Anda di halaman 1dari 11

KOLEKSI

SOALAN TAHUN - TAHUN LEPAS


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN
MALAYSIA
STPM SEMESTER 2
SEJARAH ISLAM [500 – 1918]
940/2

1
ISI KANDUNGAN

BIL TEMA M/S

TEMA 1 : MASYARAKAT, PEMERINTAHAN,


1 3–5
PERTAHANAN DAN PERHUBUNGAN LUAR

2 TEMA 2 : PEMBANGUNAN DAN PENEROKAAN 6–8

TEMA 3 : NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN


3 9 - 11
NEGARA BANGSA

TEMA 1 : MASYARAKAT, PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN PERHUBUNGAN LUAR

TAHUN SOALAN

SEBENAR
2013 1. Bincangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah sebelum kerasulan Nabi

2
Muhammad SAW

2. Bincangkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW


selepas baginda berjaya menubuhkan Negara Islam di Madinah

1. Bincangkan kemunculan golongan baharu dalam masyarakat Islam pada zaman


ULANGA khulafah ar-rasyidin.
N 2013
2. Bincangkan ciri - ciri kepimpinan yang dimiliki oleh Sultan Muhammed al-Fateh.

1. Analisiskan pembaharuan dari aspek politik yang dilaksanakan oleh Umar Abdul
Aziz setelah dilantik sebagai khalifah Kerajaan Bani Ummayyah.
SEBENAR
2014
2. Jelaskan strategi yang digunakan oleh tentera Islam dalam Perang Khandak dan
Perang Badar

1. Bincangkan pelaksanaan syura dalam pemilihan Khalifah Ar-Rasyidin.


ULANGA
N 2014 2. Bincangkan hubungan diplomatik yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad
SAW.

1. Sejauh manakah masyarakat Arab Jahiliah dianggap sebagai masyarakat yang


tidak bertamadun.
SEBENAR
2015
2. Bincangkan pembaharuan politik dan ekonomi yang dilaksanakan oleh Khalifah
Umar al-Khattab r.a semasa pemerintahannya.

1. Bincangkan sumbangan Khalifah Abu Bakar dalam membanteras golongan ar-


Riddah.
ULANGA
N 2015
2. Nilaikan kepimpinan Sultan Muhammad al-Fatih dalam bidang ketenteraan
pada abad ke-15 masihi.

1. Huraikan empat ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai ketua Negara di
Madinah.
SEBENAR
2016
2. Jelaskan sistem politik dan pentadbiran Akbar dalam mengukuhkan
pemerintahan kerajaan Moghul di India.

ULANGA
N 2016 1. Jelaskan prinsip-prinsip daripada Piagam Madinah yang menjadi dasar
pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah

2. Huraikan ciri kepemimpinan Salehuddin al-Ayyubi sebagai seorang pemimpin


tentera yang cemerlang.

3
1. Jelaskan struktur masyarakat Arab pada zaman jahiliah.
SEBENAR
2017 2. Huraikan faktor politik, ekonomi dan sosial yang mempengaruhi zaman
keemasan Islam semasa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid.

1. Huraikan kaedah pemilihan khalifah pada zaman Khulafah AL-Rasyidin.


ULANGA
N 2017 2. Jelaskan struktur pemerintahan zaman Khalifah Uthmaniyah pada abad ke-16
dan abad ke-17 Masihi.

1. Piagam Madinah menyumbang kepada pembentukan Negara Islam Madinah


yang maju dan stabil dari aspek politik dan sosial. Bincangkan
SEBENAR
2018
2. Terangkan ciri-ciri kepemimpinan yang dimiliki oleh Salehuddin al-ayyubi dalam
pembebasan kota Jerusalem.

1. Terangkan konsep ummah yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW
di Madinah
ULANGA
N 2018
2. Bincangkan dasar pemerintahan Aurangzeb bagi mengukuhkan kerajaan
Monghul di India

1. Huraikan peranan golongan Muhajirin bagi mengukuhkan Negara Islam di


Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW
SEBENAR
2019
2. Huraikan usaha yang telah dilakukan oleh Aurangzeb bagi mengukuhkan
empayar Moghul di India.

1. Jelaskan sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah


ULANGA
N 2019 2. Huraikan pembaharuan yang telah dilaksanakan oleh Umar bin abdul Aziz
sebagai khalifah kerajaan Bani Ummaiyah

SEBENAR
2020 1. Bincangkan usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Al Khattab dalam
bidang ekonomi dan sosial bagi membina sesebuah negara yang berkebajikan

2. Bagaimanakah perjanjian yang dimeterai dengan pihak luar mempercepat


kejatuhan Khilafah Uthmaniyyah

4
1. Bincangkan pembaharuan dalam bidang ekonomi dan politik semasa
pemerintahan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz
ULANGA
N 2020
2. Huraikan percapaian Maharaja Akhbar dalam bidang politik dan sosial untuk
mengukuhkan empayar Moghul di India

TEMA 2 : PEMBANGUNAN DAN PENEROKAAN

TAHUN SOALAN

SEBENAR

5
1. Sejauh manakah kegiatan ekonomi masyarakat Malaysia pada hari ini
merupakan cerminan kepada kegiatan ekonomi penduduk Melaka pada zaman
kesultanan Melayu Melaka.
2013
2. Sumbangan Ibn Sina dalam bidang perubatan telah memberi impak yang besar
kepada masyarakat hari ini. Bincangkan penyataan tersebut.

1. Bincangkan peranan Acheh sebagai pusat perkembangan ilmu di Nusantara


ULANGA pada abad ke-16 masihi
N 2013
2. Nilaikan sumbangan Ibn Majid dalam bidang pelayaran

1. Bincangkan konsep ekonomi Islam di Madinah semasa pemerintahan Nabi


SEBENAR Muhammad SAW.
2014
2. Jelaskan sumbangan Ibn Battutah dalam bidang penjelajahan dan penerokaan.

1. Bincangkan langkah - langkah yang diambil oleh Maharaja Akbar bagi


ULANGA memantapkan sistem pemerintahannya.
N 2014
2. Nilaikan sumbangan pemikiran Ibn Khaldun tentang peradaban manusia.

1. Bincangkan pengurusan sumber Baitulmal pada zaman Khulafah ar-Rasyidin.


SEBENAR
2015 2. Pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Mahkota Alam, institusi pendidikan
dikatakan tumbuh bagai cendawan selepas hujan. Jelaskan.

1. Huraikan ciri seni bina Islam di Andalusia pada abad ke-13 masihi.
ULANGA
N 2015
2. Nilaikan sumbangan al-Mas’udi dalam bidang penerokaan

1. Terangkan sumbangan Imam al-Ghazali dalam bidang falsafah


SEBENAR
2016 2. Huraikan lima ciri seni bina Islam kerajaan Moghul di India pada abad ke-17
masihi

ULANGA
N 2016 1. Jelaskan pelaksanaan zakat pada zaman pemerintahan Khulafah al-Rasyidin.

2. Huraikan faktor-faktor yang menjadikan Andalusia sebagai pusat


perkembangan ilmu naqli dan aqli,iaitu pada zaman Khalifah Umayyah dari

6
abad ke-11 masihi hingga abad ke-13 masihi.

1. Huraikan perkembangan ilmu naqli pada zaman Khalifah Abbasiyah dari abad
SEBENAR ke-11 masihi hingga abad ke-13 masihi.
2017
2. Bincangkan tiga pemikiran Ibnu Khaldun dalam bidang ketamadunan

1. Huraikan perkembangan institusi pendidikan di Mesir pada abad ke-8 Masihi.


ULANGA
N 2017 2. Nilaikan sumbangan intelektual al-Khawarizmi dalam bidang matematik dan
astronomi.

1. Baitul Hikmah memainkan peranan penting dalam perkembangan ilmu naqli


dan aqli pada zaman kerajaan Abbasiyah. Bincangkan.
SEBENAR
2018
2. Perihalkan kegiatan ekonomi kerajaan Abbasiyah dari abad ke-11 hingga abad
ke-12 masihi.

1. Huraikan aktiviti ekonomi penduduk Melaka pada zaman pemeritnahan


Kesultanan Melayu Melaka
ULANGA
N 2018
2. Jelaskan peranan dan pelaksanaan institusi Baitulmal pada zaman
pemerintahan Khalifah Umar al Khattab

1. Bincangkan pelaksanaan Kharaj pada zaman pemerintahan Umar al Khattab


SEBENAR
2019
2. Jelaskan sumbangan al Masudi dalam bidang geografi dan pelayaran,

1. Perihalkan institusi pendidikan di mesir pada abad ke 8 Masihi


ULANGA
N 2019 2. Huraikan perkembangan ilmu naqli pada zaman Khilafah Umaiyah di Andalusia
dari abad ke 11M hingga abad ke 13 M

1. Bincangkan perkembangan Institusi pendidikan di Acheh pada abad ke 16


Masihi dan abad ke 17 Masihi
SEBENAR
2020
2. Bicangkan perkembangan ilmu aqli pada zaman Khilafah Abbasiyyah dari abad
ke 11 Masihi hingga abad ke 13 Masihi

ULANGA
N 2020 1. Bincangkan peranan Baghdad sebagai pusat perkembangan Ilmu pada zaman
Khalifah Abbasiyyah dari abad ke 11 Masihi hingga abad ke 13 Masihi

2. Nilaikan sumbangan Ibn Sina dalam bidang perubatan

7
TEMA 3 : NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA

TAHUN SOALAN

SEBENAR

8
1. Analisiskan faktor perkembangan semangat nasionalisme pada awal abad ke-20
Masihi di Syria.
2013
2. Analisiskan factor politik dan pengaruh luar yang menyebabkan kejatuhan
Kerajaan Turki Uthmaniyah pada awal abad ke-20 Masihi.

1. Aspek pendidikan merupakan aspek yang penting dalam kemunculan semangat


nasionalisme di Mesir pada abad abad ke-20.Berikan ulasan anda tentang
ULANGA pernyataan tersebut.
N 2013
2. Berikan ulasan anda tentang penglibatan Khalifah Uthmaniyah dalam Perang
Dunia Pertama

1. Sejauh manakah golongan intelektual berperanan dalam menyemarakkan


gerakan nasionalisme di Mesir pada abad ke-20 Masihi?
SEBENAR
2014
2. Huraikan faktor dalaman yang mempercepatkan pembentukan Negara bangsa
di Turki dari tahun 1856 sehingga tahun 1918.

1. Bincangkan peranan gerakan Islah dalam membangkitkan kesedaran politik di


ULANGA Mesir pada abad ke-19 dan abad ke-20 Masihi.
N 2014
2. Bincangkan faktor luaran yang membawa kemunculan negara bangsa di Turki.

1. Bincangkan faktor perluasan kuasa Barat terhadap pemerintahan kerajaan


Uthmaniyah pada abad ke-18 Masihi hingga abad ke-20 Masihi.
SEBENAR
2015
2. Galurkan penglibatan khalifah Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. (S6-
2015)

1. Terangkan faktor kemunculan gerakan nasionalisme di Syria pada awal abad ke-
20.
ULANGA
N 2015
2. Huraikan faktor yang menyumbang pembentukan negara bangsa Mesir pada
abad ke-20.

SEBENAR
2016 1. Jelaskan reaksi masyarakat tempatan terhadap penjajahan Perancis di Algeria
pada abad ke-19 Masihi.

2. Syeikh Muhammad Abduh ialah seorang tokoh intelektual Mesir.Terangkan

9
peranan beliau dalam gerakan nasionalisme di Mesir

1. Peluasan kuasa Barat pada zaman Khalifah Uthmaniyah berlaku kerana factor
agama,politik,dan ekonomi.Huraikan
ULANGA
N 2016 2. Terangkan tiga peranan bidang kewartawanan dan media akhbar dalam
gerakan nasionalisme di Mesir pada akhir abad ke-19 Masihi hingga awal abad
ke-20 Masihi.

1. Perihalkan peranan Abdul Qadir al-Jazairi sebagai pelopor gerakan penentangan


rakyat Algeria terhadap penjajah Perancis pada abad ke-19 Masihi.
SEBENAR
2017
2. Penglibatan Khalifah Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama memberi kesan
politik,ekonomi,dan social kepada kerajaan Turki Uthmaniyah. Bincangkan.

1. Bincangkan peranan golongan intelektual dan saterawan dalam gerakan


nasionalisme di Syria.
ULANGA
N 2017
2. Bincangkan dasar British terhadap penglibatan kerajaan Uthmaniyah dalam
Perang Dunia Pertama.

1. Galurkan gerakan penentangan rakyat Mesir terhadap penjajahan Barat dari


SEBENAR abad ke-19 Masihi hingga abad ke-20 Masihi
2018
2. Jelaskan faktor pembentukan negara bangsa Turki

1. Bincangkan peranan Sayyid Jamaluddin al Afghani dan Syeikh Jamaluddin


Abduh dalam gerakan nasionalisme di Mesir
ULANGA
N 2018
2. Bincagkan factor luaran yang membawa kepada pembentukan Negara bangsa
Mesir pada abad ke 20M

1. Bincangkan peranan Rashid Rida sebagai tokoh gerakan pembaharuan di Mesir


SEBENAR
2019 2. Huraikan 4 peperangan yang melibatkan kerajaan Turki Uthmaniah dalam
Perang Dunia 1

ULANGA
N 2019 1. Bincangkan gerakan penentangan abdul Qadir al Jazairi terhadap penjajahan
Barat di Algeria

2. Bincangkan factor kemunculan semangat nasionalisme di Mesir pada awal abad

10
ke 20M

1. Perihalkan Peranan Ahmad Urabi Pasha dalam gerakan penentangan rakyat


Mesir terhadap penjajahan British pada abad ke 19 Masihi
SEBENAR
2020
2. Huraikan faktor penglibatan kerajaan Turki Uthmaniyyah dalam Perang Dunia
Pertama

1. Bincangkan Faktor penentangan masyarakat Algeria terhadap penjajahan


Perancis pada abad ke 19 hingga abad ke 20 Masihi
ULANGA
N 2020
2. Bincangkan faktor dalaman yang mempengaruhi pembentukan negara bangsa
Mesir pada abad ke 20 Masihi

11