Anda di halaman 1dari 3

Praktis 1:

Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan tersebut dan tulis
jawapan yang betul pada ruang jawapan wang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

1. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mengasuh anak-anaknya menjaga kebersihan diri.
________________________________________________________________________________
2. Sekiranya kita menjaga kebersihan, kami dapat menonjolkan imej atau perawakan yang menarik.
________________________________________________________________________________
3. Konsep menjaga kebersihan perlu disemai oleh kita dan diperturunkan daripada generasi kepada
generasi yang lain.
________________________________________________________________________________
4. "Dengan penjagaan kebersihan diri, barulah anda disenangi oleh orang lain," kata Jimmy kepada rakan
karibnya.
________________________________________________________________________________
5. "Kalian perlu memberus gigi dan berkumur selepas makan agar nafas sentiasa segar," nasihat doktor
pergigian kepada seorang pesakitnya.
_______________________________________________________________________________
6. "Kamu mestilah menjaga kebersihan diri kerana orang yang bersih dan sihat akan hidup ceria," kata
Cikgu Sofea kepada murid murid beliau.
_______________________________________________________________________________
7. Tikus dan lalat boleh membawa jangkitan penyakit kepada kami.
_______________________________________________________________________________
8. Pada masa ini, karya-karya satera mudah untuk didapati dengan adanya capaian Internet yang begitu
tinggi sekali.
_______________________________________________________________________________
9. Murid yang mempunyai tahap pencapaian kemahiran berbahasa yang lebih tinggi boleh menjadikan
mentor kepada murid yang lemah dalam kemahiran berbahasa.
_______________________________________________________________________________
10. Iklan seharusnya mengutamakan penggunaan bahasa kebangsaan berbanding dengan lain-lain bahasa.
_______________________________________________________________________________
Praktis 2:
Dalam brosur di bawah terdapat tiga kesalahan ejaan. Kenal pasti kesalahan tersebut dan tulis ejaan yang
betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin brosur itu semula.

(i) _____________________________
(ii) _____________________________
(iii) _____________________________

(i) _____________________________
(ii) _____________________________
(iii) _____________________________
Praktis 3:
Dalam petikan di bawah terdapat tiga kesalahan ejaan. Kenal pasti kesalahan tersebut dan tulis ejaan yang
betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.

Kebanyakan rakyat Malaysia membaca untuk menambahkan ilmu pengetahuan, mengisi masa lapang,
dan sebagai bahan hiburan bagi mendapatkan motivasi serta tujuan pendidikan. Ada yang masih memilih
naskah bercetak walaupun wujud pelbagai teknoloji dan aplikasi. Bagi pelajar atau maha siswa pula, mereka
lebih gemar membaca secara dalam talian. Oleh itu, terpulanglah kepada pembaca untuk memilih wadah
pembacaan masing-masing.

(i) _____________________________
(ii) _____________________________
(iii) _____________________________