Anda di halaman 1dari 10

SJK(T) LADANG RINCHING

PELAN INTERVENSI BAHASA INGGERIS


(READING: BLENDING AND SEGMENTING)

Tahun : 4 Imayam
Nama guru: Puvanesweran A/L Sankalan
Nama program: Fun With Phonics
Masalah: Murid tidak boleh membaca ayat-ayat yang mudah.
Matlamat: Program “Fun with Phonics” merupakan pendekatan ‘phonics’ yang diberikan
kepada murid dalam mempertingkatkan kemahiran membaca perkataan (word level) dalam
kalangan murid 4 Imayam yang mencapai band TP2. Murid-murid ini tidak boleh membaca
perkataan dan ayat yang mudah tetapi boleh mengenal huruf.
Objektif
: 1. Murid dapat meningkatkan kemahiran membaca melaui kaedah ‘blending& segmenting’
2. Murid dapat membaca dengan lancar perkataan mudah (CVC)
3. Murid dapat mencapai tahap penguasaan minimum (TP3) dalam pentaksiran berasaskan
sekolah.
Tempoh: Julai hingga September 2021
Kumpulan sasaran: 7 orang murid dari Kelas 4 Imayam
1. M.JAYANTHI
2. R.DANASRI
3. M.DOVASHINI
4. T.ESHAN
5. S.GIVANESHAN
6. T.NAVINA
7. M.ASHWIN
Cara Perlaksanaan Program
1. Aktiviti dijalankan semasa dan luar Pdp.
2. Dijalankan tiga kali seminggu.
3. Murid diminta untuk membaca kuat secara individu.
4. Bahan bacaan adalah yang disediakan oleh guru (Phonics Module) mengikut tahap
kebolehan murid.
5.Murid digalakkan membina ayat mudah dengan perkataan tersebut dan membaca ayat yang
telah dibina.

Bahan: Modul Phonics (Teacher Ash) disediakan oleh Panitia Bahasa Inggeris

Pentaksiran

Murid ditaksir melalui kaedah ‘Pemerhatian’ Peer assessment dan ‘Self


assessment’

Membuat laporan keberkesanan program

Program dikaji keberkesanannya dan langkah seterusnya diambil.


SJK(T) LADANG RINCHING
PELAN INTERVENSI MURID POTENSI CEMERLANG
(Vocabulary & Grammar )

Tahun : 6 Arivam
Nama guru: Puvanesweran A/L Sankalan
Nama program: The More The Merrier
Masalah: Murid tidak dapat mengenal pasti maksud perkataan dan tidak dapat membina ayat
mudah disebabkan murid tidak peka dalam aspek Grammar( Tatabahasa) dan Vocabulary
(Perbendaharaan Kata).
Matlamat: Program “The More The Merier” dapat mempertingkatkan penguasaan murid
dalam aspek Perbendaharaan kata dan Tatabahasa. Ini boleh membantu
mereka untuk mencapai TP 4,5 & 6.
Objektif
1. Murid dapat meningkatkan pengetahuan dalam aspek perbendaraan kata dengan mencari
maksud perkataan dalam kamus.
2. Murid dapat meningkatkan penguasaan mereka dalam aspek Grammar dengan membuat
latih tubi latihan Grammar.
3. Murid dapat menggunakan pengetahuan ini untuk meningkatkan aspek penulisan seperti
membina ayat dan karangan.

Tempoh: Ogos hingga September 2021

Kumpulan sasaran: 24 orang murid dari Kelas 6 Arivam.


Cara Perlaksanaan Program
1. Murid diberi penerangan tentang aspek grammar , mengikut apa yang ada dalam
Rancangan Pengajaran Tahunan.
2. Murid membuat latihan Grammar semasa waktu PdPC atau dibuat sebagai kerja rumah.
3. Murid mencari maksud perkataan dalam kamus atau melalui internet untuk meningkatkan
penguasaan mereka dalam aspek Vocabulary.
4.Latihan vocabulary ini dijalankan waktu PdPC atau diberi sebagai latihan kerja rumah.
5. Latihan Vocabulary ini diambil dari sumber DSKP Tahun 4 & 5.

Bahan: Modul Grammar dan Vocabulary (Sumber dari DSKP)

Pentaksiran :

Murid ditaksir melalui kaedah ‘Pemerhatian’ Peer assessment.

Membuat laporan keberkesanan program

Program dikaji keberkesanannya dan langkah seterusnya diambil.


SJK(T) LADANG RINCHING
PELAN INTERVENSI MURID POTENSI CEMERLANG
Tahun : 6 Arivam
Nama guru: Puvanesweran A/L Sankalan
Nama program: Journal Writing
Masalah:
 Murid boleh membaca tetapi mempunyai masalah dalam aspek penulisan.
 Kurang idea untuk menghasilkan sebuah karangan.
 Kurang perbendaharaan kata untuk membina ayat.
 Menghadapi masalah dalam penggunaan tatabahasa yang betul.

Matlamat: Program “Journal Writing merupakan satu program yang akan:


 Membantu murid untuk mencapai TP 4,5,& 6
 meningkatkan pengetahuan ‘vocabulary’
 Membantu murid mengeluarkan idea untuk menulis.

Objektif
1. Murid dapat meningkatkan kemahiran menulis dengan berpandukan isi-isi yang
diberikan ataupun melalui grafik.
2.. Murid dapat mencapai tahap penguasaan minimum (TP4,5& 6) dalam pentaksiran
berasaskan sekolah.
Tempoh: Ogos hingga September 2021

Kumpulan sasaran: 24 orang murid dari Kelas 6 Arivam


Cara Perlaksanaan Program
1. Dijalankan sebagai latihan pengayaan.
2. Aktiviti dijalankan semasa PdPP.
3. Murid menulis Journal berpandukan isi-isi penting atau bahan grafik. Murid juga boleh
menulis aktiviti harian ataupun cerita.
4. Aktiviti ini dijalankan seminggu sekali.

Bahan: Bahan Journal Writing diambil daripada Buku Teks Tahun 4 & 5 dan juga bahan
dari sumber Internet.

Pentaksiran

Murid ditaksir melalui kaedah ‘Pemerhatian’ Peer assessment dan ‘Self


assessment’.

Membuat laporan keberkesanan program

Program dikaji keberkesanannya dan langkah seterusnya diambil.


SJK(T) LADANG RINCHING
PELAN INTERVENSI BAHASA INGGERIS
(READING: BLENDING AND SEGMENTING)

Tahun : 5 Sigaram
Nama guru: Puvanesweran A/L Sankalan
Nama program: Fun With Phonics
Masalah: Murid tidak boleh membaca ayat-ayat yang mudah.
Matlamat: Program “Fun with Phonics” merupakan pendekatan ‘phonics’ yang diberikan
kepada murid dalam mempertingkatkan kemahiran membaca perkataan (word level) dalam
kalangan murid 5 Sigaram yang mencapai band TP2. Murid-murid ini tidak boleh membaca
perkataan dan ayat yang mudah tetapi boleh mengenal huruf.
Objektif
: 1. Murid dapat meningkatkan kemahiran membaca melaui kaedah ‘blending& segmenting’
2. Murid dapat membaca dengan lancar perkataan mudah (CVC)
3. Murid dapat mencapai tahap penguasaan minimum (TP3) dalam pentaksiran berasaskan
sekolah.
Tempoh: Julai hingga September 2021
Kumpulan sasaran: 3 orang murid dari Kelas 5 Sigaram
1. M.ABYNESHWARANI
2. G.DHAYALON
3. S.RUMALES
Cara Perlaksanaan Program
1. Aktiviti dijalankan semasa dan luar Pdp.
2. Dijalankan tiga kali seminggu.
3. Murid diminta untuk membaca kuat secara individu.
4. Bahan bacaan adalah yang disediakan oleh guru (Phonics Module) mengikut tahap
kebolehan murid.
5.Murid digalakkan membina ayat mudah dengan perkataan tersebut dan membaca ayat yang
telah dibina.

Bahan: Modul Phonics (Teacher Ash) disediakan oleh Panitia Bahasa Inggeris

Pentaksiran

Murid ditaksir melalui kaedah ‘Pemerhatian’ Peer assessment dan ‘Self


assessment’

Membuat laporan keberkesanan program

Program dikaji keberkesanannya dan langkah seterusnya diambil.


SJK(T) LADANG RINCHING
PELAN INTERVENSI BAHASA INGGERIS
(READING: BLENDING AND SEGMENTING)

Tahun : 6 Sigaram
Nama guru: Puvanesweran A/L Sankalan
Nama program: Fun With Phonics
Masalah: Murid tidak boleh membaca ayat-ayat yang mudah.
Matlamat: Program “Fun with Phonics” merupakan pendekatan ‘phonics’ yang diberikan
kepada murid dalam mempertingkatkan kemahiran membaca perkataan (word level) dalam
kalangan murid 6 Sigaram yang mencapai band TP2. Murid-murid ini tidak boleh membaca
perkataan dan ayat yang mudah tetapi boleh mengenal huruf.
Objektif
: 1. Murid dapat meningkatkan kemahiran membaca melaui kaedah ‘blending& segmenting’
2. Murid dapat membaca dengan lancar perkataan mudah (CVC)
3. Murid dapat mencapai tahap penguasaan minimum (TP3) dalam pentaksiran berasaskan
sekolah.
Tempoh: Julai hingga September 2021
Kumpulan sasaran: 2 orang murid dari Kelas 6 Sigaram
1. S.KALVIN
2. R.YAMUNAH
Cara Perlaksanaan Program
1. Aktiviti dijalankan semasa dan luar Pdp.
2. Dijalankan tiga kali seminggu.
3. Murid diminta untuk membaca kuat secara individu.
4. Bahan bacaan adalah yang disediakan oleh guru (Phonics Module) mengikut tahap
kebolehan murid.
5.Murid digalakkan membina ayat mudah dengan perkataan tersebut dan membaca ayat yang
telah dibina.

Bahan: Modul Phonics (Teacher Ash) disediakan oleh Panitia Bahasa Inggeris

Pentaksiran

Murid ditaksir melalui kaedah ‘Pemerhatian’ Peer assessment dan ‘Self


assessment’

Membuat laporan keberkesanan program

Program dikaji keberkesanannya dan langkah seterusnya diambil.

Anda mungkin juga menyukai