Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 KAYUAGUNG
SMA RUJUKAN
Jl.Letnan Muchtar Saleh No. 07 Kayuagung, Telp. (0712) 321147 Kode Pos 30612
Website: www.sman1kayuagung.sch.id/E-mail: smansakayuagung@yahoo.co.id
Terakreditasi : A (AMAT BAIK)

TUGAS 1

 Uraikanlah dengan Singkat

A. Contoh : 𝟐𝟐 𝐱𝟐𝟒 = ( 2 x 2) x( 2 x 2 x 2 x 2 ) = 𝟐𝟔

1. 35 x 34 = ……………………………………….. = ……………….
2. 710 x 7 =……………………………………….. = ………………
3. 103 x 104 =……………………………………. … = ………………
4. a6 x a7 = ……………………………………… = ………………
5. 3m x 3n = ……………………………………….. = ………………

𝟐
B. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐨𝐡 ∶ (𝟕𝟓 ) = 𝟕𝟓 𝐱𝟕𝟓 = 𝟕𝟏𝟎
1. (75 )2 = ………………………………………… = ………….
2. (37 )4 = ………………………………………… = ………….
3. (210 )5 = ……………………………………….. = ………….
4. (2m )3 = ……………………………………….. = ………….
5. (3m )n = ………………………………………. = ………….

C. Contoh : (𝟐 𝐱 𝟑)𝟒 = ( 2 x 3) x( 2 x 3) x (2 x 3 ) x (2 x 3 )

=(2x2x2x2)x(3x3x3x3)

= 𝟐𝟒 𝐱𝟑𝟒

1. (2 x 5)3 = …………………………………………...............................

= …………………………………………...............................

2. (7 x 3)5 = …………………………………………...............................

= …………………………………………...............................

3. (7 x 11)9 = …………………………………………...............................

= …………………………………………...............................

4. (2 x 3)m = …………………………………………...............................

= …………………………………………...............................

5. (a x b)6 = …………………………………………...............................

= …………………………………………...............................
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 KAYUAGUNG
SMA RUJUKAN
Jl.Letnan Muchtar Saleh No. 07 Kayuagung, Telp. (0712) 321147 Kode Pos 30612
Website: www.sman1kayuagung.sch.id/E-mail: smansakayuagung@yahoo.co.id
Terakreditasi : A (AMAT BAIK)

56 5x5x5x5x5x5
D. Contoh : 56 ∶ 54 = 54 = = 5 x 5 = 52
5x5x5x5

1. 37 ∶ 33 = …………………………………………………………………..

2. 37 ∶ 33 = …………………………………………………………………..

3. 48 ∶ 43 = …………………………………………………………………..

4. a12 ∶ am = …………………………………………………………………..

5. 2p ∶ 2q = …………………………………………………………………..

3 4 3 3 3 3 3x3x3x3 34
E. Contoh : (5) = 4 x 4 x x4 = 5x5x5x5 =
4 54

2 5
1. (6) = …………………………………………………………………………

3 6
2. ( ) = …………………………………………………………………………
7

5 9
3. (7) = …………………………………………………………………………

7 p
4. (2) = …………………………………………………………………………

a x
5. (7) = …………………………………………………………………………

F. Bilangan berpangkat nol

53
a. = ……………………………………………………………………………….
53

34
b. = ……………………………………………………………………………….
34

G. Bilangan Berpangkat bulat Negatif

54
a. = ……………………………………………………………………………….
55

p3
b. = ……………………………………………………………………………….
p5
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 KAYUAGUNG
SMA RUJUKAN
Jl.Letnan Muchtar Saleh No. 07 Kayuagung, Telp. (0712) 321147 Kode Pos 30612
Website: www.sman1kayuagung.sch.id/E-mail: smansakayuagung@yahoo.co.id
Terakreditasi : A (AMAT BAIK)

 Tuliskan Kesimpulan dari contoh soal diatas:

1. am x an = ……………………………

2. (am )n = ……………………………

3. (a x b)m = ……………………………

4. am ∶ an = ……………………………

a m
5. (b) = ……………………………

a𝑛
6. = ……………………………
b𝑛

7. am : an = ……………………………