Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK

TARIKH /
MINGGU HARI TAHUN MASA MATAPELAJARAN
BULAN

4 Isnin 3 Lilac BAHASA MELAYU


JUN 30 minit

NILAI TERAS Hormat-menghormati TAJUK Hormati Yang Tua

KONTEKS Masyarakat Dan Keluarga

KEMAHIRAN BAHASA 1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mendengar dan memberikan respons

STANDARD
1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat ; (i)ayat tunggal
PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid dapat :
OBJEKTIF
i. Menyatakan adab terhadap ahli keluarga yang lebih tua.Pengetahuan
PEMBELAJARAN ii. Mennyebut perasaan terhadap ahli keluarga yang lebih tua l-Sosioemosi
iii. Menunjukkan beberapa tindakan terpuji sebagai ahli keluarga yang beradab.– Tindakan
Pada akhir pembelajaran murid dapat ;
i. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 adab terhadap ahli keluarga yang lebih dalam bentuk ayat yang
betul.
KRITERIA KEJAYAAN
ii. Mennyebut sekurang-kurangnya 3 perasaan terhadap ahli keluarga yang lebih tua dalam bentuk ayat
yang betul-
iii. Menunjukkan beberapa tindakan terpuji sebagai ahli keluarga yang beradab dalam ayat mudah.–
Hak:
Individu yang lebih tua mempunyai hak untuk dihormati supaya dapat hidup dalam keadaan harmoni.
INFO SIVIK Tanggungjawab:
Setiap anak perlu melaksanakan tanggungjawab mereka untuk menghormati dan menghargai ahli
keluarga yang lebih tua supaya hubungan yang erat dan harmoni dapat diwujudkan.
1. Murid menonton video “Hormati Yang Tua”
2. Murid bercerita tentang video yang ditonton dan dikaitkan dengan nilai
hormat menghormati.
3. Murid memberi pendapat berdasarkan pengetahuan sedia ada tentang adab-
AKTIVITI adab terpuji yang perlu diterapkan dalam keluarga(pengetahuan)
PDPC 4. Murid menyebut perasaan terhadap video yang dipertonton dengan
menyatakan perasaan apabila menghormati yang lebih tua. (sosioemosi)
5. Murid menyatakan tindakan yang perlu dilakukan untuk menunjukkan contoh
terpuji dalam keluarga. (tindakan)
6. Murid menjawab kuiz menghormati ahli keluarga.(pengukuhan)
BBB Video
SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi

KBAT Mencipta EMK Nilai Murni

PAK-21 Quick Quiz (Kuiz Cepat) NILAI MURNI Hormat Mneghormati

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH


TAHAP PENGUASAAN (PBS) 3 Bercerita
(PBD)
KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK