Anda di halaman 1dari 12

Lampiran

PENDAFTARAN PELAJAR 6 RENDAH SEMESTER 1 2022 (AMBILAN TAHUN 2021)


6 RENDAH GEOGRAFI 2021

BIL NAMA NO KP SUBJEK DIAMBIL JANTINA UMUR RAS


1 P.AM, BM, SEJ, GEO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
NO TEL
Lampiran
PENDAFTARAN PELAJAR 6 RENDAH SEMESTER 1 2022 (AMBILAN TAHUN 2021)
6 RENDAH PERNIAGAAN

BIL NAMA NO KP SUBJEK DIAMBIL JANTINA UMUR RAS


1 P.AM, BM, SEJ, PP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NO TEL