Anda di halaman 1dari 12

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Tunjang : Kemahiran
Tajuk : Bola sepak
Sub-tajuk : Kemahiran asas menggelecek
Tarikh : 14 Febuari 2011
Masa : 8.00 pg – 9.00 pg (60 Minit)
Tahun : 3 Dinamik
Bilangan murid : 17 orang (10 lelaki, 7 perempuan)
Objektif P&P : Di akhir pembelajaran murid akan dapat :-
Psikomotor - Melakukan aktiviti menggelecek bola melepasi kon pada jarak 3meter sekurang-kurangnya 3
kali daripada 5 kali percubaan dengan menggunakan teknik yang betul
Kognitif - Menyatakan bahagian-bahagian kaki yang terlibat semasa melakukan aktiviti menggelecek
Afektif - Melakukan aktiviti dengan berasa yakin, gembira dan menunjukkan minat semasa
melakukan aktiviti

Pengalaman Sedia Ada : Murid pernah melihat dan bermain bola sepak sebelum ini
Penerapan Nilai : Kerjasama, mendengar arahan, disiplin kendiri dan kepimpinan
Penggabungjalin : Pergerakan lokomotor dan manipulasi alatan
Kemahiran berfikir : Membuat perbandingan antara murid yang lemah dan cekap dalam aktiviti mengelecek bola
Bahan : bola (20), skitel (50), bip (2 set)
BAHAGIA CATATAN/
AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI
N/ MASA ALATAN
G Alatan:
Permulaan a. Memanaskan i. Bola berada di celah
(7 Minit) badan kangkang x x = 17
ii. Gerakkan bola dengan x x x
20m
-Ball feeling menolak ke kiri dan ke x =4
mm
kanan x x
iii. Gunakan bahagian dalam x x
kaki untuk menolak
iv. Pastikan bola tidak x x
terlepas dari kawalan.
Variasi: lakuan yang sama tetapi 20m
mm
sambil melompat ke atas.
Murid berselerak dan
bergerak secara individu
dalam kawasan kon

i. Mulakan regangan dari


kepala sehingga ke kaki.
b. Regangan
ii. Lebihkan regangan pada
bahagian bawah badan.
(1,2,3,4,7, 10)
BAHAGIA CATATAN/
AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI
N/ MASA ALATAN
Aktiviti 1:
Langkah 1 Gerak kerja kelas: i. Berada dalam keadaan Alatan:
(10 minit) sedia di mana bola 25M
Mengelecek bola berada berhampiran kaki. 2M = 17
melepasi kon. ii. Lutut di bengkokkan
sedikit. = 20
5M
iii. Badan di bengkokkan
sedikit.
iv. Berdiri dengan bebola
kaki semasa mengawal Murid akan mengelecek bola
bola. dari kon A sehingga ke kon B
seterusnya dan berpatah
v. Tangan di buka sedikit balik ke kon A
untuk keseimbangan
kontak bola pada bahagian
badan.
ini:
vi. Mata pandang ke
hadapan untuk melihat
kawasan yang ditujui.
vii. Mata tidak terlalu
memandang bola.
viii. Bola dalam kawalan
semasa mengelecek.

BAHAGIA CATATAN/
AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI
N/ MASA ALATAN
Langkah 1 Aktiviti 2:
(10 Minit) Gerak kerja kelas: Alatan:
i. Berada dalam keadaan
sedia di mana bola
Mengelecek secara X X = 17
berada berhampiran kaki.
bebas
ii. Lutut di bengkokkan
= 12
sedikit.
iii. Badan di bengkokkan
sedikit.
iv. Tangan di buka sedikit
X
untuk keseimbangan
badan.
v. Mata pandang ke
X
hadapan untuk melihat
kawasan yang ditujui.
vi. Mata tidak terlalu
Murid mengelecek bola
memandang bola.
vii. Bola dalam kawalan secara bebas melepasi kon
dan rakan yang lain.
semasa mengelecek.
viii. Pastikan jarak antara
rakan yang lain.

BAHAGIAN CATATAN/
AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI
/ MASA ALATAN
Aktiviti 1:
A
Langkah 2 Gerak kerja X Alatan:
i. Berada dalam keadaan
(10 Minit) berpasangan:
sedia di mana bola
= 20
berada berhampiran kaki.
Mengelecek
ii. Lutut di bengkokkan
melepasi kon = 15
sedikit.
iii. Badan di bengkokkan
sedikit.
iv. Berdiri dengan bebola
kaki semasa mengawal
bola.
v. Tangan di buka sedikit
X B
untuk keseimbangan
badan.
vi. Mata pandang ke Murid melakukan aktivit
hadapan untuk melihat secara berpasangan.
kawasan yang ditujui. A dan B bergerak serentak
vii. Mata tidak terlalu semasa melakukan aktiviti.
memandang bola.
viii. Bola dalam kawalan
semasa mengelecek.

BAHAGIA CATATAN/
AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI
N/ MASA ALATAN
Aktiviti 2: A
Langkah 2 Gerak kerja X Alatan:
i. Berada dalam keadaan
(10 Minit) berpasangan:
sedia di mana bola
= 20
berada berhampiran kaki.
Mengelecek bola
ii. Lutut di bengkokkan
sambil mengacah = 15
sedikit.
rakan.
iii. Badan di bengkokkan
sedikit.
iv. Berdiri dengan bebola
kaki semasa mengawal
bola.
v. Tangan di buka sedikit
untuk keseimbangan
badan. X
vi. Mata pandang ke B

hadapan untuk melihat Murid melakukan aktivit


kawasan yang ditujui. secara berpasangan.
vii. Mata tidak terlalu A dan B bergerak serentak
memandang bola. semasa melakukan aktiviti.
viii. Bola dalam kawalan
semasa mengelecek

BAHAGIA CATATAN/
AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI
N/ MASA ALATAN

Aktiviti 1: D C
Langkah 3 Gerak kerja Alatan:
i. Berada dalam keadaan
(10 Minit) berkumpulan
sedia di mana bola
= 20
berada berhampiran kaki.
Mengelecek
ii. Lutut di bengkokkan
melepasi kon = 52
sedikit.
iii. Badan di bengkokkan
sedikit.
iv. Berdiri dengan bebola
A B
kaki semasa mengawal
bola.
v. Tangan di buka sedikit
untuk keseimbangan
badan. Murid bergerak secara
vi. Mata pandang ke serentak.
Murid A akan mengelecek
hadapan untuk melihat
bola melepasi kon dan terus
kawasan yang ditujui. ke kon B. Murid akan
vii. Mata tidak terlalu bergerak sehingga sampai ke
tempat asal.
memandang bola.
viii. Bola dalam kawalan
semasa mengelecek

BAHAGIA CATATAN/
AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI
N/ MASA ALATAN

Aktiviti 2:
Langkah 3 Gerak kerja D C Alatan:
(10 Minit) berkumpulan i. Berada dalam keadaan
sedia di mana bola = 20
Mengelecek bola berada berhampiran kaki.
ii. Lutut di bengkokkan = 20
sedikit.
iii. Badan di bengkokkan
sedikit.
iv. Berdiri dengan bebola
kaki semasa mengawal
A B
bola.
v. Tangan di buka sedikit
untuk keseimbangan kawasan grid berukuran 10m
badan. x 10m ditanda dengan skitel.
vi. Mata pandang ke Murid dibahagikan kepada 4
hadapan untuk melihat kumpulan dan setiap
kawasan yang ditujui. kumpulan berada di setiap
vii. Mata tidak terlalu skitel.
memandang bola. Murid akan mengelecek
viii. Bola dalam kawalan sehingga ke kon dan bertukar
semasa mengelecek tempat dengan rakan
sehingga sampai ke tempat
asal.
BAHAGIA CATATAN/
AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI
N/ MASA ALATAN

i. Lutut di bengkokkan
Kemuncak Permainan mini Alatan:
sedikit.
(15 Minit) 0 x

x
x

x
ii. Badan di bengkokkan 0

sedikit. =2
iii. Berdiri dengan bebola 0 0
kaki untuk memudahkan =8
acahan. Bip = 2 set
iv. Tangan di buka sedikit
untuk keseimbangan
badan.
v. Mata pandang ke Kawasan grid berukuran 20m
hadapan untuk melihat x 20m ditanda dengan skitel.
kawasan yang ditujui. Murid dibahgikan kepada 5
vi. Bola dalam kawalan kumpulan, tetapi setiap
semasa mengelecek perlawanan hanya melibatkan
vii. Pastikan jarak lawan 2 kumpulan.
viii. Berikan tumpuan pada Pasukan yang bermain akan
aktiviti. memakai bip.
ix. Kepantasan. Gol dikira apabila murid
mengelecek sehingga
melepasi garisan yang
ditetapkan.
BAHAGIA CATATAN/
AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI
N/ MASA ALATAN
Penutup a. Gerak kendur i. Bahagian bawah anggota
(8 Minit) badan.
ii. Bahagian atas anggota
badan.

b. Soal jawab
i. Murid menjelaskan
bahagian-bahagian kaki
yang terlibat semasa
melakukan aktiviti
mengelecek.
ii. Murid menunjukkan cara
mengelecek dengan teknik
yang betul.
c. Rumusan

Guru menjelaskan kepentingan


mengelecek dalam permainan
bola sepak