Anda di halaman 1dari 97

Nombor kad pengenalan……….………… Nombor pusat/angka giliran…………...................

910/2 STPM
BAHASA MELAYU
KERTAS 2
( Satu jam setengah )

JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA


(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

Arahan kepada calon


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA Untuk kegunaan
pemeriksa
DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.
Jawab semua soalan dalam Bahagian A. Bahagian A
Jawab semua soalan dalam Bahagian B. Tulis jawapan dalam
30 soalan
ruang yang disediakan. Bahagian B

Soalan 31-38

Jumlah

Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak


STPM 910/2

1
Bahagian A [ 30 markah ]

Jawab semua soalan.

1 Yang manakah kata tunggal yang terdiri daripada tiga suku kata?

I Cuaca

II Cengkerik

III Eksport

IV Kolokium

A I dan II B II dan III

C I dan IV D III dan IV

2 Istilah Bentuk kata


Perkataan yang terhasil daripada proses
I penggabungan huruf, atau suku kata, atau P Kata terbitan
bahagian-bahagian lain, ditulis dan
dilafazkan sebagai kata yang utuh.
Perkataan yang terhasil daripada proses
II pengulangan pada kata dasarnya. Q Kata majmuk
Perkataan yang terhasil daripada proses
III merangkaikan beberapa kata dasar, R Kata ganda
bertindak sebagai satu unit, dan
membawa makna tertentu.
Perkataan yang terhasil daripada proses
IV pengimbuhan. S Kata akronim

Yang manakah padanan yang betul antara istilah dengan bentuk katanya ?

I II III III
A S R Q P
B R P Q S
C P Q S R
D S P Q R

2
3 Yang manakah padanan yang betul bagi kata terbitan dengan golongan katanya?

Kata nama Kata kerja Kata adjektif


A Serabut Percaya Ikhlas
B Semangat Lucu Waja
C Kekuda Beritahu Lonjong
D Bakat Kental Bantah

4 Dia kehujanan sepanjang malam.


Apakah golongan kata bagi perkataan yang berhuruf condong dalam ayat di atas?

A Kata kerja

B Kata nama

C Kata adjektif

D Kata adverb

5
Jangan sekali-kali berbuat jahat.

Kata kerja dalam ayat di atas ialah kata kerja tak transitif

A tanpa pelengkap C berpenerang

B berpelengkap D berobjek

6 Ayat yang manakah yang menggunakan kata hubung?

I Bapa saya selalu ke tasik itu untuk memancing ikan di situ.

II Bank itu banyak menyediakan kemudahan untuk pelanggannya.

III Kejadian itu pertama kali berlaku sejak saya berpindah ke kawasan itu.

IV Didikan agama penting sebagai benteng demi kesejahteraan generasi muda.

A I dan II C II dan IV

B I dan III D III dan IV

3
7 Ayat yang manakah yang mengandungi perkataan yang menerima –nya sebagai kata
ganti nama diri ketiga?

A Motosikal itu dipecut dengan lajunya. .

B Sebenarnya dia bukan kakak ipar saya.

C Penghidupannya berakhir dengan kebahagiaan .

D Lori itu kelihatannya sedang membelok ke kanan.

8 Yang manakah padanan contoh yang betul bagi kata penyambung ayat, kata prafrasa,

dan kata praklausa?

Kata penyambung ayat Kata prafrasa Kata praklausa


A Lagi Tidak Bagaimana
B Nian Hatta Sangat
C Maka Lantas Masih
D Justeru Manakala Amboi

9 Yang manakah contoh yang betul bagi kata bantu, kata arah, dan kata sendi nama?

Kata bantu Kata arah Kata sendi nama

A Masih Dari Sampai


B Benar Sudut Akan
C Enggan Penjuru Terhadap
D Kerap Sisi Sementara

4
10 Yang manakah ayat yang menggunakan kata nafi dengan betul?

I Budak lelaki itu bukan pergi ke sekolah.

II Lelaki tua itu masih tidak boleh membaca.

III Budak itu bukan bijak tetapi dia bernasib baik.

IV Bas pelancong itu tidak dari utara tetapi dari selatan.

A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV

11
Hancur lebur hati ibu kandungnya bagai tidak bersisa.

Apakah subjek bagi ayat di atas?

A Hati ibu

B Hancur lebur

C Ibu kandungnya

D Hati ibu kandungnya

12
Ayat tunggal Ayat dasar

I Ayahnya belum pulang. Dia menjerit kesakitan.


II Mereka berburu ke hutan. Kereta itu sudah saya jual.
III Sungguh pandai anaknya. Anjing itu amat besar.
IV Beristeri dua lelaki itu. Orangnya tidak tampan.

Yang manakah padanan contoh ayat yang betul bagi ayat tunggal dan ayat dasar?

A I dan II C II dan IV

B I dan III D III dan IV

5
13 Yang manakah ayat yang mengandungi frasa eksosentrik?

I Abang saya menjadi tentera sejak tahun 2000.

II Pesalah trafik dikenakan denda yang lebih tinggi.

III Kedua-dua pihak bersetuju untuk ke meja rundingan.

IV Negara itu baru sahaja menubuhkan kerajaan sementara.

A I dan II C II dan IV

B I dan III D III dan IV

14 Yang manakah ayat yang mengandungi frasa kerja aktif transitif?

A Berita itu mengenai catuan air di Lembah Klang.

B Lelaki tua itu merupakan bekas guru bahasa Melayu saya.

C Semua penduduk taman menyumbangkan tenaga semasa gotong-royong.

D Kehilangan budak itu menjadi tajuk utama akhbar di dalam negara.

15 Ayat yang manakah yang frasa kerjanya mempunyai dua objek?

I Abang meniupkan adik belon.

II Tuhan mengurniainya kesejahteraan hidup.

III Guru melayari internet dengan kawan-kawannya.

IV Kakak mengemaskan bilik adik sebelum ke sekolah.

A I dan II C II dan IV

B I dan III D III dan IV

6
16
Nenek masih lemah longlai kerana kurang sihat.

Binaan yang manakah yang betul bagi frasa adjektif yang bergaris dalam ayat di atas?

A Kata bantu + kata penguat + kata adjektif

B Kata bantu + kata adjektif + kata adjektif

C Kata adjektif + kata adjektif + kata adjektif

D Kata penegas + kata adjektif + kata adjektif

17
Dia masuk ke rumah lalu duduk. Sambil bergurau dia menyindir saya.
I II III IV

Yang manakah klausa bebas dalam ayat di atas?

A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV

18 Yang manakah ayat tunggal?

A Ibu ke dapur, memerhatikan kakak memasak.

B Peristiwa itu amat menakutkan pada masa itu.

C Murid-murid di kantin itu berdoa sebelum makan.

D Yang hadir di majlis itu kebanyakannya rakan saya.

7
19
Pola Ayat Dasar Bahasa Melayu

FN + FN FN +FK FN +FA X

Ayat yang manakah yang menepati pola X dalam rajah di atas ?

A Adik bongsu saya suka akan burung itu.

B Jambatan di tepi jalan itu terlanggar oleh lori.

C Abang saya seorang guru bahasa Melayu di sekolah itu.

D Cerpen itu mengenai kehidupan golongan petani.

20 Yang manakah ayat yang menepati struktur ayat pasif?

I Pengembara itu kepanasan di padang pasir.

II Barang antik itu telah pun pemiliknya jual.

III Idea yang beliau ketengahkan itu tidak masuk akal.

IV Kesemua saudara mereka akan kuundang ke majlis itu.

A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV

8
21
Jenis ragam ayat Contoh ayat

I Ayat aktif tak transitif P Pelajar itu menolak tawaran


belajar di luar negara.
II Ayat aktif transitif Q Tanah itu mesti kuukur dahulu.
III Ayat pasif dengan imbuhan kata R Abdullah berkirim salam kepada
kerja pasif kita semua.
IV Ayat pasif dengan kata ganti nama S Keindahan pemandangan di
diri orang pertama tempat itu tak tergambarkan.

Padanan yang manakah yang betul antara jenis ragam ayat dengan contoh ayat?

I II III IV

A Q S P R
B R P S Q
C P Q S R
D S R Q P

22
I Pendepanan frasa sendi nama
II Pendepanan kata bantu dengan objek

Yang manakah ayat yang mengalami pendepanan seperti I dan II di atas?

I II
A Mahu pergi juga dia ke sana. Sedang sakit tenat orang tua itu.
B Di gua itu tempat dia berehat. Sudah tentu cantik gadis itu.
C Kena tangkap peragut itu. Masih pada polis dokumen itu.
D Daripada bapanya surat itu. Belum membaca buku Rosnah.

23 Yang manakah contoh bagi ayat tanya tertutup dan ayat tanya terbuka?

Ayat tanya tertutup Ayat tanya terbuka

A Diakah yang belum tiba? Bukankah budak itu pelajar


cemerlang STPM?
B Makanan itu masih ada lagi? Sejak bilakah dia berpindah
ke sana?
C Adakah betul kata-katanya itu? Orang itu diberikan bantuan
lagi?
D Di manakah dia meletakkan kunci-kuncinya Tidakkah dia tahu bahawa
itu? bapanya sakit?

9
24
Jenis ayat majmuk Contoh ayat
Budak itu bukan sahaja baik tetapi
I Ayat majmuk gabungan P juga rajin untuk melakukan kerja-
kerja rumah.
II Ayat majmuk komplemen Q Perempuan tua itu baik lagi
pemurah.
III Ayat majmuk keterangan R Cikgu memberitahu semua pelajar
perlu membayar yuran.
IV Ayat majmuk campuran S Pertandingan itu diadakan untuk
mencungkil bakat pelajar-pelajar.
Padanan yang manakah yang tepat antara jenis ayat majmuk dengan contoh ayatnya?

I II III IV
A R S P Q
B Q R S P
C S R P Q
D Q S P R

25 Jenis gabungan Contoh ayat majmuk gabungan


I Pilihan P Lebih baik kamu membaca buku
daripada kamu asyik bercakap.
Penonton tidak dibenarkan masuk
II Berturutan Q melainkan ditunjukkan pas
masuk.
III Berpasangan R Kami semua akan pergi ke sana
esok atau lusa.
IV Bertentangan S Lelaki itu memang pemurah lagi
alim.

Padanan yang manakah yang tepat antara jenis penggabungan dengan contoh ayat majmuk
gabungan?

I II III IV

A R S P Q
B Q R S P
C S R P Q
D R S Q P

10
26

Jenis klausa keterangan Contoh ayat majmuk keterangan

I Pertentangan P Kami bertemu semula setelah lima tahun


kami berpisah.
II Waktu Q Mari kita berjumpa dengannya kalau-kalau
dia boleh membantu.
III Syarat R Dia masih tidak berubah sedangkan dia
telah dinasihati beberapa kali.
IV Harapan S Kita boleh pergi sekiranya dibenarkan oleh
ibu bapa kita.

Padanan yang manakah yang tepat antara klausa keterangan dengan contoh ayat

majmuk keterangan?

I II III IV
A S R P Q
B R Q S P
C R P S Q
D Q S P R

27 Yang manakah ayat majmuk campuran ?

I Hujan turun dengan lebat hingga Amir tidak pergi ke sekolah.

II Azmi menyatakan perkara itu agak mudah untuk diselesaikan.

III JIka tidak dijemput saya mungkin tidak menghadiri majlis itu.

IV Ayah akan ke Ipoh untuk menemui adik saya yang belajar di sana.

A I dan II C II dan IV

B I dan III D III dan IV

11
28 Ayat yang manakah yang mengalami proses penyusunan semula?

A Mereka yang memilih dia sebagai ketua.

B Oleh sebab dia miskin, dia selalu dihina.

C Adik ke sekolah walaupun kurang sihat.

D Berdiam diri tidak bererti setuju.

29
Rizal dan sahabatnya masih mengunjungi tempat itu.

Ayat majmuk di atas mengalami pengguguran

A frasa nama sebagai objek

B frasa kerja sebagai predikat

C frasa adjektif sebagai predikat

D frasa sendi nama sebagai pelengkap

12
30 A

A1 A2

S P S P

FN FK FN FA

KN Pen Pent KK KH KN KPeng KA

Yang manakah ayat yang menepati rajah pohon di atas?

A Budak kecil itu menangis kerana dia sangat lapar.

B Lelaki kaya itu suka bersedekah dan dia juga alim.

C Adik ke sekolah walaupun kurang sihat.

D Gadis cantik itu berjalan dengan kawannya walaupun lambat.

13
14
15
SKEMA JAWAPAN

1A 16 B

2A 17 B

3C 18 B

4A 19 D

5B 20 B

6B 21 B

7C 22 D

8A 23 B

9C 24 B

10 C 25 A

11 D 26 C

12 B 27 C

13 B 28 B

14 C 29 B

15 A 30 A

16
Kemelesetan ekonomi yang berlaku di Amerika Syarikat dan Eropah sedikit sebanyak ada
kesan buruknya pada negara ini. Hal ini bukan sahaja berlaku kini, tetapi juga semasa
kemelesetan ekonomi di negara-negara itu pada beberapa dekad yang lalu. Banyak usaha
telah kerajaan kita lakukan di bawah kepimpinan Perdana Menteri yang keenam. Pada
hakikatnya, usaha untuk memulihkan ekonomi negara, usaha pihak kerajaan mahupun pihak
swasta memerlukan sokongan seluruh masyarakat.

Bil. Kesalahan Sebab kesalahan Pembetulan

a) …kesan buruknya pada Salah penggunaan kata ….kesan buruknya


negara ini. sendi nama untuk kepada negara ini.
menunjukkan sasaran

b) ….telah kerajaan kita Kesalahan ayat pasif kata …telah dilakukan oleh
lakukan. ganti nama diri orang ketiga kerajaan kita…

c) ….usaha pihak kerajaan Tidak ada pasangan bagi …baik usaha pihak
mahupun…….. kata hubung berpasangan kerajaan mahupun pihak
swasta…

17
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANMADAIKUNAKSEKOLAHMENENGAHKEBANGSA
ANMADAIKUNAKSEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANMADAIKUNAKSEKOLAHMENE
NGAHKEBANGSAANMADAIKUNAKSEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANMADAIKUNA
910/2
KSEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANMADAIKUNAKSEKOLAHMENENGAHKEBANGS
STPM 2018
AANMADAIKUNAKSEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANMADAIKUNAKSEKOLAHMEN
ENGAHKEBANGSAANMADAIKUNAKSEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANMADAIKUN
AKSEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANMADAIKUNAKSEKOLAHMENENGAHKEBAN
GSAANMADAIKUNSEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANMADAIKUNAKAKSEKOLAHM
ENENGAHKEBANGSAANMADAIKUNAKSEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANMADAIK
UNAKSEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANMADAIKUNAKSEKOLAHMENENGAHKEB
ANGSAANMADAIKUNAKSEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANMADAIKUNAKSEKOLA
PEPERIKSAAN PENGGAL 2
HMENENGAHKEBANGSAANMADAIKUNAKSEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANMAD
AIKUNAKSEKOLAHMENEGAH KEBANGSAAN MADAI KUNAKSEKOLAH MENENGAH
KEBANGSAANMADAIKUNAKSEKOLAHMENENGAHKEBANGSAAMADAIKUNAKSEKO
LAHMENENGAHKEBANGSAANMADAIKUNAKSEOLAHMENENGAHKEBANGSAANMA
DAIKUNAKSEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANMADAIKUNAKSEKOLAHMENENGAH
BAHASA MELAYU KERTAS 2
KEBANGSAANMADAIKUNAKSEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANMADAIKUNAKSEK
OLAHMENENGAHKEBANGSAANMADAIKUNAKSEKOLAHMENENGAHKABNGSAANM
KERTAS 1

( 1 Jam 30 Minit )
April 2018 6 Atas

Arahan kepada calon:

Untuk kegunaan
pemeriksa
Bahagian A
(30 markah)

MAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSA
BM STPM (910/2) SMK MADAI, KUNAK

30 soalan
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA
Bahagian B
ANDADIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.
(30 markah)

Soalan 31-39
Kertas ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A,
dan Bahagian B. Jumlah /60

Calon dikehendaki menjawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B.

Ada tiga puluh soalan dalam bahagian A. Tiap-tiap soalandiikuti oleh empat pilihan
jawapan. Pilih satu jawapan yang betul dan bulatkan pada jawapan anda pada kertas soalan ini.

Calon dikehendaki menjawab soalan dalam bahagian B pada kertas soalan ini.

Markah untuk tiap-tiap soalan dan bahagian soalan


diberikan dalam tanda kurung [ ]

Kertas soalan ini terdiri daripada 9 halaman bercetak.


© SMK MADAI 2018

Bahagian A
[ 30markah ]
Jawab semua soalan.

1. Semua yang berikut ini termasuk dalam kajian morfologi, kecuali


A bentuk kata C golongan kata
B struktur kata D perbendaharaan kata

2
BM STPM (910/2) SMK MADAI, KUNAK

2. Perkataan yang manakah mengandungi kata dasar yang terdiri daripada kata terbitan?
A Sinambung C Kegemilangan
B Pesuruhjaya D Memperkasakan

3. Yang manakah perkataan yang mempunyai sisipan kata nama?


I jelajah II geletar III telunjuk IV kelangkang
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

4. Tendangan pemain itu telah tersasar daripada pintu gol pasukan lawan.

Kata kerja yang berhuruf condong dalam ayat di atas ialah kata kerja
A tak transitif tanpa pelengkap C transitif pasif
B tak transitif berpelengkap D transitif aktif

5. Tanam tebu beruas-ruas,


Tanam dari tepi telaga,
Lautan lebar bukankah luas,
Kenapa kapal selalu berlaga?

Perkataan yang berhuruf condong dalam pantun di atas ialah kata adjektif
A sifat C bentuk
B ukuran D keadaan

6.
Kanak-kanak itu sangat rindu akan neneknya di kampung.

Perkataan akan dalam ayat di atas termasuk dalam golongan


A kata bantu aspek C kata sendi nama
B kata bantu ragam D kata penguat belakang
3
BM STPM (910/2) SMK MADAI, KUNAK

7. Yang manakah ayat yang mengandungi kata bilangan ordinal?


A Kedua-dua penjenayah itu telah ditangkap.
B Dia mendapat nombor dua dalam cabutan giliran tadi.
C Mereka berdua telah dikenal pasti sebagai calon pilihan raya.
D Ramasamy memenangi tempat kedua dalam acara larian pecut itu.

8. Yang manakah ayat yang menggunakan kata -nya yang berfungsi sebagai kata penekan?
I Dengan hormatnya kami mempersilakan para jemputan masuk ke dewan.
II Lereng bukit di tepi jalan raya itu nampaknya akan runtuh bila-bila masa.
III Seminggu yang lalu rumahnya yang diperbuat daripada papan itu musnah dijilat api
IV Lopak-lopak jalan menuju ke Kampung Sri Madai itu telah ditimbusnya dengan batu.
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

9. Yang manakah ayat yang mengandungi kata adverba?


A Murid yang baru masuk itu sungguh pandai.
B Udara di puncak gunung amat segar pada waktu pagi.
C Mekanik membaiki kereta Pak Ali yang sudah buruk itu.
D Mereka bertindak senyap-senyap untuk mengelak daripada diberkas.

10. Pasangan kata yang manakah yang mengekalkan golongan kata apabila menerima
imbuhan?
A Kegunaan, bertujuan C Pengetua, pendengaran
B Perbandaran, penguburan D Penempatan, kehujanan

11. Antara ayat yang berikut, ayat manakah yang mempunyai kata berawalan ber- yang
menyatakan makna perbuatan bersalingan?
I Mereka bergembira di pusat hiburan itu.
II Mereka sentiasa bertengkar kerana masalah kewangan.
4
BM STPM (910/2) SMK MADAI, KUNAK

III Kami berkumpul di sini untuk menyuarakan bantahan kami.


IV Saya berharap agar kita dapat berjumpa lagi pada tahun hadapan.
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

12. Yang manakah antara ayat yang berikut menggunakan apitan peR-…-an secara tidak
gramatis.
I Perlaksanaan projek itu menelan belanja berjuta-juta ringgit.
II Mereka menziarahi tanah perkuburan itu pada pagi yang dingin.
III Perlantikan Encik Lim sebagai pengurus syarikat itu tepat pada masanya.
IV Para pengusaha berasa bimbang kerana hasil perolehan mereka kian menyusut.
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

13. Kesemua perkataan berikutnya merupakan kata ganda separa, kecuali


A jejarum C hukum-hakam
B tolak-menolak D ternaganga-nganga

14. Puan Laila mempunyai sebuah pasar raya di bandar Lahad Datu.

Frasa sebuah pasar raya dalam ayat di atas berfungsi sebagai frasa
A adverba C eksosentrik
B endosentrik D keterangan

15. Yang manakah padanan yang betul bagi binaan frasa nama?

Inti + inti Inti + penerang


I Lessen memandu Ibu kandung

5
BM STPM (910/2) SMK MADAI, KUNAK

II Kasut kulit Kereta peronda


III Hutan rimba Rumah mewah
IV Rakan taulan Wad bersalin

A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

16. Pilih ayat-ayat yang mempunyai kata kerja transtif aktif dengan dua objek.
I Dia menghidangkan adiknya nasi ayam kukus.
II Hamid menyiapkan kerja rumah Matematik di sekolah.
III Cikgu Melati menghadiahinya buku rujukan sebagai insentif.
IV Mereka membawa pelancong Amerika itu ke bilik pameran kraf tempatan.

A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

17.
Kata bantu aspek + kata penguat + kata adjektif

Yang manakah ayat yang mengandungi binaan frasa seperti di atas?


A Mesin jahit di rumah Mak Minah sudah terlalu uzur.
B Tindakannya itu amat membanggakan keluarganya.
C Kehidupan di luar negara memang sungguh indah.
D Buah durian di dusun itu masih belum masak.

18.

6
BM STPM (910/2) SMK MADAI, KUNAK

X Frasa sendi nama sebagai predikat


Y Frasa sendi nama sebagai penerang frasa nama
Z Frasa sendi nama sebagai frasa keterangan

Berdasarkan rangsangan di atas, yang manakah padanan yang betul?

X Y Z
Abang masih di Barang di gudang itu Mereka sedang
A
perpustakaan. sudah hilang. menunggu di stesen.
Dia sentiasa di sisi Penduduk di desa itu Pegawai itu sibuk
B
ayahnya. berpindah ke bandar. dengan tugasnya.
Beg di dalam laci itu Kereta itu dimport dari Jam tangan ini untuk
C
kepunyaan kakak. luar negara. ibubya.
Datuk saya ke tanah Dr. Krisnan pensyarah Petani di wilayah itu
D
suci minggu ini. perubatan dari India hidup menderita.

19. Belajarlah bersungguh-sungguh kalau mahu senang kemudian hari.

Dalam ayat di atas, bahagian yang berhuruf condong dikenali sebagai


A frasa keterangan C klausa utama
B klausa tak bebas D klausa bebas

20. Ayat yang manakah yang boleh menjadi ayat dasar dan ayat tunggal?
A Penonton tempatan tidak menyokong pasukan pelawat.
B Kamu selalu pinjam buku daripada pelajar asrama.
C Calon-calon di dalam dewan itu sungguh gelisah.
D Ali duduk memerhatikan gelagat kucingnya.

21. Yang berikut ialah ayat songsang, kecuali

7
BM STPM (910/2) SMK MADAI, KUNAK

A Dialah penjenayah yang dicari oleh pihak polis.


B Dengan cat minyak Nasir melukis potret ibunya.
C Untuk atlet itu mencipta rekod baharu tidak mustahil.
D Masih belum tiba rombongan pengantin lelaki hingga kini.

22. Yang manakah ayat pasif yang betul?


A Ucapan yang telah beliau sampaikan itu sungguh bernas.
B Gelas di atas meja itu adik saya pecahkan dengan tidak sengaja.
C Bersama-sama surat ini kukirimkan sekeping gambar tanda ingatan.
D Perkara itu mereka hebohkan untuk mendapatkan perhatian pihak atasan.

23. Pilih padanan ayat berikut yang tidak menepati konsep ayat dasar dan ayat terbitan.

Ayat dasar Ayat terbitan


A Nasi ayam itu saya masak tadi . Anak saudara Ali pelajar universiti.
B Sekolah itu terletak di atas bukit. Susah hati ibu Nawil sejak semalam.
C Dino memandu kereta nasional. Tolong hantar buku dan beg itu .
D Dia berasa sedih sejak hari itu. Yuna tidak suka akan lelaki itu.

24. Yang manakah ayat yang frasa keterangannya berfungsi sebagai pelengkap?
I Ibu Hashim berjual keropok lekor di pasar.
II Kakak menyapu sampah dengan penyapu lidi.
III Kanak-kanak itu menjerit sekuat hati sejak tadi lagi.
IV Penduduk kampung telah berkumpul di dewan masyarakat.
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

25.
8
BM STPM (910/2) SMK MADAI, KUNAK

Jenis ayat majmuk Contoh ayat


Ayat komplemen
I P Dia tidak tahu di mana penjenayah itu bersembunyi.
frasa nama
Ayat komplemen
II Q Saya bermimpi bertemu dengan arwah ibu saya.
frasa kerja
Ayat komplemen
III R Bahawa dia melakukan perbuat itu tidak benar.
frasa adjektif
Ayat komplemen
IV berstruktur ayat S Kami yakin bahawa peserta itu akan menang.
penyata + ayat tanya

I II III IV
A R Q S P
B S P R Q
C Q S P R
D P R Q S

26. Antara yang berikut, yang manakah ayat majmuk campuran?


I Ramai pelancong asing datang mengunjungi Taman Negara Muru dan Pulau Sipidan
II Zaidi menonton televisyen sambil menyiapkan latihan Matematik dan Bahasa Melayu.
III Penduduk yang mendiami daerah itu digalakkan beriadah agar menjaga kesihatan.
IV Mereka berharap moga-moga cadangan itu menjadi realiti setelah berusaha gigih.
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

27.
I. Kereta merah itu telah terjunam ke dalam gaung .
II. Seorang remaja memandu kereta merah itu.

9
BM STPM (910/2) SMK MADAI, KUNAK

Ayat majmuk yang terhasil dari ayat I dan II di atas mengalami peluasan
A frasa predikat C frasa nama sebagai subjek
B dengan kata hubung D melalui komplentasi

28. Suspek dalam kes pembunuhan itu telah ditahan malam tadi.

Ayat di atas telah mengalami proses


I pengguguran kata nama sebagai inti frasa nama subjek
II pengguguran bahagian-bahagian frasa predikat
III penyusunan semula frasa nama sebagai subjek
IV penyusunan semula frasa nama sebagai objek
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

29. Antara yang berikut, yang manakah ayat yang gramatis?


A Beg kegemaran saya yang diperbuat daripada kulit buaya.
B Tokoh pendidik itu ingin menulis tentang sejarah negeri Sabah semula.
C Banyak aspek yang mereka bincangkan dalam mesyuarat itu kurang penting.
D Kesemua ahli-ahli persatuan itu bersetuju untuk bertemu kembali di tempat itu.

30. A

S P

FN FK

10
BM STPM (910/2) SMK MADAI, KUNAK

KN Pen. (FS) Penentu K.bantu KK Pasif Ket. (FS)

Ayat yang manakah menepati binaan rumus di atas?


A Makanan untuk majlis itu sudah berhidang di atas meja.
B Pondok usang di pinggir hutan itu pernah diceroboh tadi.
C Bot nelayan itu akan dibaiki dengan serta-merta.
D Bangunan di bandar raya dihias dengan cantik.

Bahagian B
[ 30markah ]
Jawab semua soalan.

31. Q : Kata Pembenda


P

(a) Nyatakan kata tugas bagi P dan S.

……………………………………………………………………………………….[1]

(b) Bina satu ayat yang menggunakan kata Q.

……………………………………………………………………………………… [1]

32. Lengkapkan jadual di bawah. [3]

Kata bilangan Jenis kata bilangan

berabad-abad

11
BM STPM (910/2) SMK MADAI, KUNAK

keseratus

segelintir

33. Bina frasa berdasarkan binaan yang beriku:

(a) kata bantu + kata kerja tak transitif + pelengkap

………………………………………………………………………………………..[1]

(b) kata sendi + kata arah + kata nama + keterangan

………………………………………………………………………………………. [1]

(c) kata penguat + kata adjektif + kata nama

………………………………………………………………………………………..[1]

34. Bina satu ayat yang gramatis mengikut ragam ayat yang berikut:

(a) ayat aktif tak transitif

.................................................................................................................................. [1]

(b) ayat pasif dengan kata ganti nama diri orang pertama

.................................................................................................................................. [1]

35.
Ratu cantik dari India itu berkunjung ke Putrajaya.
X Y

(a) Apakah fungsi sintaksis bagi frasa sendi nama X dan Y dalam ayat di atas?

12
BM STPM (910/2) SMK MADAI, KUNAK

X:…………………………………………………………………………….….… [1]

Y: ………………………………………………………………………………..... [1]

(b) Berdasarkan ayat di atas, tuliskan:

(i) pola ayat ………………………………………………………………………. .[1]

(ii) bentuk ayat ……..………………………………………………………….….. [1]

36.
Pemimpin yang berjiwa rakyat itu telah melawat mangsa kebakaran
sambil menghulurkan sumbangan tunai.

(a) Apakah jenis ayat majmuk di atas?

………………………………………………………………………………….. [1]

(b) Tuliskan klausa bebas yang membentuk ayat majmuk di atas.

………………………………………………………………………………………. [1]

37. Masyarakat umum ingin mengetahui bagaimana kemalangan itu boleh berlaku.

(a) Apakah proses penerbitan ayat yang berlaku dalam ayat di atas?

.................................................................................................................................. [1]

(b) Tuliskan klausa tak bebas bagi ayat di atas.

…………………………………………………………………………………… . [1]

38. Tunjukkan analisis konstituen terdekat bagi ayat berikut: [3]

Kereta baharu ayah telah saya cuci petang tadi.

13
BM STPM (910/2) SMK MADAI, KUNAK

39. Baca petikan yang berikut dan kenal pasti kesalahan bahass yang terdapat di dalamnya.
Bagi setiap kesalahan, jelaskan sebab-sebab kesalahan dan kemudian buat pembetulannya.
[9]

Sekolah Kebangsaan Seri Bahagia telah melaksanakan satu kajian tindakan. Kajian
ini berfokus kepada pembentukan sahsiah para murid-murid di sekolah rendah. Satu jawatan
kuasa yang diketuai oleh guru besar telah dibentuk bagi merangka pelaksanaan kajian ini.
Pihak sekolah telah memaklumkan kepada ibu bapa tentang kajian tersebut. Dapatan kajian
ini akan guru besar bentangkan di peringkat daerah.

Bil. Kesalahan Sebab kesalahan Pembetulan

14
BM STPM (910/2) SMK MADAI, KUNAK

i.

ii.

iii.

KERTAS SOALAN TAMAT

15
BM STPM (910/2) SMK MADAI, KUNAK

LKC//Cuba BM P2 Apr17_Lnv

16
No. kad pengenalan : …………………………… No. pusat/angka giliran : ……………………

MODUL PENTAKSIRAN PDPC SEMESTER3 MODUL PENTAKSIRAN PDPC SEMESTER 3


910/2 STPM 2020
MODUL PENTAKSIRAN PDPC SEMESTER3 MODUL PENTAKSIRAN PDPC SEMESTER 3

MODUL PENTAKSIRAN PDPC SEMESTER3 MODUL PENTAKSIRAN PDPC SEMESTER 3


BAHASA MELAYU
MODUL PENTAKSIRAN PDPC SEMESTER3 MODUL PENTAKSIRAN PDPC SEMESTER 3

MODUL PENTAKSIRAN PDPC SEMESTER3 MODUL PENTAKSIRAN PDPC SEMESTER 3


KERTAS 2
MODUL PENTAKSIRAN PDPC SEMESTER3 MODUL PENTAKSIRAN PDPC SEMESTER 3

MODUL PENTAKSIRAN PDPC SEMESTER3 MODUL PENTAKSIRAN PDPC SEMESTER 3


(Satu jam setengah)

MODUL PENTAKSIRAN PDPC


SEMESTER 2
NEGERI PAHANG
Arahan kepada calon : Untuk kegunaan
pemeriksa
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI Bahagian B
31
SEHINGGA ANDA DIBENARKAN
32
BERBUAT DEMIKIAN.
33
34
Jawab semua soalan dalam Bahagian A. 35

Jawab semua soalan dalam Bahagian B. 36


37
38
39
40
41
42
Jumlah
________________________________________________________________

Kertas ini mengandungi 16 halaman bercetak.


1
sazaro/sem22020

Bahagian A [ 30 markah ]

Jawab semua soalan. Tandakan jawapan yang betul pada Borang Jawapan Aneka
Pilihan yang dibekalkan.

1. Yang manakah pernyataan yang benar tentang morfem bebas?


A. Unit tatabahasa yang terkecil yang tidak dapat hadir bersendirian.
B. Unit tatabahasa yang boleh menjadi kata.
C. Unit tatabahasa yang membezakan makna.
D. Unit tatabahasa yang perlu bergabung dengan morfem yang lain.

2. Pernyataan yang manakah yang benar tentang kata tunggal?


I Kata akronim ialah kata tunggal.
II Terdiri daripada satu morfem bebas.
III Kata tunggal juga dikenali sebagai kata akar.
IV Terbina daripada sekurang-kurangnya dua suku kata.
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

3. Yang manakah kata berimbuhan yang kata dasarnya bukan terdiri daripada kata
terbitan?
I Berpakaian
II Berpendidikan
III Ketidakpastian
IV Mempertanggungjawabkan
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

4. Yang manakah padanan yang betul bagi kata tunggal, kata terbitan,kata ganda dan kata
majmuk dengan contohnya?

Kata tunggal Kata terbitan Kata ganda Kata Majmuk


A Panorama Mara Debunga Kerusi Meja
B Laju Swasta Jejari Antarabangsa
C Halimunan Swalayan Kekuda Jabanah
D Puitis Bebenang Rerama Ubah suai

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah
SULIT*
2
sazaro/sem22020

5. Yang manakah ayat yang mengandungi kata ganda semu?


A Tetikus yang baru dibelinya itu kurang berkualiti.
B Kehadiran ipar-duai memeriahkan majlis hari jadinya.
C Program gotong-royong itu ditangguhkan kerana hujan lebat.
D Ali pura-pura tidur ketika saya menjengah bilik tidurnya.

Dia berjalan mundar-mandir di situ sejak tadi.

6. Yang manakah pernyataan yang benar tentang perkataan yang berhuruf condong di
atas?
I Berfungsi sebagai kata kerja
II Berfungsi sebagai kata keterangan
III Terdiri daripada kata ganda berentak bebas
IV Merupakan kata ganda berentak pengulangan konsonan
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

7.

Yang manakah contoh bagi Q yang bermaksud jamak?

I Kami
II Saya
III Hamba
IV Mereka
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah
SULIT*
3
sazaro/sem22020

8. Yang manakah pasangan kata yang terdiri daripada kata kerja bersisipan?
A Jelajah,telingkah
B Gerigis,gementar
C Gelembung,selerak
D Cerucuk,sinambung

9. Yang manakah ayat yang mengandungi kata berapitan ke-…-an yang membentuk kata
adjektif?
A Kekosongan jawatan itu masih belum diisi.
B Kami menunggu kepulangan adik dari kota.
C Seluar yang dipakai oleh lelaki itu kekotoran.
D Perangainya yang kebudakan itu kurang saya senangi.

10. Pasangan kata yang manakah yang kedua-duanya ialah kata adjektif terbitan?

A Ekonomis Terkenang
B Duniawi Sejarawi
C Kebaratan Kelemahan
D Saintifik Gelembung

11. Ayat yang berikut menggunakan kata penguat yang betul kecuali
A Sengatan lebah itu sangat-sangat berbisa.
B Atlet itu kelihatan sungguh amat bertenaga.
C Bangunan itu paling tinggi sekali di bandar ini.
D Kereta lumba itu dipandu dengan sungguh laju sekali.

12. Ayat yang manakah yang menggunakan kata lalu sebagai kata tugas?
A Rosita bangun lalu menjawab soalan guru itu.
B Ramli tidak lalu makan sebaik sahaja mendapat tahu dia ditahan polis.
C Mak Cik Leha sering menegur saya semasa saya lalu di hadapan rumahnya.
D Kebersihan kedai makan penting untuk menarik perhatian orang yang lalu
di situ.

13. Yang berikut benar tentang ayat, kecuali


A Mengandungi makna yang lengkap
B Dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan
C Mempunyai susunan subjek diikuti oleh predikat
D Unit ujaran yang paling tinggi dalam hierarki tatabahasa

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah
SULIT*
4
sazaro/sem22020

14. Yang manakah ayat yang mengandungi hanya frasa endosentrik?


A Makanan ini untuk pelajar-pelajar miskin.
B Dari kampung seberang pekerja itu datang.
C Rumah banglo warna putih itu milik jutawan.
D Hadiah daripada kakak saya sempena hari jadi saya.

15. Yang manakah ayat yang binaan frasa adjektifnya betul?


I Cerun bukit itu sangat curam sekali.
II Saya bencikan orang yang sombong.
III Pak Lebai amat sayang akan cucunya.
IV Banglonya paling besar sekali di taman itu.
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

16. Yang manakah ayat yang mengandungi frasa kerja yang diikuti oleh keterangan cara?

A Penyakitnya sembuh dengan cepatnya.


B Kita perlu sayang akan ibu bapa kita.
C Zaila bijak dalam semua mata pelajaran.
D Penternak itu mengikat kambing dengan tali.

Kata bantu + kata sendi nama + kata arah + frasa nama

17. Yang manakah frasa yang mengandungi binaan frasa sendi nama di atas?
A masih di serambi rumah
B hendak ke utara negeri Kelantan
C mahu ke bilik mesyuarat sekolah
D memang di kedainya semalam

18. Yang manakah pernyataan yang benar tentang klausa bebas dan klausa tak bebas?

Klausa Bebas Klausa tak bebas


A Klausa yang bersifat ayat yang Klausa yang perlu dipancangkan pada
lengkap klausa lain
B Klausa bebas tidak mementingkan Tidak boleh berdiri sendiri sebagai ayat
intonasi
C Mempunyai subjek dan predikat Tidak bergantung pada klausa bebas

D Bentuk terikat yang memerlukan Binaan yang dapat berfungsi sebagai


klausa tak bebas keterangan bagi klausa bebas

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah
SULIT*
5
sazaro/sem22020

19. Apakah persamaan utama ayat dasar dengan ayat tunggal?


A kedua-duanya bersusunan songsang.
B kedua-duanya terdiri daripada ayat aktif sahaja.
C kedua-duanya terbina daripada satu objek dan satu predikat.
D kedua-duanya merupakan ayat penyata.

20. Yang manakah ayat tunggal?


A Sabrina cemerlang dalam segala bidang.
B Erika tiada di rumah tatkala kami sampai.
C Kakak saya belum pulang sampai ibu risau.
D Budak itu masih bermain ketika hujan.

21. Yang manakah ayat yang mengalami proses pendepanan kata bantu dengan kata
kerja?
A Memang sah mereka akan ke sini.
B Agak sedih kesudahan cerita itu.
C Sudah terlalu lewat ayah pulang.
D Masih belum mandi adik bongsu saya.

22. Yang manakah ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan?
A. Pekerja itu berasal dari Indonesia
B. Bas itu menghala ke selatan.
C. Penemuan itu berdasarkan kajian.
D. Kertas itu bergaris penuh.

23. Yang manakah ayat yang menyalahi struktur ayat pasif?


I Kereta baharu abang dipandunya perlahan-lahan.
II Buku rujukan saya sudah pulangkan ke pusat sumber.
III Kerja kursus anda perlu siapkan sebelum akhir bulan ini.
IV Pelancaran hari alam sekitar disempurnakan Menteri Besar.
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah
SULIT*
6
sazaro/sem22020

24.
Berpelengkap

Ayat aktif tak transitif X

Berpenerang

Contoh ayat yang sesuai bagi X ialah


I Kereta api ekspres itu menuju ke arah utara tanah air.
II Air sungai mengalir dengan deras ketika hari hujan
III Ibu saya suka beli-belah di pasar raya itu.
IV Di Pulau Pangkor, mereka menginap di rumah tumpangan
itu sampai semalam.
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

25.
Ayat suruhan

Ayat silaan
Jenis ayat perintah
X

Ayat permintaan

Yang manakah contoh ayat yang betul bagi X?


I Usah dikenang peristiwa itu.
II Ayuh ke sana sekarang.
III Kamu buatkan saya secawan kopi.
IV Mohon beri perhatian.
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah
SULIT*
7
sazaro/sem22020

26. I Pekerja memesin rumput.

II Rumput itu sudah panjang.

Apakah jenis ayat yang terhasil jika ayat I dan ayat II di atas digabungkan?
A Ayat relatif
B Ayat tunggal
C Ayat keterangan
D Ayat komplemen

27. Padanan yang manakah yang betul antara jenis ayat komplemen dengan contoh
ayatnya?

Ayat komplemen Contoh ayat

I Ayat komplemen P Dia tertanya-tanya mengapa anaknya bertindak


frasa nama sedemikian.

II Ayat komplemen Q Bahawa Emi telah melahirkan anak kembar


frasa kerja memang benar.

III Ayat komplemen R Dia sedar bahawa dia daripada keluarga miskin.
frasa adjektif

IV Ayat komplemen S Kami bersetuju bahawa pelajar itu perlu


berstruktur ayat dipindahkan.
penyata + ayat
tanya

I II III IV

A R S Q P

B Q S R P

C P R Q S

D Q R S P

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah
SULIT*
8
sazaro/sem22020

28. I Adik menangis terlalu kuat hingga suaranya serak.


II Fadli menjadi jutawan lantaran kerja kerasnya mencari harta.
III Pemimpin itu sanggup dipenjarakan demi menegakkan kebenaran.
IV Kita boleh mengadakan majlis itu asalkan diizin oleh pengetua.

Padanan yang manakah yang betul antara jenis ayat majmuk keterangan dengan
contoh ayat I, II, III, dan IV?
I II III IV

A Keterangan Keterangan Keterangan Keterangan


akibat musabab tujuan syarat

B Keterangan Keterangan Keterangan Keterangan


musabab akibat tujuan syarat

C Keterangan Keterangan Keterangan Keterangan


akibat tujuan syarat musabab

D Keterangan Keterangan Keterangan Keterangan


tujuan syarat musabab akibat

29. Mereka tinggal di rumah yang telah dibeli oleh abang saya itu.

Apakah jenis proses peluasan bagi ayat di atas?


A Peluasan frasa predikat
B Peluasan dengan kata hubung
C Peluasan frasa nama sebagai subjek
D Peluasan melalui proses komplementasi

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah
SULIT*
9
sazaro/sem22020

S P

FN FK

Kata Bantu Aspek Kata Kerja Transitif Frasa Nama

30. Ayat yang manakah yang menepati rajah pohon di atas?

I Pengetua akan menjawab surat tunjuk sebab.


II Adik masih belum menyiapkan kerja rumah.
III Semua pelajar mesti menyertai kem ibadah itu.
IV Ibu bapa hendaklah membalut buku teks pinjaman anaknya.
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah
SULIT*
10
sazaro/sem22020

Bahagian B [ 30 markah ]

Jawab semua soalan. Tulis jawapan dalam ruang yang disediakan.

31 Jelaskan konsep morfofonem dan berikan dua contoh yang sesuai ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

[3]

(a) Ini basikal baharu adik saya.


(b) Kami akan membincangkan ini lagi pada bulan hadapan.

32. Apakah fungsi kata ganti tunjuk dalam ayat di atas?

(a) …………………………………………………………………………………..

(b) ………………………………………………………………………………….
[2]

Soalan 33 berdasarkan pernyataan yang berikut:

33. Bina satu ayat bagi setiap kata pascafrasa di atas?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

[2]

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah
SULIT*
11
sazaro/sem22020

Soalan 34 berdasarkan pernyataan yang berikut:

34 Berikan dua contoh kata bagi setiap X dan Y

X : ………………………………………………………………………………….

Y: …………………………………………………………………………………..

[2]

35 Bina satu ayat yang menunjukkan

(a) Kata mengenai sebagai kata sendi nama

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

[1]

(b) Kata mengenai sebagai kata kerja

..............................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

[1]

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah
SULIT*
12
sazaro/sem22020

36 Nyatakan pola pada ayat dasar bagi ayat yang berikut :

Ayat dasar Pola ayat dasar


a) Budak itu selalu menyendiri sejak akhir-akhir ini.
b) Pegawai perempuan itu sentiasa cantik setiap hari.
c) Nasihat makcik itu sering dalam ingatan saya.
d) Kereta mewah itu kereta baharu kakak saya.
[4]

37 Nyatakan fungsi klausa tidak bebas yang dicondongkan dalam ayat di bawah.

Klausa dalam ayat Fungsi klausa dalam ayat


a) Peniaga itu berkata bahawa projek itu
akan siap.

b) Awie mencadangkan supaya kami


memohon maaf.

c) Budak itu menangis kerana dia lapar.

[3]

38
Saya memasukkan sampah itu ke dalam tong. Adik pula membuang
sampah tersebut di tempat pembuangan sampah.

(a) Tukarkan dua ayat di atas kepada ayat pasif.

…………………………………………………………………………………
[1]

(b) Nyatakan jenis ayat pasif yang dihasilkan.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

[1]
Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah
SULIT*
13
sazaro/sem22020

39
I. Ayat tanya terbuka

Ayat tanya

II. Ayat tanya tertutup

(a) Bina satu ayat bagi ayat tanya I dan satu ayat bagi ayat tanya II di atas.

(i) Ayat ( I ):

…………………………………………………………………………………
[1]
(ii) Ayat ( II ):

………………………………………………………………………………….
[1]

(b) Nyatakan perbezaan ayat tanya I dan II.

(i) Ayat ( I ):

…………………………………………………………………………………
[1]
(ii) Ayat ( II ):

………………………………………………………………………………….
[1]

40 Nyatakan cara penggabungan bagi ayat majmuk gabungan di bawah.

(a) Dapatan kajian itu berdasarkan soal selidik dan temu bual.

…………………………………………………………………………………………
[1]
(b) Ayah sedang membaca akhbar atau majalah?

…………………………………………………………………………………………
[1]

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah
SULIT*
14
sazaro/sem22020

(c) Lelaki itu seorang jutawan tetapi kedekut.

…………………………………………………………………………………………
[1]

(d) Baju biru dan hijau itu sangat mahal.

…………………………………………………………………………………………
[1]

41 Pekerja itu sedang menebang pokok kelapa.

Bina rajah pohon berdasarkan ayat di atas. [2]

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah
SULIT*
15
sazaro/sem22020

42 Kenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam petikan di bawah. Tulis semula
kesalahan tersebut, jelaskan sebab kesalahan, dan buat pembetulan.
[9]
Kebanyakan anak muda di negara ini yang tidak berminat untuk menyertai pertubuhan
sukarela. Berbagai-bagai langkah telah dijalankan untuk mempastikan lebih ramai
golongan tersebut berbuat demikian. Antaranya termasuklah mengadakan ceramah kepada
orang ramai untuk menyedarkan kepada mereka tentang kepentingan melibatkan diri
dalam pertubuhan ini. Lain-lain aktiviti yang telah dilaksanakan adalah dengan
mengadakan pameran tentang kegiatan sukarela di tempat-tempat yang sesuai.

Bil Kesalahan Sebab Kesalahan Pembetulan

(a)

[3]

(b)

[3]

(c)

[3]

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah
SULIT*
16
sazaro/sem22020

SOALAN TAMAT

Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah
SULIT*
1

Nombor kad pengenalan……….……………Nom pusat/angka giliran………….....................

910/2 STPM
BAHASA MELAYU
KERTAS 2
( 1 jam 30 minit )

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA


(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

Arahan kepada calon


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA Untuk kegunaan
DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. pemeriksa

Kertas ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian Bahagian A


ABahagian B Bahagian C.
Calon dikehendaki menjawab semua soalan dalam Bahagian 30 soalan
A dan Bahagian B
Bahagian B. Soalan 31-39
Ada tiga puluh soalan dalam bahagian A. Tiap-tiap soalan
diikuti empat Jumlah
pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang betul dan bulatkan jawapan anda
pada kertas soalan ini.
Calon dikehendaki menjawab soalan dalam Bahagian B pada kertas soalan ini.
Markah untuk tiap-tiap soalan dan bahagian soalan diberikan dalam tanda [ ]

Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak


STPM 910/2
2

BAHAGIAN A [30 markah]

Jawab semua soalan

1. Unit terkecil dalam tatabahasa yang menjalankan tugas nahu dikenali sebagai

A. huruf
B. fonem
C. morfem
D. imbuhan

2. Antara perkataan yang berikut, perkataan manakah yang mengandungi dua morfem
terikat?

I petani

II ketawa
III kemuning

IV sinambungan

A. I dan II C. II dan III


B. I dan IV D. III dan IV

 Terbentuk daripada dua kata dasar atau lebih


 Membawa makna tertentu
 Berfungsi sebagai satu unit

3. Berdasarkan penyataan di atas, yang manakah memenuhi pernyataan di atas?

I. pinggan mangkuk
II. tubuh badan
III. bulan madu
IV. lampin pakai buang

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
3

4. Akronim termasuk dalam bentuk kata


A. ganda
B. tunggal
C. majmuk
D. terbitan

PROSES PEMBENTUKAN
CONTOH PERKATAAN
KATA
I Pemajmukan P debunga
II Pengimbuhan Q rerambut
III Penggandaan R urus niaga

IV Pengakroniman S kemuncup

5. Yang manakah padanan yang betul antara proses pembentukan kata dengan contoh
perkataannya?

I II III IV
A R P Q S
B P S R Q
C R S Q P

D S P R Q
4

6. Antara yang berikut, yang manakah perkataan yang mempunyai sisipan?


I belajar III serabut
IV kemuncak
II telapak

A. I dan II C. II dan III


B. I dan IV D. III dan IV

7. Perkataan yang berikut tergolong dalam kata terbitan?

I melukut III selendang

II automobil IV biadab

A. I dan III C. II dan III


B. I dan IV D. II dan IV

8. Pilih padanan yang betul antara jenis kata penguat dengan contohnya

Kata penguat hadapan Kata penguat belakang Kata penguat bebas


A terlalu sungguh sekali
B paling nian amat
C benar paling sungguh
D agak amat nian

9. Ayat yang mempunyai kata kerja yang membawa maksud lokatif


A. Mekanik sedang membaiki lori kargo.
B. Perempuan itu gemar melayari internet.
C. Mereka menuruni bukit yang curam itu.
D. Pengguna mesti mengawasi mutu barangan import.
5

Si Tompok kucing kesayangan saya sedang menangkap tikus.

10. Kata Si Tompok dan sedang dalam ayat di atas masing-masing termasuk dalam golongan
A. Kata nama khas dan kata bantu ragam
B. Kata nama khas dan kata bantu aspek
C. Kata nama am dan kata bantu ragam
D. Kata nama am dan kata penguat

11. Ayat yang manakah yang mengandungi kata kerja aktif transitif?
A. Kebanyakan pekerja pejabat itu menetap di kawasan perumahan itu.
B. Penyalahgunaan dadah mengancam kesejahteraan masyarakat.
C. Perangai Pak Mim memeningkan kepala anak-anaknya.
D. Pembangunan kawasan pedalaman menjadi semakin pesat kebelakangan ini.

12. Raja muda, duit kopi, dan matahari, merupakan kata-kata yang telah dibentuk melalui
proses
A. Penggandaan
B. Pengguguran
C. Pemajmukan
D. Pengakroniman

Kata bantu + kata penguat + kata adjektif

13. Frasa yang manakah yang menepati binaan di atas


A. masih belum layu
B. masih terlalu awal
C. sudah tentu untung
D. sudah mungkin besar
6

Pemergian pasukan tentera Malaysia berbekalkan semangat patriotik yang tinggi.

14. Frasa yang bergaris di atas berfungsi sebagai


A. Objek
B. Pelengkap
C. Keterangan sifat
D. Keterangan bandingan

Dia berjuang demi masa depan anak bangsa.

15. Frasa yang bergaris dalam ayat di atas berfungsi sebagai


A. Frasa keterangan
B. Frasa eksosentrik
C. Frasa komplemen
D. Frasa endosentrik

Semasa berlakunya penjajahan Belanda di Indonesia


sekitar tahun 1890-an, darurat telah diisytiharkan.

16. Yang manakah klausa bebas dalam ayat di atas?


A. darurat telah diisytiharkan
B. penjajahan Belanda di Indonesia
C. semasa berlakunya penjajahan Belanda
D. semasa berlakunya penjajahan Belanda di Indonesia sekitar tahun 1890-an

Jikalau pihak pekerja tidak mahu bekerjasama, semua


program yang dirancang akan tergendala.

17. Dalam ayat majmuk di atas, bahagian yang bergaris disebut sebagai
A. Klausa bebas
B. Klausa utama
C. Klausa tak bebas
D. Frasa keterangan
7

Kata bantu + kata kerja tak transitif + keterangan


18. Ayat yang manakah mengandungi binaan predikat di atas?
A. Dia sekeluarga masih berada di Kota Bharu.
B. Abang ingin menjadi usahawan yang berjaya.
C. Kanak-kanak itu sedang bermain di tepi pagar.
D. Pelajar itu sedang mengulang kaji pelajarannya.

Pola ayat dasar Bahasa Melayu:


FN + FN FN + FA X FN +FK

19. Ayat manakah yang menepati pola X dalam rajah di atas?

I Rumah agam emak saudaranya tersergam indah.

II Motor bapa saudaranya masih di bengkel.

III Dua batang pokok manggis itu milik neneknya.

IV Kesemua khemah itu untuk pasukan kadet sekolah.

A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan IV

Subjek + Predikat + Keterangan

20. Yang manakah ayat yang menepati binaan di atas?


A. Ketua saya masih di luar negara.
B. Buku di atas meja itu sudah koyak.
C. Perangainya semakin hari semakin nakal.
D. Anak semaian belum bersiram sejak semalam.
8

21 Yang manakah ayat yang mengandungi dua objek?

I Zuraimi menghadiahi adik kasut.

II Semua pegawai mengikuti arahan ketua jabatan.

III Nenek membacakan cucunya cerita penglipur lara.

IV Persembahan itu mengagumkan orang ramai.

A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan IV

22 Yang manakah ayat tanya terbuka?

I Gemukkah Encik Samin?

II Apakah yang dibeli oleh Karim?

III Dari manakah anda datang?

IV Ke sungaikah budak-budak itu?

A I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D III dan IV

23 Ayat yang manakah yang mengandungi kata kerja tak transitif berpenerang?

A. Beberapa orang pelancong berada di pulau itu.


B. Sekumpulan haiwan berkeliaran di tepi pagar.
C. Lima orang pendatang asing sedang berehat di rumah setinggan.
D. Mereka berkebun sayur di belakang rumah masing-masing.
9

24 Ayat yang manakah yang boleh dipasifkan?


A. Mereka bersetuju untuk mengembara ke pulau itu.
B. Padi yang menguning di sawah itu sungguh menawan.
C. Tok Dalang telah memendekkan cerita tentang pulau itu.
D. Keindahan semula jadi pantai itu menggamit kehadiran pelancong.

25 Yang manakah ayat gabungan yang susunan faktanya berturutan?


A. Kakak rajin bekerja tetapi adiknya malas.
B. Kesemua pekerja menerima ganjaran melainkan yang tidak produktif.
C. Cuaca dipuncak gunung cerah, sebaliknya cuaca di kaki gunung berjerebu.
D. Kawannya itu bukan sahaja berbudi bahasa, malahan tidak pernah
meninggikan suara.

Sungguh mustahil untuk penjenayah itu melepaskan diri.

26 Ayat di atas ialah ayat majmuk


A Relatif
B Gabungan
C Keterangan
D Komplemen

Pemuda pemudi menyabit jerami,


Jerami disabit dalam sawah,
Sungguh hairan hati kami,
Hujan turun tanah tak basah.

27 Ayat majmuk dalam pantun di atas terdapat pada


A Baris pertama
B Baris kedua
C Baris ketiga
D Baris keempat
10

Masih mencuci pinggan kakak di dapur.

28 Ayat di atas mengalami proses pendepanan

A Kata bantu dengan objek


B Kata bantu dengan kata kerja
C Kata kerja dengan kata bantu dan objek
D Kata bantu dengan kata kerja dan objek

29 Yang manakah ayat yang tidak mengalami proses pengguguran?


A Encik Yaman bukan pemain hoki tetapi pemain badminton.
B Sambil belajar di universiti itu, dia bekerja di sebuah kilang.
C Memancing dan bersukan dapat mengisi masa lapang seseorang.
D Puan Azmah berjaya dalam perniagaannya walaupun beliau tidak
berpengalaman.
11

A1 KH A2

S P S P

FN FA FN FA

KN KA KH ∅ KA

30 Yang manakah yang menepati rumus dalam rajah pohon di atas?


E. Dia bijak tetapi dia pemalas.
F. Dia sangat pandai kerana rajin belajar.
G. Anjing liar dan binatang buas berkeliaran.
H. Hasmuddin dan sepupunya belajar di Eropah.
12

1. C 11. B 21. B
2. A 12. C 22. C
3. D 13. B 23. A
4. B 14. B 24. C
5. C 15. A 25. D
6. C 16. A 26. D
7. D 17. C 27. C
8. B 18. C 28. D
9. C 19. C 29. D
10. B 20. D 30. B
UJIAN BULAN FEBRUARI

BAHAGIAN A
(30 markah)

1. Yang manakah antara yang berikut mengandungi morfem terikat?

A Cuti-cuti C Terima kasih


B Pertubuhan D Anak pungut

2. Perkataan yang mengandungi tiga morfem ialah

A tembaga C persembahkan
B perjuangan D bergemuruhan

3. Ayat yang manakah mengandungi kata akar?

I Mereka berjanji akan datang. III Emak membeli sayur di pasar tani.
II Budak itu asyik tertawa sahaja. IV Dia akan pulang ke kampung minggu ini.

A I dan II C II dan IV
B II dan III D III dan IV

4. Yang manakah kata tunggal?


I Jejarum III Tempias
II Bayaran IV Berdikari

A I dan II C II dan III


B I dan IV D III dan IV

5. Semua yang berikut merupakan kata majmuk kecuali

A kata kunci C tompok-tompok


B muka tembok D telefon dail terus

6. Yang manakah contoh yang tepat untuk setiap jenis penggandaan di bawah ini?

Penggandaan Penuh Penggandaan Separa Penggandaan Berentak


http://dermagaabmk1.blogspot.com

A Pelaut-pelaut Berbisik-bisik Lemah-longlai


B Gegelang Tadika-tadika Bersalam-salaman
C Sayur-mayur Memanja-manjakan Pembesar-pembesar
D Budak-budak Tetikus Bantu-membantu

7. Yang berikut ialah kata akronim kecuali

I hakis III Petronas


II bebola IV warganegara

A I dan II C I dan III


B II dan IV D III dan IV
2

8.
Encik Bahari sentiasa berkereta ke pejabatnya.

Imbuhan pada perkataan bergaris di atas bermaksud

A sedia berlaku C menggunakan


B mengeluarkan D mengusahakan

9. Yang manakah imbuhan yang dapat menghasilkan kata nama terbitan?


I -an III meN-...-i
II peN- IV ber-...-kan

A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

10. Kata berimbuhan yang manakah telah mengalami perubahan golongan kata?

A Perumahan C Melemparkan
B Meninggikan D Berkedudukan

11. Kata kerja manakah yang tergolong dalam kata kerja keadaan?

I Lompat III Tumbang


II Menangis IV Menentukan

A I dan II C I dan IV
B II dan III D III dan IV

12. Ayat yang manakah menggunakan kata kerja aktif transitif?

A Kedua-duanya sudah berdamai. C Mereka masih berdiri di tepi longkang.


B Budak membaling kayu ke arahnya. D Padi datuknya sedang menguning di sawah.

13. Golongan kata yang manakah tidak dapat berperanan sebagai inti dalam binaan frasa?

A Kata kerja C Kata tugas


B Kata nama D Kata adjektif
http://dermagaabmk1.blogspot.com
14. Kenal pasti contoh yang sesuai untuk kata nama am yang berikut.

Kata Nama Am Hidup Kata Nama Am Tak Hidup


A Jutawan Iklim
B Malaikat Lalang
C Bandar Keseronokan
D Semangat Kura-kura

15. Perkataan yang manakah yang menggunakan imbuhan yang mempunyai alomorf?

A Bersedia C Kehendak
B Mengenai D Kematangan
3

16. Ayat yang manakah mengandungi kata nama yang berperanan sebagai objek?

A Karim berbaju sukan. C Rahmat sedang menonton televisyen.


B Pak Mat datang dengan anaknya. D Adiknya ingin menjadi pensyarah universiti.

17. Ayat yang manakah mengandungi kata kerja yang disertai oleh dua objek?

A Hajah Halimah membelikan cucunya sebuah basikal.


B Perahu itu menyusuri kawasan pantai semenjak pagi lagi.
C Penduduk di situ menamai tempat itu Kampung Lembah Jaya.
D Budak kecil itu menganggap Pak Ngah Razak ayahnya sendiri.

18.
Pemuda itu enggan berjabat tangan dengan tetamu ayahnya.

Perkataan tangan dalam ayat di atas merupakan

A objek C penerang
B penegas D pelengkap

19. Badri turut menyertai pertandingan kraf tangan itu.

Bentuk pasif bagi kata kerja yang bergaris dalam ayat di atas ialah

A disertai C penyertaan
B disertakan D menyertakan

20. Makna leksikal ialah makna yang terkandung dalam


A imbuhan C morfem bebas
B kata akar D morfem terikat

21. Bagaimanakah cara untuk mengenal pasti kata kerja aktif transitif?

I Menukar bentuk aktif kepada bentuk pasif.


II Menukar ayat biasa menjadi ayat songsang
III Memastikan bahawa selepas kata kerja itu ialah objek
IV Mengubah ayat tunggal menjadi mana-mana ayat majmuk

A I dan II C II dan iV
http://dermagaabmk1.blogspot.com

B I dan III D III dan IV

22. Ayat yang manakah menggunakan imbuhan pinjaman?


A Mereka berlari sangat pantas.
B Anugerah Budayawan dilaksanakan pada tahun ini.
C Penyertaan dalam pertandingan itu amat menggalakkan.
D Masjid yang baru dibina itu akan siap sepenuhnya tidak lama lagi.

23. Kata nama terbitan yang manakah mempunyai maksud banyak atau kumpulan?
A Penyapu C Rangkaian
B Juruterbang D Gantungan
4

24. Penggolongan kata yang manakah dibuat dengan berdasarkan kriteria semantik?
A Merujuk kepada ciri-ciri persamaan.
B Merujuk kepada fungsi sesuatu perkataan dalam binaan ayat.
C Kata dimasukkan ke dalam golongan masing-masing berdasarkan makna.
D Perkataan akan dikategorikan dalam kumpulan yang sama sekiranya mempunyai tugas
yang sama.

25.
 Perhilitan
 ADUN

Senarai di atas merupakan


I kata tunggal III kata terbitan
II kata akronim IV kata gandaan

A I dan II C II dan III


B I dan IV D III dan IV

26. Penggandaan ialah satu proses


A mencantumkan dua kata dasar atau lebih
B mengulang kata dasar secara seluruh atau sebahagian
C menggabungkan bahagian tertentu daripada serangkaian kata
D menambahkan apa-apa jenis imbuhan pada kata dasar yang sesuai

27. Kata majmuk yang berikut membawa maksud kiasan.


A Kaji bumi C Raja Muda
B Reka bentuk D Kaki bangku

28. Imbuhan yang manakah dapat digabungkan dengan kata dasar yang terdiri daripada satu suku
kata?

A ter- C ber-...-an
B menge- D per-...-an

29. Ayat manakah yang mempunyai perkataan yang mengandungi “ke-...-an” sebagai kata nama?

http://dermagaabmk1.blogspot.com
A Mejanya telah ketumpahan dakwat.
B Mereka sekeluarga kesedihan hingga kini.
C Gaya hidupnya yang keinggeris-inggerisan tidak disukai jiran.
D Banglo yang baru siap itu dijadikan kediaman untuk tetamu asing.

30. Yang manakah binaan kata majmuk yang terdiri daripada kata tunggal dengan kata terbitan?

I Rumah pangsa III Buruh binaan


II Penyata kewangan IV Pembuka kata

A I dan II C I dan IV
B II dan III D III dan IV
SuhaimiMohdSalleh/2013
LATIHAN DALAM CUTI (1) Nama : .......................................................
BAHASA MELAYU PENGGAL 2 :
KERTAS 2 (910/2) Tingkatan : .................................................

BAHAGIAN A : ANEKA PILIHAN

01 Unsur yang manakah tidak dikaji dalam bidang morfologi?

A Bentuk kata C Golongan kata


B Struktur kata D Penyebutan kata

02
Sesetengah morfem dengan sendirinya boleh menjadi kata.

Apakah ciri bagi morfem yang dimaksudkan dalam pernyataan di atas?

I Perlu bergabung dengan bentuk lain


II Bersifat bebas dan dapat berdiri sendiri
III Bentuk yang bukan imbuhan tetapi kelihatan seperti perkataan
IV Morfem yang mempunyai makna walaupun tidak bergabung dengan bentuk lain

A I dan II C II dan IV
B II dan III D III dan IV

03 Padanan yang manakah betul bagi jenis morfem di bawah?

Jenis morfem Contoh morfem


A Morfem bebas Belukar, makanan
B Morfem terikat satuan Dikarang, melontar
C Morfem terikat terbahagi Kepantasan, tempurung
D Morfem terikat kompleks Dipertemukan, terperosok

04 Morfem yang manakah mempunyai alomorf?

A ke- C -kan
B peN- D memper-
http://dermagabmk1.blogspot.com

05 Yang manakah benar tentang morfofonem?

A Gabungan dua morfem terikat atau lebih.


B Unit tatabahasa yang terkecil dan mempunyai makna.
C Ciri bunyi yang wujud apabila imbuhan dicantumkan pada kata dasar.
D Morfem yang utuh dalam bentuknya dan tidak boleh dipecah-pecahkan lagi.

06 Perkataan yang manakah dibina dengan menggunakan tiga morfem?

A Berselimut C Mendermakan
B Kemampuan D Kesinambungan
1
07 Perkataan yang manakah kata dasarnya terdiri daripada kata terbitan?

I Melancarkan III Bertandang


II Mempercepat IV Kesungguhan

A I dan II C II dan III


B I dan IV D III dan IV

08 Bentuk kata yang berikut terbit daripada proses morfologi kecuali

A kata ganda C kata terbitan


B kata majmuk D kata tunggal

09 Pilihan yang manakah menunjukkan padanan yang betul antara bentuk kata dengan
contohnya?

Kata tunggal Kata terbitan Kata majmuk Kata ganda


A Petronas Merasmikan Matahari Kait-mengait
B Lelayang Pertahanan Anak emas Kemuncup
C Kelopak Warganegara Kelahiran Murah-murah
D Tumpang Lintang-pukang Tengah hari Jejentik

10 Ayat yang manakah mengandungi kata ganda semu?

I Mereka pulang awal-awal lagi.


II Kedua-duanya mahu mandi-manda di situ.
III Kanak-kanak yang hilang itu sudah dijumpai semula.
IV Hobi mengumpul rama-rama masih diteruskan hingga dewasa.

A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

11 Kumpulan yang manakah yang kesemua perkataannya terdiri daripada kata nama
terbitan?

A Santapan, jejantas C Pelumba, hantaran


B Kerohanian, terpukau D Keputusan, rumpun
http://dermagabmk1.blogspot.com

12 Kata majmuk yang manakah dibina daripada kata tunggal dan kata terbitan?

I Ambil berat III Ejen perumahan


II Pencetak warna IV Laporan tahunan

A I dan II C I dan IV
B II dan III D III dan IV

13 Yang manakah contoh kata akronim yang terbentuk daripada gabungan suku kata dengan
suku kata daripada serangkaian perkataan?

A Perkim C ADUN
2

B Mabbim D Bernama
14  Pengulangan keseluruhan kata dasar
 Pengulangan boleh melibatkan kata tunggal dan kata berimbuhan

Konsep yang dinyatakan di atas adalah tentang

A penggandaan C pengimbuhan
B pemajmukan D pengakroniman

15
 Bayangan
 Perjanjian
 Senyuman

Bentuk di atas termasuk dalam golongan

A kata nama am tak hidup institusi


B kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit
C kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang
D kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang

16 Yang berikut ialah ciri-ciri kata nama kecuali

I didahului kata bantu III mengikuti kata penguat


II diikuti kata tunjuk itu dan ini IV dapat disertai oleh kata bilangan

A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

17 Kumpulan imbuhan yang dapat membentuk kata nama ialah


A ke-...-an, ber-...-an C -an, memper-...-i
B per-...-an, ke-...-an D -kan, memper-...-kan

18
I Kehadirannya disambut dengan meriah.
http://dermagabmk1.blogspot.com

II Pertuturannya yang keindonesiaan itu tidak disenangi pendengar.


III Sudah dua kali pasar raya itu kecurian pada tahun ini.

Yang manakah golongan kata yang betul bagi imbuhan ke-...-an dalam ayat-ayat di atas?

I II III
A Kata nama Kata adjektif Kata kerja
B Kata adjektif Kata kerja Kata nama
C Kata nama Kata kerja Kata adjektif
D Kata kerja Kata nama Kata adjektif
3
19 Pernyataan yang manakah benar tentang kata kerja?

A Boleh didahului oleh kata penguat


B Boleh dijadikan perintah dalam ayat minimal
C Merupakan unsur inti bagi binaan frasa nama
D Menjadi unsur pilihan dalam pembentukan frasa kerja

20 Yang manakah perkataan yang termasuk dalam kategori kata kerja keadaan?

A Menjadi C Membuka
B Bercakap D Menjatuhkan

21 Ayat yang manakah menggunakan kata kerja aktif transitif?

A Ayah sudah menjawab surat itu. C Peserta yang tiba lewat telah diketepikan.
B Semua orang pergi ke tempat itu. D Keadaan ekonomi negara bertambah kukuh.

22 Yang manakah struktur yang menunjukkan kata adjektif darjah penghabisan?

A se- + kata adjektif + kata nama


B se- + kata adjektif + gandaan + kata nama
C sama + kata adjektif + dengan + kata nama
D lebih + kata adjektif + daripada + kata nama

23 Ayat yang manakah mengandungi kata adjektif bentuk?

A Pokok itu terlalu tinggi.


B Rumahnya sangat hampir dengan mahkamah.
C Budak itu senang dikenali kerana berbadan bongkok.
D Ketua jabatannya amat marah kepada keraninya yang cuai.

24 Kumpulan perkataan yang manakah tidak tergolong sebagai kata utama?

A dan, ladang, hulur C tembok, indah, bungkus


B telah, sangat, jangan D kerana, walaupun, tumpah
http://dermagabmk1.blogspot.com

25 Kata tugas yang manakah sesuai digunakan sebelum kata kerja dan kata adjektif?

I akan III pernah


II paling IV tak usah

A I dan III C II dan III


B I dan IV D II dan IV
4
BAHASA MELAYU Kertas 2 PENGGAL LATIHAN MORFOLOGI 1
STPM (910/2) 2 (ANEKA PILIHAN)

Jawab semua soalan.


2
3
SuhaimiMohdSalleh/SMKSO/2008

4
BAHASA MELAYU Kertas 2 PENGGAL LATIHAN MORFOLOGI
STPM (910/2) (ANEKA PILIHAN)
2
2

Jawab semua soalan.

01 Perkataan yang manakah mengandungi morfem terikat?

I Pelajar III Tumpang


II Sempit IV Anak tani

A. I dan II C. II dan III


B. I dan IV D. III dan IV

02 Bentuk kata yang manakah yang dapat menunjukkan bahawa bahasa Melayu tergolong dalam
jenis bahasa aglutinatif atau yang bersifat derivatif?

A. Kertas kerja C. Kayu-kayan


B. Suruhanjaya D. Perlembagaan

03 Kata dasar yang manakah yang paling sesuai digabungkan dengan awalan “menge-“ dan
“penge-”?

I Lap III Eram


II Pam IV Ketam

A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan IV

04 Jenis kata ganda yang manakah mempunyai padanan yang betul dengan perkataan contoh?

Jenis kata ganda Perkataan contoh


I Kata ganda penuh Pepatung
II Kata ganda separa Bersama-sama
III Kata ganda berentak Gotong-royong
IV Kata ganda berentak konsonan Lintang-pukang

A. I dan III C. I dan IV


B. II dan III D. II dan IV

05 Kata majmuk yang manakah yang dianggap telah mantap sebagai satu perkataan yang utuh?

I Olahraga III Daya serapan


II Melipatgandakan IV Tanggungjawab

A. I dan III C. I dan IV


B. II dan IV D. II dan III

1
06 Antara yang berikut, perkataan yang manakah dapat menerbitkan kata adjektif apabila
digabungkan dengan imbuhan “ke-...-an”?

A. Hujan C. Timur
B. Cantik D. Banyak

07 Antara ayat yang berikut, yang manakah dapat menerima kata penguat?

A. Nilai batu delima ini mahal. C. Sekejap tadi kamu pergi ke mana?
B. Mereka bertolak sebentar lagi. D. Guru besar sekolah ini sedang bercuti.

08 Perubahan golongan kata tidak terjadi dalam kata terbitan yang berikut kecuali

A. lompatan C. melarikan
B. melompat D. berlarian

09 Ayat yang manakah mengandungi kata adjektif yang menunjukkan darjah bandingan?

I Hari ini cuaca mendung sahaja.


II Dia kecewa kerana dia tidak sebijak kakaknya.
III Gadis itu mahu memilih jejaka yang paling kacak.
IV Kuih yang dibelinya tadi kurang lazat daripada sebelumnya.

A. I dan IV C. I dan III


B. II dan IV D. II dan III

10. Ayat yang manakah menggunakan kata kerja tak transitif dengan pelengkap kata nama?

I Telah beransur tenang pak ciknya.


II Semenjak dahulu Raju mahu menjadi penyelia.
III Dia dan keluarga sudah lama mengundi di kawasan itu.
IV Sungguh kasihan dia melihat pengemis tidur dengan berbantalkan lengan.

A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan IV

11. Antara ayat yang berikut, ayat yang manakah menggunakan kata ganti nama diri orang ketiga?

I Sesungguhnya Jonny memerlukan bantuan.


II Mengiau dengan nyaringnya kucing yang kesakitan itu.
III Orang tua itu berdoa agar anaknya kembali ke pangkal jalan.
IV Tidak diduga sama sekali bahawa peristiwa itu berulang lagi dalam hidupnya.

A. I dan II C. I dan IV
B. II dan III D. III dan IV

2
12.
Dari + _________ + laut

Ruang kosong dalam binaan frasa di atas sesuai sekali diisikan dengan perkataan yang terdiri
daripada

A. kata arah C. kata penguat


B. kata bantu D. kata bilangan

13. Beberapa kata kerja dan kata adjektif dapat dijadikan kata nama dengan cara

I masing-masing digabungkan dengan kata nama


II kedua-duanya dicantumkan dengan kata pembenda
III meletakkan kedua-duanya sebagai unsur subjek ayat
IV menggabungkan kedua-duanya dengan imbuhan kata nama

A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan IV

14. Wah, hebatnya dia!


Jangan letak kereta anda di situ.
Ya, saya baru tinggal di bandar ini.

Kesemua ayat di atas mengandungi

A. kata prafrasa C. kata pascakata


B. kata praklausa D. kata penghubung ayat

15. Antara yang berikut, yang manakah menyenaraikan kata contoh yang betul dengan jenis kata
tugas?

Kata bantu Kata hubung Kata penguat Kata bilangan Kata sendi
aspek gabungan bebas tak tentu nama
A Boleh Kerana Amat Setengah Tentang
B Pernah Tetapi Sekali Ramai Usah
C Mesti Kemudian Paling Seluruh Kepada
D Belum Malahan Sungguh Beberapa Terhadap

Petikan daripada Tutorial STPM Daerah Dungun 2012 : BM Kertas 1 (910/1)


SuhaimiMohdSalleh/DESSO/2012