Anda di halaman 1dari 4

CONTOH Jawapan untuk KERTAS SOALAN Jan/08 3.

Makanan Seimbang
HBHE2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 4. Rehat, Istirehat
5. Sokongan Emosi
1. Amalan pengurusan kesihatan diri dapat membantu
menjamin tahap kesihatan berada didalam keadaan 6. Jelaskan maksud proses identiti kendiri dan
baik. Berikan EMPAT komponen utama amalan penerokaan yang berlaku kepada remaja semasa
tersebut. berlakunya perubahan sosial mereka.
1. Pengurusan kebersihan tubuh Sebagai produk sosial (hasil proses sosialisasi),
2. Pengurusan kebersihan pakaian konsep kendiri dipelajari dari pengalaman yang
3. Pengurusan tahap kesihatan berulang dan berterusan. Kita tidak dilahirkan
4. Pengurusan Pemakanan yg sihat dengan konsep kendiri. Kita mempelajari kemahiran
5. Pengurusan Berat Badan sosial sama seperti kita belajar kemahiran
6. Pengurusan tekanan (stress) menggunakan anggota fizikal kita. Pembelajaran
sosial kita bermula di rumah. Apabila seseorang
2. Penyimpanan makanan adalah merupakan aspek kanak-kanak didedahkan dengan masyarakat umum,
penting yang perlu diberi perhatian bagi mengelak dia akan mula belajar perlakuan sosial yang baru
ianya tercemar. Berikan panduan bagaimana makanan atau sekadar memperkukuhkan pembelajaran sosial
kering dan basah perlu disimpan. yang dipelajari dalam keluarga. Contohnya,
(a) Makanan Kering bersalam dengan orang yang lebih tua.
Makanan mentah kering seperti beras dan tepung
hendaklah disimpan di dalam bekas dan tempat yang 7. Berikan definisi delekuen juvanil.
kering. Ruang yang lembab akan menggalakkan Delekuen juvenil merujuk kepada salah perlakuan
pertumbuhan kulat. yang bertentangan dengan peraturan dan undang-
(b) Makanan Basah undang yang dilakukan oleh mereka yang di bawah
Makanan mentah basah seperti ayam, daging dan umur.
hasil laut mengandungi banyak bakteria. Makanan
mentah ini perlu diasingkan daripada makanan lain 8. Apakah yang dimaksudkan dengan perkahwinan?
yang telah dimasak atau makanan mentah yang Perkahwinan ialah upacara yg membolehkan seseorg
sedia untuk dimakan seperti buah-buahan dan ulam. lelaki dan seseorg perempuan tinggal bersama atau
Titisan daripada air makanan mentah ini boleh cohabit untuk jangka masa yg lama dan mempunyai
memindahkan bakteria melalui proses pencemaran anak.
silang.

3. Senaraikan LAPAN elemen keluarga sihat. 9. Jelaskan secara ringkas fungsi Enakmen Keluarga
1. Mengamalkan nilai moral dan agama Islam.
2. Mengamalkan amalan-amalan sihat seperti
pemakanan sihat dan melakukan aktiviti
senaman atau fizikal
3. Mengamalkan kesihatan reproduktif yang
optimum bagi memastikan kestabilan dan
kesinambungan keluarga
4. Mempunyai kesihatan mental dan emosi seimbang 10. Jelaskan peranan dan tanggungjawab suami dan
5. Berkongsi masa lapang isteri dalam sebuah rumah tangga.
6. Memupuk sokongan sosial Suami berperanan memberi nafkah zahir dan batin
7. Mempunyai pendapatan yang mencukupi kepada isteri. Hubungan seksual dalam perkahwinan
8. Mempunyai keselamatan emosi mesti berdasarkan rasa hormat, persefahaman dan
persetujuan. Memupuk dan mengeratkan hubungan
4. Jelaskan kitaran haid. kasih sayang, saling mempercayai, bertolak ansur
Pusingan haid biasanya berlaku di antara 28 hingga dan prihatin terhadap keperluan emosi, fizikal dan
35 hari. Seseorang perempuan akan mengalami haid kesihatan pasangan amat penting.
selama 3 hingga 6 hari. Tempoh haid ini berbeza Isteri mempunyai tanggungjawab menjaga suami
antara individu. baik ketika sihat mahupun sakit. Kesetiaan kepada
suami adalah ajaran setiap agama. Isteri
5. Berikan EMPAT penjagaan asas yang perlu dilakukan mempunyai tanggungjawab untuk membimbing suami
oleh ibu yang berada dalam tempoh kehamilan. ke arah amalan yang baik dan menjauhi daripada
1. Pemeriksaan Kesihatan Berkala perkara yang ditegah agama.
2. Amalan Senaman
1. (a) Berikan contoh jenis keluarga yang terdapat di mental dpt terpelihara. sihat di kalangan anak. Mrk
2. Wlaupun dr segi ekonomi cenderung utk keluar dr
Malaysia.
mereka kurang mewah jika rumah dan tidur d rumah
Keluarga nuklear pendapatan kurang ttp dgn rakan sebaya. Menimbulkn
Keluarga sekunder bilangan ahli keluarga yg ramai masalah sosial negatif yg lain
Keluarga extended mrk boleh saling membantu & jika anak terpengaruh dgn
menyokong. Perasaan tertekan kehidupan yg tidak sihat.
Keluarga poligami
dpt dkurangkn 4. Ahli keluarga yg tlh berumur
3. Isu atau masalah dlm keluarga akan menjadi model kpd
(b) Jelaskan ciri-ciri DUA jenis keluarga yang telah dpt dbincangkn bersama & jln anak2. Kanak2 mudah maniru
dikenalpasti. penyelesaian dpt dcapai. pelakuan dan cara komunikasi.
Ikatan persaudaraan dpt Dlm keluarga extended
Keluarga nuklear ialah keluarga yang terdiri
dkekalkn krn mrk saling kemungkinan berlaku perkara
daripada seorang suami dan seorang isteri dan anak berhubungan. yg berrtentangan dgn nilai
mereka. 4. Bg pasangan suami-isteri yg baik yg mungkin ditiru oleh
Keluarga sekunder merujuk kepada lain-lain bentuk bekerja, ahli keluarga lain dpt kanak2.
mbantu mjaga kebajikan anak
keluarga selain daripada keluarga nuklear.
mrk. Ahli keluarga lain spt
Keluarga extended merujuk kepada sebuah keluarga datuk & nenek dpt mengambil
yang terdiri daripada seorang suami dan seorang alih tugas ibu bapa utk mberi
isteri serta anak mereka, ibu bapa serta pendidikan sosial serta
kerohanian kpd anak.
adikberadik mereka.
Keluarga poligami pula terdiri daripada beberapa
keluarga yang diketuai oleh seorang suami.
2. (a) Pendidikan kesihatan keluarga merupakan satu
amalan yang perlu dipraktikkan dengan baik bagi
(c) Bincangkan kebaikan dan kekurangan bagi DUA
menjamin kesejahteraan keluarga. Berdasarkan
jenis keluarga.
kenyataan di atas, kenalpasti elemen keluarga sihat
Keluarga Nuklear
yang menjadi teras dalam pendidikan kesihatan
Kebaikan Keburukan
keluarga.
(i) Pasangan berdikari dalam (i) Keluarga nuklear memupuk
menentukan gaya pengurusan sifat keindividuan dan boleh 1. Mengamalkan nilai moral dan agama
rumahtangga mereka tanpa menjauhkan jalinan hubungan 2. Mengamalkan amalan-amalan sihat seperti
campurtangan orang lain. Mereka sesama ahli keluarga. Ahli pemakanan sihat dan melakukan aktiviti
mempunyai privasi dan lebih keluarga nuklear terdedah
senaman atau fizikal
terbuka dalam komunikasi atau kepada tekanan emosi apabila
perlakuan. Cara berfikir dan berlaku konflik dalam keluarga. 3. Mengamalkan kesihatan reproduktif yang
bertindak tanpa campurtangan Pasangan tidak mempunyai ahli optimum bagi memastikan kestabilan dan
ahli keluarga lain boleh keluarga lain yanglebih dewasa kesinambungan keluarga
membentuk untuk menjadi tempat berkongsi
4. Mempunyai kesihatan mental dan emosi seimbang
keyakinan diri dan keserasian perasaan atau masalah.
dalam penyelesaian masalah. (ii) Anak juga tidak ada tempat 5. Berkongsi masa lapang
(ii) Dari segi ekonomi, keluarga mengadu atau menumpang kasih 6. Memupuk sokongan sosial
nuklear dapat berjimat cermat jika berlaku masalah dengan ibu 7. Mempunyai pendapatan yang mencukupi
serta menguruskan perbelanjaan bapa.
8. Mempunyai keselamatan emosi
mengikut kemampuan. Tidak (iii) Ibu kepada keluarga nuklear
timbul rasa bersalah atau malu yang tiada pembantu rumah
jika tidak memberi sumbangan terpaksa membuat kerja rumah (b) Jelaskan objektif pendidikan kesihatan keluarga.
seperti mana di dalam keluarga secara bersendirian. Ibu yang 1.Mengubah tingkah laku kesihatan daripada aspek
extended. baru lepas bersalin misalnya
pengetahuan, sikap dan amalan ke arah
memerlukan sokongan emosi dan
fizikal untuk penjagaan selepas mengurangkan risiko mendapat penyakit yang
bersalin. berkaitan dengan amalan cara hidup yang tidak
sihat.
2.Melihat peranan keluarga dalam konteks yang
Keluarga Extended lebih makro iaitu pembangunan sesebuah negara.
Kebaikan Keburukan Jika institusi keluarga sihat, masyarakat sihat dan
1. Sokongan emosi dan sosial 1. Ruang privasi agak kurang negara pun sihat.
lebih baik dlm keluarga antara suami isteri atau 3.Keluarga sebagai salah satu segmen utama
extended. Apb berlaku konflik individu lain dlm keluarga.
dlm keluarga atau masalah 2. Bg keluarga yg berpendapatan
sesebuah masyarakat dalam menyalurkan input
kesihatan, ahli keluarga yg lain rendah, ahli keluarga yg ramai berkaitan mesej-mesej kesihatan sama ada
dpt mbantu. Dlm kes ibu membataskn kemampuan hidup daripada pihak kerajaan, swasta ataupun pihak
selepas bersalin misalnya, yg lebih selesa.
badan bukan kerajaan (NGOs).
sokongan ahli keluarga yg lain 3. Ruang rumah yg terhad jg
dpt meringankn beban ibu di bolehmbawa masalah kpd ahli
4.Meningkatkan tahap literasi kesihatan (health
samping mberi sokongan keluarga ini. Masalah ini literacy) dalam kalangan rakyat Malaysia iaitu
emosi. Tahap kesihatan menimbulkan emosi yg tidak keupayaan setiap ahli keluarga seperti ibu bapa dan
anak untuk mencapai, menilai dan memahami (c) Proses kehamilan juga turut melibatkan perubahan
maklumat asas kesihatan yang disampaikan serta fizikal si ibu. Bincangkan perubahan ini.
bagaimana mereka menggunakan maklumat tersebut
ke arah mencapai tingkah laku kesihatan yang Perubahan Keterangan

dikehendaki.(Conttrell, Girvan & Mckenzie, 2002).


Perubahan Bulan ke 4 kelahiran, buah dada akan mbesar. Bhgian
buah dada puting & sekeliling puting (aerola) mjadi gelap. Ibu
(c) Bincangkan bagaimana pendidikan kesihatan perlu mgunakan baju dlm yg sesuai utk mnampung
keluarga merentas kurikulum dapat dilaksanakan. saiz buah dada yg telah berubah.
1.Amalan Cara Hidup Sihat bukan shj diamalkan dlm
Pening dan Mabuk ’morning sickness’ berlaku di sekitar bulan ke
bilik darjah semasa subjek PK /PJK tetapi
mabuk 3 hamil.Berlaku bukan shj pd waktu pagi malah tdk
diamalkan dgn warga sekolah & ahli keluarga d
mngira masa. Mabuk yg mlampau mnyebabkan ibu
rumah.
muntah.
2.Dsekolah, seseorg pelajar bertanggungjawab dan
mempunyai berperanan ke arah mcapai status Kerap Berlaku apbila kandungan makin mbesar kerana
kesihatan yg positif. Drumah , mrk utk mbantu ahli kencing kandungan menekan pd pundi kencing.
keluarga memastikan suasana rumah adalah sihat.
Bengkak Biasa blaku pd peringkat pertengahan kehamilan.
Mrk bukan setakat mempelajari ilmu Kesihatan
kaki Berat ibu btambah akan mjejaskan kaki & pgelangan
semata-mata utk lulus tetapi perlu mngamalkan apa kaki.
yg dipelajari di sekolah & dirumah.
3.P&P PK keluarga perlu dilihat secara holistik
dalam membina jasmani, emosi, rohani, intelek & 4. (a) Senaraikan aspek penting dalam pengurusan
sosial seseorg pelajar krn tidak langsung dsentuh kesihatan diri.
dlm mata pelajaran lain selain PK. (a) Pengurusan Kebersihan Tubuh
(b) Pengurusan Kebersihan Pakaian
3. (a) Berikan TIGA peringkat dalam proses kehamilan (c) Pengurusan Pemakanan yang Sihat
1. P. awal: dari minggu pertama - minggu ke 14 (d) Pengurusan Tahap Kesihatan
2. P. pertengahan: dr minggu ke 15 - minggu ke 28 (e) Pengurusan Berat Badan
3. P. akhir – dr minggu ke 29 - minggu ke 40 (f) Pengurusan Tekanan (stress)

(b) Jelaskan ketiga-TIGA peringkat kehamilan (b) Jelaskan dengan terperinci TIGA aspek penting
tersebut. dalam aspek pengurusan kendiri.
a) Pengurusan kebersihan tubuh –
a) Peringkat Awal – (first trimester) bermula drp Membersihkan tubuh badan menjadi rutin harian yg perlu dikalukan.
terbentuknya embrio hingga kehamilan mencecah 3 Mandi 2x sehari. Bersihkan tubuh dgn sabun dan air bersih utk
membuang kotoran & kuman bg menjauhkan jangkitan penyakit kulit
bulan. Plasenta yg berupa gumpalan salur darah yg spt kudis & badan berbau.
melekat pd lapik uterus mbawa masuk oksigen & zat Tangan - Bersihkan tgn dgn sabun & air bersih setiap kali selepas ke
makanan. Hasil buangan akan keluar melalui tali tandas, sebelum menyediakan makanan dan sebelum makan. Pastikan
pusat. Minggu ke 5, embrio telah menunjukan tunas kuku sentiasa dipotong pendek dan bersih.
Rambut dibersihkan dgn syampu yg sesuai dgn jenis kulit kepala
anggota tubuh spt kaki, lengan & bonjolan utk samada berminyak / kering. Kutu rambut / masalah kulit kepala
jantung. Apabila janin mcapai usia 2 bulan, Organ antara masalah kesihatan yg biasa berlaku.
dalaman telah terbentuk. Bulan ke 3 fetus telah Penjagaan mulut termasuk gigi penting. Gosok gigi mggunakan berus
terbentuk dgn sempurna & mula mbesar dgn cepat. gigi yg sesuai dan ubat gigi. Pastikan mulut dan gigi dibersihkan
setiap kali selepas makan dan sebelum tidur. Gunakan floss utk
b) Peringkat Pertengahan – ( second trimester) membuang sisa makanan pd celah gigi. Dptkan pemeriksaan 2x
kehamilan memasuki bulan ke 4 hingga bulan ke 6. setahun. Guna alat pelindung gigi jika terlibat dlm sukan lasak.
Bulan ke 4, dengupan jantung bayi boleh dikesan Tubuh memerlukan rehat yg cukup utk memulihkan tenaga dan minda.
menerusi alat stethocope. Beratnya 300 gm. Bulan Dptkan tidur yg cukup dan berkualiti. Kanan2 dan remaja
memerlukan masa tidur yg lebih panjang berbanding dgn org dewasa.
ke 5, (28 minggu) mata bayi sudah boleh dibuka. Bayi Pastikan tubuh dinersihkan sebelum tidur.
boleh bergerak dgn aktif. Si ibu boleh mengesan b) Pengurusan kebersihan Pakaian – Negara kita mpunyai kadar
tendangan / pergerakan bayi. kelembapan yg tinggi. Tubuh kita cepat berpeluh. Adalah penting utk
c) Peringkat Akhir – (third trimester) kehamilan kita menukar pakaian setiap hari. Pastikan pakaian dibersihkan
sebelum dipakai semula. Kita perlu membersihkan dan menjemur
memasuki bulan ke 7 hingga bulan ke 9. Berat bayi bantal, selimut, cadar utk mengelak pembiakan hama.
kian bertambah dan pergerakan semakin aktif. Inggu c) Pengurusan Tahap Kesihatan – Penyakit kardiovaskular spt
ke 38. kepala bayi berada pd kedudukan bawah & jantung dan strok adalah ’pembunuh senyap’. Penyakit ini dikenalpasti
bersedia utk dlahirkan. Bulan ke 9 (40 minggu) bayi sbg salah satu drp 10 penyebab kematian di Malaysia. Kita boleh
mengurus tahap kesihatan melalui pemeriksaan kesihatan di klinik
akan turun ke bawah abdomen bg tujuan kelahiran. atau hospital utk mengetahui tanda2 awal sesuatu penyakit spt
pemeriksaan tahap glukos darah spy dpt ketahui samada diri
berisiko utk mendapat penyakit diabetis.
d) Pengurusan Pemakanan yang Sihat – Adalah amat penting utk telah bercerai. Keruntuhan yang tidak sah merujuk
memakan makanan yg seimbang bg mendapat semua jenis zat yang
kepada pasangan yang berpisah secara tidak rasmi.
diperlukan. Makanan seimbang terdiri drp komponen karbohidrat,
protein, lemak, vitamin dll. Pengambilan makanan seimbang akan
memberi tenaga, membina badan, mencegah penyakit. (b) Senaraikan TIGA faktor yang menyumbang kepada
Tiga waktu makan utama ialah sarapan pagi, makan tengah hari dan keruntuhan rumah tangga.
makan malam. Pengambilan sarapan pagi utk memberi tanaga bg
1. Kurang Penghayatan Terhadap Konsep
memulakan kerja.
Makan mengikut keperluan – pengambilan jumlah makanan perlu Kekeluargaan
sesuaibdgn jenis pekerjaan atau penggunaan tenaga. Kanak2 dan 2. Konflik Peranan dan Tanggungjawab
remaja yg sedang membesar dan aktif secara fizikal memerlukan 3. Kemiskinan
jumlah makanan yg byk. Begitu jg petani, nelayan, buruh –
penggunaan tenaga mrk tinggi.
e) Pengurusan Berat Badan – Obesiti salah satu risiko utk (c) Bincangkan TIGA faktor penyumbang kepada
mendapat penyakit diabetis, jantung, darah tinggi dan kanser. Risiko keruntuhan keluarga. Berikan contoh untuk setiap
lain ialah merokok dan kurang bersenam. Kecergasan fizikal meliputi faktor.
segala aktiviti yg menggerakkan anggota fizikal spt menjalankan
kerja rumah dan membersihkan kawasan rumah. Akt fizikal
memerlikan tenaga yg berupa pembakaran lemak dalam tubuh. 1. Kurang Penghayatan Terhadap Konsep
Pembakaran lemak secara konsisten akan menyisihkan lebihan lemak Kekeluargaan
yg disimpan di dlm badan utk mengelak badan drp berlebihan berat. Kehidupan berkeluarga memerlukan perkongsian
Akt fizikal akan meningkatkan high density lipoprotein (HDL) atau
bijak dimana pasangan saling mempercayai, hormat-
lemak darah berkepadatan tinggi yg baik utk melindungi jantung. Ia
adalah bahan darah yg dpt memungut kolesterol dan membantu menghormati, bertolak-ansur, saling bermaafan,
membuangnya dari badan melalui hati. Ia dikenali sbg kolesterol amanah dan komited dalam apa jua tanggungjawab.
baik.
f) Pengurusan Tekanan (stress) – Tindakbalas fizikal, emosi, dan
2. Konflik Peranan dan Tanggungjawab
mental terhadap perubahan dan cabaran. Stress boleh dialami di
rumah, sekolah dan tempat kerja. Stress yg sedikit boleh menjadi Keadaan menjadi lebih buruk jika suami enggan atau
motivasi kpa kita. Stress yg serius mungkin cenderung utk terlibat kurang membantu dalam urusan rumahtangga.
dlm penyalahgunaan dadah dan alkohol. Kita mesti belajar hidup dgn Tekanan boleh menyebabkan hubungan antara
stress krn ia sebahagian drp kehidupan. Belajar mengurus stress dpt
pasangan menjadi tegang. Jika masalah tidak dapat
menjauhkan kerunsingan. Pengurusan masa dan kerja yg bijak dpt
membantu mengurangkan stress. Amalkan pemikiran dan komunikasi diselesaikan, pasangan suami isteri akan berpisah
yg positif. Dapatkan bantuan jika tidak mempu menguruskan tekanan dan mengakhiri ikatan sebuah keluarga.
diri.

3. Kemiskinan
(c) Berdasarkan pemahaman anda bincangkan
Kemiskinan adalah masalah sosial yang sering wujud
bagaimana kesedaran dan tanggungjawab menjaga
dalam sesuatu kelompok masyarakat walaupun
tubuh badan dapat diterapkan.
sesebuah negara diiktiraf sebagai negara maju.
Keluarga – memainkan peranan penting dlm memberi kesedaran,
pengetahuan dan amalan penjagaan tubuh. Ibubapa sbg model Kemiskinan biasanya ditafsir berdasarkan jumlah
terbaik dlm penjagaan kesihatan. Masy turut memainkan peranan. pendapatan yang ditetapkan sebagai di bawah garis
Jika masy melihat mandi pagi sbg satu nilai kesihatan, maka amalan kemiskinan (di negara kita pendapatan di bawah
ini menjadi budaya ahli-ahlinya. Individu bertanggungjawab ke atas garis kemiskinan ialah RM687 untuk bandar dan
kesihatan mrk apabila meningkat dewasa. RM698 untuk luar bandar).
Klinik Kesihatan atau Hospital – Staf klinik kesihatan ibu dab anak
turut meminkan peranan. Ibu-ibu diberi nasihat dan tunjuk cara
bagaimana penjagaan kesihatan yg baik. Cth: dlm penyediaan
makanan seimbang kpd kanak2
Sekolah – PJK di peringkat sekolah rendah memberi pengukuhan dan
kesedaran ini. Pasukan Kesihatan Sekolah dari pejabat kesihatan
daerah yg berdekatan turut menjalankan lawatan secara berkala ke
sekolah utk menjalankan pemeriksaan berkala kpd pelajar. Program
Doktor Muda yg dperkenalkan ke sekolah2 rendah turut
mempromosikan amalan penjagaan kesihatan di kalangan pelajar.
’Kempen Cara Hidup Sihat’ melalui KKM utk penjagaan kesihatn
secara menyuluruh dan berterusan meliputi aspek jasmani, emosi,
rohani, mental, dan sosial seseorang.

5. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan keruntuhan


rumah tangga.
Keruntuhan rumahtangga merujuk kepada
keadaan satu unit organisasi keluarga yang terlerai
daripada ikatan sama ada secara sah atau tidak.
Keruntuhan yang sah dimeterai oleh undang-
undang dengan bukti bahawa pasangan berkahwin

Anda mungkin juga menyukai