Anda di halaman 1dari 11

‫مفهوم الجار‬

‫اداب الجار‬
.‫ والجار في اإلسالم هو لفظ يطلق على كل شخص يكون قريبا ومجاورا لمسكنك‬.‫هو القريب في المسكن‬: ‫الجار‬

Jiran:Orang yang dekat dengan tempat tinggal.Jiran didalam islam adalah perkataan
tergantung pada setiap orang yg dekat dan berjiran dengan kediaman kamu.

.‫ أربعون دارا‬:‫ فقال‬,‫وقد روى البيهقي عن عائشة رضي هللا عنه أنها سألت رسول هللا ( ص) عن حد الجوار‬

Di riwayatkan oleh Baihaqi dari Aisyah”Sesungguhnya Rasullah ditanya oleh Aisyah tentang
had jiran :Baginda berkata:40 rumah.
.‫ وحتى أربعون دارا من كل جانب من جوانب بيتك‬,‫ يتم االستنتاج أن الجار هو من يسكن بقربك‬,‫فمن هذا الحديث‬

Dari bait ini disimpulkan sesungguhnya jiran itu adalah sesiapa yg tinggal
berdekatan kamu sehingga 40 rumah dari setiap pelusuk dari rumah kamu.

‫اداب الجار‬
‫ وال شك أن أولى الناس من الذين‬.‫ وذهب بعض العلماء إلى أقل من ذلك وأضيق‬,‫وعلى هذا الرأي استقر الشافعي و الحنبلي‬
.‫يطلق عليهم لقب الجار هو الجار الذي يكون مالصقا لبيتك وقريبا منك أكثر‬

Dari pandangan ini dipersetujui oleh Imam Syafie dan Imam


Hanbali,sebahagian ulamak lain pula adalah kurang sedikit dan leih sempit.Dan
tidak syak lagi sesungguhnya sebaik-baik manusia yang dikenali jiran adalah
bersebelahan dengan rumah kamu dan lebih dekat dengan kamu.
‫الدليل القلي على ادب الجوار‬

:‫الدليل من القرآن‬

‫ب‬
ِ ‫اح‬
ِ ‫ص‬ ِ ُ‫ار ۡٱل ُجن‬
‫ب َوٱل ه‬ ِ ‫ار ذِي ۡٱلقُ ۡربَ َٰى َو ۡٱل َج‬ِ ‫ين َو ۡٱل َج‬ َ َٰ ‫س ٗٔنا َوبِذِي ۡٱلقُ ۡربَ َٰى َو ۡٱليَ َٰت َ َم َٰى َو ۡٱل َم‬
ِ ‫س ِك‬ َ َٰ ‫ٱَّلل َو َال ت ُ ۡش ِر ُكواْ بِ ِهۦ ش َۡيـ ۖٗٔا َوبِ ۡٱل َٰ َو ِل َد ۡي ِن ِإ ۡح‬
َ ‫ٱعبُدُواْ ه‬
ۡ ‫۞و‬
َ
ۡ
‫ٱَّلل َال يُ ِحبُّ َمن َكانَ ُم ۡخت َٗٔاال فَ ُخورا‬ َ ‫سبِي ِل َو َما َملَ َك ۡت أ َ ۡي َٰ َمنُ ُك ۡۗۡم ِإ هن ه‬ ‫ب َو ۡٱب ِن ٱل ه‬ ِ ‫بِٱل َج ۢن‬
Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatu
pun. Dan buatlah kebaikan kepada kedua ibubapa, kaum kerabat, anak-anak
yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan yang jauh, teman sejawat, ibnu
sabil (musafir yang kesusahan) dan hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.
‫الدليل من السنة‬
‫ من كان يؤمن‬:‫عن أبي هريرة قال رسول هللا‬
‫ ومن كان‬.‫ فال يؤذ جاره‬,‫باهلل واليوم االخر‬
‫ ومن‬.‫ فليكرم ضيفه‬,‫يؤمن باهلل واليوم اآلخر‬
‫ فليقل خيرا أو‬,‫كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر‬
.‫ليصمت‬

Dari Abu Hurairah berkata Rasullah “Barangsiapa beriman dengan Allah dan hari kiamat
jangan menyakiti jirannya,barangsiapa beriman dengan Allah dan hari kiamat maka
muliakanlah tetamumu,barangsiapa beriman dengan Allah dan hari kiamat maka
berkatalah yang baik-baik atau diam.
‫مكانة الجيران في اإلسالم‬
‫والجار ذو القربي هو القريب منك في الجوار‬
‫ فهو البعيد عنك في الجوار أو‬.‫أو النسب‬
‫ فقد أدى حقوقهم‬,‫احسن إلى جيرانه‬.‫النسب‬
.‫فيرفع هللا منزلته عنده‬
‫ فقد قرن هللا في‬.‫إن مكانة الجيران في اإلسالم عظيمة‬
‫اآلية السابقة حق الجار بعبادته وحده واإلحسان إلى‬
.‫الوالدين واألقارب واليتامي والمساكين‬
Jiran mempunyai ikatan persaudaraan
dengan mu dari dekatnya tinggal dan ikatan
persaudaran jiran yang tinggal berdekatan
adalah jauh dari kamu dari segi kejiranan dan Kedudukan jiran dalam islam sangat besar.Allah
ikatan .Sebaik-baik dengan jiran tunaikan hak menegaskan dalam ayat berikut tentang hak jiran
mereka kembali kepada Allah kedudukanya dan memperhambakan diri-diri dan ihsan kepada
di sisi Allah. kedua ibu bapa dan saudara mara,anak yatim
dan orang miskin
‫مكانة الجيران في اإلسالم‬
‫ادآب الجوار‬
‫‪‬‬ ‫كف األذى عن الجار‬
‫‪‬‬ ‫أن تقابله بالبشاشة واإلحترام‬
‫‪‬‬ ‫اإلهداء إليه ويدل المعروف‬
‫‪‬‬ ‫الحفاظ على عوراته‬
‫‪‬‬ ‫أن تبدأه بالسالم‬
‫‪‬‬ ‫ان تعوده إذا مرض وتهته إذا فرح‪ ,‬وتعزيه إذا أصيب‬
ADAB BERJIRAN

Jangan sakiti jiran


Bertemu dengan senyuman dan penuh hormat
Bantunya dan berbuat baik
Jaga auratnya
Memulakan salam
Menziarahi ketika sakit,ucap tahniah ketika berita
gembira dan takziah ketika musibah
‫آثار حسن الجوار‬

‫نيل الفضل والرحمة من هللا‪1.‬‬


‫انتشار روح البر والتعاون على الخبر‪2.‬‬
‫الضمان بالسالمة ودخول الجنة في اآلخرة‪3.‬‬
‫تكوين البيئة الصالحة والمجتمع المتالف أهله‪4.‬‬
‫تقوية صلة الرحم واإلخاء في هللا بين المسلمين‪5.‬‬
KESAN BERBUAT BAIK KEPADA JIRAN

1. Mendapat kebaikan dan rahmat Allah


2. Terpancar roh kebaikan dan tolong menolong kearah
kebaikkan
3. Keselamatan terjamin dan syurga di akhirat
4. Terbentuk suasana soleh dan masyarakat sejahtera
5. Menguakatkan silaturrahim dan ikatan antara muslim
SEKIAN TERIMA KASIH

MUHAMMAD DANISH BIN MUHAMMAD SYAHIR


YAZEER REDZUAN BIN MOHD YAZIN
FAUZAN BIN ABDUL RAZAK
AMIERUL HAKIMIE BIN HAZMADI

Anda mungkin juga menyukai