Anda di halaman 1dari 6

MINGGU 24 MINGGU 24

TARIKH 26.07.2021 TARIKH 26.07.2021


HARI ISNIN HARI ISNIN

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19

Mata Pelajaran REKA BENTUK & TEKNOLOGI Kelas Masa Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI Kelas Masa
4 Zeta 7.45 –8.45 & KESIHATAN 5 Omega 9.45 –11.45
Tajuk Reka Bentuk Pengaturcaraan Tajuk Olahraga Asas – Lompatan Kaki Gunting
S. Kandungan 6.1 S. Kandungan 1.10
S. Pembelajaran 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 S. Pembelajaran 1.10.2, 2.10.2
Objektif Menghuraikan satu masalah menggunakan pseudokod dan carta Objektif Berlari dan melompat pada satu ketinggian dengan gaya gunting.
alir.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA 1. Menonton video Lompatan Kaki Gunting
Diambil alih oleh guru praktikum 2. Menyatakan peralatan yang digunakan.
3. Penerangan tentang cara melakukan lompatan kaki gunting.

TUTORIAL
TUTORIAL
1 Murid melakukan ansur maju lompatan yang ditunjukkan di dalam video.
Diambil alih oleh guru praktikum 2 Murid melengkapkan kuiz dalam wordwall quiz.
3 Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan.
4 Murid menghantar tugasan.

Refleksi / Catatan
Refleksi / Catatan
12/31 org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
10/32 org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
15/31 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline
20/32 org murid mengikuti PdPR secara offline
27/31 org murid dapat melengkapkan tugasan yang diberikan
MINGGU 24 MINGGU 24
TARIKH 27.07.2021 TARIKH 27.07.2021
HARI SELASA HARI SELASA

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19

Mata Pelajaran REKA BENTUK & TEKNOLOGI Kelas 6 Masa 7.45 –8.45 Mata Pelajaran PENDIDIKAN SENI VISUAL Kelas 5 Masa 9.15 – 10.15
Tajuk Teknologi Pertanian - Hidroponik Tajuk Bunga Kekwa Mekar
S. Kandungan 5.2 S. Kandungan 4.1
S. Pembelajaran 5.2.7. 5.2.8 S. Pembelajaran 4.1.1
Objektif 1. Melakukan aktiviti penjagaan tanaman seperti mengacau Objektif Memerihal secara kritis berpandukan bahasa seni visual, teknik dan
larutan nutrien dalam takung dan mengawal perosak. proses bagi:
2. Pengiraan kos bahan hidroponik. (i) karya sendiri
(ii) karya rakan
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA
PdPR diambil alih oleh guru praktikum 1. Menonton video Apresiasi Bunga Kekwa Mekar
2. Perbincangan tentang komponen – komponen cara membuat apresiasi.
3. Penerangan tentang perkembangan idea cara membuat apresiasi.
TUTORIAL
TUTORIAL
PdPR diambil alih oleh guru praktikum
1. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri.
2. Murid membuat apresiasi terhadap karya rakan.
3. Murid merakam aktiviti.
4. Murid menghantar tugasan.
Refleksi / Catatan
12/28 org murid dpt mengikuti PdPR secara online. Refleksi / Catatan
14/28 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline 12/31 org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
16/31 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline
28/28 org mrd dpt menghasilkan karya gabungan dalam bidang menggambar
MINGGU 25 MINGGU 25
TARIKH 01.08.2021 TARIKH 01.08.2021
HARI AHAD HARI AHAD

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19

Mata Pelajaran REKA BENTUK & TEKNOLOGI Kelas 5 Masa 8.00 – 9.00 Mata Pelajaran REKA BENTUK & TEKNOLOGI Kelas 6 Masa 9.30 – 10.30
Tajuk Rekabentuk Teknologi Pertanian Bandar Tajuk Teknologi Pertanian - Hidroponik
S. Kandungan 7.1 S. Kandungan 5.2
S. Pembelajaran 7.1.2 S. Pembelajaran 5.2.7. 5.2.8
Objektif Menjelaskan sistem penanaman secara takungan dalam pertanian Objektif 3. Melakukan aktiviti penjagaan tanaman seperti mengacau
bandar. larutan nutrien dalam takung dan mengawal perosak.
4. Pengiraan kos bahan hidroponik.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA
1. Menonton video PdPR Jenis Sistem Takungan. AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA
2. Menyatakan peralatan yang digunakan dalam sistem takungan. 1. Murid menonton video aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
3. Penerangan tentang jenis-jenis sistem takungan dan fungsinya. 2. Penerangan cara menjaga tanaman hidroponik.
TUTORIAL 3. Penerangan cara mengira kos bahan hidroponik.
1. Murid membina peta pemikiran Jenis-jenis Sistem Takungan. TUTORIAL
2. Murid melengkapkan kuiz jenis sistem takungan. 1. Murid membina peta alir cara menjaga tanaman hidroponik.
3. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan. 2. Murid melengkapkan kuiz.
4. Muird menghantar tugasan. 3. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan.
4. Muird menghantar tugasan dilaksanakan.
Refleksi / Catatan
org murid dpt mengikuti PdPR secara online. Refleksi / Catatan
org murid dpt mengikuti PdPR secara offline org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
org murid dpt mengikuti PdPR secara offline
MINGGU 24 MINGGU 24
TARIKH 28.07.2021 TARIKH 28.07.2021
HARI RABU HARI RABU

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19
Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI & Kelas 3 Masa 9.45 –10.15
Mata Pelajaran MATEMATIK Kelas 2 Gamma Masa 7.45 – 9.15 KESIHATAN 10.45-11.45
Tajuk Pecahan dan Perpuluhan Tajuk Olahragawan Harapan – Lontaran Gemilang
S. Kandungan 3.3, 3.4 S. Kandungan 1.10
S. Pembelajaran 3.3.1, 3.4.1 S. Pembelajaran 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3
Objektif 1. Membanding nilai pecahan dan nilai perpuluhan yang Objektif 1. Melontar objek bentuk sfera pada pelbagai jarak.
diberi. 2. Merejam objek bentuk rod pada pelbagai jarak.
2. Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian. 3. Melempar objek bentuk leper pada pelbagai jarak.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA
1. Murid menonton video Banding Pecahan dengan Perpuluhan AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA
2. Perbincangan tentang perbandingan pecahan dengan perpuluhan. 1. Menonton video Lontaran Gemilang
3. Bersoal jawab tentang pecahan dan perpuluhan berdasarkan gambar rajah. 2. Menyatakan peralatan yang digunakan untuk melakukan aktiviti.
3. Penerangan tentang teknik asas balingan.
TUTORIAL
1. Murid melengkapkan tugasan yang diberikan. TUTORIAL
2. Murid melengkapkan latihan di dalam buku aktiviti. 1. Murid melakukan aktiviti asas balingan berdasarkan ansur maju di dalam video.
3. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan. 2. Murid melengkapkan kuiz dalam links wordwall quiz.
4. Murid menghantar tugasan. 3. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan.
4. Murid menghantar tugasan.
Refleksi / Catatan
Refleksi / Catatan
11/25 org murid dpt mengikuti PdPR secara online 10/29 org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
14/25 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline 16/29 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline.
25/25 org mrd dpt membanding nilai pecahan dan nilai perpuluhan yang diberi dan 26/29 org murid dpt mengetahui cara melontar objek bentuk sfera, merejam objek
menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian. bentuk rod dan melempar objek bentuk leper pada pelbagai jarak.
MINGGU 24 MINGGU 24
TARIKH 29.07.2021 TARIKH 29.07.2021
HARI KHAMIS HARI KHAMIS

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19

Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI Kelas Masa Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI Kelas Masa
& KESIHATAN 4 Zeta 7.45 –9.15 & KESIHATAN 1 Beta 10.45 –12.15
Tajuk Mengejar Juara – Asas Balingan Tajuk Tunas Gimnas – Ligat Berputar
S. Kandungan 1.10 S. Kandungan 1.8
S. Pembelajaran 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 1.10.4 S. Pembelajaran 1.81, 1.8.2, 1.8.3
Objektif 1. Melontar objek berbentuk sfera dari posisi duduk, melutut, Objektif 1. Melakukan putaran menegak separa dan penuh.
berdiri dan berdiri dengan rotasi pinggul. 2. Melakukan guling balak berterusan.
2. Melempar objek berbentuk leper dari posisi duduk, 3. Melakukan guling sisi.
melutut, berdiri dan berdiri dengan rotasi pinggul.
3. Merejam objek berbentuk rod dari posisi duduk, melutut, AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA
berdiri dan berdiri dengan rotasi pinggul. 1. Menonton video Tunas Gimnas – Ligat Berputar
4. Membaling objek berbentuk sfera bertali dari posisi duduk, 2. Menyatakan peralatan yang digunakan.
melutut, berdiri dan berdiri dengan rotasi pinggul. 3. Penerangan cara melakukan aktiviti putaran dan guling.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA
1. Menonton video Asas Balingan TOTURIAL
2. Menyatakan jenis peralatan yang digunakan ketika melakukan aktviti. 1. Murid melakuakn aktiviti putaran dan guling mengikut ansur maju yang
3. Penerangan cara melakukan teknik-teknik asas balingan. ditunjukkan di dalam video.
TOTURIAL 2. Murid melengkapkan kuiz.
1. Murid melakukan aktiviti balingan mengikut ansur maju seperti di dalam video. 3. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan.
2. Murid melengkapkan kuiz dalam links wordwall quiz 4. Murid menghantar tugasan.
3. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan.
4. Murid menghantar tugasan. Refleksi / Catatan
13/30 org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
Refleksi / Catatan 15/30 org murid mengikuti PdPR secara offline
14/32 org murid dpt mengikuti PdPR secara online. 28/28 org mrd dpt mengetahui cara melakukan putaran menegak separa dan penuh,
16/32 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline. melakukan guling balak berterusan dan melakukan guling sisi.
30/32 org mrd dpt mengetahui cara melontar objek berbentuk sfera, melempar objek
berbentuk leper, merejam objek berbentuk rod dan membaling objek berbentuk sfera
bertali dari posisi duduk, melutut, berdiri dan berdiri dengan rotasi pinggul.
MINGGU 24
TARIKH 27.07.2021
HARI SELASA

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19

Mata Pelajaran REKA BENTUK & TEKNOLOGI Kelas 5 Masa 10.15 – 10.45
Tajuk Rekabentuk Teknologi Pertanian Bandar
S. Kandungan 7.1
S. Pembelajaran 7.1.1
Objektif Menerangkan maksud pertanian bandar.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA


PdPR diambil alih oleh guru praktikum

TUTORIAL
PdPR diambil alih oleh guru praktikum

Refleksi / Catatan
10/31 org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
19/31 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline