Anda di halaman 1dari 1

SMKPK / 11 / H

PENGURUSAN PROGRAM
SMK (P) KAPAR, KLANG

KAJIAN SEMULA

Nama Program :
Tarikh :
Masa :
Tempat :
Pengerusi :
Kehadiran 1. A :
2. B
3. C
_______________________________________________________________________________

A. Perjalanan Program
1. Dapatan dan maklumat 1
2. Dapatan dan maklumat 2
3. Dapatan dan maklumat 3

B. Kekuatan
1. A
2. B

C. Kelemahan program
1. Isu 1 -
Punca -
Cadangan penambahbaikan (pembetulan dan pencegahan)

2. Isu 2 -
Punca -
Cadangan penambahbaikan (pembetulan dan pencegahan)

3. Isu 3 -
Punca -
Cadangan penambahbaikan (pembetulan dan pencegahan)

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

.......................... .......................... ..........................


Cap jawatan Cap jawatan Cap jawatan

Tarikh : Tarikh : Tarikh :

1 Mac 2018 – Keluaran 02|Pindaan 00