am, rasuah ialah perbuatan menggunakan cara atau jalan yang salah untuk
memenuhi sesuatu hajat menerusi kuasa yang dimiliki oleh diri sendiri atau orang lain.
Perbincangan mengenai rasuah adalah sangat penting kerana kegiatan rasuah akan
melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi. Dengan adanya kegiatan rasuah,tiada
sesiapa akan dapat mengagak tindakan seseorang atau hasil daripada sesuatu rancangan
untuk masa depan kemajuan sesebuah negara bergantung kepada cerdik pandai dan
profesional yang ada. Kegiatan rasuah akan hanya menghakis kepercayaan awam terhadap
cerdik pandai negara kita.

Selain itu, pemerintahan menjadi lemah kerana setiap kali rasuah berlaku, maka
pemerintahan kehilangan hasil atau tergelincir daripada tindakan-tindakan yang sepatutnya.
Umpamanya jika cuai terhadap sesuatu yang telah ditentukan,maka pemberian rasuah telah
menggantikan wang cukai yang sepatutnya dikutip dan manfaatnya hanya dinikmati oleh
segelintir pemberi rasuah .

Tuan puan yang dirahmati,


Rasuah tidak terhad kepada sogokan dalam bentuk wang semata-mata. Kesan yang
paling besar daripada gejala rasuah ini ialah akan menyebabkan pentadbiran sesebuah
negara menjadi kucar-kacir. Urusan pelantikan, pengisian jawatan dan urusan naik pangkat
sangat terdedah kepada perbuatan rasuah. Akhirnya,ia menimbulkan masalah lain seperti
kemerosotan ekonomi,pengabaian kepentingan masyarakat dan sebagainya. Budaya
rasuah juga boleh menghancurkan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara seperti
yang berlaku di filipina yang mencatatkan sejarah kejatuhan kerajaan Presiden Marcos dari
tampuk kepimpinan disebabkan amalan rasuah yang tidak dibendung

Seterusnya,rasuah juga menyebabkan tumpuan pelaburan dan pembangunan tidak


seimbang dan saksama, iaitu jika berlakunya rasuah dan penyelewengan,maka ia akan
mewujudkan golongan masyarakat yang terpaksa menanggung kesan buruknya.Tumpuan
pembangunan dan pelaburan berpusu ke sektor tertentu sahaja. Ketidakseimbangan ini
wujud bukan kerana sektor ini mempunyai permintaan dan keuntungan yang timggi tetepi
kerana rasuah. Maka berlakulah pertumbuhan ekonomi yang berat sebelah dan sektor-
sektor lain yang tidak ada peluang untuk melakukan rasuah, maka ia tidak diperkembangkan

Akhir sekali, kesan rasuah kepada negara ialah menyebabkan pengaliran wang ke
luar negara. Mengumpul dan menyimpan wang rasuah di dalam negara dirasakan tidak
selamat oleh penerima-penerima rasuah kerana ia boleh dikesan oleh pihak berkuasa dan
merampasnya. Oleh yang demikian,wang rasuah yang merupakan wang negara disimpan di
bank-bank luar negara. Ini bermakna negara akan kehilangan pertukaran wang asing dan
modal.

Daripada penjelasan yang saya utarakan di atas,ternyatalah rasuah memberi kesan


besar dan amat berbahaya kepada negara, justru ia perlu ditangani secara bijaksana.
Peribahasa ada berbunyi hendak seribu daya,tidak hendak seribu dalih. Oleh itu,semua
pihak perlulah seia sekata dan sederap melangkah dalam memahami isu ini. Sikap saling
menunding jari bukanlah jalan penyelesaian yang konkrit dapat dilaksanakan dan secara
tidak langsung masyarakat yang cemerlang dan gemilang dapat dilahirkan. Mereka yang
terlibat dalam aktiviti rasuah harus dikenakan hukuman yang seberat-beratnya agar ia
bukan sahaja menjadi noktah kepada keruntuhan moral golongan yang berkuasa tetapi juga
menjadi detik permulaan kepada kesejahteraan negara yang dicintai ini.

Anda mungkin juga menyukai