Anda di halaman 1dari 34

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

RANCANGAN TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 1

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

1 Kesedaran Tubuh Badan Konsep Pergerakan 1.1.1 Melakukan pergerakan yang Pemerhatian /
melibatkan kesedaran tubuh dari Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pelbagai segi bentuk dan imbangan.
1. Membentuk badan pergerakan berdasarkan konsep 2.1.1 Mengenal pasti kesedaran tubuh Permainan kecil:
2. Aktiviti imbangan pergerakan. dari segi bentuk, imbangan, Bentuk perkataan
3. Pemindahan berat pemindahan berat badan dan
badan layangan. EMK:
4. Aktiviti layangan 5.1.1 Membuat persediaan diri sebelum, Kreativiti & Inovasi
semasa dan selepas melakukan
aktiviti Pendidikan Jasmani. Modul:
m/s : 1 - 4

Kesedaran Ruang Konsep Pergerakan 1.1.2 Melakukan pergerakan yang Pemerhatian /


melibatkan kesedaran ruang diri, Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti ruang am dan batasan ruang
1. Bergerak dalam fizikal berpandukan konsep dalam pelbagai arah dan aras Permainan kecil:
ruang besar pergerakan. yang berbeza. Burung dalam sangkar
2. Bergerak dalam 2.1.2 Mengenal pasti ruang diri.
ruang kecil 2.1.3 Mengenal pasti ruang am. EMK:
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan Jasmani. Modul:
m/s : 5 - 8

PJ TAHUN 1 KSSR 1
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

2 Kesedaran Ruang Konsep Pergerakan 1.1.2 Melakukan pergerakan yang Pemerhatian /


melibatkan kesedaran ruang diri, Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti ruang am dan batasan ruang
1. Berlari zig-zag fizikal berpandukan konsep dalam pelbagai arah dan Permainan kecil:
2. Pergerakan ke pergerakan. aras yang berbeza. Burung dalam sangkar
pelbagai arah 1.1.5 Melakukan pergerakan dalam
laluan lurus, berlengkok dan zig EMK:
zag. Kreativiti & Inovasi
2.1.2 Mengenal pasti ruang diri.
2.1.3 Mengenal pasti ruang am. Modul:
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok m/s : 5 - 8
melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan Jasmani.

Arah Pergerakan dan Konsep Pergerakan 1.1.4 Menukar arah dari hadapan ke Pemerhatian /
Laluan belakang dan kiri ke kanan Pentaksiran
Berkebolehan melakukan pelbagai mengikut tempo, irama dan isyarat.
Contoh aktiviti: pergerakan berdasarkan konsep 2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan Persembahan :
1. Memandu kereta pergerakan. kiri, kanan, hadapan, belakang, Reka cipta dan
2. Bergerak dalam F atas dan bawah. bergerak
gelung besar 5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan
3. Anak kanggaru semasa melakukan aktiviti fizikal. EMK:
4. Halangan Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 9 - 11

PJ TAHUN 1 KSSR 2
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

3 Arah Pergerakan dan Konsep Pergerakan 1.1.4 Menukar arah dari hadapan ke Pemerhatian /
Laluan belakang dan kiri ke kanan Pentaksiran
Berkebolehan melakukan pelbagai mengikut tempo, irama dan
Contoh aktiviti: pergerakan berdasarkan konsep isyarat. Persembahan:
1. Anak kanggaru 2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan Reka cipta dan
2. Halangan kiri, kanan, hadapan, belakang, bergerak
pergerakan.
atas dan bawah.
F
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan EMK:
semasa melakukan aktiviti fizikal. Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 9 - 11

Pelbagai Kelajuan Konsep Pergerakan 1.1.6 Melakukan pergerakan yang Pemerhatian /


berbeza kelajuan berdasarkan Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pergerakan tempo, irama dan isyarat.
1. Bergerak perlahan dalam pelbagai kelajuan. 1.1.7 Melakukan pergerakan yang EMK:
dan pantas berbeza antara perlahan dengan Kreativiti & Inovasi
2. Bergerak ringan dan pantas, ringan dengan berat dan
berat lembut dengan kuat. Modul:
3. Bergerak lembut dan 2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan m/s : 12 - 14
kuat kiri, kanan, hadapan, belakang,
atas dan bawah.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti dalam
kumpulan.

4 Berjalan Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan. Pemerhatian /

PJ TAHUN 1 KSSR 3
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan Pentaksiran


Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran kiri, kanan, hadapan, belakang,
1. Melakukan berjalan. atas dan bawah. Permainan kecil:
pergerakan berjalan 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Berjalan melepasi
secara bebas melakukan aktiviti baru dalam halangan
Pendidikan Jasmani.
5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan EMK:
dan kekalahan dalam permainan. Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 15 - 17

Berlari Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan berlari Pemerhatian /


dalam pelbagai arah, aras, laluan, Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran satah dan kelajuan dengan rakan
1. Berlari bebas berlari dengan betul. dan alatan. Permainan kecil:
2. Berlari dengan 2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan Berlari melepasi
pelbagai cara kiri, kanan, hadapan, belakang, pelbagai halangan
3. Berlari pelbagai arah atas dan bawah.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok EMK:
melakukan aktiviti baru dalam Kreativiti & Inovasi
Pendidikan Jasmani.
5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan Modul:
dan kekalahan dalam permainan. m/s : 18 - 20

5 Mencongklang Pergerakan Lokomotor 1.1.5 Melakukan pergerakan dalam Pemerhatian /


(Galloping) laluan lurus, bengkok dan zig zag. Pentaksiran
Berkebolehan melakukan pergerakan 1.2.1 Melakukan pergerakan
Contoh aktiviti: mencongklang dengan lakuan yang mencongklang. Permainan kecil:

PJ TAHUN 1 KSSR 4
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

1. Mencongklang bebas betul. 2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor Menembak kuda


2. Meniru pergerakan dan bukan lokomotor.
ketua 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok EMK:
3. Mencongklang laluan semasa melakukan aktiviti dalam Kreativiti & Inovasi
zig-zag kumpulan.
Modul:
m/s : 21 - 23

Berskip Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan berskip. Pemerhatian /


2.2.3 Membezakan tempo dalam Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pergerakan pergerakan lokomotor dan bukan
1. Berskip bebas berskip dengan betul. lokomotor. Permainan kecil:
2. Skip mengikut tempo 5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan Skip mencari harta
3. Berskip mengikut semasa melakukan aktiviti fizikal.
ketua EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 24 - 26

6 Melompat Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan melompat. Pemerhatian /


1.2.2 Melakukan pergerakan melompat Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pergerakan dengan menggunakan kedua-dua
1. Melompat dan melompat dengan lakuan yang betul. belah kaki atau sebelah kaki dan Permainan kecil:
mendarat mendarat menggunakan kedua- Lompat isyarat
2. Melompat pelbagai dua belah kaki dengan lutut
arah difleksi. Modul:
3. Melompat sungai 2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor m/s : 27- 30
dan bukan lokomotor.

PJ TAHUN 1 KSSR 5
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok


melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan Jasmani dan bersedia
menerima cabaran.

Melompat sebelah kaki Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan melompat Pemerhatian /
(Hopping) sebelah kaki. Pentaksiran
Berkebolehan melakukan pergerakan 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan
Contoh aktiviti: melompat sebelah kaki dengan betul. lokomotor dan bukan lokomotor. Permainan kecil:
1. Laga ayam 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Ketingting berganti-
2. Lompat setempat melakukan aktiviti baru dalam ganti
Pendidikan Jasmani.
5.4.1 Melakukan aktiviti secara EMK:
berpasangan. Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 31 - 34

7 Melompat sebelah kaki Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan melompat Pemerhatian /
(Hopping) sebelah kaki. Pentaksiran
Berkebolehan melakukan pergerakan 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan
Contoh aktiviti: melompat sebelah kaki dengan betul. lokomotor dan bukan lokomotor. Permainan kecil:
1. Lompat tinggi 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Ketingting berganti-
2. Lompat satu kaki melakukan aktiviti baru dalam ganti
melepasi tali Pendidikan Jasmani.
5.4.1 Melakukan aktiviti secara Modul:
berpasangan. m/s : 31 - 34

Melonjak (Leaping) Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan melonjak. Pemerhatian /

PJ TAHUN 1 KSSR 6
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor Pentaksiran


Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pergerakan dan bukan okomotor.
1. Melonjak melepasi tali melonjak dengan lakuan yang betul. 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Permainan kecil:
2. Melonjak melepasi 1, melakukan aktiviti baru dalam Menyeberang sungai
2 dan 3 tali Pendidikan Jasmani dan bersedia
3. Melonjak melepasi tali menerima cabaran. Modul:
berturur-turut m/s : 35 - 37

8 Menggelongsor Pergerakan Lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan Pemerhatian /


menggelongsor. Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pergerakan 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan
1. Bergerak dalam menggelongsor dengan lakuan yang lokomotor dan bukan lokomotor. Permainan Kecil:
bulatan betul. 2.2.3 Membezakan tempo pergerakan Galah panjang
2. Menggelongsor lokomotor dan bukan lokomotor. ubahsuai
individu 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
3. Menggelongsor melakukan aktiviti baru dalam EMK:
kumpulan Pendidikan Jasman. Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 38 - 40

Lokomotor berirama (1) Pergerakan Berirama 1.2.5 Melakukan pergerakan lokomotor Pemerhatian /
mengikut irama. Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pelbagai 2.2.3 Membezakan tempo dalam
1. Bergerak mengikut pergerakan lokomotor dengan lakuan pergerakan lokomotor dan bukan Persembahan:
detik yang betul mengikut irama. lokomotor. Rangkaian lokomotor
2. Berpasangan 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
mengikut detik melakukan aktiviti baru dalam
3. Bulatan besar Pendidikan Jasmani dan bersedia EMK:

PJ TAHUN 1 KSSR 7
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

menerima cabaran. Kreativiti & Inovasi


5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan
semasa melakukan aktiviti fizikal. Modul:
m/s : 41 - 43

9 Lokomotor berirama (2) Pergerakan Berirama 1.2.5 Melakukan pergerakan lokomotor Pemerhatian /
mengikut irama. Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pelbagai 2.2.3 Membezakan pergerakan
1. ‘Cabaran Tali’ pergerakan lokomotor asas dengan lokomotor dan bukan lokomotor Persembahan:
2. Lokomotor berirama lakuan yang betul mengikut irama. mengikut tempo. Bentuk tali dan
5.1.2 Menggunakan alatan bersama- bergerak
sama dan menunggu giliran
semasa menjalankan aktiviti. EMK:
5.4.1 Melakukan aktiviti secara Kreativiti & Inovasi
berpasangan.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok Modul:
melakukan aktiviti dalam m/s : 44 - 47
kumpulan.

Meregang, menolak dan Pergerakan Bukan Lokomotor 1.3.1 Melakukan pergerakan meregang, Pemerhatian /
menarik menolak dan menarik. Pentaksiran
Berkebolehan melakukan aktiviti 5.3.2 Melakukan pergerakan bukan
Contoh aktiviti: meregang, menolak dan menarik lokomotor dalam pelbagai satah, Permainan kecil:
1. Meregang dengan lakuan yang betul. aras, aliran dan daya dengan Putaran gelung
2. Menarik rakan dan alatan.
3. Menolak 2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor Modul:
4. Menolak, menarik & dan bukan lokomotor. m/s : 48 - 51
meregang 5.4.1 Melakukan aktiviti secara
berpasangan.

PJ TAHUN 1 KSSR 8
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

10 Membongkok dan Pergerakan Bukan Lokomotor 1.3.1 Melakukan pergerakan Pemerhatian /


mengayun membongkok dan mengayun. Pentaksiran
Berkebolehan melakukan aktiviti 1.3.2 Melakukan pergerakan bukan
Contoh aktiviti: membongkok dan mengayun dengan lokomotor dalam pelbagai satah, Permainan kecil:
1. Membongkok lakuan yang betul. aras, aliran dan daya dengan Bola celah kaki
2. Mengayun rakan dan objek.
3. Refleksi berpasangan 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan Modul:
lokomotor dan bukan lokomotor. m/s : 52 - 54
5.3.1 Berkomunikasi antara murid
dengan murid semasa melakukan
aktiviti fizikal.

Mengilas dan memusing Pergerakan Bukan Lokomotor 1.3.1 Melakukan pergerakan mengilas Pemerhatian /
dan memusing. Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti 1.3.2 Melakukan pergerakan bukan
1. Mengilas tangan dan mengilas dan memusing dengan lokomotor dalam pelbagai satah, Permainan kecil:
badan lakuan yang betul. aras, aliran dan daya dengan Siapa cepat
2. Mengilas rakan dan objek.
3. Memusing 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan Modul:
lokomotor dan bukan lokomotor. m/s : 55 - 57
5.4.1 Melakukan aktiviti secara
berpasangan.

11 Mengimbang dan Pergerakan Bukan Lokomotor 1.3.1 Melakukan pergerakan Pemerhatian /


meringkuk mengimbang dan meringkuk. Pentaksiran
Berkebolehan melakukan aktiviti 1.3.2 Melakukan pergerakan bukan
Contoh aktiviti: mengimbang dan meringkuk dengan lokomotor dalam pelbagai satah,
1. Mengimbang badan lakuan yang betul. aras, aliran dan daya dengan Permainan kecil:

PJ TAHUN 1 KSSR 9
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

2. Imbangan tapak luas rakan dan alatan. Meneroka peta


& kecil 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan imbangan
3. Imbangan anggota lokomotor dan bukan lokomotor.
badan 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok Modul:
4. Meringkuk semasa melakukan aktiviti dalam m/s : 58 - 61
kumpulan.

Pergerakan bukan Pergerakan Bukan Lokomotor 1.3.3 Melakukan pergerakan bukan Pemerhatian /
lokomotor berirama lokomotor mengikut irama. Pentaksiran
Berkebolehan melakukan pelbagai 2.2.3 Membezakan tempo pergerakan
Contoh aktiviti: pergerakan bukan lokomotor dengan lokomotor dan bukan lokomotor. Persembahan:
1. Menyanyi dan lakuan yang betul mengikut irama. 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok Bulatan berirama
menepuk tangan Lirik Lagu ‘Sentuh Kaki’. semasa melakukan aktiviti dalam
2. Pergerakan bukan kumpulan. EMK:
lokomotor mengikut Kreativiti & Inovasi
detik
Modul:
m/s : 62 - 64

12 Tarian itik Kemahiran berirama 1.5.1 Meniru pergerakan pelbagai watak Pemerhatian /
mengikut irama dan muzik. Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pelbagai 2.4.1 Mengenal pasti pergerakan yang
1. Tarian itik kemahiran pergerakan mengikut ditiru daripada pergerakan Persembahan:
2. Tari lagu irama. pelbagai watak mengikut irama. Tarian itik
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan
semasa melakukan aktiviti fizikal. EMK:
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok Kreativiti & Inovasi
semasa melakukan aktiviti dalam
kumpulan. Modul:

PJ TAHUN 1 KSSR 10
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

m/s : 65 - 68

‘I Love My Body’ Kemahiran berirama 1.5.1 Meniru pergerakan pelbagai watak Pemerhatian /
mengikut irama dan muzik. Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pelbagai 2.4.1 Mengenal pasti pergerakan yang
1. Menyanyi lagu kemahiran pergerakan mengikut ditiru daripada pergerakan Persembahan:
2. Tarian ‘I Love My irama. pelbagai watak mengikut irama. Cipta sendiri
Body’ 5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan
3. Tiru saya semasa melakukan aktiviti fizikal. EMK:
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok TMK / Kreativiti &
melakukan aktiviti dalam Inovasi
kumpulan.
Modul:
m/s : 69 - 72

13 Balingan bawah tangan Manipulasi alatan 1.4.1 Melakukan balingan bawah Pemerhatian /
tangan. Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran 1.4.3 Menangkap atau menerima alatan
1. Lambung dan tangkap balingan bawah tangan dengan yang dilontar secara perlahan Permainan kecil:
2. Lambung dan tangkap lakuan yang betul. dengan lakuan yang betul. Lambung dan tangkap
pundi kacang 2.3.1 Mengenal pasti corak pergerakan pundi kacang
berpasangan yang melibatkan kemahiran
3. Lambung dan tangkap balingan bawah tangan. Modul:
melepasi tali 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok m/s : 76 - 78
semasa melakukan aktiviti dalam
kumpulan.

Balingan atas kepala (1) Manipulasi alatan 1.4.2 Melakukan balingan atas kepala. Pemerhatian /

PJ TAHUN 1 KSSR 11
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

2.3.1 Mengenal pasti corak pergerakan Pentaksiran


Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran yang melibatkan kemahiran
1. Mengena sasaran balingan atas kepala dengan lakuan balingan atas kepala. Permainan kecil:
2. Berapa jauh? yang betul. 5.1.3 Mematuhi arahan guru dan Pertandingan baling
3. Balingan ke sasaran mengenal peraturan keselamatan pundi kacang
di tempat melakukan aktiviti.
5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan Modul:
dan kekalahan dalam permainan. m/s : 79 - 82

14 Balingan atas kepala (2) Manipulasi alatan 1.4.2 Melakukan balingan atas kepala. Pemerhatian /
1.4.3 Melakukan balingan atas kepala Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran dengan dua tangan.
1. Melantun bola kepada balingan atas kepala dengan lakuan 2.3.1 Mengenal pasti corak pergerakan Permainan kecil:
rakan yang betul. yang melibatkan kemahiran ‘Pin ball’ bulatan
2. Baling bola atas balingan atas kepala.
kepala 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Modul:
melakukan aktiviti baru dalam m/s : 84 - 86
Pendidikan Jasmani.

Menangkap bola Manipulasi alatan 1.4.3 Menangkap atau menerima alatan Pemerhatian /
yang dilontar secara perlahan Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan menangkap atau dengan lakuan yang betul.
1. Menangkap bola menerima objek yang dilontar 2.3.4 Menyatakan kedudukan jari dan Permainan kecil:
2. Menangkap bola yang perlahan dengan lakuan yang betul. tangan yang betul semasa Anak monyet
digolek menangkap atau menerima alatan.
5.4.1 Melakukan aktiviti secara Modul:
berpasangan. m/s : 87 - 91

15 Menangkap bola Manipulasi alatan 1.4.3 Menangkap atau menerima alatan Pemerhatian /

PJ TAHUN 1 KSSR 12
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

yang dilontar secara perlahan Pentaksiran


Contoh aktiviti: Berkebolehan menangkap atau dengan lakuan yang betul.
1. Menangkap bola yang menerima objek yang dilontar 2.3.4 Menyatakan kedudukan jari dan Permainan kecil:
dilantun perlahan dengan lakuan yang betul. tangan yang betul semasa Anak monyet
2. Menangkap bola yang menangkap atau menerima alatan.
dilambung 5.4.1 Melakukan aktiviti secara Modul:
berpasangan. m/s : 87 - 91

Saya lambung dan Manipulasi alatan 1.4.4 Menangkap bola yang dilambung Pemerhatian /
tangkap sendiri. Pentaksiran
Menangkap bola yang dilambung. 2.3.2 Menyatakan kedudukan badan
Contoh aktiviti: semasa melambung alatan. Permainan kecil:
1. Lambung dan tangkap 2.3.4 Menyatakan kedudukan jari dan Bola lambung
bola pelbagai saiz tangan yang betul semasa
2. Melambung dan menangkap atau menerima bola. Modul:
berjalan 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok m/s : 92 - 94
3. Melambung dan semasa melakukan aktiviti dalam
berlari kumpulan.

16 Menendang bola (1) Manipulasi alatan 1.4.6 Menendang bola dan seterusnya Pemerhatian /
berlari ke hadapan. Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan tendangan 2.1.3 Mengenal pasti ruang am.
1. Menendang bola statik bola. 5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan Permainan kecil:
ke sasaran dan kekalahan dalam permainan Golf sepak
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti dalam Modul:
kumpulan. m/s : 95 - 97

Menendang bola (2) Manipulasi alatan 1.1.5 Melakukan pergerakan dalam Pemerhatian /

PJ TAHUN 1 KSSR 13
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

laluan lurus berlengkok dan zig Pentaksiran


Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran zag.
1. Menendang bola menendang bola. 1.4.5 Menendang bola yang digolek. Permainan kecil:
bergolek 2.3.5 Mengenal pasti kedudukan kaki Zig-zag
semasa menendang.
5.4.1 Melakukan aktiviti secara Modul:
berpasangan. m/s :98 - 100

17 Memukul belon Manipulasi alatan 1.4.7 Memukul belon ke atas Pemerhatian /


menggunakan tangan,lengan dan Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran kaki berterusan.
1. Memukul belon memukul belon menggunakan 2.3.8 Mengenal pasti titik kontak atau Permainan kecil:
2. Belon angkasa anggota badan. sentuh pada objek yang dipukul. Belonminton
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti baru dalam Modul:
Pendidikan Jasmani. m/s :101 - 103

Memukul belon dengan Manipulasi alatan 1.4.8 Memukul belon ke atas Pemerhatian /
alatan menggunakan alatan. Pentaksiran
Berkebolehan melakukan kemahiran 2.3.8 Mengenal pasti titik kontak atau
Contoh aktiviti: memukul belon dengan alatan. sentuh pada objek yang dipukul. Permainan kecil:
1. Menimang belon 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Dengar dan pukul
dengan tangan melakukan aktiviti baru dalam
2. Memukul belon Pendidikan Jasmani dan bersedia Modul:
dengan pemukul menerima cabaran. m/s :104 - 107
3. Menghantar kepada 5.3.1 Berkomunikasi antara murid
rakan dengan murid semasa melakukan
aktiviti fizikal.
18 Kelecek bola dengan Manipulasi alatan 1.1.5 Melakukan pergerakan dalam Pemerhatian /

PJ TAHUN 1 KSSR 14
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

tangan lurus, berlengkok dan zig zag. Pentaksiran


Berkebolehan melakukan kemahiran 1.4.10 Mengelecek bola berterusan
Contoh aktiviti: mengelecek bola menggunakan satu menggunakan satu tangan. Permainan kecil:
1. Melantun setempat tangan. 2.3.6 Mengenal pasti pergerakan jari Kelecek dan tuju
2. Mengelecek tangan semasa mengelecek bola. sasaran
mengelilingi bulatan 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti baru dalam Modul:
Pendidikan Jasmani dan bersedia m/s :108 - 110
menerima cabaran.
5.3.1 Berkomunikasi antara murid
dengan murid semasa melakukan
aktiviti fizikal.

Kelecek bola dengan Manipulasi alatan 1.4.9 Mengelecek bola ke depan Pemerhatian /
kaki menggunakan bahagian dalam Pentaksiran
Berkebolehan kemahiran mengelecek kaki.
Contoh aktiviti: bola dengan kaki. 2.3.7 Mengenal pasti kedudukan kaki Permainan kecil:
1. Kelecek dalam semasa mengelecek. Kelecek dan sentuh
kawasan 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
2. Kelecek ke gelung melakukan aktiviti baru dalam Modul:
3. Kelecek bola antara Pendidikan Jasmani dan bersedia m/s :111 - 113
gelung menerima cabaran.
5.3.1 Berkomunikasi antara murid
dengan murid semasa melakukan
aktiviti fizikal.

19 Sokongan badan Gimnastik Asas 1.7.1 Melakukan imbangan dan Pemerhatian /

PJ TAHUN 1 KSSR 15
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

sokongan dengan bahagian badan Pentaksiran


Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kawalan secara statik dan dinamik.
1. Sokongan hadapan badan dan sokongan badan dalam 1.7.2 Melakukan imbangan dengan tiga, Persembahan:
2. Sokongan belakang pergerakan. dua dan satu tapak sokongan Bergerak seperti
3. Sokongan sisi bahagian badan. haiwan
4. Sokongan “V” 2.6.1 Mengenal pasti tapak sokongan.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Modul:
melakukan aktiviti baru dalam m/s :114 - 118
Pendidikan Jasmani dan bersedia
menerima cabaran.

Kawalan badan dan Gimnastik Asas 1.7.1 Melakukan imbangan dan Pemerhatian /
sokongan sokongan dengan bahagian badan Pentaksiran
Berkebolehan melakukan kawalan secara statik.
Contoh aktiviti: badan dan sokongan badan dalam 2.6.1 Mengenal pasti tapak sokongan.
1. Dirian di atas bebola pergerakan. 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Persembahan:
kaki melakukan aktiviti baru dalam Imbangan mengikut
2. Berdiri satu kaki Pendidikan Jasmani dan bersedia muzik
3. Ayunan kaki menerima cabaran.
Modul:
m/s :119 - 122

20 Hambur dan pendaratan Gimnastik Asas 1.6.1 Melakukan hambur menggunakan Pemerhatian /
kaki. Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan hambur dan 1.6.2 Melakukan hambur pelbagai arah
1. Melompat aksi haiwan pendaratan. menggunakan kaki dan tangan. Permainan kecil:
2.5.1 Mengenal pasti pergerakan serta Arnab dan lobak merah
merta.
2.5.2 Mengenal pasti lakuan mendarat EMK:

PJ TAHUN 1 KSSR 16
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

yang betul. Kreativiti & Inovasi


5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti dalam Modul:
kumpulan. m/s :123 - 125

Guling balak Gimnastik Asas 1.8.2 Melakukan guling balak Pemerhatian /


berterusan. Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran 2.7.2 Mengenal pasti kedudukan badan
1. Menelentang dan guling balak. semasa melakukan guling balak. Persembahan:
meniarap 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Guling balak
2. Lengan sentuh telinga melakukan aktiviti baru dalam berterusan
3. Tukar posisi dan Pendidikan Jasmani dan bersedia
mengguling menerima cabaran. Modul:
m/s :126 - 128

21 Putaran gasing Gimnastik Asas 1.8.1 Melakukan putaran menegak. Pemerhatian /


2.7.1 Menyatakan bahagian anggota Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran badan yang boleh digunakan
1. Demontrasi putaran putaran gasing dengan lakuan yang untuk Persembahan:
gasing betul. melakukan putaran menegak. Putaran pelbagai aras
2. Putaran badan 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
3. Putaran dengan alatan melakukan aktiviti baru dalam Modul:
Pendidikan Jasmani dan bersedia m/s :129 - 131
menerima cabaran.

Putaran telur Gimnastik Asas 1.8.3 Melakukan putaran telur. Pemerhatian /


2.7.3 Menyatakan kedudukan badan Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran untuk menghasilkan putaran telur.
1. Jongkang-jongket putaran telur. 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok

PJ TAHUN 1 KSSR 17
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

2. Oleng kiri kanan melakukan aktiviti baru dalam Persembahan:


3. Bola besar Pendidikan Jasmani dan bersedia Oleng telur
menerima cabaran.
Modul:
m/s :132 - 134

22 Pukul berapa ‘Datuk Kesenggangan 1.10.1 Menggunakan kemahiran berlari Pemerhatian /


Harimau’ dan mengelak semasa Pentaksiran
Berkebolehan mengaplikasi melakukan permainan tradisional
Contoh aktiviti: kemahiran motor kasar untuk ‘Pukul Berapa Datuk Harimau’. Permainan kecil:
1. Lari dan mengelak melakukan permainan tradisional 2.9.1 Mengenal pasti cara bermain Pukul berapa ‘Datuk
2. Lari dan masuk gelung ‘Pukul berapa Datuk Harimau’. permainan tradisional. Harimau’
rotan 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti dalam Modul:
kumpulan. m/s :135 - 138

‘Batu Seremban’ Rekreasi 1.10.1 Menggunakan kemahiran Pemerhatian /


melambung dan menyambut Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan bermain permainan semasa melakukan permainan
1. Penerangan tradisional ‛Batu Seremban’. tradisional ‘Batu Seremban’. Modul:
permainan ‘Batu Mengenal pasti cara bermain m/s :139 - 143
Seremban’ permainan tradisional.
2. Bermain ‘Batu 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
Seremban’ mengikut melakukan aktiviti baru dalam
kumpulan dan dalam Pendidikan Jasmani dan bersedia
kawasan masing- menerima cabaran.
masing

PJ TAHUN 1 KSSR 18
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

23 ‘Istana pasir’ Rekreasi 1.10.2 Menggunakan kemahiran motor Pemerhatian /


halus dalam permainan rekreasi Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan mereka cipta ‘Istana yang melibatkan membina Istana
1. Persembahan Pasir’. Pasir. EMK:
kumpulan 2.9.2 Menjana idea kreatif semasa Kreativiti & Inovasi
melakukan aktiviti membina
‛Istana Pasir’. Modul:
5.1.3 Mematuhi arahan guru dan m/s :144 - 145
mengenal peraturan keselamatan
di tempat melakukan aktiviti.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan Jasmani dan bersedia
menerima cabaran.

Mereka cipta objek Rekreasi 1.10.2 Menggunakan kemahiran motor Pemerhatian /


halus dalam permainan mereka Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan mengaplikasi cipta objek menggunakan
1. Mengasingkan kemahiran motor halus untuk plastisin atau blok mainan. EMK:
plastisin atau blok melakukan aktiviti blok mainan atau 2.9.2 Menjana idea kreatif semasa Kreativiti & Inovasi
mainan mengikut saiz plastisin. melakukan aktiviti mereka cipta
dan bentuk objek menggunakan plastisin Modul:
2. Membentuk perkataan atau blok mainan. m/s :146 - 148
3. Mereka cipta objek 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
pilihan melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan Jasmani dan
bersedia menerima cabaran.

PJ TAHUN 1 KSSR 19
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

24 Memanaskan badan (1) Konsep kecergasan 3.1.1 Melakukan pelbagai jenis aktiviti Pemerhatian /
seperti berjalan, berlari dan Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pelbagai regangan yang boleh
1. Pengesan kadar jenis aktiviti yang boleh meningkatkan meningkatkan suhu badan dan Permainan kecil:
denyutan nadi otot, kadar pernafasan dan kadar Ikut ketua
2. Denyutan nadi dan nadi.
kadar nadi.
aktiviti memanaskan 4.1.1 Mengenal pasti aktiviti Modul:
badan memanaskan dan menyejukkan m/s :164 - 166
badan.
4.1.4 Menyatakan keperluan air
sebelum, semasa dan selepas
melakukan aktiviti fizikal.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan Jasmani dan bersedia
menerima cabaran.

Memanaskan badan (2) Konsep kecergasan 3.1.1 Melakukan pelbagai jenis aktiviti Pemerhatian /
seperti berjalan, berlari dan Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pelbagai regangan yang boleh
1. Capai awan jenis aktiviti yang boleh meningkatkan meningkatkan suhu badan dan Persembahan:
2. Patung kain suhu badan dan otot, kadar otot, kadar pernafasan dan kadar ‘Jantung ku’
3. Lunges ke sisi pernafasan dan kadar nadi. nadi.
4. Separa cangkung 4.1.2 Mengetahui kedudukan dan urutan Modul:
5. Kipas kapal terbang aktiviti memanaskan dan m/s :167 - 170
menyejukkan badan dalam
melakukan aktiviti fizikal.
4.1.3 Mengetahui keperluan
memanaskan dan menyejukkan

PJ TAHUN 1 KSSR 20
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

badan.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti dalam
kumpulan.

25 Jantungku sihat Kapasiti aerobik 3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan Pemerhatian /


dalam jangka masa yang Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti yang ditetapkan.
1. Permainan kejar- membina kapasiti aerobik. 4.2.1 Mengetahui jantung sebagai organ Permainan kecil:
mengejar yang penting dalam badan. Memukat ikan
2. Pergerakan beralun 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti dalam EMK:
kumpulan. Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s :171 - 173

Jantungku aktif Kapasiti aerobik 3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan Pemerhatian /


dalam jangka masa yang Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti yang ditetapkan.
1. Berlari ikut bentuk meningkatkan kapasiti aerobik. 4.2.2 Menyatakan hubungan antara Permainan kecil
2. Melompat jantung dengan paru-paru semasa Tiga serangkai
3. Lari dan membentuk melakukan aktiviti fizikal.
formasi 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok Modul:
melakukan aktiviti dalam m/s :174 - 177
kumpulan.

26 Jantungku cergas Kapasiti aerobik 1.2.4 Melakukan lompat tali yang diayun Pemerhatian /
berulang-ulang oleh dua orang Pentaksiran

PJ TAHUN 1 KSSR 21
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti yang rakan.


1. Berlari dan lompat membina kapasiti aerobik. 3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan Permainan kecil:
bintang dalam jangka masa yang Jantungku cergas
ditetapkan.
4.2.3 Menyatakan senaman yang boleh Modul:
menguatkan jantung. m/s :178 - 181
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti dalam
kumpulan.

Jantungku cergas Kapasiti aerobik 1.2.4 Melakukan lompat tali yang diayun Pemerhatian /
berulang-ulang oleh dua orang Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti yang rakan.
1. Cuit sakit membina kapasiti aerobik. 3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan Permainan kecil:
2. Lompat putaran tali dalam jangka masa yang Jantungku cergas
ditetapkan.
4.2.3 Menyatakan senaman yang boleh Modul:
menguatkan jantung. m/s :178 - 181
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti dalam
kumpulan.

27 Kelenturan Kelenturan 3.3.1 Melakukan aktiviti regangan Pemerhatian /


dinamik dan statik pada otot-otot Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti utama.
1. Regangan statik kelenturan. 4.3.1 Mengetahui teknik regangan yang Permainan kecil:
2. Regangan dinamik betul. Kucing masuk
berpasangan 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok terowong
melakukan aktiviti dalam

PJ TAHUN 1 KSSR 22
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

kumpulan. Modul:
m/s :182 - 185

Kelenturan dengan bola Kelenturan 3.3.1 Melakukan aktiviti regangan Pemerhatian /


dinamik dan statik pada otot-otot Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti utama.
1. Regangan dinamik kelenturan dengan bola. 4.3.2 Mengenali pelbagai pergerakan Permainan kecil:
dan statik yang betul untuk meningkatkan Regangan rahsia
2. Regangan kelenturan pada sesuatu kumpulan
berpasangan otot. Modul:
4.3.3 Mengetahui bahawa aktiviti m/s :186 - 189
regangan dapat meningkatkan
kecekapan fungsi otot.
5.1.3 Mematuhi arahan guru dan
mengenal peraturan keselamatan
di tempat melakukan aktiviti.

28 Saya kuat Kekuatan dan daya tahan otot 3.4.1 Mengekalkan posisi sedia tekan Pemerhatian /
tubi dalam suatu jangka masa. Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti 3.4.5 Melakukan aktiviti bergayut dan
1. Posisi sedia tekan tubi meningkatkan daya tahan dan meniti pada palang menggunakan Permainan kecil:
2. Bergayut statik pada kekuatan otot. tangan. Sang rangkak kejar
palang 4.4.1 Menyatakan otot yang kuat biawak
3. Bergayut pada palang mampu menghasilkan daya yang
tinggi. Modul:
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok m/s :190 - 192
melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan Jasmani dan bersedia
menerima cabaran.

PJ TAHUN 1 KSSR 23
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Ototku bekerja lama Kekuatan dan daya tahan otot 3.4.2 Mengekalkan posisi separa Pemerhatian /
cangkung (half squat) dalam suatu Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti jangka masa.
1. Posisi separa meningkatkan daya tahan dan 3.4.6 Melakukan ringkuk tubi separa. Permainan kecil:
cangkung kekuatan 4.4.2 Menyatakan bahawa melakukan Pertandingan
2. Melakukan ringkuk otot. aktiviti secara berulang-ulang menghantar bola
tubi separa dapat meningkatkan daya tahan
otot. Modul:
4.4.3 Mengenal pasti otot utama pada m/s :193 - 195
bahagian badan semasa
melakukan aktiviti kekuatan dan
daya tahan otot.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti dalam kumpulan.

29 Ototku kuat Kekuatan dan daya tahan otot 3.4.3 Melakukan pergerakan dari duduk Pemerhatian /
ke berdiri tanpa sokongan. Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti 3.4.4 Melakukan pergerakan dari baring
1. Duduk berdiri ke meningkatkan daya tahan dan ke duduk tanpa sokongan. Permainan kecil:
berdiri tanpa kekuatan otot. 4.4.3 Mengenal pasti otot utama pada Lumba melompat
sokongan bahagian badan semasa kanggaru berganti-
2. Duduk di lantai ke melakukan aktiviti kekuatan dan ganti
berdiri tanpa daya tahan otot.
sokongan 5.3.1 Berkomunikasi antara murid Modul:
3. Baring dan membuai dengan murid semasa melakukan m/s :196 - 198
badan ke posisi duduk aktiviti fizikal.
tanpa sokongan
4. Baring, duduk dan
berdiri tanpa

PJ TAHUN 1 KSSR 24
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

sokongan tangan

Otot kuat dan bekerja Kekuatan dan daya tahan otot 3.4.7 Melakukan aktiviti untuk membina Pemerhatian /
lama otot teras badan (core muscle). Pentaksiran
Berkebolehan melakukan aktiviti 4.4.3 Mengenal pasti otot utama pada
Contoh aktiviti: meningkatkan daya tahan dan bahagian badan semasa Modul:
1. Mengawal pergerakan kekuatan otot. melakukan aktiviti kekuatan dan m/s :199 - 201
kaki yang ditolak daya tahan otot.
2. Berpasangan 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
mengawal pergerakan melakukan aktiviti baru dalam
tangan yang ditolak Pendidikan Jasmani dan bersedia
3. Berpasangan menerima cabaran.
mengawal pergerakan 5.3.1 Berkomunikasi antara murid
bahu yang ditolak dengan murid semasa melakukan
4. ‘Kluangman terbang’ aktiviti fizikal.

30 Badan saya Komposisi badan 3.5.1 Mengukur ketinggian dan Pemerhatian /


menimbang berat. Pentaksiran
Contoh aktiviti: Mengenal pasti komposisi dan bentuk 4.5.1 Mengenal pasti komponen dalam
1. Cara mengukur berat badan. badan iaitu tulang, otot, organ, tisu Permainan kecil:
dan tinggi dan lemak. Siapa tinggi, siapa
2. Mengukur dalam 4.5.2 Mengenal bentuk badan kurus, berat
kumpulan sederhana dan berlebihan berat
badan. Modul:
5.3.1 Berkomunikasi antara murid m/s :202 - 204
dengan murid semasa melakukan
aktiviti fizikal.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
Melakukan aktiviti dalam

PJ TAHUN 1 KSSR 25
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

kumpulan.

Kesedaran ruang Konsep pergerakan 1.1.2 Melakukan pergerakan yang Pemerhatian /


melibatkan kesedaran ruang diri, Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti ruang am dan batasan ruang dalam
1. Bergerak dalam ruang fizikal berpandukan konsep pelbagai arah dan aras yang Permainan kecil:
besar pergerakan. berbeza. Burung dalam sangkar
2. Bergerak dalam ruang 2.1.2 Mengenal pasti ruang diri.
kecil 2.1.3 Mengenal pasti ruang am. Modul:
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok m/s : 5 - 8
melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan Jasmani.

31 Kesedaran ruang Konsep pergerakan 1.1.2 Melakukan pergerakan yang Pemerhatian /


melibatkan kesedaran ruang diri, Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti ruang am dan batasan ruang
1. Berlari zig-zag fizikal berpandukan konsep dalam pelbagai arah dan aras Permainan kecil:
2. Pergerakan ke pergerakan. yang berbeza. Burung dalam sangkar
pelbagai arah 1.1.5 Melakukan pergerakan dalam
laluan lurus, berlengkok dan zig Modul:
zag. m/s :5 - 8
2.1.2 Mengenal pasti ruang diri.
2.1.3 Mengenal pasti ruang am.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan Jasmani.

PJ TAHUN 1 KSSR 26
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Arah Pergerakan dan Konsep pergerakan 1.1.4 Menukar arah dari hadapan ke Pemerhatian /
Laluan belakang dan kiri ke kanan Pentaksiran
Berkebolehan melakukan pelbagai mengikut tempo, irama dan
Contoh aktiviti: pergerakan berdasarkan konsep isyarat. Persembahan:
1. Memandu kereta pergerakan. 2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan Reka cipta dan
2. Bergerak dalam F kiri, kanan, hadapan, belakang, bergerak
gelung besar atas dan bawah.
3. Anak kanggaru 5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan EMK:
semasa melakukan aktiviti fizikal. Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s :9 - 11

32 Mencongklang Pergerakan lokomotor 1.1.5 Melakukan pergerakan dalam Pemerhatian /


(Galloping) laluan lurus, bengkok dan zig zag. Pentaksiran
Berkebolehan melakukan pergerakan 1.2.1 Melakukan pergerakan
Contoh aktiviti: mencongklang dengan lakuan yang mencongklang. Permainan kecil:
1. Mencongklang bebas betul. 2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor Menembak kuda
2. Meniru pergerakan dan bukan lokomotor.
ketua 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok EMK:
3. Mencongklang laluan semasa melakukan aktiviti dalam Kreativiti & Inovasi
zig-zag kumpulan.
Modul:
m/s :21 - 23

Berskip Pergerakan lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan berskip. Pemerhatian /


2.2.3 Membezakan tempo dalam Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pergerakan pergerakan lokomotor dan bukan
1. Berskip bebas berskip dengan betul. lokomotor.

PJ TAHUN 1 KSSR 27
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

2. Skip mengikut tempo 5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan Permainan kecil:


3. Berskip mengikut semasa melakukan aktiviti fizikal. Skip mencari harta
ketua
Modul:
m/s :24 - 26

33 Melompat sebelah kaki Pergerakan lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan melompat Pemerhatian /
(Hopping) sebelah kaki. Pentaksiran
Berkebolehan melakukan pergerakan 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan
Contoh aktiviti: melompat sebelah kaki dengan betul. lokomotor dan bukan lokomotor. Permainan kecil:
1. Lompat tinggi 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Ketingting berganti-
2. Lompat satu kaki melakukan aktiviti baru dalam ganti
melepasi tali Pendidikan Jasmani.
5.4.1 Melakukan aktiviti secara Modul:
berpasangan. m/s :31 - 34

Melonjak (Leaping) Pergerakan lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan melonjak. Pemerhatian /


2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pergerakan dan bukan lokomotor.
1. Melonjak melepasi tali melonjak dengan lakuan yang betul. 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Permainan kecil:
2. Melonjak melepasi 1, melakukan aktiviti baru dalam Menyeberang sungai
2 dan 3 tali Pendidikan Jasmani dan bersedia
3. Melonjak melepasi tali menerima cabaran. Modul:
berturut-turut m/s :35 - 37

PJ TAHUN 1 KSSR 28
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

34 Menggelongsor Pergerakan lokomotor 1.2.1 Melakukan pergerakan Pemerhatian /


menggelongsor. Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pergerakan 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan
1. Bergerak dalam menggelongsor dengan lakuan yang lokomotor dan bukan lokomotor. Permainan kecil:
bulatan betul. 2.2.3 Membezakan tempo pergerakan Galah panjang
2. Menggelongsor lokomotor dan bukan lokomotor. ubahsuai
individu 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
3. Menggelongsor melakukan aktiviti baru dalam Modul:
kumpulan Pendidikan Jasmani dan bersedia m/s :38 - 40
menerima cabaran.

Lokomotor berirama (1) Pergerakan berirama 1.2.5 Melakukan pergerakan lokomotor Pemerhatian /
mengikut irama. Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan pelbagai 2.2.3 Membezakan tempo dalam
1. Bergerak mengikut pergerakan lokomotor dengan lakuan pergerakan lokomotor dan bukan Persembahan:
detik yang betul mengikut irama. lokomotor. Rangkaian lokomotor
2. Berpasangan 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
mengikut detik melakukan aktiviti baru dalam Modul:
3. Bulatan besar Pendidikan Jasmani. m/s :41 - 43
5.3.1 Berkomunikasi antara murid
dengan murid semasa melakukan
aktiviti fizikal.

35 Menangkap bola Manipulasi alatan 1.4.3 Menangkap atau menerima alatan Pemerhatian /
yang dilontar secara perlahan Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan menangkap atau dengan lakuan yang betul.
1. Menangkap bola menerima objek yang dilontar 2.3.4 Menyatakan kedudukan jari dan Permainan kecil:
yang dilantun perlahan dengan lakuan yang betul. tangan yang betul semasa Anak monyet
2. Menangkap bola menangkap atau menerima alatan.

PJ TAHUN 1 KSSR 29
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

yang dilambung 5.4.1 Melakukan aktiviti secara Modul:


berpasangan. m/s :87 - 90

Saya lambung dan Manipulasi alatan 1.4.4 Menangkap bola yang dilambung Pemerhatian /
tangkap sendiri. Pentaksiran
Menangkap bola yang dilambung. 2.3.2 Menyatakan kedudukan badan
Contoh aktiviti: semasa melambung alatan. Permainan kecil:
1. Lambung dan 2.3.4 Menyatakan kedudukan jari dan Bola lambung
tangkap bola tangan yang betul semasa
pelbagai saiz menangkap atau menerima bola. Modul:
2. Melambung dan 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok m/s :92 - 94
berjalan semasa melakukan aktiviti dalam
3. Melambung dan kumpulan.
berlari

36 Memukul belon Manipulasi alatan 1..4.7 Memukul belon ke atas Pemerhatian /


menggunakan tangan,lengan dan Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran kaki berterusan.
1. Memukul belon memukul belon menggunakan 2.3.8 Mengenal pasti titik kontak atau Permainan kecil:
2. Belon angkasa anggota badan. sentuh pada objek yang dipukul. Belonminton
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti baru dalam EMK:
Pendidikan Jasmani. Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s :101 - 103

PJ TAHUN 1 KSSR 30
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

Memukul belon dengan Manipulasi alatan 1.4.8 Memukul belon ke atas Pemerhatian /
alatan menggunakan alatan. Pentaksiran
Berkebolehan melakukan kemahiran 2.3.8 Mengenal pasti titik kontak atau
memukul belon dengan alatan. sentuh pada objek yang dipukul.
Contoh aktiviti: 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok Permainan kecil:
1. Menimang belon melakukan aktiviti baru dalam Dengar dan pukul
dengan tangan Pendidikan Jasmani dan bersedia
2. Memukul belon menerima cabaran. EMK:
dengan pemukul 5.3.1 Berkomunikasi antara murid Kreativiti & Inovasi
3. Menghantar kepada dengan murid semasa melakukan
rakan aktiviti fizikal. Modul:
m/s :104 - 107

37 Jantungku cergas Kapasiti aerobik 1.2.4 Melakukan lompat tali yang diayun Pemerhatian /
berulang-ulang oleh dua orang Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti yang rakan.
1. Berlari dan lompat membina kapasiti aerobik. 3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan Permainan kecil:
bintang dalam jangka masa yang Jantungku cergas
ditetapkan.
4.2.3 Menyatakan senaman yang boleh Modul:
menguatkan jantung. m/s :178 - 180
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti dalam
kumpulan.

Jantungku cergas Kapasiti aerobik 1.2.4 Melakukan lompat tali yang diayun Pemerhatian /
berulang-ulang oleh dua orang Pentaksiran
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti yang rakan.
1. Cuit sakit membina kapasiti aerobik. 3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan

PJ TAHUN 1 KSSR 31
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK

2. Lompat putaran tali dalam jangka masa yang Permainan kecil:


ditetapkan. Jantungku cergas
4.2.3 Menyatakan senaman yang boleh
menguatkan jantung. Modul:
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok m/s :178 - 180
melakukan aktiviti dalam
kumpulan.

* Guru boleh mengubahsuai rancangan tahunan mengikut kesesuaian, kreativiti, kemudahan dan takwim sekolah.

PJ TAHUN 1 KSSR 32
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

CONTOH RINGKASAN MENGAJAR


PENDIDIKAN JASMANI

Tahun / Kelas : 1 Anggun


Masa : 7.40 – 8.10 pagi
Tarikh : 3 Januari 2011
Hari : Isnin

Modul : Konsep Pergerakan


Tajuk : Kesedaran Tubuh Badan

Standard Kandungan : Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.

Standard Pembelajaran : 1.1.1 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh dari segi bentuk dan imbangan.
2.1.1 Mengenal pasti kesedaran tubuh dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat badan dan layangan.
5.1.1 Membuat persediaan diri sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.

Aktiviti : 1. Murid membentuk formasi badan seperti gergasi.


2. Murid berdiri sebelah kaki sambil mendepa tangan.
3. Murid menyokong berat badan menggunakan tiga anggota.
4. Murid melompat setempat dan membuat bentuk badan.
5. Murid membentuk satu huruf mengikut kreativiti masing-masing malalui arahan rakan.

EMK (Kreativiti dan Inovasi) : Pemerhatian : 1.1.1, 1.1.2


Analisis : 1.2.1

* Sila masukkan elemen-elemen EMK di mana-mana aktiviti yang berkaitan sekiranya bersesuaian.

PJ TAHUN 1 KSSR 33
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Kelas / Masa Isi kandungan Catatan / Impak

1 Anggun Modul : Konsep Pergerakan EMK :


7.40 – 8.40 am Tajuk : Kesedaran Tubuh Badan (Kreativiti dan Inovasi)
Pemerhatian : 1.1.1, 1.1.2
Standard Kandungan : Analisis : 1.2.1
Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.

Standard Pembelajaran :
1.1.1 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh dari segi bentuk
dan imbangan.
2.1.1 Mengenal pasti kesedaran tubuh dari segi bentuk, imbangan, pemindahan
berat badan dan layangan.
5.1.2 Membuat persediaan diri sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti
Pendidikan Jasmani.

Aktiviti :
1. Murid membentuk formasi badan seperti gergasi.
2. Murid berdiri sebelah kaki sambil mendepa tangan.
3. Murid menyokong berat badan menggunakan tiga anggota.
4. Murid melompat setempat dan membuat bentuk badan.
5. Murid membentuk satu huruf mengikut kreativiti masing-masing malalui arahan
rakan.

PJ TAHUN 1 KSSR 34