INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM

SAHSIAH UNGGUL MURID (SUMUR)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA
DAN SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN

KEMENTERIAN PELAJARAN
MALAYSIA
Nama Sekolah : …………………………………………………..

Nama Pemantau :

1.

……………………………………………………….

2.

………………………………………………………..

3.

……………………………………………………….

Instrumen Pemantauan Sahsiah Unggul Murid

1

Pendahuluan

Instrumen Pemantuan Program Sahsiah Unggul Murid (SUMUR) ini dibina adalah untuk
menilai keberkesanan modul SUMUR yang telah dilancarkan pelaksanaannya di
sepuluh buah sekolah rintis pada tahun 2007. Pemantauan lebih difokuskan kepada
aspek perancangan, pengurusan, pelaksanaan dan keberkesanan modul ini di Sekolahsekolah Menengah Kebangsaan Agama, Kementerian Pelajaran Malaysia .

Objektif

1. Memastikan pihak sekolah mempunyai perancangan projek SUMUR di dalam
taqwim sekolah.

2. Memastikan sekolah-sekolah

melaksanakan projek SUMUR seperti yang

disarankan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia .

3. Mengetahui sejauhmana keberkesanan, kelemahan dan kekuatan modul
SUMUR yang telah diedarkan ke Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan
Agama dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan, KPM.

4. Menilai keberkesanan projek SUMUR dalam menyumbang pembangunan modal
insan selaras dengan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP).

5. Memberi cadangan kepada pihak sekolah bagi membantu penambahbaikan
projek SUMUR di sekolah.

Instrumen Pemantauan Sahsiah Unggul Murid

2

Kod Sekolah :

A

MAKLUMAT SEKOLAH
1.

Nama Sekolah : …………...................................................................................

2.

Gred : A / B /SKM/P.Khas

3.

Alamat Sekolah :
…………………………………………………..........................................................
.........................................................................................................................

4.

No Tel : ………………..… Fax : ………………Email : ......................................

5.

Nama Pengetua/Guru Besar : ……………………..……………… Gred : ……....

6.

Nama Penyelaras Program SUMUR :
i. ..………………...……………... No KP : .................................... Gred : ...........

7.

Ketua Naqib : ........................................................................................................

8.

Penyelaras Badar : ...............................................................................................

9.

Penyelaras Usrah : ...............................................................................................

10. Bilangan Kumpulan Usrah : ..................................................................................
11. Bilangan Murid
Lelaki

Perempuan

Jumlah

Catatan

Tingkatan 1
Tingkatan 2
Tingkatan 3
Tingkatan 4
Tingkatan 5
Tingkatan 6 (R)
Tingkatan 6 (A)

B

PENGURUSAN PROGRAM SUMUR
Bil

Perkara

1.

Fail Modul

2.

Fail Induk

Ada

Tiada

Catatan

Instrumen Pemantauan Sahsiah Unggul Murid

3

Bil

3.

4.

Perkara

Ada

Surat lantikan AJK

Senarai AJK Induk

Surat panggilan mesyuarat

Minit mesyuarat

Tindakan minit

Dokumentasi aktiviti/program

Takwim aktiviti

Tiada

Catatan

Fail Aktiviti

Organisasi BADAR

Organisasi Usrah

Senarai Murabbi dan Nuqaba’

Senarai Nuqaba’ dan ahli

Takwim pertemuan

Fail Penilaian SUMUR

Mutadaiyyin

Berbudi Bahasa

Jati Diri

Penampilan Diri

5.

Persatuan BADAR

6.

Buku BADAR

7.

Bahan Bantuan

8.

Pemantauan Pentadbir/ Laporan

9.

Penglibatan Guru-Guru bukan GPI

10.

Penglibatan PIBG/ Agensi Luar

Instrumen Pemantauan Sahsiah Unggul Murid

4

C

PELAKSANAAN MODUL SUMUR
1

PROGRAM BERBUDI BAHASA
Bil
a.

2

Aspek Penilaian

Catatan

Aktiviti
 ………………………………………..……….

………………………………………..……….

………………………………………………...

……………………………………….………..

…………………………………….…………..

b.

Tarikh Pelaksanaan

c.

Pelaporan

d.

Penilaian Murid

PROGRAM JATI DIRI
Bil
a.

Aspek Penilaian

Catatan

Aktiviti
 ………………………………………..……….

………………………………………..……….

………………………………………………...

……………………………………….………..

…………………………………….…………..

b.

Tarikh Pelaksanaan

c.

Pelaporan

d.

Penilaian Murid

Instrumen Pemantauan Sahsiah Unggul Murid

5

3

PROGRAM MUTADAIYIN
Bil
a.

4

Aspek Penilaian

Catatan

Aktiviti
 ………………………………………..……….

………………………………………..……….

………………………………………………...

……………………………………….………..

…………………………………….…………..

b.

Tarikh Pelaksanaan

c.

Pelaporan

d.

Penilaian Murid

PROGRAM PENAMPILAN DIRI
Bil
a.

Aspek Penilaian

Catatan

Aktiviti
 ………………………………………..……….

………………………………………..……….

………………………………………………...

……………………………………….………..

…………………………………….…………..

b.

Tarikh Pelaksanaan

c.

Pelaporan

d.

Penilaian Murid

Instrumen Pemantauan Sahsiah Unggul Murid

6

D

ULASAN / CADANGAN PEMANTAU
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………..

Tandatangan Ketua Pemantau

…………………….…………………………
(
)

Tandatangan Pengetua

Tarikh : ………………………………

Cop Sekolah

……………………………………………….
(
)

Tarikh
…………………………………..…………..

Instrumen Pemantauan Sahsiah Unggul Murid

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful