Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

17 Selasa 6 SAINS

TEMA: SAINS HAYAT UNIT: 5.0 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN

TAJUK: KEPUPUSAN HAIWAN


STANDARD
5.2 Kepentingan menjaga keseimbangan alam
KANDUNGAN

5.2.1 Menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan.


STANDARD
5.2.2 Memerihalkan cara-cara pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan.
PEMBELAJARAN
5.2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat:


PEMBELAJARAN Memerihalkan cara-cara pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan
Murid berjaya melengkapkan nota dalam bentuk peta pemikiran I-THINK (Peta Bulatan) iaitu Haiwan
KRITERIA KEJAYAAN
terancam / Tumbuhan terancam.
1. Murid mengimbas kembali pelajaran pada minggu lepas. (PAK21)
2. Murid memerihalkan cara-cara pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan (Buku Teks
ms 85-88) dengan mengaitkan peranan manusia dalam usaha pemeliharaan dan pemuliharaan
tersebut. (KBAT)
AKTIVITI PDPC 3. Murid melengkapkan nota dalam bentuk peta pemikiran I-THINK (Peta Bulatan) iaitu Haiwan
terancam / Tumbuhan terancam berpandukan maklumat Jom Ingat (Buku Teks ms 89). (PAK21)
4. Murid melengkapkan semua latihan (Buku Teks ms 90-91) sebagai aktiviti pentaksiran dan
pengukuhan. (PBD)
5. Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Recap Group (Mengulangi / mengingat semula) i-Think Map - Peta Bulatan

KPS Menggunakan
Memerhati / Mengelas Membuat inferens /
nombor
Meramal Berkomunikasi / Ruang dan masa Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi / Mengeksperimen
p/ubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan /
BAHAN BANTU
Gambar.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalis Kelestarian alam sekitar Menjaga keselamatan

TP 5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Buku Latihan

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

17 Selasa 6 SAINS

TEMA: SAINS HAYAT UNIT: 5.0 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN

TAJUK: KEPUPUSAN HAIWAN


STANDARD
5.2 Kepentingan menjaga keseimbangan alam
KANDUNGAN
5.2.1 Menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan.
STANDARD
5.2.2 Memerihalkan cara-cara pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan.
PEMBELAJARAN
5.2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat:
PEMBELAJARAN Memerihalkan cara-cara pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan
Murid berjaya menjelaskan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan kepada alam sekitar dengan
KRITERIA KEJAYAAN
malakonkan drama “Suasana Penghuni Rimba”.
1. Murid mengimbas kembali pelajaran pada minggu lepas. (PAK21)
2. Murid melakukan aktiviti sacara berkumpulan.
3. Murid menghasilkan lapan kad yang ditulis nama watak-watak.
AKTIVITI PDPC
4. Murid melakukan perbincangan, merancang dan menulis dialog yang sesuai bagi setiap watak.
5. Murid mempersembahkan lakonan tersebut dihadapan kelas. (PAK21) (PBD)
6. Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Recap Group (Mengulangi / mengingat semula) Presentations (Persembahan)- individu, berpasangan, berkumpulan.

KPS Menggunakan
Memerhati / Mengelas Membuat inferens /
nombor
Meramal Berkomunikasi / Ruang dan masa Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi / Mengeksperimen
p/ubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan /
BAHAN BANTU
Pen penanda, Kad, dialog.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalis Kelestarian alam sekitar Menjaga keselamatan

TP (PBS) 3 Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai