TATACARA PELUPUSAN BUKU-BUKU SPBT

1. Gunakan Borang KEW.PA-17. (Borang bersaiz A4) 2. Isikan maklumat berpandukan contoh yang diberi, juga dari keterangan dibawah pada ruang-ruang berkenaan: Cop sekolah, catatkan zon dan no. telefon. Ruang Bahagian – Catatkan kod sekolah dan nama sekolah Keterangan Aset – Catatkan judul buku Unit – Kosongkan Kuantiti – Kuantiti buku yang dilupus Tarikh Pembelian – Rujuk imbois Tempoh Diguna/Disimpan – Rujuk tarikh pembelian Harga Perolehan – Catat harga seunit Jumlah – Formula Nilai Semasa – Kosongkan kedua-dua ruangan Nyatakan Keadaan Aset Dengan Jelas – Catatkan samada: i. Keadaan fizikal buku adalah buruk dan rosak. ii. Buku kerja yang dipakai terus iii. Perubahan sukatan pelajaran / bahasa pengantar / ejaan l) Syor Kaedah Pelupusan dan Justifikasi – Biarkan seperti sedia ada. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 3. Sediakan 7 salinan/set, dengan muka surat dan bilangan yang berturutan. (Tandatangan hidup di setiap salinan/set) 4. Hantar 6 salinan/set ke JPWPKL dengan surat iringan bertajuk MEMOHON KELULUSAN PELUPUSAN BUKU TEKS SPBT. Salinan/set ke 7 disimpan dalam fail sekolah. 5. Setelah lulus : 5 salinan/set KEW.PA-17 dipulangkan ke sekolah oleh JPWPKL beserta surat kelulusan. 6. Pelupusan akan dikutip oleh kontraktor. Sekolah Sediakan: 5 salinan borang KEW .PA-19 (Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan) b) 5 salinan borang BLS/PSPBT (Pengakuan Penyerahan Bahan-Bahan Pelupusan SPBT). c) 5 salinan KEW.PA-18 (Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan) untuk pelupusan buku-buku Agama Islam sahaja) a) 7. Setelah buku diambil oleh kontraktor, sekolah kembalikan ke JPWPKL:

b) Borang KEW.PA-18 4 salinan (salinan ke sekolah).a) Borang KEW.PA-19 4 salinan (salinan ke sekolah).PA-17 4 salinan (salinan ke sekolah). d) Borang BLS/PSBT 4 salinan(salinan ke 5 sekolah). 5 simpan di 5 simpan di 5 simpan di disimpan di . c) Borang KEW.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful