Anda di halaman 1dari 3

TEKNIK RAKAMAN VIDEO

Teknik asas rakaman video yang digunakan untuk mendapatkan mood


bagi menggambarkan jalan cerita. Terdapat beberapa teknik utama yang
kerap digunakan oleh videografer. Pertama sekali adalah 

very long shot atau extreme long shot yang digunakan untuk rakaman


yang jaraknya terlalu jauh.

Kedua adalah teknik long shot, iaitu shot untuk jarak jauh.

Ketiga pula adalah teknik medium long shot, rakaman jarak sederhana


jauh.

Keempat, teknik medium close-up yang digunakan untuk merakam subjek


yang sederhana dekat.

Teknik kelima adalah teknik yang paling kerap digunakan, iaitu close-up,


iaitu rakaman dari jarak dekat yang menumpu yang memaparkan dari
batas bahu hingga ke bahagian atas kepala. Keenam, teknik 

big close-up atau extreme close-up, jarak rakaman paling dekat, iaitu


rakaman yang menampilkan bahagian tubuh atau subjek tertentu sehingga
tampak besar. Ketujuh, 

over the shoulder shot, iaitu rakaman yang diambil dari belakang atas bahu
subjek. Teknik yang kelapan adalah

teknik point of view shot, iaitu rakaman yang diambil dari objek.


Teknik yang harus dikuasai oleh videografer adalah teknik menguasai
kedudukan kamera atau aras kamera. Pertama adalah teknik rakaman
sudut tinggi ataupun high angle shot. Kamera video diletakkan lebih tinggi
daripada subjek yang dirakam dan menyebabkan subjek yang dirakam
kelihatan lebih kecil, lemah dan tidak berkuasa. Teknik kedua adalah teknik
rakaman sudut mata atau eye level shot. Rakaman ini dilakukan dari aras
mata dan kamera diletakkan setara dengan subjek yang dirakam. Akhir
sekali adalah teknik rakaman sudut rendah atau low angle shot. Rakaman
ini memperlihatkan babak dari sudut lebih rendah dari subjek yang
dirakam. Ianya akan memberi kesan besar kepada babak yang dirakam
dan menjadikannya lebih besar, gagah dan berkuasa.
Selain daripada teknik asas rakaman video dan pergerakan kamera,
terdapat juga teknik gerakan kamera yang harus dikuasai oleh videografer.
Teknik yang pertama adalah teknik panning. Teknik ini memerlukan
videografer untuk menggerak kamera ke kiri atau kanan secara horizontal.
Kedudukan kamera kekal sama hanya arah rakaman yang bertukar. Teknik
ini sesuai bagi merakam keadaan persekitaran atau untuk memaparkan
satu pandangan yang luas. Kedua adalah teknik tracking atau trucking
(truck along). Teknik ini memerlukan pergerakan kamera mengikuti
pergerakan subjek yang ingin dirakam. Digunakan untuk penggambaran di
luar dan dalam studio seperti merakam seseorang yang sedang memandu
atau menunggang kuda. Teknik ini merupakan teknik paling sukar kerana
kamera dipegang tanpa tripod. Ketiga adalah teknik dolly. Teknik ini
merupakan teknik pergerakan kamera menjauhi subjek yang
dirakam. Dolly in atau track in merupakan pergerakan kamera ke arah
hadapan mendekati subjek yang dirakam manakala dolly out atau track
out merupakan pergerakan kamera ke arah belakang menjauhi subjek
yang dirakam. Teknik keempat adalah teknik tilt. Teknik ini memerlukan
videografer menggerakkan keseluruhan kamera ke arah atas atau bawah
secara vertikal tanpa melibatkan pergerakan secara horizontal. Contohnya,
memperlihatkan keadaan sebuah bangunan yang tinggi. Paparan awal
menunjukkan keadaan bangunan pada aras mata sebelum sedikit demi
sedikit menunjukkan keseluruhan hingga ke puncak. Teknik kelima adalah
teknik zoom, iaitu hanya lensa bergerak dan bukannya kamera. Zoom
in merupakan penggunaan kemudahan zoom pada kamera bagi
mendapatkan kesan seolah subjek semakin dekat atau besar pada
paparan skrin sementara zoom out merupakan penggunaan
kemudahan zoom untuk mendapatkan kesan seolah subjek semakin jauh
atau kecil.