Anda di halaman 1dari 4

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PRINGSEWU


UPT SD NEGERI 3 TEGALSARI
Jl. Pringgondani Desa Purwosari Dusun Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Lampung 35372

DATA NILAI UJIAN SEKOLAH T.P 2020/2021


SENI BUDAYA
BAHASA BAHASA BAHASA
NO NAMA NIS NISN PAI PPKN MATEMATIKA IPA IPS DAN PJOK RATA-RATA
INDONESIA INGGRIS LAMPUNG
KETERAMPILAN

ADAM FELIANSYAH 1014 0078047253 86 78 80 78 80 76 80 78 76 76 78.80


1

ADI SETIA SAPUTRA 1064 0089561034 94 88 90 85 85 88 85 80 86 90 87.10


2

AZZIM MUSAKUR 1045 0083350715 78 75 76 70 75 72 76 78 74 75 74.90


3

DEFVITA GIOVANA 1046 0094667843 89 78 78 74 80 78 78 80 76 78 78.90


4

DINDA MUTIARA SABRINA 1072 0089868209 87 80 80 74 80 78 78 80 78 78 79.30


5

FAHRIAL HILDAN 1073 0086561671 82 78 80 72 80 78 80 80 76 78 78.40


6

FAIZAL NURKIYAN 1049 0089462535 85 78 78 70 76 75 80 80 76 77 77.50


7

FALAH RAMADIYA 1074 0094700447 92 82 88 78 85 84 86 84 85 88 85.20


8

HANA KAMILA PUTRI 1075 0104554963 89 76 80 78 78 76 80 80 78 80 79.50


9

KURNIA NURKHASANAH 1076 0093034967 91 80 82 79 82 80 80 80 82 80 81.60


10

MARVEL DESTARA 1112 0086547996 78 76 74 70 78 75 78 80 72 75 75.60


11

MUKHAN IZKI PRANANTA 1056 0087505015 85 80 78 78 84 80 80 80 83 82 81.00


12

MUTHI'AH AISYAH PUTRI 1078 0099460393 91 86 80 76 85 82 80 80 80 80 82.00


13

NAUMI SAFRILIA 1079 0091640025 93 86 84 80 86 84 88 82 80 88 85.10


14

NAURA HANIF FATUR RAFA 1083 0089215537 88 78 80 70 78 74 80 80 74 78 78.00


15

SAFFRI ANDREYANSYAH 1083 0089215537 82 75 78 70 76 72 78 80 72 76 75.90


16

SISKA RAMASARI 1031 0074179015 85 76 78 78 78 72 78 78 80 76 77.90


17

TABITHA SALSABILLA
AZZAHRA 1161 0082688429 95 86 95 88 90 88 90 85 88 90 89.50
18
DATA NILAI UJIAN SEKOLAH T.P 2020/2021
JUMLAH NILAI 1570 1436 1459 1368 1456 1412 1455 1445 1416 1445 1446.2

RATA-RATA 87.22 79.78 81.06 76.00 80.89 78.44 80.83 80.28 78.67 80.28 80.34

Tegalsari, 05 Agustus 2021


Plt. Kepala Sekolah,

SUSWATI, S. Pd.
NIP. 19650910 198603 2006
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PRINGSEWU
UPT SD NEGERI 3 TEGALSARI
Jl. Pringgondani Desa Purwosari Dusun Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Lampung 35372

DATA NILAI UJIAN SEKOLAH T.P 2019/2020


BAHASA SENI BUDAYA DAN BAHASA BAHASA
NO NAMA NIS NISN PAI PPKN MATEMATIKA IPA IPS PJOK RATA-RATA
INDONESIA KETERAMPILAN INGGRIS LAMPUNG

ABDUL AZIS EFENDI 1040 0082809971 84.00 75.00 80.00 75.00 76.00 80.00 80.00 80.00 78.00 76.00 78.40
1

ADZKIA FATHUROHMA NISA 1041 0085477290 95.00 90.00 90.00 85.00 88.00 90.00 82.00 82.00 90.00 88.00 88.00
2

ALISYA MIGNONETTA 1043 0084631837 84.00 83.00 80.00 72.00 78.00 80.00 80.00 80.00 77.00 78.00 79.20
3

ARDIAN BAYU NUGROHO 1044 0071240969 80.00 82.00 80.00 76.00 75.00 80.00 80.00 85.00 78.00 77.00 79.30
4

BETIA PRILIANI 1017 0085025916 80.00 78.00 82.00 76.00 75.00 82.00 75.00 80.00 76.00 78.00 78.20
5

BTARI TESSA OCCA 1018 0087288960 82.00 80.00 82.00 77.00 78.00 84.00 80.00 80.00 75.00 77.00 79.50
6

DIMAS AJI PRASETYA 1113 0086155696 88.00 80.00 80.00 76.00 78.00 80.00 85.00 80.00 78.00 76.00 80.10
7

ENI ROHIMA SETIA HAYATI 1047 0046604716 84.00 83.00 82.00 70.00 75.00 76.00 80.00 80.00 76.00 78.00 78.40
8

ERFIQ RAFSANJANI 1048 0085250013 82.00 81.00 80.00 75.00 88.00 78.00 78.00 80.00 75.00 76.00 79.30
9

FBRIANO BIMA SISWANTO 1116 0085880987 78.00 78.00 80.00 76.00 80.00 80.00 80.00 85.00 76.00 78.00 79.10
10

HIKMAH SAFAMA 1050 00865208440 85.00 88.00 90.00 80.00 85.00 85.00 85.00 84.00 86.00 96.00 86.40
11

IFFA DIANA 1025 0072250447 84.00 86.00 80.00 78.00 75.00 75.00 78.00 80.00 76.00 80.00 79.20
12

JESSIKA ALKE AGUSTIN 1087 0081517928 82.00 78.00 80.00 75.00 84.00 76.00 88.00 80.00 78.00 79.00 80.00
13

KHESYA ADELLIA SANDRIA 1051 0082465555 84.00 82.00 83.00 70.00 78.00 78.00 80.00 80.00 78.00 79.00 79.20
14

KHOLIK AGUS SAPUTRA 1052 0087680550 83.00 80.00 82.00 74.00 75.00 78.00 80.00 80.00 78.00 80.00 79.00
15

LUCKYNI GUSTI WIDIYANTI 1053 0064738926 83.00 80.00 84.00 75.00 78.00 80.00 80.00 80.00 78.00 82.00 80.00
16

M.HILAL FIRMANSYAH 1054 0077422470 80.00 86.00 88.00 78.00 85.00 82.00 80.00 80.00 84.00 83.00 82.60
17

MUHANNA NAWAF DOSRIN 1055 0082247125 83.00 82.00 80.00 74.00 78.00 80.00 88.00 75.00 78.00 81.00 79.90
18
DATA NILAI UJIAN SEKOLAH T.P 2019/2020
NAFSYA MUTY NUGROHO 1057 0087685272 84.00 84.00 82.00 76.00 82.00 88.00 80.00 82.00 79.00 78.00 81.50
19

NIKI SABELANI 1058 0089667408 84.00 82.00 86.00 80.00 80.00 83.00 80.00 82.00 84.00 83.00 82.40
20

NICHOLAS KHOIFANA 1002 0069523714 78.00 80.00 80.00 78.00 78.00 80.00 82.00 75.00 78.00 76.00 78.50
21

PRISKA ARIFAESTI 1059 0085244341 80.00 83.00 82.00 78.00 80.00 84.00 80.00 83.00 84.00 78.00 81.20
22

QHAIYSTA ZAMAEIKA 1028 0089493471 82.00 85.00 84.00 80.00 80.00 83.00 85.00 82.00 84.00 80.00 82.50
23

RAHMA NAZILLA KHOIRUNNISA 1029 0088797564 85.00 82.00 85.00 80.00 83.00 82.00 80.00 82.00 85.00 84.00 82.80
24

RAHMAT MAHARDIKA 1030 0074833360 80.00 82.00 80.00 76.00 82.00 80.00 84.00 85.00 78.00 80.00 80.70
25

RAHMAT HIDAYAT 1114 0088973372 80.00 83.00 84.00 78.00 84.00 80.00 85.00 84.00 78.00 82.00 81.80
26

REFFI HANDRA WIYANATA 1061 0086023861 84.00 80.00 80.00 78.00 82.00 84.00 80.00 84.00 76.00 78.00 80.60
27

RAYHAN ALFIANSYAH 1062 0083574617 82.00 80.00 84.00 82.00 80.00 80.00 84.00 82.00 78.00 82.00 81.40
28

SEPIA ANDINDITYA 1060 0075868664 80.00 82.00 83.00 78.00 80.00 83.00 85.00 80.00 76.00 78.00 80.50
29

YAFA BINTANG RAHMAN 1063 0089305556 84.00 82.00 85.00 84.00 83.00 80.00 82.00 85.00 78.00 80.00 82.30
30

ZAHRA SABILA 1039 0087659146 82.00 82.00 86.00 80.00 84.00 83.00 80.00 82.00 76.00 82.00 81.70
31

JUMLAH NILAI 2566.00 2539.00 2564.00 2390.00 2487.00 2514.00 2526.00 2519.00 2449.00 2483.00 2503.70

RATA-RATA 82.77 81.90 82.71 77.10 80.23 81.10 81.48 81.26 79.00 80.10 80.76

Tegalsari, 05 Agustus 2020


Plt. Kepala Sekolah,

SUSWATI, S. Pd.
NIP. 19650910 198603 2006

Anda mungkin juga menyukai