Anda di halaman 1dari 2

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim...
Alhamdulillahi robil ’alamin assholatu was salamu ‘alaasyrofil ambiya’i wal mursalin,
sayyidina wa maulana muhamadin. Wa’alaalihi wasohbihi ajma’in amma ba’du

Yang kami hormati para alim para ulama yang senantiasa kami tunggu fatwa dan
tausiyahnya, narasumber yang kami tunggu sharing ilmunya, para tamu undangan serta
para rekan dan rekanita jajaran pengurus pimpinan ranting IPNU IPPNU Desa Bumiagung
yang berbahagia

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan
Rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita semua dapat hadir dan
berkumpul di tempat ini dalam acara MAKESTA (Masa Kesetiaan Anggota) IPNU IPPNU
Ranting Bumiagung yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Bapak Ibu dan para hadirin yang dirahmati Allah


Saya selaku ketua IPNU Ranting Bumiagung mengucapkan terimakasih kepada semua pihak
yang telah membantu baik secara moril maupun materil sehingga terlaksana dan
terselenggaranya kegiatan MAKESTA (Masa Kesetiaan Anggota) IPNU IPPNU Ranting
Bumiagung.
Dalam kesempatan ini pula saya ucapkan terimakasih kepada para undangan yang telah
berkenan menghadiri acara yang telah kami selenggarakan ini. Selanjutnya kami ucapkan
terimakasih kepada PAC Ranting Rowokele, Kyai Radis S.Pd, Ust. Ahmad Sodikun, S.E, Ust.
Sumargono dan Kyai Rasban atas kesediaannya memenuhi undangan kami untuk dapat
memberikan materi pada kegiatan MAKESTA ini. Mudah mudahan apa yang akan
disampaikan nanti bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Aamiin
Selanjutnya kami ucapkan terimakasih, kepada seluruh rekan dan rekanita panitia yang
telah bekerja sama sehingga terselenggaranya acara ini dengan baik mudah mudahan
mendapat pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Bapak Ibu dan para hadirin yang dirahmati Allah


Tema makesta ini adalah Imunisasi Qolbu Bagi Kader IPNU IPPNU Yang bernafaskan Ahlus
Sunnah Wal Jamaah dengan tujuan merentangkan sayap kebesaran untuk bisa mengenal
lebih jauh tentang saudara-saudara kita, rekan-rekanita se aqidah seperjuangan yang sama-
sama berjuang dan mengabdi di NU. Kita akan diajak untuk mengenal lebih jauh akan
pentingnya mengetahui tentang dasar-dasar dari aqidah Ahlussunnah Waljamaah An-
Nahdliyah, tentang NU, IPNU IPPNU, tradisi keagamaan NU, perihal pentingnya
berorganisasi yang baik  dan tentang bangsa Indonesia. Sebagai modal dan pegangan dalam
berkhidmat kedepannya.

Dan kepada seluruh undangan kami juga mohon maaf bila ada kekurangan dari segi
penyambutan dan penempatan yang kurang berkenan dihati kita semua. Dan yang pastinya
kami sudah berupaya semaksimal mungkin demi suksesnya acara ini.

Demikian sambutan dari saya selaku ketua IPNU Ranting Bumiagung.


Wa Allahu muawafiq ila aqwamit thoriq
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Anda mungkin juga menyukai