Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Hidup

Oleh: Muhammad Rizam, Muhammad Bashir, Harmizi Musa, dan Muhd Qamarul

Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Kuala Lumpur

2 PISMP RBT3

Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup


Kelas : 4 Bougainvilla
Tarikh : 11 Oktober 2010
Masa : 9.00 – 10.00 pagi
Bilangan pelajar : 30
Tajuk : Tanaman Hiasan
Sub Tajuk : Pemilihan Bekas Tanaman Hiasan
Kemahiran : Pelajar dapat mengenal dan memilih bekas tanaman yang sesuai.
Selain itu pelajar dapat menyediakan bekas tanaman dengan cara
yang betul.
Pengetahuan Sedia : Pelajar telah mengetahui jenis-jenis pokok hiasan dan cara-cara
Ada memilih biji benih yang baik.
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran, pelajar dapat:
1. Menyatakan 5 daripada 7 jenis bekas tanaman hiasan
yang sesuai.
2. Menyatakan 3 daripada 4 panduan memilih bekas
tanaman dengan betul.
3. Menyatakan 2 daripada 3 langkah menyediakan bekas
tanaman dengan betul.
Nilai-nilai Murni : Kerjasama, Bertanggungjawab, Menyayangi tumbuhan dan alam
sekitar, dan Estetika
Kemahiran Berfikir : Membuat Inferens, menjana idea, membuat gambaran mental,
mengingat kembali, menyusun ikut keutamaan dan membuat
rumusan.
Bahan Bantu Mengajar: Power point, pensil, pemadam, nota edaran, gambar
digital,marker pen.
Pendidikan Alam Sekitar: Mengekalkan kitaran oksigen disamping mengindahkan
kawasan/pemandangan.
Kajian Masa Depan : Komersialkan tanaman hiasan sebagai punca pendapatan
sampingan.
Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan
Masa
Set induksi Pengenalan kepada 1. Murid melihat gambar BBM:
tajuk penanaman rangsangan.
(5minit) Gambar digital
pokok hiasan

2. Gambar menunjukkan kanak- KBKK:


kanak yang menanam pokok-
pokok tumbuhan dan ilustrasi Membuat inferens,
tumbuhan. menjana idea

3. Guru memperkenalkan tajuk Nilai-nilai Murni:


pengajaran hari ini Menyayangi alam
“Pemilihan Bekas Tanaman sekitar,
Hiasan” bertanggungjawab

PAS:
Pokok hiasan dapat
membekalkan
kitaran oksigen.

Langkah 1 Mengenal bekas 1. Murid diedarkan nota sebagai BBM:


tanaman rujukan.
(10 minit) Powerpoint , nota
1. Jenis bekas tanaman: edaran
i) Pasu 2. Murid melihat tayangan power
ii) Beg Politena point sambil mendengar KBKK:
penerangan guru mengenai
jenis bekas tanaman. Membuat
2. Bahan kitar semula : gambaran mental,
iii) Buluh mengingat kembali
iv) Tin Terbuang
v) Tayar Terbuang
vi) Sabut Terbuang
vii) Baldi Terbuang
Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan
Masa
Langkah 2 Memilih bekas 1. Murid dikehendaki berada BBM:
tanaman. dalam kumpulan dan
(15 minit) Nota edaran
berbincang mengenai
i. Bahan bekas
pemilihan bekas tanaman yang
yang
sesuai berdasarkan nota KBKK:
bersesuaian
rujukan.
dengan jenis Membuat
tanaman. gambaran
ii. Bekas yang mental,mengingat
2. Setiap kumpulan dikehendaki
mempunyai kembali
membentangkan hasil
lubang di bawah perbincangan mereka.
iii. Pastikan bekas
mudah Nilai:
dibersihkan 3. Kumpulan terawal akan Estetika
iv. Menarik menerima hadiah pemadam.

Langkah 3 Penyediaan bekas 1. Murid melihat tayangan power BBM:


tanaman point sambil mendengar
(15 minit) Powerpoint
penerangan guru mengenai
1. Membersih, tanaman hiasan
langkah penyediaan bekas
2. Menutup lubang
tanaman hiasan.
saliran
3. Memasukkan
medium
penanaman
KBKK:
Membuat
gambaran mental,
mengingat
kembali, menyusun
mengikut
keutamaan
Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan
Masa
Penilaian Kuiz berkumpulan 1. Setiap kumpulan diberikan, Nilai-nilai murni:
marker pen
(10 minit) Kerjasama

2. Murid diberi taklimat mengenai


syarat pertandingan, masa
menjawab ialah 15 saat. BBM:
Pensel, marker
pen, papan tulis,
3. Murid dikehendaki menjawab
secara bertulis dengan
memaparkan jawapan pada
papan tulis.

4. Kumpulan yang menang akan


menerima hadiah pensil
daripada guru.

Penutup Rumusan: 1. Murid dibimbing untuk Kemahiran


membuat rumusan. Berfikir:
(5 minit) 1. Penanaman pokok
hiasan Membuat rumusan
a. Mengenal 2. Murid bersoal jawab dengan
bekas guru mengenai hasil kerja telah Kajian Masa
tanaman mereka hasilkan. Depan:
b. Memilih Komersialkan
bekas Tugasan susulan: penanaman pokok
tanaman
Murid dikehendaki membuat bekas hiasan sebagai
c. Menyediaka tanaman daripada bahan terbuang. punca pendapatan
n bekas sampingan
tanaman