Anda di halaman 1dari 2

MODUL PDPR FASA 3 (11 JULAI 2021 – 15 JULAI 2021)

PENDIDIKAN KESIHATAN MINGGU 23 UNIT 6 :


PERHUBUNGAN

Sasaran Murid : Tahun 1


Tajuk : Hormat-Menghormati m/s 80
Standard Kandungan : 6.1 Kemahiran interpersonal serta komunikasi
berkesan dalam kehidupan.
Standard Pembelajaran : 6.1.1 Mengetahui cara menjalin hubungan yang
sihat dengan ibu bapa,penjaga, keluarga, rakan
sebaya dan orang lain.
: 6.1.2 memahami kepentingan menjalin hubungan
yang sihat dengan ibu bapa, penjaga, keluarga,
rakan sebaya dan orang lain.
: 6.1.3 Mengaplikasi etiket perhubungan antara diri
dengan masyarakat sekeliling.
Objektif : Murid dapat membezakan sekurangnya 2 contoh
aktiviti hormat-menghormati kepada masyarakat
sekeliling.
Pelaksanaan : Murid menjawab soalan di bawah dengan
menanda jawapan yang paling sesuai.
Nota Ringkas :

 Kepentingan hormat-menghormati antara masyarakat sekeliling dapat mewujudkan


suasana yang bersatu padu, sihat dan minda yang positif.
 Hormat-menghormati terhadap diri sendiri, rakan sebaya, keluarga, agama dan
masyarakat sekeliling.

1
Tandakan (/) pernyataan yang betul berkaitan nilai hormat-menghormati.

1.

Bercakap dengan sopan.


Tengking kawan.

2.

Melawan kata guru.


Ucap selamat kepada guru.

3.

Tolong orang buta lintas jalan.


Ejek orang buta.

4.
Beri tempat duduk.
Rebut tempat duduk.