Anda di halaman 1dari 2

Assalamualaikum wr.wb.

bismillahirrohmairrohim…
Alhamdulillahir rabbil alamin, wash shalatu wasalamu’alaa asyrafil anbiyai wal mursalin,
wa’ala aalihi wa ash-habihi ajma’in amma ba’du.

Yth. Kepala Sekolah Abdul Rosyat, S.pd


Yth. Abah ma’mun
Yth. Dewan guru dan bapak ibu para undangan.
Pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat allah Swt,
yang telah memberikan rahmat dan berkahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul
dalam rangka Rapat Wali murid tahun ajaran baru 2019/2020.
Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah
Muhammad Saw. Kepada keluarga beliau, para sahabat serta kaum muslmin yang
senantiasa beristiqomah dalam menjalankan syariat Islam hingga akhir zaman nanti.
Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, adapun susunan acara pada pagi ini adalah sebagai
berikut
1. Pembukaan
2. Pembacaan sholawat nabi
3. istighosah dan do’a
4. Sambutan2
5. Penutup
Hadirin sekalian, demi menghemat waktu marilah kita buka acara ini dengan bacaan surat
alfatihah bersama2.. alfatihah.... Terima kasih mudah-mudahan dengan pembacaan surat
alfatihah tadi, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita,
amin yarobal allamin.

Hadirin tamu undangan yang kami hormati


Untuk acara yang kedua yakni sholawat nabi yang akan dibawakan oleh Saudara Nurul Yaqin
Kepadanya kami persilahkan.

Untuk acara yang ketiga yakni pembacaan istighosah dan do’a yang akan dipimpin oleh abah
ma’mun. Kepada beliau kami persilahkan.
Untuk acara yang keempat yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Kepala
Sekolah MI Bahrul Ulum dalam hal ini akan disampaikan oleh Abdul Rosyat,S.Pd kepadanya
kami persilakan.
Terima kasih kami haturkan kepadanya.
Sambutan yang kedua Yakni wali kelas 1 yang akan diwakilkan kepada bunda Sulik.
Kepadanya kami persilakan.
Terimakasih

Hadirin yang saya hormati acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga apa yang telah
kita lalui diterima oleh Allah swt. Dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri acara
ini marilah kita tutup dengan baacan hamdallah ..alhamdulillah............... tks
Saya selaku pembawa acara mengucapkan terimakasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf
apabila ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati bapak ibu Sekalian.
Terimakasih
wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Anda mungkin juga menyukai