Anda di halaman 1dari 34

Pekerjaan Beruniform dan

Pekerjaan Tidak Beruniform

Nama :

Sekolah :

Kelas : Prasekolah SK Belatik


Tempoh Pelaksanaan:
29 Jun – 9 Julai 2021
Disahkan oleh: oleh:
Disediakan

DK. INTAN MASTIKA BT PG AHMAD


FERYN FANERA JEFFERY
(Guru Penolong (Guru
KananPrasekolah)
Kurikulum)
SK Belatik
SK Belatik
Tunjang Bahasa dan Komunikasi

(Bahasa Melayu)

Tarikh 28/6/2021 (Isnin)


Sasaran 19 Orang Murid Prasekolah
Tajuk Mengenal Jenis Pekerjaan Beruniform
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
Fokus BM 3.0 Kemahiran Menulis
Standard Kandungan BM 3.2 Menguasai kemahiran menulis

BM 2.3 Membina dan membaca suku kata dan perkataan

Standard BM 2..3.4 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka dan tertutup
Pembelajaran
BM 3.1.5 Mengkoordinasikan pergerakan mata dengan tangan mengikut
arah yang betul

BM 3.2.3 Menyalin perkataan

Kesepaduan Tunjang FK 1.1.2 Menunjukkan koordinasi mata dan tangan dan kemahiran motor
halus melalui pelbagai aktiviti.

Objektif Diakhir sesi PdPR murid dapat:


Pembelajaran
1) Mengenal jenis-jenis pekerjaan beruniform
3) Menyalin semual perkataan (

Tempoh Pelaksanaan 60 Minit


Nota  https://www.youtube.com/watch?v=zpodM3QFmjc

Latihan dan Arahan


 Murid menonton video link yang disediakan mengenai pekerjaan
beruniform. https://www.youtube.com/watch?v=zpodM3QFmjc

 Murid membaca perkataan nama-nama pekerjaan beruniform dengan


bimbingan ibu bapa.
 Murid menyalin setiap perkataan dengan kemas

 Kemudian, murid
mewarnakan gambar tersebut

AKTIVITI 1 : Menonton video


AKTIVITI 2 : Menyalin perkataan dengan kemas

Refleksi

KONSTRUK BM 6 Kemahiran menulis (BM3.2)


TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1 Boleh menulis huruf dengan cara yang betul.
2 Boleh menulis perkataan dan frasa.
3 Boleh menulis ayat mudah dengan kemas.

Tunjang Komunikasi
Date 28/6/2021 (Selasa)
Target (Bahasa
19 Orang Murid Inggeris)
Prasekolah
Tittle Names of uniform occupation
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
Focus BI 2.0 Reading
Content Standard(s) BI 2.4 Develop interest in reading independently for formation enjoyment
Learning Standard(s) BI 2.4.1 Recognise and name objects or people in pictures
Core Integration BM 1.3.4 Mendengar, mengecam dan menyebut perkataan
Learning At the end of the lesson,
Objective(s) 1) children can name 3/6 types of uniform occupation
2) Write the name of uniform occupation according to picture
Duration 30 – 60 Minit
Notes https://www.youtube.com/watch?v=mMA8sefYyqY

 Children watch a video about uniform occupation


Instruction and  Then children recognize the picture and write the word to the correct
Activity picture.

Acticity 1:

Activity 2:

Reflection

KONSTRUK BI 3 Read single syllable words


(BI 2.2)
TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1 Can recognise letters of the names of the alphabet.
2 Can recognise and sound out letters of the alphabet.
3 Can read single syllable words correctly.
Tunjang Sains dan Teknologi

(Matematik Awal)

Tarikh 29/6/2021 (Selasa)


Sasaran 19 Orang Murid Prasekolah
Tajuk Mari Kira jumlah Ketupat
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
Fokus MA 2.0 KONSEP NOMBOR
Standard Kandungan MA 2.4 Memahami siri 10 hingga 100
Standard MA 2.4.1 Membilang nombor sepuluh – sepuluh secara
Pembelajaran
Kesepaduan Tunjang BM 1.3.4 Mendengar, mengecam dan
menyebut perkataan
Objektif Diakhir sesi PdPR murid dapat:
Pembelajaran
1) Membilang nombor sepuluh-sepuluh
2) Menulis nombor sepuluh-sepuluh
Tempoh Pelaksanaan 30 – 60 Minit
Nota Carta nombor 10-100

Latihan dan Arahan


 Murid membilang nombor sepuluh-sepuluh
(10,20,30,40,50,60,70,80.90.100)dengan bimbingan pembimbing.
 Murid Menulis nombor sepuluh-sepuluh.

AKTIVITI 1

Refleksi

KONSTRUK MA 8 Kemahiran membilang sepuluh-sepuluh sehingga 100


(MA 2.4)
TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1 Boleh membilang sepuluh-sepuluh sehingga 50.
2 Boleh membilang sepuluh-sepuluh sehingga 100 secara tertib menaik.
3 Boleh membilang sepuluh-sepuluh sehingga 100 secara tertib menaik
dan menurun.
Tunjang Bahasa dan Komunikasi

(English Language)
Day :Tuesday Tarikh: 29 June 2021
Focus: BI 2.0 Reading
Target 19 Preschool children
Tittle Match the correct word
Ringkasan Sesi Pembelajaran
Content Standard(s) BI 2.3 Demonstrate understanding of a variety of texts in the form of
print and non print materials
Learning Standard(s) BI 2.3.2 Read familiar words printed in the surroundings
Core Integration KD 2.3.3 Berinteraksi dengan yakin

Learning Objective(s) At the end of the lesson, children can


1) Say simple word
2) Match the word with correct picture
Duration 30 Minutes
Activity & Instruction 1) Parents guide children to read the
name of each uniform occupation.
2) Then children match the word
with correct picture with parents
guidance.
Activity 1:
1.
Reflection

KONSTRUK BI 4 Read phrases and sentences


(BI 2.3)
TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1 Able to read words.
2 Able to read words and phrases with understanding
3 Able to read simple sentences with understanding

KONSTRUK BI 5 Write words and phrases


(BI 3.2)
TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1 Able to copy recognisable words.
2 Able to write words in legible print.
3 Able to write words and phrases neatly in legible print.
Tunjang Sikap Kerohanian dan NIlai

(Pendidikan Moral)

Tarikh 30/6/2021 (Rabu)


Sasaran 19 Orang Murid Prasekolah
Tajuk Berterima Kasih
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
Fokus PM 4.0 Berterima Kasih
Standard Kandungan PM 4.1Menunjukkan sikap berterima kasih atas pemberian, bantuan dan
jasa yang diterima
Standard PM 4.1.1 Mengucapkan terima kasih secara lisan dan bertulis
Pembelajaran
Kesepaduan Tunjang BM 3.2.3 Menyalin perkataan
Objektif Diakhir sesi PdPR murid dapat:
Pembelajaran
1) menulis perkataan terima kasih
2) Mengucapkan terima kasih

Tempoh Pelaksanaan 30 – Minit

Latihan dan Arahan  Murid melihat gambar di dalam modul ms 5.


 Pembimbing akan bertanya murid mengenai gambar tersebut.
1) Di manakah tempat ini?
2) Siapakah yang ada di sini?
3) Apakah perkerjaan beruniform yang boleh dilihat?
4) Apakah tugas jururawat/ doctor?
 Murid diberi penekanan agar sentiasa mengamalkan sikap berterima
kasih kepada orang yang telah membantu/merawat orang sakit.
 Murid mengeja dan membaca perkataan ‘Terima kasih’ dengan
bimbingan pembimbing.

AKTIVITI 1

Refleksi
KONSTRUK PM 3 Berterima Kasih – Menunjukkan sikap berterima kasih
(PM 4.1)
TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1 Mengucapkan terima kasih dengan rangsangan.
2 Mengucapkan terima kasih dalam situasi tertentu.
3 Mengamalkan sikap berterima kasih dengan cara bersopan.

Tunjang Sains dan Teknologi

(Matematik Awal)
Tarikh 19/5/2021 (Rabu)
Sasaran 19 Orang Murid Prasekolah
Tajuk Membilang nombor sepuluh – sepuluh secara menaik
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
Fokus MA 2.0 Konsep Nombor
Standard Kandungan MA 2.4 Memahami siri 10 hingga 100
Standard MA 2.4.1 Membilang nombor sepuluh – sepuluh secara menaik
Pembelajaran
Kesepaduan Tunjang BM 1.3.4 Mendengar, mengecam dan
menyebut perkataan
Objektif Diakhir sesi PdPR murid dapat:
Pembelajaran
1) Membilang nombor sepuluh-sepuluh
2) Melengkapkan nombor sepuluh-sepuluh yang hilang secara menaik
Tempoh Pelaksanaan 30 – Minit
Nota https://www.youtube.com/watch?v=yRwUHPHxEQs

 Murid membilang nombor sepuluh-sepuluh


Latihan dan Arahan (10,20,30,40,50,60,70,80.90.100)dengan bimbingan pembimbing.
 Kemudian, murid melengkapkan nombor sepuluh-sepuluh yang hilang
secara menaik.

AKTIVITI 1 :

Refleksi

KONSTRUK MA 8 Kemahiran membilang sepuluh-sepuluh sehingga 100


(MA 2.4)
TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1 Boleh membilang sepuluh-sepuluh sehingga 50.
2 Boleh membilang sepuluh-sepuluh sehingga 100 secara tertib menaik.
3 Boleh membilang sepuluh-sepuluh sehingga 100 secara tertib menaik
dan menurun.

Tunjang Bahasa dan Komunikasi

(English Language)

Date 2 July 2021(Friday)


Focus: BI 2.0 Reading
Target 19 Preschool children
Tittle Rearrange and Read the Word (Pilot)
Ringkasan Sesi Pembelajaran
Content Standard(s) BI 2.3 Demonstrate understanding of a variety of texts in the form of
print and non print materials
Learning Standard(s) BI 2.3.2 Read familiar words printed in the surroundings

BI 2.4.1 Recognise and name objects or people in pictures


Core Integration FPK 1.1.1 Menjalankan pelbagai aktiviti yang melibatkan penggunaan
motor halus
Learning Objective(s) At the end of the lesson, children can
1) Rearrange the word (Pilot) by cutting and paste each letter.
2) Read the letter.
Duration 30 Minutes
Activity & Instruction  Children need to recognize the people or the uniform
occupation in the picture.
 Then, children need to cut each letter with parents guidance.
 After that, children need to rearrange each letter to form a
word by paste it on the blank box.

Activity:

Reflection

KONSTRUK BI 3 Read single syllable words


(BI 2.2)
TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1 Able to recognise letters of the names of the alphabet.
2 Able to recognise and sound out letters of the alphabet.
3 Able to read single syllable words correctly.
Tunjang Fizikal dan Kesihatan

(FK: Kemahiran Motor Halus)

Tarikh 1/7/2021 (Khamis)


Sasaran 19 Orang Murid Prasekolah
Tajuk Kraf Beg Doktor
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
Fokus FK Kemahiran Motor Halus
Standard Kandungan FK 1.1Meneroka pelbagai aktiviti yang melibatkan motor halus
Standard FK 1.1.2 Menunjukkan koordinasi mata dan tangan dan kemahiran motor
Pembelajaran halus melalui pelbagai aktiviti.
Kesepaduan Tunjang
KE 3.3 Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya seni.
Objektif Diakhir sesi PdPR murid dapat:
Pembelajaran
1) Menghasilkan kraf beg doktor
2) Menggunakan kemahiran motor halus melalui aktiviti menggunting
menggunakan gunting dan gam

Tempoh Pelaksanaan 30 – 60 Minit


 Murid mewarnakan setiap gambar peralatan yang digunakan oleh
Latihan dan Arahan doktor.
 Kemudian, murid menggunting peralatan dan beg doktor dengan
bimbingan pembimbing.
 Setelah itu, murid melekatkan gambar peralatan dalam beg doktor.
Contoh seperti dalam gambar:

AKTIVITI :

Refleksi

KONSTRUK FK 1 erkembangan motor halus (FK 1.1)


TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1 Boleh menjalankan aktiviti yang melibatkan kemahiran motor halus.
2 Boleh melakukan kemahiran motor halus menggunakan alatan dengan
cara yang betul.
3 Boleh melakukan kemahiran motor halus yang melibatkan pelbagai
aktiviti yang lebih kompleks.
Tunjang Komunikasi

(Bahasa Melayu)

Tarikh 05/07/2021 (Isnin)


Sasaran 19 Orang Murid Prasekolah
Tajuk Tulis Pekerjaan Beruniform yang Betul
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
Fokus BM 2.0 Kemahiran Menulis
Standard Kandungan BM 3.2Menguasai kemahiran menulis
Standard BM 2.3.4 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka dan tertutup:
Pembelajaran
BM 3.2.3 Menyalin perkataan

Kesepaduan Tunjang FK 1.1.2 Menunjukkan koordinasi mata dan tangan dan kemahiran motor
halus melalui pelbagai aktiviti.
Objektif Diakhir sesi PdPR murid dapat:
Pembelajaran
1) Menulis nama pekerjaan beruniform mengikut gambar yang sesuai

Tempoh Pelaksanaan 30 – 60 Minit


Nota https://www.youtube.com/watch?v=zpodM3QFmjc&t=20s

 Murid mengeja dan membaca


Latihan dan Arahan nama-nama pekerjaan tidak beruniform
dengan bimbingan pembimbing.
 Murid mengenal pasti gambar dan
menamakan pekerjaan tersebut.
 Kemudian, murid menulis nama
perkataan berdasarkan gambar yang
sesuai.

AKTIVITI 1
Refleksi

KONSTRUK BM 6Kemahiran menulis (BM 3.2))


TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1 Boleh menulis huruf dengan cara yang betul.
2 Boleh menulis perkataan dan frasa.
3 Boleh menulis ayat mudah dengan kemas.
Tunjang Komunikasi

(Bahasa Melayu)

Tarikh 1 Julai 2021 (Khamis)


Sasaran 19 Orang Murid Prasekolah
Tajuk Kenali pekerjaan tidak beruniform
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
Fokus BM 3.0 Kemahiran Menulis
Standard Kandungan BM 3.2 Menguasai kemahiran menulis
Standard BM 2.3.4 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka dan tertutup:
Pembelajaran
BM 3.2.3 Menyalin perkataan

Kesepaduan Tunjang FK 1.1.2 Menunjukkan koordinasi mata dan tangan dan kemahiran motor
halus melalui pelbagai aktiviti.
Objektif Diakhir sesi PdPR murid dapat:
Pembelajaran
1) Menulis nama pekerjaan bukan beruniform mengikut gambar yang
sesuai

Tempoh Pelaksanaan 30 – 60 Minit


Nota https://www.youtube.com/watch?v=zpodM3QFmjc&t=20s

atau nota dalam modul di bahagian hadapan.

Latihan dan Arahan


 Murid mengeja dan membaca nama-nama pekerjaan beruniform
dengan bimbingan pembimbing.
 Murid mengenal pasti gambar dan menamakan pekerjaan beruniform
tersebut.
 Kemudian, murid menulis nama perkataan berdasarkan gambar yang
sesuai.

AKTIVITI 1

Refleksi
Tunjang Bahasa dan Komunikasi

(English Language)

Date 5 July 2021(Monday)


Focus: BI 2.0 Reading
Target 19 Preschool children
Tittle Read and Match
Ringkasan Sesi Pembelajaran
Content Standard(s) BI 2.3 Demonstrate understanding of a variety texts in the form of print
and non-print materials
Learning Standard(s) BI 2.3.2 Read familiar words printed in the surroundings
BI 3.2.4 Copy words in legible print
Core Integration FPK 1.1.1 Menjalankan pelbagai aktiviti yang melibatkan penggunaan
motor halus
Learning Objective(s) At the end of the lesson, children can
1) Read 3/6 of the name of non uniform occupation
2) Match the word with correct picture
2) Write the word neatly
Duration 30 Minutes
Activity & Instruction
 Parent guide children to read and spell the word ( magician,
artist, barber, painter, salesman)
 Then children recognize the picture and match the picture
with correct occupation.
 After that children write the word neatly.

Activity 1 : Read, match and write

2.
Reflection

KONSTRUK BI 3 Read single syllable words


(BI 2.2)
TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1 Able to recognise letters of the names of the alphabet.
2 Able to recognise and sound out letters of the alphabet.
3 Able to read single syllable words correctly.
Tunjang Sains dan Teknologi

(Sains Awal)

Tarikh 6 Julai 2021 (Selasa)


Sasaran 19 Orang Murid Prasekolah
Tajuk Menyenaraikan pekerjaan tidak beruniform
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
Fokus SA 2.0 KEMAHIRAN PROSES SAINS
Standard Kandungan SA 2.5 Meramal
SA 2.2 Mengelaskan objek
Standard SA 2.5.2 Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan aktiviti
Pembelajaran yang dijalankan.

2.2.4 Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat
Kesepaduan Tunjang BM 1.1.2 Mendengar dan memberi respon dengan bertatasusila terhadap :
i. Arahan
ii. Soalan
iii. Cerita
Objektif Diakhir sesi PdPR murid dapat:
Pembelajaran
1) membuat ramalan dan mengelaskan pekerjaan tidak beruniform dalam
peta i-think.
Tempoh Pelaksanaan 30 – 60 Minit
Nota Rujuk lampiran pada modul

Latihan dan Arahan


 Pembimbing membimbing murid membaca nama-nama pekerjaan
bukan beruniform.
 Kemudian murid menyenaraikan nama pekerjaan bukan beruniform
dalam peta peta i-think yang disediakan di muka surat 11.

AKTIVITI 1

Refleksi

KONSTRUK SA 2 Kemahiran mengelas objek (SA 2.2)


TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1 Boleh membanding dan membeza objek mengikut satu ciri.
2 Boleh mengumpulkan objek mengikut dua ciri.
3 Boleh mengumpulkan objek dan menyatakan ciri sepunya bagi setiap
pengelasan yang dibuat.

Tunjang Sains dan Teknologi

(Matematik Awal)

Tarikh 6 Julai 2021 (Rabu)


Sasaran 19 Orang Murid Prasekolah
Tajuk Membilang nombor sepuluh – sepuluh secara menurun
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
Fokus MA 2.0 Konsep Nombor
Standard Kandungan MA 2.4 Memahami siri 10 hingga 100
Standard MA 2.4.1 Membilang nombor sepuluh – sepuluh secara tertib menaik dan
Pembelajaran menurun
Kesepaduan Tunjang BM 1.3.4 Mendengar, mengecam danmenyebut perkataan
Objektif Diakhir sesi PdPR murid dapat:
Pembelajaran
1) Membilang nombor sepuluh-sepuluh
2) Melengkapkan nombor sepuluh-sepuluh yang hilang secara menurun
Tempoh Pelaksanaan 30 – Minit
Nota https://www.youtube.com/watch?v=yRwUHPHxEQs

 Murid membilang nombor sepuluh-sepuluh secara menurun


Latihan dan Arahan (100,90,80,70,60,50,40,30,20,10)dengan bimbingan pembimbing.
 Kemudian, murid melengkapkan nombor sepuluh-sepuluh yang hilang
secara menurun

AKTIVITI 1 :
Refleksi

KONSTRUK MA 8 Kemahiran membilang sepuluh-sepuluh sehingga 100


(MA 2.4)
TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1 Boleh membilang sepuluh-sepuluh sehingga 50.
2 Boleh membilang sepuluh-sepuluh sehingga 100 secara tertib menaik.
3 Boleh membilang sepuluh-sepuluh sehingga 100 secara tertib menaik
dan menurun.
Tunjang Sains dan Teknologi

(Matematik Awal)

Tarikh 7 Julai 2021 (Rabu)


Sasaran 19 Orang Murid Prasekolah
Tajuk Melengkapkan nombor sepuluh – sepuluh secara menurun
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
Fokus MA 2.0 Konsep Nombor
Standard Kandungan MA 2.4 Memahami siri 10 hingga 100
Standard MA 2.4.1 Membilang nombor sepuluh – sepuluh secara tertib menaik dan
Pembelajaran menurun
Kesepaduan Tunjang BM 1.3.4 Mendengar, mengecam danmenyebut perkataan
Objektif Diakhir sesi PdPR murid dapat:
Pembelajaran
1) Membilang nombor sepuluh-sepuluh
2) Melengkapkan nombor sepuluh-sepuluh yang hilang secara menurun
Tempoh Pelaksanaan 30 – Minit
Nota https://www.youtube.com/watch?v=yRwUHPHxEQs

 Murid membilang nombor sepuluh-sepuluh secara menurun


Latihan dan Arahan (100,90,80,70,60,50,40,30,20,10)dengan bimbingan pembimbing.
 Kemudian, murid melengkapkan nombor sepuluh-sepuluh yang hilang
secara menurun

AKTIVITI 1 :
Refleksi

KONSTRUK MA 8 Kemahiran membilang sepuluh-sepuluh sehingga 100


(MA 2.4)
TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1 Boleh membilang sepuluh-sepuluh sehingga 50.
2 Boleh membilang sepuluh-sepuluh sehingga 100 secara tertib menaik.
3 Boleh membilang sepuluh-sepuluh sehingga 100 secara tertib menaik
dan menurun.

Tunjang Bahasa dan Komunikasi

(English Language)

Date 7 July 2021(Wednesday)


Focus: BI 3.0 Writing
Target 19 Preschool children
Tittle Read and Write
Ringkasan Sesi Pembelajaran
Content Standard(s) BI 2.3 Demonstrate understanding of a variety texts in the form of print
and non-print materials

BI 3.2 Develop writing skills


Learning Standard(s) BI 2.3.2 Read familiar words printed in the surroundings
BI 3.2.4 Copy words in legible print
Core Integration FPK 1.1.1 Menjalankan pelbagai aktiviti yang melibatkan penggunaan
motor halus
Learning Objective(s) At the end of the lesson, children can
1) Read 2/5 of the name of non uniform occupation
2) Write the name of non uniform occupation based on the picture.
Duration 30 Minutes
Notes Refer in the module

Activity & Instruction


 Parent guide children to read and spell the word ( farmer,
painter, butcher, carpenter, fisherman)
 Then children recognize the picture and write the name of
non uniform occupation neatly based on the picture.

Activity: Write the name

Reflection

KONSTRUK BI 5 Write words and phrases


(BI 3.2)
TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1 Able to copy recognisable words.
2 Able to write words in legible print.
3 Able to write words and phrases neatly in legible print.
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya / Tunjang Kemanusiaan

(PKJR / KM)

Tarikh 8 Julai 2021 (Khamis)


Sasaran 19 Orang Murid Prasekolah
Tajuk Jom Naik Kereta Saya
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
Fokus KM 2.0 Saya Dan Komuniti
Standard Kandungan KM 2.3 Memahami tanggungjawab dan hubungan diri dengan komuniti.

Standard KM 2.3.6 Menyatakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan di tempat


Pembelajaran awam.

Kesepaduan Tunjang BM 1.4.6 Bersoal jawab menggunakan ayat mudah berdasarkan bahan
rangsangan.
Objektif Diakhir sesi PdPR murid dapat:
Pembelajaran
1) mengenali dan memahami adab dan peraturan menaiki kenderaan.
Tempoh Pelaksanaan 30 Minit
Nota https://www.youtube.com/watch?v=sPTVn4hzMd0

Latihan dan Arahan


 Murid menonton video link yang disediakan mengenai kepentingan
memakai tali pinggang keledar

 Pembimbing boleh bersoal kepada anak seperti:

1) Mengapa perlu pakai tali pinggang keledar?

-Agar selamat sekiranya berlaku kecemasan/ pemandu berhenti secara


mengejut.

-dapat mengurangkan risiko kecederaan sekiranya berlaku


kemalangan.
- kerana undang-undang perlu dipatuhi.

2) Apakah adab menaiki kenderaan?

- memakai tali pinggang keledar, baca doa sebelum bergerak, tidak


berbuat bising.

 Kemudian, murid mewarnakan gambar tersebut

AKTIVITI 1 : Menonton video

AKTIVITI 2 : Mewarnakan gambar

efleksi

KONSTRUK BI 5 Write words and phrases


(BI 3.2)
TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1 Able to copy recognisable words.
2 Able to write words in legible print.
3 Able to write words and phrases neatly in legible print.
Tunjang Sains dan Teknologi

(Sains Awal)

Tarikh 8 Julai 2021 (Khamis)


Sasaran 19 Orang Murid Prasekolah
Tajuk Mengkategorikan pekerjaan beruniform dan tidak beruniform
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
Fokus SA 2.0 KEMAHIRAN PROSES SAINS
Standard Kandungan SA 2.5 Meramal
SA 2.2 Mengelaskan objek
Standard SA 2.5.2 Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan aktiviti
Pembelajaran yang dijalankan.

SA 2.2.3 Mengumpul objek mengikut ciri yang dikenal pasti

2.2.4 Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat
Kesepaduan Tunjang FK 1.1.2 Menunjukkan koordinasi mata dan tangan dan kemahiran motor
halus melalui pelbagai aktiviti.
Objektif Diakhir sesi PdPR murid dapat:
Pembelajaran
1) menenalpasti dan mengkategorikan pekerjaan beruniform dantidak
beruniform
Tempoh Pelaksanaan 30 – 60 Minit
Nota Rujuk lampiran pada modul

 Murid menggunting gambar di muka surat 21 dan mengenalpasti


Latihan dan Arahan gambar pekerjaan beruniform dan tidak beruniform.
 Kemudian murid mengelaskan gambar dengan menampal pada
kategori yang sesuai di muka surat 15.

AKTIVITI 1 : Menggunting Aktiviti 2: Mengkategori

Refleksi
KONSTRUK SA 2 Kemahiran mengelas objek (SA 2.2)
TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1 Boleh membanding dan membeza objek mengikut satu ciri.
2 Boleh mengumpulkan objek mengikut dua ciri.
3 Boleh mengumpulkan objek dan menyatakan ciri sepunya bagi setiap
pengelasan yang dibuat.

Tunjang Kreativiti dan Estetika

(KE)

Tarikh 9/7/2021 (Jumaat)


Sasaran 19 Orang Murid Prasekolah
Tajuk Kolaj Nelayan di Sawah
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
Fokus KE 3.0 Seni Visual
Standard Kandungan KE 3.3 Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya seni.
Standard KE 3.3.2 Menghasilkan karya kreatif melalui aktiviti menggambar
Pembelajaran
Kesepaduan Tunjang FK 1.1.2 Menunjukkan koordinasi mata dan tangan dan kemahiran motor
halus melalui pelbagai aktiviti.
Objektif Diakhir sesi PdPR murid dapat:
Pembelajaran
1) Menghasilkan Kolaj Sawah Padi
2) Menggunakan kemahiran motor halus melalui aktiviti menggunting
menggunakan gunting dan gam

Tempoh Pelaksanaan 1 jam 30 Minit


 Murid mewarnakan setiap gambar nelayan
Latihan dan Arahan  Kemudian, murid menggunting kertas warna untuk dijadikan sawah

 Setelah itu, murid melekatkan kertas warna menjadi sawah Contoh


seperti dalam gambar:

Refleksi
Pendidikan Sivik/ Tunjang Kemanusiaan

Tarikh 9/7/2021 (Jumaat)


Sasaran 19 Orang Murid Prasekolah
Tajuk Mengetahui Tugas Pasukan Bomba
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
Fokus KM 2.0 SAYA DAN KOMUNITI
Standard KM 2.3 Memahami tanggungjawab dan hubungan diri dengan komuniti
Kandungan
Standard KM 2.3.8 Bercerita tentang peranan dan sumbangan pasukan penyelamat
Pembelajaran
Kesepaduan KE 3.2.2 Memilih media yang sesuai dalam penghasilan karya seni
Tunjang
BM 1.2.4 Mendengar dan memberi respons dengan bertatasusila terhadap:
(i) arahan
(ii) soalan
(iii) cerita
Objektif Diakhir sesi PdPR murid dapat:
Pembelajaran
1) Menyatakan tugas annggota bomba dan penyelamat
2) Mewarnakan gambar dengan kemas

Tempoh 1 jam 30 Minit


Pelaksanaan
 Murid mendengar cerita tentang peranan dan sumbangan pasukan bomba
Latihan dan dan penyelamat.
Arahan - Menyelamatkan orang yang ditimpa kemalangan.
- Memadamkan api.
- Menyelamatkan orang yang terperangkap semsa kebakaran.
- Menyelamatkan orang di Kawasan banjir.
 Setelah itu, pembimbing menyoal murid tugas-tugas bomba dan
penyelamat dan murid dikehendaki memberikan contoh.

 Kemudian, murid mewarnakan gambar dengan kemas.

Refleksi

KONSTRUK KE 4 Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya seni


(KE 3.3)
TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1 Boleh menghasilkan karya seni dengan rangsangan.
2 Boleh menghasilkan karya seni mengikut kreativiti sendiri.
3 Boleh menghasilkan karya seni mengikut kreativiti sendiri dengan
menggunakan pelbagai media yang sesuai.

Anda mungkin juga menyukai