Anda di halaman 1dari 28

13.

1 Teorem
Pythagoras
Kenapa Belajar Bab Ini?
Sebagai asas pengetahuan untuk menyelesaikan
masalah yang melibatkan segi tiga bersudut tegak.

Bincangkan bidang yang melibatkan penyelesaian


masalah yang berhubung dengan segi tiga bersudut
tegak.
Bolehkah Teorem Pythagoras tolong?
Apakah itu Hipotenus?

U S
Bahagian terpanjang yang bertentangan
TEN
dengan sudut kanan dikenali sebagai P O
HIPOTENUS. HI
Klik di sini untuk
tonton video
tentang sudut tirus!
Berapakah saiz skrin
monitor komputer anda?
Kita sering kali diberitahu tentang saiz skrin
monitor sebuah komputer sebagai 19 inci, 21
inci atau 24 inci dan sebagainya. Saiz ini
diukur mengikut panjang pepenjuru monitor
itu.

Apakah hubungan saiz ini dengan panjang dan


lebar skrin monitor? Bincangkan.
Hubungan antara sisi segitiga
bersudut tegak
1. Kenal pasti sisi Sisi bertentangan dengan
bertentangan dengan sudut tegak ialah...
sudut tegak.

AC AC
AB

AB
BC BC
> Adakah ia AC, AB, atau BC? … sisi AC
Bagaimana menentukan panjang sisi segitiga
bersudut tegak yang tidak diketahui?
Cabar diri anda untuk Penyelesaian: Ingat!
mencari nilai x:
Teorem pythagoras hanya
x² = 15² + 5²
digunakan untuk mencari
x² = 225 + 25
sisi segitiga bersudut tegak
x² = 250 sahaja!
x = 15.81 cm
x =√250
x = 15.81 cm
Selesaikan masalah berikut
Berikut adalah dua jalan yang boleh dipilih seseorang untuk pergi dari rumah Sarah ke rumah
James. Salah satu cara adalah dengan mengambil jalan C, dan cara lain memerlukan jalan A
dan kemudian jalan B. Berapa jarak yang boleh dikurangkan jika mengikut jalan C?
Jarak mengikut jalan B Jarak mengikut jalan C:
dan jalan A: C² = A² + B²
A + B = 2 + 1.5 = 3.5 m C² = 2.25 + 4
C² = 6.25
1.5 m
C = √6.25 = 2.5 m

Jarak yang boleh dikurangkan jika mengikut jalan C:


3.5 m - 2.5 m = 1 m

2m
IKLAN! IKLAN! IKLAN!
Masihkah Anda Ingat?
.. tentang kejadian kebakaran yang
memerlukan pertolongan Teorem
Pythagoras?

Seorang ahli bomba menaiki tangga untuk


menyelamatkan seorang kanak-kanak yang
terperangkap di tingkat tiga yang terbakar
seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah.
Kedudukan tingkat itu dari tanah mengufuk
ialah 6 m. Kaki tangga dari dinding bangunan
ialah 4.5 m. Berapakah panjang tangga itu?
1. Lengkapkan nilai di bawah:
Kedudukan tingkat dari tanah mengufuk (a) 6m

Kaki tangga dari dinding bangunan (b) 4.5 m

Panjang tangga (c) ?


c m
c = 7.5
2. Kirakan a² + b² dan c²
a=6m
c² = a² + b²
c² = 6² + 4.5²
c² = 36 + 20.25
c² = 56.25 b = 4.5 m
c = √56.25 = 7.5 m
Latihan tambahan
Seutas tali dengan panjang 7.2 m telah
diikat pada puncak sebatang tiang
bendera. Hujung tali itu diikat pada tanah
mengufuk 4.5 m dari kaki tiang bendera
itu. Hitung tinggi tiang bendera itu dan
berikan jawapan anda betul kepada dua
tempat perpuluhan.
Latihan tambahan
1. Lengkapkan nilai di bawah:
Kedudukan tingkat dari tanah mengufuk (a) ?

Hujung tali diikat pada tanah mengufuk (b) 4.5 m


a = 5.62 m
Panjang tali yang diikat (c) 7.2 m

2. Kirakan a² + b² dan c²
c² = a² + b²
7.2² = a² + 4.5²
51.84 = a² + 20.25
a² = 51.84 - 20.25
a = √31.59 = 5.62 m
Akas Teorem Pythagoras - Segi Tiga 1
Lengkapkan nilai a2, b2 dan c2
Mari membuat sedikit pengiraan dan perbandingan! 1
Perhatikan segitiga di bawah kemudian ikuti
langkah-langkah yang diberikan. a2 b2 c2
146.41 156.25 25.5
2 Kirakan a2 + b2 dan c2

a2 + b2 = 146.41 + 156.25 = 302.92


b c c2 = 650.25

3 Bandingkan nilai a2 + b2 bersama c2


a a2 + b2 = 302.92
c2 = 650.25
maka, c2 > a2 + b2
Klik di sini
untuk tonton
video tentang
sudut tirus!

2
Jika c < a2 + b2 , maka sudut
bertentangan dengan sisi C ialah
sudut tirus!
Akas Teorem Pythagoras - Segi Tiga 1
Lengkapkan nilai a2, b2 dan c2
Mari membuat sedikit pengiraan dan perbandingan! 1
Perhatikan segitiga di bawah kemudian ikuti
langkah-langkah yang diberikan. a2 b2 c2
146.41 156.25 25.5
2 Kirakan a2 + b2 dan c2

a2 + b2 = 146.41 + 156.25 = 302.92


b c c2 = 25.5

3 Bandingkan nilai a2 + b2 bersama c2


a a2 + b2 = 302.92
c2 = 25.5
2 2
maka, c < a + b2
Sudut C, 23.61° ialah sudut tirus
Akas Teorem Pythagoras - Segi Tiga 2
Lengkapkan nilai a2, b2 dan c2
Ulangi langkah-langkah yang diberikan dengan segi tiga 1
2. Apakah perbezaannya dengan segi tiga 1?
a2 b2 c2
100.2 30.25 196
2 Kirakan a2 + b2 dan c2
c
b a2 + b2 = 100.2 + 30.25 = 130.45
c2 = 196

3 Bandingkan nilai a2 + b2 bersama c2


a
a2 + b2 = 130.45
c2 = 196
maka, c2 > a2 + b2
Klik di sini
untuk tonton
video tentang
sudut cakah!

2
Jika c > a2 + b2 , maka sudut
bertentangan dengan sisi C ialah
sudut cakah!
Akas Teorem Pythagoras - Segi Tiga 2
Lengkapkan nilai a2, b2 dan c2
Ulangi langkah-langkah yang diberikan dengan segi tiga 1
2. Apakah perbezaannya dengan segi tiga 1?
a2 b2 c2
100.2 30.25 196
2 Kirakan a2 + b2 dan c2
c
b a2 + b2 = 100.2 + 30.25 = 130.45
c2 = 196

3 Bandingkan nilai a2 + b2 bersama c2


a
a2 + b2 = 130.45
c2 = 196
2 2
maka, c > a + b2
Sudut C, 126.63° ialah sudut cakah
Akas Teorem Pythagoras - Segi Tiga 3
Lengkapkan nilai a2, b2 dan c2
Ulangi langkah-langkah yang diberikan dengan segi tiga 1
3 pula! Apakah perbezaannya dengan segi tiga 2?
a2 b2 c2
144 25.1 169
2 Kirakan a2 + b2 dan c2
b c
a2 + b2 = 144 + 25.1 = 169.1 ~ 169
c2 = 169

3 Bandingkan nilai a2 + b2 bersama c2

a2 + b2 = 169
a c2 = 169
maka, c2 = a2 + b2
Klik di sini
untuk tonton
video tentang
sudut tegak!

2
Jika c = a2 + b2 , maka sudut
bertentangan dengan sisi C ialah
sudut tegak!
Akas Teorem Pythagoras - Segi Tiga 3
Lengkapkan nilai a2, b2 dan c2
Ulangi langkah-langkah yang diberikan dengan segi tiga 1
3 pula! Apakah perbezaannya dengan segi tiga 2?
a2 b2 c2
144 25.1 169
2 Kirakan a2 + b2 dan c2
b c
a2 + b2 = 144 + 25.1 = 169.1 ~ 169
c2 = 169

3 Bandingkan nilai a2 + b2 bersama c2

a2 + b2 = 169
a c2 = 169
2 2
maka, c = a + b2
Sudut C, 90° ialah sudut tegak
Rumusan
Akas teorem pythagoras menyatakan bahawa

jika c2 = a2 + b2 , maka sudut bertentangan


dengan sisi c ialah sudut tegak

Klik di sini untuk


tonton video
Akas Teorem
Pythagoras!
Contoh Soalan Pengiraan:

Tentukan samada segitiga yang diberikan merupakan


segitiga sudut tegak atau tidak.

(a) 15 cm, 20 cm, 25 cm

15 cm
20 cm

25 cm
Contoh Soalan Pengiraan:
Tentukan samada segitiga yang diberikan merupakan segitiga sudut tegak atau
tidak.
Tetapkan setiap sisi kepada a b dan c.
Lengkapkan nilai a2, b2 dan c2
Mulakan dengan langkah-langkah 1
pengiraan nilai a2, b2 dan c2, seterusnya a2 b2 c2
kirakan nilai a2 + b2
(a) 15 cm, 20 cm, 25 cm 225 400 625
2 Kirakan a2 + b2 dan c2

a a2 + b2 = 225 + 400 = 625


b c2 = 625
15 cm
20 cm

c
25 cm
Contoh Soalan Pengiraan:
Tentukan samada segitiga yang diberikan merupakan segitiga sudut tegak atau
tidak.
Kemudian, buat perbandingan Lengkapkan nilai a2, b2 dan c2
antara nilai a2 + b2 bersama nilai c2 1
a2 b2 c2

(a) 15 cm, 20 cm, 25 cm 225 400 625


2 Kirakan a2 + b2 dan c2

a a2 + b2 = 225 + 400 = 625


b c2 = 625
15 cm
20 cm
3 Bandingkan nilai a2 + b2 bersama c2

a2 + b2 = 625
c2 = 625
c 2 2 2
25 cm maka, c = a + b
Ia merupakan Segitiga sudut tegak
TERIMA KASIH