Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5.

Nama Guru : Muhamad Shahir bin Saidi Tahun: Tarikh: 5 Bestari 23 Mac 2011 Bidang/Tema: Hidup bersama di sekolah dan masyarakat Jangkamasa: 30 minit 1.00 petang hingga 1.30 petang

Tajuk Pelajaran: Semangat Kejiranan

Hasil pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid dapat: y Menyenaraikan dan menjelaskan kepentingan semangat kejiranan dalam anggota masyarakat. y Melakukan contoh aktiviti kejiranan. Pengetahuan Sedia Ada: y Murid mengenali jiran dikawasan rumah y Murid pernah menghadiri majlis perkahwinan jiran Unsur Patriotisme/Nilai Murni: y Menghormati jiran tetangga y Bertoleransi. y Tolong Menolong

Bahan Bantu Belajar: y Kertas A4 y Kelas y Penyapu

Kertas A4 Langkah 1 (7 minit) i. Murid diminta menyenaraikan kepentingan semangat kejiranan. ii. Guru dan rakan melakonkan suasana jiran bergaduh. Murid diminta membentuk kumpulan kecil secara berpasangan. iii. a) Bergaduh b) Hubungan renggang c) Tidak wujud perasaan hormat menghormati d) Keselamatan kampung diabaikan Elemen Pembelajaran Bestari / Konsep Lakonan Catatan Kajian masa depan ± meramal akibat Guru berikan ulasan berdasarkan jawapan murid. a) Kedudukan sebelah meja.Langkah / Isi Pelajaran Set Induksi (5 minit) Prosedur Pelaksanaan i. a) Boleh hidup harmoni b) Gotong royong c) Dapat banteras masalah d) Hubungan baik e) Contoh kepada generasi akan datang Murid dikehendaki menyatakan kesan buruk jika tidak mempunyai hubungan baik dengan jiran. Murid ditanyakan tentang kesan berlakunya pergaduhan. Kajian masa depan ± meramal akibat . Koperatif ± Round Robin ii.

ii. Murid diminta untuk membuat simulasi bergotong royong. iii. ii. Murid muhasabah diri Kolaboratif tentang cara pergaulan dengan jiran. Guru menyediakan carta tugasan yang perlu dilakukan.Langkah 2 (10 minit) i. Koperatif ± Round Robin Kelas Penutup (5 minit) i. Guru merumuskan topik pembelajaran. Setiap murid dikehendaki membersihkan kelas. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times