Anda di halaman 1dari 15

1

BAHAGIAN ‘A’.
SOALAN OBJEKTIF.

1. Dua jenis penapis udara yang biasa digunakan masa kini ialah ?

a. Jenis paper element dan oil bath


b. Oil filter dan paper element
c. Oil streaner dan oil paper
d. WC paper dan oil bath.

2. Berikut adalah fungsi injap pada sesebuah enjin kecuali ?

a. Membolehkan campuran bahanapi/api udara masuk kedalam selinder ..


b. Mematri selinder sehingga bahan api / udara di bakar
c. Membenarkan gas yang tidak diperlukan keluar
d. Menambahkan daya pecutan kenderaan bila padel minyak ditekan

3. Injap tertutup disebabkan tekanan kepada…………

a. Pegas injap berkurangan


b. Push rod berkurangan
c. Injap berkurangan
d. Tappet berkurangan.

4. Apakah jenis Automatic Transmission yang digunakan pada kenderaan Front Wheel Drive.

a) Front Automatic Transmission


b) Inline Automatic Transmission
c) Longtitude Automatic Transmission
d) Transverse Automatic Transmission

5. Kegunaan cam shaft kepada enjin ‘over head cam’ ialah………….

a. Membuka injap
b. Membuka contact braker point
c. Membuka pancitan bahan api injector nozzle
d. Membuka laluan udara.

6. Apakah peranan yang dimainkan oleh ‘Clutches dan Bands’ pada planetary gear unit didalam
Automatic Transmission.

a) Melancarkan pergerakan ‘Valve unit’


b) Mengawal atau memegang gear supaya tidak berpusing terbalik (reverse)
e) Mengawal (memegang atau melepaskan) gear bagi mendapatkan nisbah gear yang
dikehendaki.
f) Mengimbangkan pusingan ‘overrunning clutch’ supaya dapat menghasilkan kemasukan gear
yang lancar (smooth)

7. Setiap dua pusingan camshaft, berapakah pusingan crankshaft ?

a. 2 pusingan
b. 4 pusingan
c. 3 pusingan
d. 6 pusingan
2

8. Operasi ‘Transmission Bands’ didalam Automatic Transmission dikawal oleh :-

a) Brake drum
b) Clutch unit
c) Servo piston
d) Accumelitor

9. ‘Valve lead’ ialah keadaan injap yang………..

a. Tertutup atau terbuka sebelum piston sampai TDC atau BDC


b. Terbuka atau tertutup selepas piston TDC atau BDC
c. Terbuka dan tertutup sebelum piston TDC di lejang mampatan
d. Terbuka injap selepas piston BDC dalam lejang ekzos

10. ‘Valve lag’ ialah keadaan………

a. Tertutup atau terbuka selepas piston sampai TDC atau BDC


b. Terbuka dan tertutup selepas piston TDC di dalam lejang ekzos
c. Terbuka atau tertutup selepas piston TDC di dalam lejang kuasa
d. Tiada berkenaan

11. Dua ‘Firing order’ bagi enjin 4 lejang 4 selinder adalah…………

a 1234 dan 1432


b 1243 dan 1432
c 1432 dan 1324
d 1342 dan 1243

12. Dua cara yang terkenal untuk melaras kelegaan injap ?

a Heel of cam dan overlock


b Overlap dan heel of cam
c Overlap dan firing cam
d Firing order dan heel of cam.

13. Kenapa tangki bahan api diletakkan berlawanan dengan enjin (enjin depan tangki belakang atau
enjin belakang tangki dihadapan) ?

a. Mengelakkan kebakaran dari kepanasan enjin


b. Mengimbangi keberatan kenderaan
c. Mengelak kenderaan tidak seimbang oleh kocakan dalam tangki
d. Menentukan bahan api dan udara dapat becampur dengan baik.

14. Apakah kegunaan liang penafasan udara (vent) pada tutup tangki bahan api ?

a. Untuk memperlahankan aliran bahan api ke kaburetor untuk penjimatan bahan api
b. Mendapatkan tekanan vacuum dalam tangki bahan api
c. Menentukan tekanan dalam tangki bahan api sama dengan tekanan atmosfera
d. Mendapatkan campuran bahan api dan udara lebih awal.
3

15. Kekuatan ‘diaphragm spring’ di dalam pam minyak bahan api mengawal ?

a) Pengaliran bahan api ke kaburetor


b) Tekanan bahan api
c) Bahan api dalam ‘float chamber’
d) Aliran bahan api ke tangki.

16. Kegunaan ‘choke’ ialah menyediakan………

a) ‘Weak mixture’ untuk menghidupkan enjin semasa sejuk


b) ‘Rich mixture’ untuk menghidupkan enjin semasa sejuk
c) ‘Lean mixture’ untuk menghidupkan enjin
d) ‘Mixture’ untuk menghidupkan enjin.

17. Mengikut teori campuran terbaik bahan api / udara bagi enjin petrol ialah ?

a) 15 bahagian bahan api dan 1 bahagian udara ikut berat


b) 15 bahagian udara dan 1 bahagian bahan api mengikut berat
c) 17 bahagian bahan api dan 1 bahagian udara
d) 17 bahagian udara dan 1 bahagian bahan api.

18. Apakah tujuan diadakan ‘progression port’ ?

a) Untuk mengelakkan dari terjadinya ‘flat spot’ enjin ketika pedal pelaju ditekan
b) Untuk mencegah pengunaan bahan api yang keterlaluan
c) Untuk mengelakan kaburetor dari tersumbat
d) Enjin mudah dihidupkan semasa sejuk.

19. ‘Acceleration pump’ dipasang kepada kaburetor bertujuan untuk………

a) Menjimatkan pengunaan bahan api


b) Memberikan bahan api lebih semasa padel ditekan untuk mendapatkan lebih kuasa enjin
c) Menentukan enjin tidak tersenggut semasa laju pepura
d) Mendapatkan cengkaman roda keatas permukaan jalan semasa membelok

20. Governor didalam Automatic Transmission akan hanya beroperasi setelah ia menerima isyarat
daripada :-

a) Throttle position sensor


b) Vehicle speed sensor
c) Air flow meter
d) Auto Cruise

21. Ketika memacu laju pada kenderaan yang menggunakan Automatic Transmission, ‘Transmission
Bands dan Clutches’ mungkin akan terlucut (slippage). Bagi mengelakkan ini berlaku ……………
berfungsi meningkatkan tekanan minyak (ATF) kepada Servo.

a) Manual Shift Valve


b) Pressure Regulator Valve
c) Governor
d) Throttle Valve
4

22. Kaburetor ‘SU’ berbeza dengan karburetor jenis ‘solex’ atau ‘zenith’ disebabkan………………

a) Mempunyai arusan choke yang tetap walaupun kelajuan enjin


berubah-ubah
b) Mempunyai arusan ckoke yang sentiasa berubah-ubah
c) Langsung tidak mempunyai sebarang arusan choke
d) Semua di atas tiada kena-mengena.

23. ‘Float chamber’ dalam karburetor bertujuan ?

a) Menahan penghantaran bahan api dari tangki semasa karburetor penuh


b) Sebagai takungan sementara yang paling hampir tanpa berlengah apabila diperlukan
c) Sentiasa mengawal paras bahan api dalam ‘sprier tube’ agar tidak melimpah
d) Mengawal tekanan bahan api didalam tangki.

24. Minyak enjin yang paling sesuai bagi sesebuah enjin ialah ?

a) Minyak sentatik.
b) Jenis yang pekat lagi kental.
c) Jenis yang cair.
d) Mengikut nasihat pengilang enjin.

25. Cecair penyejukan akan keluar dari enjin ke pengalih haba dari…………

a) Bawah enjin (bottom hose)


b) Atas enjin (upper hose)
c) Melalui by-pass (By-pass hose)
d) Melalui pam (water pump hose)

26. Di-mana letaknya ‘slow running port’ pada sesebuah kereta ?

a) Bahagian atas ‘throttle valve’


b) Bahagian bawah ‘throttle valve’
c) Bersetentangan dengan ‘main jet’ kaburetor tersebut
d) Bahagian tengah venturi.

27. Fungsi penapis udara ialah ?

a) Menentukan hanya udara yang bersih dari bendasing bercampur dengan bahanapi
b) Menentukan campuran bahan api dan udara tepat
c) Menentukan udara yang keluar daripada enjin tidak mencemarkan alam sekitar
d) Agar inlet manifold sentiasa berada dalam keadaan bersih.

28. Apakah yang akan berlaku jika sekiranya pelarasan kelegaan injap lebih besar dari
yang ditetapkan ?

a) Injap terbuka lewat dan tertutup awal


b) Injap tertutup lewat terbuka awal
c) Injap akan tertutup lewat dan terbuka lewat
d) Injap akan terbuka awal dan tertutup awal.
5

29. Enjin ialah alat yang……………

a) Boleh menyampaikan daya kilas kepada roda


b) Boleh menukarkan kuasa pembakaran ke tenaga mekanikal
c) Menukarkan tenaga cecair ke tenaga kepanasan
d) Menukarkan tenaga haba kepada tenaga cecair.

30. Komponen yang terbesar sekali dalam sesebuah enjin ialah……………

a) Bongkah enjin
b) Kepala selinder
c) Aci engkol
d) Unit cekam

31. Susunan lejang bagi enjin kitar empat lejang ialah………………

a) Masuk; kuasa; mampat dan ekzos


b) Masuk; ekzos; kuasa dan mampat
c) Masuk; mampat; kuasa dan ekzos
d) Mampat; kuasa; masuk dan ekzos.

32. Berapa darjahkah aci engkol bergerak dari ‘TDC’ ke ‘BDC’ ?

a) 180°
b) 360°
c) 270°
d) 90°

33. Satu pusingan enjin kitar empat lejang 6 selinder, berapa piston yang menerima
tenaga ?

a) Empat
b) Dua
c) Tiga
d) Satu.

34. Apakah kebaikan enjin diesel jika dibandingkan dengan enjin petrol ?

a) Pembakaran baik, murah dan jimat bahan api


b) Tinggi daya kilas, jimat bahan api dan pergerakan pantas
c) Binaan berat, senang buat saraan dan tinggi daya kilas
d) Pembakaran sangat baik, jimat pengunaan bahan api dan tinggi daya
kilas.

35. Punca pembakaran bagi sesebuah enjin diesel ialah…………

a) Ignition
b) Flash point
c) Combustion
d) Injection.
6

36. Apakah alat yang bergesel dengan dinding selinder apabila piston bergerak ‘TDC’ –
‘BDC’ ?

a) Piston
b) Gelang piston
c) ‘Piston skirt’
d) Gelang piston minyak.

37. Dimanakah yang kita panggil ruang pembakaran ?

a) Ruang antara kepala piston di ‘BDC’ dengan tutup selinder


b) Ruang antara injap masuk dengan injap ekzos
c) Ruang antara kepala piston di ‘TDC’ dengan tutup selinder
d) Ruang antara kepala piston di ‘TDC’ dengan kepala piston di ‘BDC’.

38. Berapakah suhu mampatan yang paling sesuai bagi sesebuah enjin diesel ?

a) 650° C - 890° C
b) 200° C - 450° C
c) 450° C - 650° C
d) 300° C - 550° C.

39. Apakah jenis injector nozzle yang digunakan pada ruang pembakaran terus ?

a) Jenis pintle
b) Jenis Pattern
c) Jenis Multi-hole
d) High-pressure type.

40. Berapakah suhu yang diperlukan agar debu bahan api diesel terbakar ?

a) 400° C
b) 200° C
c) 100° C
d) 1000° C.

41. Long-spill ialah ?

a) Plunger keatas helix buka spill-port dan turun tutup spill-port


b) Plunger turun buka spill-port dan naik tutup spill-port
c) Plunger turun buka spill-port dan turun helix tutup spill-port
d) Plunger naik dan turun tutup spill-port.

42. Kedudukan plunger dalam barrel semasa menutup spill-port menandakan berlaku ?

a) Habis pancitan didalan selinder


b) Bermulanya pancitan didalam selinder
c) Enjin dimatikan
d) Enjin dihidupkan
7
43. Nisbah mampatan bagi enjin diesel ialah ?

a) 6 : 1 hingga 9 : 1
b) 2 : 1 hingga 5 : 1
c) 14 : 1 hingga 28 : 1
d) 12 : 1 hingga 20 : 1

44. Kegunaan unit cekam ialah ?

a) Mengawal kelajuan pusingan enjin agar sama dengan pusingan kotak giar
b) Menyambung dan memutuskan daya kilas enjin ke kotak giar
c) Untuk mengadakan daya kilas yang berubah-ubah
d) Memudahkan kenderaan mengundur semasa mendaki bukit.

45. Tiga komponen besar unit cekam ‘single-plate’ ialah ?

a) ‘Torque converter’; ‘fluid coupling’ dan ‘clutch plate’


b) ‘Impeller’, ‘turbine’ dan ‘stator’.
c) ‘Pressure plate’, ‘clutch plate’ dan ‘fly-wheel’
d) ‘ATF’, ‘OM 13’ dan ‘SAE’ 140.

46. Apakah perkara yang luar biasa pada sistem cekam di bawah ?

a) Seorang pemandu bersiar-siar relek memandu sambil meletakkan kaki diatas padel
cengkam
b) Selepas mendapat kedudukan gear yang sesuai seorang pemandu cepat-cepat meletakkan
kaki di atas lantai kenderaan
c) Tekan habis padel cekam untuk menukar gear pada kedudukan yang betul-betul sesuai
d) Tidak menekan padel semasa didalam selekoh.

47. ‘Shaft’ yang amat penting bagi sesebuah kotak gear jenis ‘synchromesh gear box’ ialah ?

a) Crank-shaft, cam-ahaft, adler-shaft, propeller-shaft dan half-shaft


b) Idler-shaft, lay-shaft, main-shaft, input-shaft and output-shaft
c) Dry-shaft, pilot-shaft, distributor-shaft dan long-shaft.
d) Rocker-shaft, balance-shaft,’t’ shaft, long-shaft dan short-shaft.

48. Apakah ‘gear’ dan ‘shaft’ didalam kotak giar yang berkerja semasa kedudukan ‘top-gear’ ?

a) ‘Gear’ input, ‘ley gear’ , ‘gear lima’ dan ‘shaft’ input-shaft, lay-shaft, idler-shaft dan
output-shaft.
b) Gear tak berkerja tetapi input-shaft, main-shaft dan output-shaft bersambung menjadi
satu shaft.
c) Semua shaft tidak berkerja tetapi gear satu, dua, tiga, empat dan lima bercantum
d) Semua shaft dan semua gear berkerja melaksanakan tugas masing-masing.

49. Apakah fungsi ‘interlocking device’ dalam sesebuah kotak gear ?

a) Menentukan hanya satu rangkaian gear yang terpilih dalam satu-satu masa
b) Menentukan satu rangkaian gear yang terpilih tidak terlepas selepas selector fork dilepaskan
oleh pemandu
c) Menentukan gigi gear undur memusingkan roda terbalik sebaik selector fork digerakkan
d) Menentukan gear selector fork undur tidak boleh digerakan semasa kenderaan ke hadapan.
8

50. Peranan ‘synchronizer ring’ di dalam ‘synchromesh gear box’ ialah ?

a) Mengelakkan ‘dog teeth’ berlaga dengan ‘hub’


b) Menjadi sebagai brek menyamakan pusingan ‘dog teeth’ dengan ‘striking ring’
c) Mengelak cantuman gigi gear yang telah dipilih dari terlepas.
d) Menambahkan ratio antara gear 1, 2, 3, 4, dan 5.

51. Berikut adalah tugas dan fungsi kotak gear kecuali ?

a) Menyediakan kemudahan mekanikal bagi seseorang pemandu


b) Menyediakan kemudahan berundur
c) Menyediakan pelbagai ratio antara enjin dan roda mengikut kelajuan dan beban
d) Menyediakan kemudahan ‘parking brake’ kepada pemandu.

52. Dalam injector nozzle, bahan api tidak akan dapat memancit keluar tanpa tekanan …

a) Nozzle spring
b) Valve rod
c) Needle valve
d) Rod cap.

53. Kebaikan injector nozzle jenis multi-hole ialah ?

a) Kuat pancitannya
b) Tekanannya tinggi
c) Mampatannya tinggi
d) Semburan debu yang bermutu

54. Timbang-masa pancitan bagi sesebuah enjin diesel empat lejang ialah……………

a) 5° BTDC
b) 13° BTDC
c) 20° BTDC
d) 30° BTDC

55. Apakah nama gear yang terdapat pada ‘main shaft’ bagi ‘synchromesh gear box’ 4
kelajuan ?

a) Gear satu, gear dua, gear tiga, gear empat dan gear reverse.
b) Gear satu, gear lima dan gear reverse sahaja.
c) Main gear satu, main gear dua, main gear tiga, main gear empat, main gear reverse.
d) Main gear satu, main gear dua,main gear tiga dan main gear empat

56. Enjin diesel ialah enjin yang ………

a) Menggunakan pesawat pancitan diesel.


b) Mendapatkan kebakaran bila bahan api disembur kedalam udara panas yang ditekan.
c) Mendapat pembakaran melalui angin yang di mampatkan.
d) Pembakaran rendah.
9

57. Apakah kebaikan enjin diesel jika dibandingkan dengan enjin petrol ?

a) Pembakaran baik – murah binaan – jimat bahanapi.


b) Tinggi daya kilas – boleh bergerak laju – jimat perbelanjaan.
c) Binaan berat – senang saraan – tinggi daya kilas.
d) Pembakaran baik – jimat bahanapi – tinggi daya kilas semasa idling.

58. Susunan bahagian-bahagian yang terdapat pada sistem bahanapi diesel ialah :-

a) Tangki – pam pemindah – tapisan – pam pemancit – injector.


b) Tangki – tapisan utama – pam pemindah – tapisan kedua – pam pemancit
– injector.
c) Tangki – tapisan – pam pemindah – pam pemancit – injector.
d) Tangki – tapisan kedua – pam pemindah – tapisan utama – pam pemancit – injector.

59. Tujuan diadakan cushion spring pada clutch plate ?

a) Menyerap gegaran enjin semasa clutch padale dilepaskan


b) Menyerap semua hentakan masa clutch padale dilepaskan
c) Menyerap bunyi ketukan semasa clutch padale dilepaskan
d) Mengelakkan kejadian slip selepas clutch padale dilepaskan

60. Tugas utama sistem clutch ?

a) Mengerakkan kenderaan dengan lembut


b) Menyambung dan memutuskan daya kilas enjin kedalam kotak giar
c) Memudahkan enjin dihidupkan jika padel clutch ditekan
d) Memudahkan sistem vacuum enjin diperolehi

61. Bahagian yang menerima daya kilas semasa percantuman clutch berlaku ?

a) Spline
b) Clutch lining
c) Torsional spring
d) Pressure plate.

62. Susunan kedudukan clutch dalam sebuah kenderaan dari permukaan flywheel ?

a) Friction disc; bearing; clutch pressure plate


b) Bearing; pressure plate; friction disc
c) Bearing; friction disc; pressure plate
d) Semua di atas salah.

63. Pilih jawapan yang tiada kaitan dengan sistem clutch ?

a) Fork
b) Pivot
c) Release valve
d) Ribat
10

64. Letak clutch plate didalam clutch unit ?

a) Antara clutch plate dengan release bearing


b) Antara pressure plate dengan flywheel
c) Antara flywheel dengan release bearing
d) Antara release bearing dengan toggle lever

65. Di bawah adalah tanda-tanda shock-absorber rosak :-

a) Bunga tayar tak rata belopak-lopak


b) Kenderaan terhenjut-henjut di jalan tak rata
c) Penumpang dan pemandu rasa terhuyung semasa menempuh selekoh
d) Jawabnya semua diatas.

66. Berikut adalah cara mengesan bearing roda yang telah rosak kecuali ?

a) Carta-carta, jadual-jadual dan data-data kenderaan


b) Sangga roda yang berkenaan peggang atas bawah tayar dan goyangkan
c) Pandu kelajuan 60 km/h di jalan lurus, lepaskan pelaju (biar lajak) bunyi berdengung
d) Buka roda dan bearing cuci didapati berwarna biru kehitaman.

67. Steering bergoyang kuat ketika kenderaan dipandu mencapai kelajuan 90 km/h :-

a) Memang semua kenderaan begitu jika penumpang tidak penuh


b) Penjajaran roda hadapan tak betul
c) Tayar gantinya sudah terlalu lama ditempatnya
d) Roda hadapan kenderaan berkenaan memerlukan tyre balancing.

68. Ball-joint dan tie-rod end sudah diganti baru, apakah yang wajib anda buat :-

a) Tukar tayar baru


b) Buat penjajaran roda.
c) Tukar bearing roda baru
d) Semua di atas betul.

69. Di bawah adalah tanda ball-joint telah rosak :-

a) Rubber boot telah pecah


b) Steering tertarik kekiri atau kekanan bila melalui jalan tak rata
c) Kedengaran bunyi Tok! Tok! semasa menempuh jalan berlopak
d) Semua di atas betul.

70. Di bawah ialah mengapa kenderaan memerlukan saraan berkala dan perbatuan :-

a) Mengesan kerosakan awal sebelum menjadi lebih terok


b) Supaya kenderaan sentiasa sedia baik dan hayatnya panjang
c) Mengikut arahan pembuat dan pemilik kenderaan berkenaan
d) Semua jawapan adalah betul
11

71. Berikut adalah perkara yang wajib ada pada sesebuah bengkel :-

a) Pam penyedut bahan api bertekanan tinggi


b) Kapetaria untuk memudahkan perkerja berehat dan minum
c) Amaran keselamatan ( Utamakan Keselamatan )
d) Tempat mengantung baju-baju lengan panjang yang akan membahayakan pekerja.

72. Sebelum anda melaksanakan tugas over-haul engine, apa yang anda lakukan dahulu :-

a) Mencari buku panduan pengilang


b) Makan dan minum supaya tidak lapar
c) Mencari pelanggan yang akan membeli barang lusuh anda
d) Berbincang dengan rakan.

73. Jika bengkel anda tiada buku panduan pengilang :-

a) Bertanya kepada ketua/penyelia sebelum memulakan kerja


b) Ikut pengalaman di kampong sebelum menghadiri kursus
c) Buat aja kerana ketua/penyelia bukannya tahu
d) Tak payah buat kerja.

74. Mengapa perlu buat ujian mampatan ?

a) Mengesan / mengenalpasti sebab sebenar enjin kehilangan kuasa sebelum dibuka


b) Mengelakkan pembaziran masa jika tersalah kesan kerosakan.
c) Mengetahui apakah compression ratio mencapai kemahuan pengilang selepas di engine
overhaul kan
d) Semua perkara-perkara di atas adalah betul.

75. Di bawah adalah alat yang diperlukan untuk membuka coil spring kenderaan :-
a) Valve lifter; pelindung mata dan tool tangan yang sesuai.
b) Spring compresser; tool tangan yang sesuai dan pelindung mata
c) Spring clamp; pelindung mata dan tool tangan yang sesuai
d) Spring tension gauge; tool tangan dan pelindung mata.

76. Berikut alat yang sesuai mencuci leaf-spring :-

a) Pelarut dengan berus tembaga


b) Pelarut dengan berus dawai
c) Pelarut dengan kain
d) Yang sebenarnya spring tak perlu dicuci.

77. Apakah yang perlu anda buat sebelum membuat tugas suspension :-

a) Letakan kenderaan di atas penyengga kenderaan dan pastikan keselamatannya


b) Bateri mesti cas penuh
c) Angin tayar cukup dan telah dibuat timbang tayer
d) Semua di atas adalah betul.
12

78. Di bengkel anda tiada buku panduan pengilang, apa yang anda lakukan sebelum membuat sebarang
perkerjaan :-

a) Jalankan tugas mengikut pengalaman kampong dahulu


b) Tanya kepada ketua / penyelia saya
c) Tak payah buat kerja
d) Semua di atas betul.

79. Mac pherson strut banyak digunakan pada roda hadapan, mengapa ?

a) Kerana kebebasannya dan tidak mempengaruhi roda sebelah


b) Kawalan steering lebih baik terutama semasa selekoh
c) Sudut steering dan penjajaran roda lebih baik
d) Semua di atas betul.

80. Komponen tersebut di bawah yang bukan jenis hydraulic clutch ?

a) Clutch master cylender


b) Slave cylinder
c) Clutch cable
d) Flexible hose

81. Untuk mendapatkan ketepatan pemasangan clutch plate dalam kerja-kerja clutch ?
a) Mengunakan pilot bearing
b) Mengunakan pilot shaft
c) Mengunakan Pilot pen
d) Mengunakan co-pilot.

82. Suhu udara yang masuk ke air connector pipe di dalam sistem EFI dikesan oleh :-

a) Barometric pressure sensor


b) Fuel temperature sensor
c) Intake air temperature sensor
d) Air coolant temperature sensor.

83. Jumlah sudut terbuka dan tertutup throttle valve dikesan oleh ?

a) Throttle valve sensor


b) Fuel throttle sensor
c) Throttle position sensor
d) Butterfly idle sensor.

84. ………… mengesan kadar tekanan udara yang masuk melalui air connector pipe.

a) Air pressure sensor


b) Barometric pressure sensor
c) Pressure regulator sensor
d) Inlet pressure sensor.
13

85. Kadar kemasukan udara dalam sistem EFI dikesan oleh ?

a) Air intake chamber


b) Air connector chamber
c) Air flow meter
d) Air barometric sensor.

86. ………………… membenarkan kemasukan awal udara ke dalam sistem EFI ketika enjin sejuk.

a) Air intake chamber


b) Air valve
c) Air connector chamber
d) Air flow meter.

87. Pusingan enjin seminit sistem EFI diperolehi oleh ECU melalui ?

a) Engine sensor
b) Knock sensor
c) RPM signal sensor
d) Camshaft position sensor.

88. Dalam sistem EFI komponen yang membebaskan tekanan berlebihan bahan api ke tangki
Ialah ?
a) Fuel pressure chamber
b) Fuel observe sensor
c) Fuel Intake sensor
d) Fuel pressure regulator.

89. O2 sensor hanya mengesan kadar kandungan gas …......... di dalam sistem EFI ?

a) Hidrojen
b) Oksijen
c) Hidrokaban
d) karban monoksida.

90. Tekanan bahan api di dalam sistem bahan api sistem EFI ialah ?

a) 36 - 41 Psi
b) 25 - 50 Psi
c) 70 - 85 Psi
d) 90 - 115 Psi.

91. Bahan api dipancit ke dalam ruang pembakaran oleh injector sebaik mendapat isyarat daripada ?

a) Air flow meter


b) Cool-start injector sessor
c) Electronic control unit
d) Pam bahan api.
14

92. Kegunaan differential kepada sesebuah kenderaan, kecuali ?

a) Mendapatkan pusingan berbeza semasa kenderaan mambelok


b) Roda sebelah dalam lebih laju dari roda sebelah luar
c) Megurangkan kehausan bunga tayar
d) Mengurangkan tekanan kepada half-shaft semasa membelok

93. Kebaikan enjin berbentuk ‘V’ ?

a) Kurang gentaran; kurang crank throw; enjin kecil dan crankshaft pendek
b) Comil; jimat bahan api; senang selenggara dan padat.
c) Kurang pencemaran; kurang bising; kurang alatan dan kurang tempat.
d) Ruang luas; laju; pick up kuat dan senyap.

94. Timbang masa penyalaan enjin enam selinder ialah ?

a) 153624 / 142635
b) 156243 / 146352
c) 123654 / 154623
d) 162345 / 152346

95. Detonation berlaku kerana ?

a) Ignition timing terlalu advance


b) Compression ratio terlalu tinggi
c) Jenis combustion tidak sesuai
d) Semua di atas betul.

96. Jenis pemasangan hub mounting kenderaan berat ialah ?

a) Semi-floating
b) Fully-floating
c) Three quoter-floating
d) Half-floating.

97. Cara mengeluarkan differential assy. daripada axle jenis integral ?

a) Kedua-dua bahagian axle hendaklah dibuka


b) Dengan hanya mambuka penutup differential unit
c) Keluar bersama sarong di bahagian tengah axle
d) Differentialnya tidak boleh dikeluarkan langsung.

98. Tenaga haba enjin hilang melalui ?

a) Sistem penyejukan sebanyak 28 %


b) Sistem ekzos sebanyak 40 %
c) Geseran dari alat yang bergerak 7 %
d) Semua di atas adalah betul.
15

99. Membetulkan kesalahan ‘crest’ final drive dengan

a) Laraskan pinion keluar dan crown wheel ke dalam


b) Laraskan crown wheel keluar dan pinion ke dalam
c) Laras ke dalam kedua-dua crown wheel dan pinion
d) Semua di atas salah.

100. Susunan drive train kenderaan ialah ?

a) Clutch system; kotak giar; propeller shaft; differential unit; half-shaft dan roda
b) Enjin; clutch system; kotak giar; propeller shaft; half-shaft dan roda
c) Enjin; clutch system; kotak giar; axle; half-shaft dan roda.
d) Enjin; kotak giar; propeller shaft; axle; half-shaft dan roda.

Anda mungkin juga menyukai