Anda di halaman 1dari 3

KAD PENGESAHAN LAPOR DIRI KAD MAKLUMAT SEMASA LATIHAN

Mohon kerjasama supaya borang ini dapat diisi sebaik sahaja pelajar berkenaan melaporkan diri
di organisasi tuan.
MAKLUMAT PELAJAR
Nama & Alamat Organisasi Muhammad Aiman Haikal bin Zainol
Nama pelajar : ____________________________________________________
Light Space Production 32DDV19F1019 010620020061
No. Pendaftaran : ______________________ No K/P : ____________________
B-16-13A, JALAN PERSIARAN MULTIMEDIA, SEKSYEN 7,
Alamat kediaman (semasa latihan) : __________________________________
40000, SHAH ALAM, SELANGOR.

Kepada :
Poskod : __________ Negeri : __________________ Tel : _________________
Tarikh lapor diri : __________________________________________________
Pegawai Perhubungan & Latihan Industri
Elaun diterima : RM ___________ sebulan Biasiswa : _______________
Politeknik METrO Tasek Gelugor
(jika ada)
No 25, Jalan Komersial 2,
Pusat Komersial Tasek Gelugor,
……………………………..
13300 Tasek Gelugor, Pulau Pinang. Tandangan pelajar

Tuan,
MAKLUMAT ORGANISASI
Sukacita dimaklumkan pelajar berikut telah melaporkan diri di organisasi kami: Nama organisasi : ________________________________________________
Alamt : _________________________________________________________
Nama pelajar : Muhammad Aiman Haikal bin Zainol
No Pendaftaran : 32DDV19F1019 Poskod : __________ Negeri : __________________ Tel : ________________
Kelas : DDV5B Emel (jika ada) : _____________________________ Faks : _______________
Tarikh Lapor Diri : 27 Julai 2021 Nama pegawai : _________________________________________________
Jawatan : _______________________________________________________
Sekian, terima kasih.
Cop Rasmi Organisasi
____________________________________ ……………………………….....
(Tandatangan Pegawai Organisasi Latihan) Tandatangan pegawai

Nama : ________________________________________________________ Kad maklumat ini beserta lakaran lokasi tempat latihan (muka sebelah) perlu dikembalikan oleh
Jawatan : _______________________________________________________ pelajar ke Politeknik METrO Tasek Gelugor sebaik sahaja melapor diri di organisasi. (Tindakan
boleh dikenakan kepada mana-mana pelajar yang ingkar).
LAKARAN LOKASI / PELAN TEMPAT LATIHAN INDUSTRI
(Sila buat lakaran atau lekatkan pelan lokasi di ruang bawah)

Sila kembalikan kad ini ke alamat berikut :

Unit Perhubungan & Latihan Industri


Politeknik METrO Tasek Gelugor
No 25, Jalan Komersial 2,
Pusat Komersial Tasek Gelugor,
13300 Tasek Gelugor, Pulau Pinang.
(U.P. : Pegawai Perhubungan & Latihan Industri)
PMTG-DK-PO-06-RMD09
UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI
POLITEKNIK METrO TASEK GELUGOR

MAKLUMAT PERUBAHAN ALAMAT SEMASA LATIHAN

NAMA PELAJAR :
NO PENDAFTARAN :

PERUBAHAN ALAMAT TEMPAT TINGGAL

Alamat Lama : Alamat Baru :

PERUBAHAN ALAMAT TEMPAT LATIHAN


(Sila lampirkan pelan lokasi tempat Latihan yang baru)

Alamat Lama : Alamat Baru :

TANDATANGAN PELAJAR : TARIKH :

Cop Rasmi Organisasi

PENGESAHAN ORGANISASI

T/TANGAN PEGAWAI :
NAMA PEGAWAI :
JAWATAN :

Anda mungkin juga menyukai