Anda di halaman 1dari 7

MINGGU 23 MINGGU 23

TARIKH 12.07.2021 TARIKH 12.07.2021


HARI ISNIN HARI ISNIN

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19

Mata Pelajaran REKA BENTUK & TEKNOLOGI Kelas Masa Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI Kelas Masa
4 Zeta 7.45 –8.45 & KESIHATAN 5 Omega 9.45 –11.45
Tajuk Reka Bentuk Pengaturcaraan Tajuk PEERS – Keselamatan – Pengaruh Rakan Sebaya
S. Kandungan 6.1 S. Kandungan 7.1
S. Pembelajaran 6.1.1 S. Pembelajaran 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3
Objektif Menyatakan maksud pengaturcaraan dan kegunaan atur cara Objektif 1. Mengetahui pengaruh rakan sebaya dalam kehidupan
dalam perkakasan harian. harian.
2. Menilai pengaruh rakan sebaya dalam kehidupan harian.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA 3. Menjana idea cara menangani pengaruh negatif rakan
Diambil alih oleh guru praktikum sebaya
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA
1. Menonton video Pengaruh Rakan Sebaya
2. Perbincangan pengaruh positif dan negative
TUTORIAL 3. Penerangan tentang pengaruh rakan sebaya dalam kehidupan harian.
Diambil alih oleh guru praktikum
TUTORIAL
1 Murid membina peta pemikiran tentang pengaruh rakan sebaya berdasarkan
video.
2 Murid melengkapkan kuiz dalam wordwall quiz.
Refleksi / Catatan 3 Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan.
8/32 org murid dpt mengikuti PdPR secara online. 4 Murid menghantar tugasan.
20/32 org murid mengikuti PdPR secara offline
Refleksi / Catatan
13/31 org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
14/31 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline
27/31 org murid dapat melengkapkan tugasan yang diberikan
MINGGU 23 MINGGU 23
TARIKH 13.07.2021 TARIKH 13.07.2021
HARI SELASA HARI SELASA

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19

Mata Pelajaran REKA BENTUK & TEKNOLOGI Kelas 6 Masa 7.45 –8.45 Mata Pelajaran PENDIDIKAN SENI VISUAL Kelas 5 Masa 9.15 – 10.15
Tajuk Teknologi Pertanian - Hidroponik Tajuk Bunga Kekwa Mekar
S. Kandungan 5.2 S. Kandungan 3.1
S. Pembelajaran 5.2.6 S. Pembelajaran 3.1.1
Objektif Mengubah anak benih ke dalam raga tanaman mengikut prosedur. Objektif Menghasilkan karya gabungan dalam bidang menggambar melalui:
(i) penentuan tema dan tajuk melalui sumber idea.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA (ii) perkembangan idea gabungan karya.
PdPR diambil alih oleh guru praktikum (iii) penetapan jenis media dan teknik.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA


TUTORIAL 1. Menonton video Bunga Kekwa Mekar
2. Perbincangan tentang penentuan tema dan tajuk melalui sumber idea.
PdPR diambil alih oleh guru praktikum
3. Penerangan tentang perkembangan idea gabungan karya dan penetapan jenis
media dan teknik.

TUTORIAL
Refleksi / Catatan 1. Murid membuat lakaran idea dan penetuan bahan
12/28 org murid dpt mengikuti PdPR secara online. 2. Murid menghasilkan karya berdasarkan lakaran idea yang dipilh
13/28 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline 3. Murid merakam aktiviti.
4. Murid menghantar tugasan.

Refleksi / Catatan
11/31 org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
16/31 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline
27/27 org mrd dpt menghasilkan karya gabungan dalam bidang menggambar
MINGGU 23
TARIKH 13.07.2021
HARI SELASA

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19

Mata Pelajaran REKA BENTUK & TEKNOLOGI Kelas 5 Masa 10.15 – 10.45
Tajuk Reka Bentuk Pengaturcaraan
S. Kandungan 6.4
S. Pembelajaran 6.4.3
Objektif Menghasilkan carta alir kawalan perkakasan yang mengeluarkan
cahaya, bunyi dan pergerakan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA


PdPR diambil alih oleh guru praktikum

TUTORIAL
PdPR diambil alih oleh guru praktikum

Refleksi / Catatan
9/31 org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
19/31 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline
MINGGU 23 MINGGU 23
TARIKH 14.07.2021 TARIKH 14.07.2021
HARI RABU HARI RABU

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19
Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI & Kelas 3 Masa 9.45 –10.15
Mata Pelajaran MATEMATIK Kelas 2 Gamma Masa 7.45 – 9.15 KESIHATAN 10.45-11.45
Tajuk Pecahan Wajar Tajuk Pemakanan - Amalan Pemakanan Sihat
S. Kandungan 3.1 S. Kandungan 8.1
S. Pembelajaran 3.1.4 S. Pembelajaran 8.1.1, 8.1.2
Objektif Membanding nilai dua pecahan wajar yang diberi. Objektif 1. Menyatakan jenis snek berkhasiat.
2. Memahami kepentingan snek berkhasiat.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA
1. Murid menonton video Banding Pecahan AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA
2. Perbincangan tentang 2 pecahan dengan membuat perbandingan. 1. Menonton video Amalan Pemakanan Sihat
3. Bersoal jawab tentang pecahan berdasarkan gambar pecahan. 2. Menyatakan aras Piramid Makanan
3. Penerangan tentang snek berkhasiat dan kepentingannya.
TUTORIAL
1. Murid melengkapkan tugasan yang diberikan. TUTORIAL
2. Murid melengkapkan latihan di dalam buku aktiviti. 1. Murid melukis piramid makanan.
3. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan. 2. Murid menyatakan snek berkhasiat pilihan masing-masing dan sebab pilihan.
4. Murid menghantar tugasan. 3. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan.
4. Murid menghantar tugasan.
Refleksi / Catatan
Refleksi / Catatan
10/25 org murid dpt mengikuti PdPR secara online 10/29 org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
12/25 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline 14/29 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline.
22/25 org mrd dpt membanding nilai dua pecahan wajar yang diberi. 24/29 org murid menyatakan jenis snek berkhasiat dan memahami kepentingan snek
berkhasiat.
MINGGU 23 MINGGU 23
TARIKH 15.07.2021 TARIKH 15.07.2021
HARI KHAMIS HARI KHAMIS

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19

Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI Kelas Masa Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI Kelas Masa
& KESIHATAN 4 Zeta 7.45 –9.15 & KESIHATAN 1 Beta 10.45 –12.15
Tajuk Pertolongan Cemas Tajuk Pemakanan
S. Kandungan 9.1 S. Kandungan 9.1
S. Pembelajaran 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 S. Pembelajaran 9.1.3, 9.1.4
Objektif 1. Menyatakan punca kecederaan lebam dan terseliuh. Objektif Mengaplikasi cara menyimpan makanan dan minuman supaya
2. Membincangkan cara memberi bantu mula untuk kecederaan bersih serta selamat.
lebam dan terseliuh.
3. Mengaplikasikan kemahiran bantu mula untuk kecederaan AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA
lebam dan terseliuh. 1. Menonton video Makan Secara Sihat
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA 2. Perbincangan cara menyimpan makanan dan minuman.
1. Menonton video Pertolongan Cemas. 3. Penerangan kepentingan menyimpan makanan dan minuman dengan baik.
2. Menyatakan jenis kecederaan berdasarkan gambar.
3. Penerangan tentang asas pertolongan cemas dan kemahiran bertindak dengan TOTURIAL
bijak mengikut situasi. 1. Murid menyediakan satu contoh sarapan berkhasiat dengan bantuan ibubapa.
TOTURIAL 2. Murid melengkapkan kuiz
1. Murid membina peta pemikiran jenis kecederaan ringan. 3. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan.
2. Murid melengkapkan kuiz 4. Murid menghantar tugasan.
3. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan.
4. Murid menghantar tugasan. Refleksi / Catatan
12/30 org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
Refleksi / Catatan 14/30 org murid mengikuti PdPR secara offline
13/32 org murid dpt mengikuti PdPR secara online. 26/26 org mrd dpt mengaplikasi cara menyimpan makanan dan minuman supaya
15/32 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline. bersih serta selamat.
28/32 org mrd dpt menyatakan punca kecederaan lebam dan terseliuh
,membincangkan cara memberi bantu mula untuk kecederaan lebam dan terseliuh
serta mengaplikasikan kemahiran bantu mula untuk kecederaan lebam dan terseliuh.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

&

CUTI HARI RAYA HAJI


MINGGU 24 MINGGU 24
TARIKH 25.07.2021 TARIKH 25.07.2021
HARI AHAD HARI AHAD

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19

Mata Pelajaran MATEMATIK Kelas Masa


2 Gamma 7.45 – 9.15 Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI Kelas Masa
Tajuk Perpuluhan 6 Sigma 11.45 –1.15
S. Kandungan 3.2 Tajuk Juara Olahraga – Lompat Lentang
S. Pembelajaran 3.2.1, 3.2.2 S. Kandungan 1.10
Objektif Menukar pecahan persepuluh kepada perpuluhan. S. Pembelajaran 1.10.1
Objektif Melakukan lompat tinggi dengan gaya Fosbury Flop.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA
1. Murid menonton video Tukar Pecahan Kepada Perpuluhan AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA
2. Perbincangan tentang penukaran pecahan kepada perpuluhan 1. Menonton video Teknik Fosbury Flop
3. Guru menerangkan dan membimbing murid menyebut dan menulis sifar 2. Menyatakan peraltan yang digunakan
perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan Sembilan berpandukan gambar. 3. Penerangan tentang teknik lompat tinggi dan gaya-gaya dalam lompat tinggi
TOTURIAL
TUTORIAL
1. Murid melakukan latihan berdasarkan ansur maju yang ditunjukkan di dalam
1. Murid melengkapkan tugasan yang diberikan.
video
2. Murid melengkapkan latihan di dalam buku aktiviti.
2. Murid melengkapkan kuiz
3. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan.
3. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan.
4. Murid menghantar tugasan.
4. Murid menghantar tugasan.
Refleksi / Catatan
Refleksi / Catatan
org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
org murid dpt mengikuti PdPR secara online
org murid dpt mengikuti PdPR secara offline.
org murid dpt mengikuti PdPR secara offline

Anda mungkin juga menyukai