Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

1 Rabu 6 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 2.0 PERATURAN BILIK SAINS

TAJUK PERATURAN BILIK SAINS


STANDARD
2.1 Peraturan Bilik Sains
KANDUNGAN
STANDARD
2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. Mematuhi peraturan bilik sains.
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menyiasat skor kepatuhan murid yang mematuhi peraturan bilik Sains.

1. Guru makan dan minum di dalam bilik sains


2. Murid diminta memberikan pendapat tentang perbuatan tersebut.
3. Murid bersoal jawab tentang amalan mematuhi peraturan untuk memahami peraturan BS melalui
ransangan BT ms 16 dan 17. (PAK21)
Contoh :
I. Membuka semua tingkap dan kipas untuk pengaliran udara yang bersih.
AKTIVITI PDPC
II. Kendalikan sampah dan bahan basah atau kering dengan cermat dan betul.
III. Kendalikan semua peralatan sains dengan betul, selamat dan cermat.
4. Murid mengadakan pertandingan mereka bentuk pamflet “Peraturan Bilik Sains” seperti Buku Teks
ms 18. (KBAT)
5. Murid menyiapkan pamphlet tersebut. (PBD)
6. Murid merumuskan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 I See, I Think, I Wonder (Saya lihat, Saya fikir dan saya bertanya)
Free Discussion (Perbincangan Bebas)

KPS Menggunakan
Memerhati Mengelas Membuat inferens
nombor
Meramal Berkomunikasi / Ruang dan masa Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi / Mengeksperimen
p/ubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan /
BAHAN BANTU
Keropok dan air mineral.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Nilai murni Bekerjasama

TP 5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Projek Mudah

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

1 Khamis 6 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 2.0 PERATURAN BILIK SAINS

TAJUK PERATURAN BILIK SAINS


STANDARD
2.1 Peraturan Bilik Sains
KANDUNGAN
STANDARD
2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. Mematuhi peraturan bilik sains.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menyiasat skor kepatuhan murid yang mematuhi peraturan bilik Sains.

1. Murid diminta mengimbas pelajaran lalu.


2. Murid mengadakan pertandingan mereka bentuk pamflet “Peraturan Bilik Sains” seperti Buku
Teks ms 18. (KBAT)
AKTIVITI PDPC 3. Murid mempersembahkan pamphlet mereka dihadapan kelas. (PAK21)(PBD)
4. Murid membuat senarai semak peraturan bilik sains dan tampal di muka surat hadapan buku nota
Sains. (PAK21)
5. Murid merumuskan pelajaran hari ini.

AKTIVITI PAK-21 Presentations (Persembahan)- individu, berpasangan, berkumpulan.


Checklist (Senarai Semak)

KPS Menggunakan
Memerhati Mengelas Membuat inferens
nombor
Meramal Berkomunikasi / Ruang dan masa Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi / Mengeksperimen
p/ubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan /
BAHAN BANTU
Keropok dan air mineral.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Nilai murni Bekerjasama

TP 4 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Projek Mudah

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai