Anda di halaman 1dari 29

SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN DURIAN DAUN (K)

ALAMAT : DURIAN DAUN


: MASJID TANAH, MELAKA
PENILAIAN : SEMESTER PERTAMA PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6

PELAPORAN DSKP TAHUN 6 NAMA GURU MATA PELAJARAN:

MODUL 1 - MENGGAMBAR (20%)


NO. MY KID / NO. KAD
BIL. NAMA MURID JANTINA
PENGENALAN LUKISAN (GOSOKAN CATAN (MONTAJ POSTER (MONTAJ
DAN KOLAJ) DAN CETAKAN) DAN KOLAJ)

1 MOHAMMAD TAREQ RAFIE BIN ABD MALEK 040226050323 L 5 4 5

2 MUHAMMAD FIKRI AFIQ BIN MOHAMAD FARIZAL 040406040093 L 4 4 5

3 MUHAMMAD FIRDAUS BIN ZAHARI 040528040059 L 4 4 5

4 MUHAMMAD NABIL BUKHARI BIN OMAR KHAIR 040805040445 L 5 4 5

5 NORHAFIZ ARIF BIN MOHD NORDIN 040419100905 L 5 4 5

6 OMAR QUYYUM BIN AHMAD RODZI 041121020165 L 3 3 3

7 FATIN NUR' ANEESA BINTI MOHD MIRZAN 040120140750 P 5 4 5

8 NORSOFIAH BINTI HASAN 040912040408 P 3 3 3

9 NUR ADAWIYAH BINTI MOHD NAZARUDDIN 040405040120 P 5 4 5

10 NUR ADRIANA ADAWIYAH BINTI MOHAMMAD FAIZAL 040705040392 P 5 4 4

11 NURSYAFIQAH BINTI MOHD RAPIE 040717100428 P 5 4 5

12 NURUL ATHIRAH BINTI MD JOHARIZAN 040903050380 P 3 3 3

13 SYARAH ALYAA BINTI ABDUL AZIZ 040508040166 P 5 5 5

14 SYARAH AMIRA BINTI ABDUL AZIZ 040508040174 P 5 5 5

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60
…………………………………………………………………
PN. HAJAH FARIDAH BINTI IDERIS
GURU BESAR
SEKOLAH KEBANGSAAN DURIAN DAUN (K)
PN. NORHAYATI BINTI BAKAR KELAS: 6 MELATI

MODUL 2 - MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (20%) MODUL 3 - MEMBENTUK DAN MEM

CETAKAN (MOZEK PUALAMAN IKATAN DAN CELUPAN RENJISAN DAN PERCIKAN MOBAIL (LUKISAN DAN
DAN STENSILAN) (TIUPAN SERTA LIPATAN DAN GUNTINGAN) (RESIS DAN MOZEK) (STENSILAN DAN CAPAN) ORIGAMI)

4 5 4 4 4

4 5 4 4 4

4 5 4 4 4

4 5 4 4 4

4 5 4 4 4

4 5 3 4 3

4 5 4 4 4

4 5 3 4 3

4 5 4 4 4

4 5 4 4 4

4 5 4 4 4

4 5 3 4 3

4 5 5 4 4

4 5 5 4 4
3 - MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN (20%) MODUL 4 - MENGENAL KRAF TRADISIONAL (20%) PAMERAN (20%)
TAHAP PENGUASAAN
ALAT PERTAHANAN DIRI / ALAT DOMESTIK / ALAT KESELURUHAN PENDIDIKAN
DIORAMA (MODEL STABAIL (MOZEK
PENGURUSAN PAMERAN SENI VISUAL
DAN CATAN) DAN BONEKA) ALAT PERMAINAN PERHIASAN DIRI (BATIK
(UKIRAN DAN TEKAT) DAN ANYAMAN)

4 3 4 4 4 4

4 3 4 4 4 4

4 3 4 4 4 4

4 3 3 4 4 4

4 3 3 4 4 4

3 3 3 4 4 3

4 3 3 4 4 4

3 3 3 4 4 3

4 3 3 4 4 4

4 5 3 4 4 4

4 3 3 4 4 4

3 3 3 4 4 3

4 3 3 4 4 4

4 3 3 4 4 4

0
0

0
0

0
SEKOLAH KEBANGSAAN DURIAN DAUN (K)
DURIAN DAUN
MASJID TANAH, MELAKA
SEMESTER PERTAMA PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6

PELAPORAN DSKP TAHUN 6


CARIAN :
Nama Murid : NURSYAFIQAH BINTI MOHD RAPIE
No. Surat Beranak / MY KID : 040717100428
Jantina : P
Kelas : 6 MELATI
Nama Guru Pendidikan Seni Visual : PN. NORHAYATI BINTI BAKAR
Tarikh Pelaporan : 2 JANUARI 2014

Tahap Penguasaan Keseluruhan Pendidikan Seni Visual Tahun 6 : 6 4

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai :

MODUL BIL. AKTITIVI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

LUKISAN Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan dengan
1
(GOSOKAN DAN KOLAJ)
5 gabungan teknik gosokan dan kolaj yang betul dan kreatif pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

CATAN Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan dengan gabungan
2
(MONTAJ DAN CETAKAN) 4 teknik montaj dan cetakan yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
MODUL 1
MENGGAMBAR
POSTER Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan poster dengan gabungan
3
(MONTAJ DAN KOLAJ)
5 teknik montaj dan kolaj yang betul dan kreatif pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

CETAKAN Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik serta menggabungkan aktiviti mozek dan
4
(MOZEK DAN STENSILAN)
4 stensilan dalam penghasilan karya cetakan yang betul dan mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

PUALAMAN Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan pualaman dengan
5 (TIUPAN SERTA LIPATAN DAN 5 gabungan teknik lipatan dan guntingan serta tiupan yang betul dan kreatif pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai
GUNTINGAN) murni.

MODUL 2 MEMBUAT IKATAN DAN CELUPAN Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak ikatan dan celupan
CORAK DAN REKAAN
6
(RESIS DAN MOZEK)
4 dengan gabungan teknik resis dan mozek yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

RENJISAN DAN PERCIKAN Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan
7
(STENSILAN DAN CAPAN)
4 dengan gabungan teknik stensilan dan capan yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

MOBAIL Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail dengan
8
(LUKISAN DAN ORIGAMI) 4 gabungan teknik lukisan dan origami yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

MODUL 3
DIORAMA Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama dengan
MEMBENTUK DAN MEMBUAT 9
(MODEL DAN CATAN)
4 gabungan teknik model dan catan yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
BINAAN

STABAIL Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail dengan gabungan
10
(MOZEK DAN BONEKA)
3 teknik mozek dan boneka pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

ALAT PERTAHANAN DIRI /


Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri atau
11 ALAT PERMAINAN 3 alat permainan dengan gabungan teknik ukiran dan tekat pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
(UKIRAN DAN TEKAT)
MODUL 4
MENGENAL KRAF TRADISIONAL
ALAT DOMESTIK / ALAT
Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan alat domestik atau alat
12 PERHIASAN DIRI 4 perhiasan diri dengan gabungan teknik batik dan anyaman yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
(BATIK DAN ANYAMAN)

PENGURUSAN PAMERAN 4 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman dalam pelaksanaan pameran mengikut prosedur di samping mengamalkan nilai-nilai murni

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
PN. NORHAYATI BINTI BAKAR PN. HAJAH FARIDAH BINTI IDERIS
GURU MATA PELAJARAN GURU BESAR
SEKOLAH KEBANGSAAN DURIAN DAUN (K) SEKOLAH KEBANGSAAN DURIAN DAUN (K)
DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

PELAPORAN DSKP TAHUN 6


AKTIVITI 1 MODUL 1 / MENGGAMBAR - LUKISAN ( GOSOKAN DAN KOLAJ)
TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti lukisan dengan gabungan teknik gosokan dan kolaj
1
pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskanbahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti lukisan dengan gabungan teknik gosokan dan kolaj pada
2
karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan dengan gabungan teknik gosokan dan
3
kolaj pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan dengan gabungan teknik gosokan
4
dan kolaj yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan dengan gabungan teknik gosokan
5
dan kolaj yang betul dan kreatif pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan lukisan dengan gabungan teknik gosokan dan kolaj yang betul,
6 kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

AKTIVITI 2 MODUL 1 / MENGGAMBAR - CATAN ( MONTAJ DAN CETAKAN)


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti catan dengan gabungan teknik montaj dan cetakan
1
pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti catan dengan gabungan teknik montaj dan cetakan pada
2
karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan dengan gabungan teknik montaj dan
3
cetakan pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan dengan gabungan teknik montaj dan
4
cetakan yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan dengan gabungan teknik montaj dan
5
cetakan yang betul dan kreatif pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan catan dengan gabungan teknik montaj dan cetakan yang betul,
6 kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

AKTIVITI 3 MODUL 1 / MENGGAMBAR - POSTER (MONTAJ DAN KOLAJ)


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj pada karya
1
di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj pada
2
karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan poster dengan gabungan teknik montaj dan
3
kolaj pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan poster dengan gabungan teknik montaj dan
4
kolaj yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan poster dengan gabungan teknik montaj dan
5
kolaj yang betul dan kreatif pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj yang betul,
6 kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

AKTIVITI 4 MODUL 1 / MENGGAMBAR - CETAKAN (MOZEK DAN STENSILAN)


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada aktiviti mozek dan stensilan pada karya cetakan di samping
1
mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada aktiviti mozek dan stensilan pada karya cetakan di samping
2
mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik serta menggabungkan aktiviti mozek dan stensilan dalam
3
penghasilan karya cetakan di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik serta menggabungkan aktiviti mozek dan stensilan dalam
4
penghasilan karya cetakan yang betul dan mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea,pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik serta menggabungkan aktiviti mozek dan stensilan dalam
5
penghasilan karya cetakan yang betul dan kreatif serta mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggabungkan aktiviti mozek dan stensilan dalam penghasilan karya
cetakan yang kreatif dan unik mengikut disiplin yang betul dengan melakukan kemasan pada karya dan boleh dicontohi serta boleh membuat apresiasi terhadap
6
hasil karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau adi guru atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping
mengamalkan nilai-nilai murni

AKTIVITI 5 MODUL 2 / MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - PUALAMAN (TIUPAN SERTA LIPATAN DAN GUNTINGAN)
TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti pualaman dengan gabungan teknik lipatan dan
1
guntingan serta tiupan pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti pualaman dengan gabungan teknik lipatan dan guntingan
2
serta tiupan pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan pualaman dengan gabungan teknik lipatan dan
3
guntingan serta tiupan pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan pualaman dengan gabungan teknik lipatan
4
dan guntingan serta tiupan yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan pualaman dengan gabungan teknik lipatan
5
dan guntingan serta tiupan yang betul dan kreatif pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan pualaman dengan gabungan teknik lipatan dan guntingan serta
6 tiupan yang betul, kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

AKTIVITI 6 MODUL 2 / MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - IKATAN DAN CELUPAN (RESIS DAN MOZEK)
TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN
Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti ikatan dan celupan dengan gabungan teknik resis dan
1
mozek pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti corak ikatan dan celupan dengan gabungan teknik resis
2
dan mozek pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak ikatan dan celupan dengan gabungan
3
teknik resis dan mozek pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak ikatan dan celupan dengan gabungan
4
teknik resis dan mozek yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak ikatan dan celupan dengan gabungan
5
teknik resis dan mozek yang betul dan kreatif pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan ikatan dan celupan dengan gabungan teknik resis dan mozek
6 yang betul, kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni

AKTIVITI 7 MODUL 2 / MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - RENJISAN DAN PERCIKAN ( STENSILAN DAN CAPAN)
TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti renjisan dan percikan dengan gabungan teknik
1
stensilan dan capan pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti renjisan dan percikan dengan gabungan teknik stensilan
2
dan capan pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan dengan gabungan teknik
3
stensilan dan capan pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan dengan gabungan
4
teknik stensilan dan capan yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan dengan gabungan
5
teknik stensilan dan capan yang betul dan kreatif pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan dengan gabungan teknik stensilan dan
6 capan yang betul, kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

AKTIVITI 8 MODUL 3 / MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN - MOBAIL ( LUKISAN DAN ORIGAMI)
TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti mobail dengan gabungan teknik lukisan dan origami
1
pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskanbahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti mobail dengan gabungan lukisan dan origami pada karya
2
di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail dengan gabungan teknik lukisan dan
3
origami pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail dengan gabungan teknik lukisan dan
4
origami yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail dengan gabungan teknik lukisan dan
5
origami yang betul dan kreatif pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan mobail dengan gabungan teknik lukisan dan origami yang betul,
6 kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

AKTIVITI 9 MODUL 3 / MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN - DIORAMA (MODEL DAN CATAN)
TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti diorama dengan gabungan teknik model dan catan
1
pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskanbahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti diorama dengan gabungan teknik model dan catan pada
2
karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama dengan gabungan teknik model dan
3
catan pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama dengan gabungan teknik model dan
4
catan yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama dengan gabungan teknik model dan
5
catan yang betul dan kreatif pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan diorama dengan gabungan teknik model dan catan yang betul,
6 kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni

AKTIVITI 10 MODUL 3 / MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN - STABAIL (MOZEK DAN BONEKA)
TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti stabail dengan gabungan teknik mozek dan boneka
1
pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskanbahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti stabail dengan gabungan teknik mozek dan boneka pada
2
karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail dengan gabungan teknik mozek dan
3
boneka pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail dengan gabungan teknik mozek dan
4
boneka yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail dengan gabungan teknik mozek dan
5
boneka yang betul dan kreatif pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan stabail dengan gabungan teknik mozek dan boneka yang betul,
6 kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

AKTIVITI 11 MODUL 4 / MENGENAL KRAF TRADISIONAL - ALAT PERTAHANAN DIRI / ALAT PERMAINAN ( UKIRAN DAN TEKAT)
TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti alat pertahanan diri atau alat permainan dengan
1
gabungan teknik ukiran dan tekat pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskanbahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti alat pertahanan diri atau alat permainan dengan
2
gabungan teknik ukiran dan tekat pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri atau alat permainan
3
dengan gabungan teknik ukiran dan tekat pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri atau alat permainan
4
dengan gabungan teknik ukiran dan tekat yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri atau alat permainan
5
dengan gabungan teknik ukiran dan tekat yang betul dan kreatif pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan
6 teknik ukiran dan tekat yang betul, kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap
karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

AKTIVITI 12 MODUL 4 / MENGENAL KRAF TRADISIONAL - ALAT DOMESTIK / ALAT PERHIASAN DIRI ( BATIK DAN ANYAMAN)
TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti alat domestik atau alat perhiasan diri dengan
1
gabungan teknik batik dan anyaman pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskanbahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti alat domestik atau alat perhiasan diri dengan gabungan
2
teknik batik dan anyaman pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan alat domestik atau alat perhiasan diri dengan
3
gabungan teknik batik dan anyaman pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan alat domestik atau alat perhiasan diri dengan
4
gabungan teknik batik dan anyaman yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan alat domestik atau alat perhiasan diri dengan
5
gabungan teknik batik dan anyaman yang betul dan kreatif pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan alat domestik atau alat perhiasan diri dengan gabungan teknik
6 batik dan anyaman yang betul, kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

PENGURUSAN PAMERAN
TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAFSIRAN

1 Mengetahui prosedur pengurusan pameran di samping mengamalkan nilai-nilai murni

2 Mengetahui dan memahami prosedur pengurusan pameran di samping mengamalkan nilai-nilai murni

3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman prosedur pengurusan pameran di samping mengamalkan nilai-nilai murni

4 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman dalam pelaksanaan pameran mengikut prosedur di samping mengamalkan nilai-nilai murni

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman dalam pelaksanaan pameran mengikut prosedur yang betul dan boleh dicontohi di samping mengamalkan nilai-nilai
5
murni

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman dalam pelaksanaan pameran mengikut prosedur yang betul, membuat apresiasi karya seni melalui pendekatan
6
formalistik dan refleksi terhadap pameran serta boleh dicontohi di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
GRAF PELAPORAN AKTIVITI PENDID

1) MODUL 1 / MENGAMBAR - LUKISAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5
BIL 0 0 3 2 9

GRAF AKTIVITI 1 - LUKISAN


60
50
40 BIL
30
20
10
0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 14

3) MODUL 1 / MENGAMBAR - POSTER


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5
BIL 0 0 3 1 10

GRAF AKTIVITI 3 - POSTER


12
10
8
BIL
6
4
2
0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 14
5) MODUL 2 / MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - PUALAMAN
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5
BIL 0 0 0 0 14

GRAF AKTIVITI 5 - PUALAMAN


60
50
40
BIL
30
20
10
0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 14

7) MODUL 2 / MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - RENJISAN DAN PERCIKAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5
BIL 0 0 3 9 2

GRAF AKTIVITI 7 - RENJISAN & PERCIKAN


10

BIL

0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 14

9) MODUL 3 / MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN - DIORAMA


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5
BIL 0 0 3 11 0

GRAF AKTIVITI 9 - DIORAMA


60
50
40
BIL
30
20
GRAF AKTIVITI 9 - DIORAMA
60
50
40
BIL
30
20
10
0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 14

11) MODUL 4 / KRAF TRADISIONAL - ALAT PERTAHANAN DIRI/ALAT PERMAINAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5
BIL 0 0 11 3 0

GRAF AKTIVITI 11 - ALAT PERTAHANAN DIRI


/ ALAT PERMAINAN
12
10
BIL
8
6
4
2
0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 14

13) PENGURUSAN PAMERAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5
BIL 0 0 0 14 0

GRAF PENGURUSAN PAMERAN


16
14
12
10 BIL
8
6
4
2
0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
JUMLAH 14
APORAN AKTIVITI PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6

2) MODUL 1 / MENGAMBAR - CATAN


TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4
0 BIL 0 0 3 9

GRAF AKTIVITI 2 - CATAN


10
9
8
7
BIL 6 BIL
5
4
3
2
1
0
TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

MURID JUMLAH

4) MODUL 1 / MENGAMBAR - CETAKAN


TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4
0 BIL 0 0 0 14

GRAF AKTIVITI 4 - CETAKAN


60
50
40 BIL
BIL
30
20
10
0
TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

MURID JUMLAH
6) MODUL 2 / MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - IKATAN DAN CELUPAN
TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4
0 BIL 0 0 3 9

GRAF AKTIVITI 6 - IKATAN DAN CELUPAN


10
9
8
7
BIL 6 BIL
5
4
3
2
1
0
TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

MURID JUMLAH

N PERCIKAN 8) MODUL 3 / MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN - MOBAIL


TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4
0 BIL 0 0 3 11

N GRAF AKTIVITI 8 - MOBAIL


12
10

BIL 8
BIL
6
4
2
0
TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

MURID JUMLAH

10) MODUL 3 / MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN - STABAIL


TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4
0 BIL 0 0 13 0

GRAF AKTIVITI 10 - STABAIL


14
12
10
BIL BIL
8
6
GRAF AKTIVITI 10 - STABAIL
14
12
10
BIL BIL
8
6
4
2
0
TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

MURID JUMLAH

12) MODUL 4 / GRAF KRAF TRADISIONAL - ALAT DOMESTIK / ALAT PERHIASAN


ALAT PERMAINAN DIRI
TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4
0 BIL 0 0 0 14

N DIRI GRAF AKTIVITI 12 - ARCA TIMBUL


16
14
12
BIL 10 BIL
8
6
4
2
0
TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

MURID JUMLAH

TP 6
0

BIL

TP 6
MURID
TP 5 TP 6
2 0

AN

BIL

TP 5 TP 6

14 MURID

TP 5 TP 6
0 0

AKAN

BIL

TP 5 TP 6

14 MURID
TAN DAN CELUPAN
TP 5 TP 6
2 0

N CELUPAN

BIL

TP 5 TP 6

14 MURID

TP 5 TP 6
0 0

BAIL

BIL

TP 5 TP 6

14 MURID

- STABAIL
TP 5 TP 6
1 0

BAIL

BIL
BAIL

BIL

TP 5 TP 6

14 MURID

MESTIK / ALAT PERHIASAN

TP 5 TP 6
0 0

TIMBUL

BIL

TP 5 TP 6

14 MURID