Anda di halaman 1dari 1

Topik = Cabaran sukan negara membangun.

Isu = kekurangan tenaga pengajar dan pencungkil bakal dari peringkat akar umbi.

Hujah =

1. Bakat dan potensi atlet tidak dapat dikenalpasti.


a. Berpunca daripada peringkat pertama iaitu sekolah.
i. Pentadbir sekolah yang tidak mementingkan subjek pendidikan jasmani.
ii. Kekurangan guru opsyen pendidikan jasmani.
iii. Kemudahan dan peralatan fizikal di sekolah tidak mencukupi.

b. Mentaliti ibu bapa dan masyarakat.


i. Menganggap sukan tiada masa depan.
ii. Lebih menumpukan kepada bidang akademik.

c. Kekangan kewangan.
i. Atlet yang berpotensi tidak dapat meneruskan prestasi cemerlang.
ii. Bakat yang masih muda tidak dapat digilap.

2. Bidang pencari bakat atlet tidak mendapat sambutan.


a. Kurangnya pengetahuan berkenaan bidang pencari bakat.

Sumber =

1. http://ekspresiminda-rashid.blogspot.com/2009/11/masalah-pelaksanaan-pj.html
2. http://www.sportanddev.org/learnmore/sport_and_economic_development/underdevelopme
nt_of_sport_in_developing_countries/
3.