Anda di halaman 1dari 7

PERANCANGAN STRATEGIK 2011 –

SMK PANTAI
SEPANG PUTRA

PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL – TINGKATAN 5

ANALISIS SWOT

KEKUATAN ( S ) KELEMAHAN ( W )

S1 80% guru terlatih. W1 80% pelajar yang mengambil mata pelajaran Pendidikan

S2 50% pemarkahan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual SPM Pendidikan Seni Visual merupakan pelajar yang lemah

diambil dari Kerja Kursus KRSV. dalam akademik.

S3 Kemudahan bahan dan peralatan di Bilik Seni. W2 Skop mata pelajaran Pendidikan Seni Visual yang luas

menyukarkan pelajar untuk menguasainya.

W3 90% pelajar tidak mempunyai bakat melukis.


PELUANG ( 0 ) ANCAMAN / CABARAN ( T )

01 Perpustakaan awam berhampiran sekolah. T1 Pelajar sering tidak hadir ke sekolah.

02 Soalan Kertas 2/ Gubahan Fikiran diberikan lebih awal. T2 Pelajar tidak menguasai 3M dengan baik.

03 Masa yang lama diperuntukkan untuk menghasilkan Folio T3 Pelajar tidak bermotivasi.

KRSV. T4 Pelajar tidak berkebolehan melukis

© SMK PANTAI SEPANG PUTRA 2010 “KE ARAH MENJADI


SEKOLAH TERBAIK 2014”
PERANCANGAN STRATEGIK 2011 –
SMK PANTAI
SEPANG PUTRA

PELAN STRATEGIK KURIKULUM 2011

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGIK INDIKATOR


PENCAPAIAN

Kualiti pencapaian 1. Peratus pelajar yang Meningkatkan kualiti 1. Kualiti P&P guru di 1. Peratus murid mendapat
sederhana dalam SPM mengambil mata pelajaran pencapaian mata pelajaran dalam kelas dapat gred A dan B bagi mata
2008, walaupun mendapat Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual dipertingkatkan agar dapat pelajaran Pendidikan Seni
keputusan 100%. merupakan pelajar yang dalam SPM : menarik minat pelajar. Visual peperiksaan PPT
lemah dalam akademik. dan peperiksaan
* Bilangan pelajar 2. Meningkatkan percubaan SPM
2. Pelajar tidak mempunyai mendapat gred A seramai kemahiran melukis melalui meningkat.
bakat dalam seni lukis. 4 orang. program
“ Klinik Seni Lukis “.
3. Pelajar sering tidak * Bilangan pelajar
hadir ke sekolah mendapat gred B dan C 3. Mengadakan sesi
menyukarkan guru untuk seramai 6 orang. kaunseling bagi pelajar
memantau penghasilan bermasalah peribadi dan
Folio KRSV. * Tiada pelajar mendapat akademik.
gred D dan E.
4. Ketiadaan buku teks 4. Membuat pinjaman buku
sebagai bahan rujukan. * Keputusan kekal 100%. rujukan “ Teks Lengkap
Pendidikan Seni Visual
5. Pelajar tidak Tingkatan 4&5 “
menyiapkan hasil karya menggunakan buku teks.
( Kertas 2 ) mengikut
masa yang ditetapkan 5. Mendisiplinkan pelajar
semasa pengajaran dan dari awal supaya
pembelajaran dijalankan. menguruskan masa untuk
menjawab soalan Kertas 2
6.Pelajar tidak mempunyai dengan sebaik-baiknya.
minat dan kebolehan
dalam seni lukis. 6.Menggalakkan pelajar-
pelajar yang cemerlang
dalam akademik untuk
mengambil elektif psv.

© SMK PANTAI SEPANG PUTRA 2010 “KE ARAH MENJADI


SEKOLAH TERBAIK 2014”
PERANCANGAN STRATEGIK 2011 –
SMK PANTAI
SEPANG PUTRA

PELAN TAKTIKAL KURIKULUM 2011

ISU STRATEGI OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH KOS/ TOV ETR INDIKATOR


SUMBER PENCAPAIAN

Kualiti Klinik “ Seni Meningkatkan Ketua Bidang April 80% murid 100% murid Hasil karya
pencapaian Lukis “. kemahiran Kemanusiaan. RM300.00 mencapai skor mencapai pelajar.
sederhana melukis dan Jun keseluruhan skor
dalam SPM mewarna. Ketua Panitia sekurang- keseluruhan
2008, & Ogos kurangnya
walaupun Penceramah.
mendapat
keputusan
100%.

Sesi Meningkatkan Kaunselor Februari RM300.00 80% murid 100% murid Pelajar
Kaunseling / motivasi dan sehingga mencapai skor mencapai bermotivasi.
Mentor kecemerlanga Oktober keseluruhan skor
Mentee n dalam sekurang- keseluruhan
akademik dan kurangnya
sahsiah.

Kelas Memastikan Guru mata Mengikut RM50.00 80% murid 100% murid Kemahiran
Tambahan semua pelajar pelajaran. jadual yang mencapai skor mencapai menjawab soalan
( Gemilang ) lulus dengan ditetapkan keseluruhan skor Kertas 1 ( Teori ).
kualiti oleh pihak sekurang- keseluruhan
pencapaian sekolah. kurangnya
yang baik.

© SMK PANTAI SEPANG PUTRA 2010 “KE ARAH MENJADI


SEKOLAH TERBAIK 2014”
PERANCANGAN STRATEGIK 2011 –
SMK PANTAI
SEPANG PUTRA

PELAN OPERASI

Nama Program Klinik Seni Lukis

Objektif Meningkatkan kemahiran melukis dan mewarna.

Tempoh 3 Bulan

Kumpulan 5 Uranus / 5 Neptun


Sasaran

Guru Terlibat Puan Mazuin , Puan Aini dan penceramah

Proses Kerja 1. Mesyuarat Panitia


2. Pemilihan bahan dan teknik
3. Pembinaan jadual
4. Pelaksanaan kelas
5. Penilaian
6. Laporan

Kekangan 1. Masa yang terhad


2. Kehadiran pelajar

Pemantauan Pengetua, Penolong Kanan, Ketua Bidang Kemanusiaan

Penilaian Pencapaian PPT & PSPM

© SMK PANTAI SEPANG PUTRA 2010 “KE ARAH MENJADI


SEKOLAH TERBAIK 2014”
PERANCANGAN STRATEGIK 2011 –
SMK PANTAI
SEPANG PUTRA

Penambahbaikan Pertandingan melukis dan gerak gempur melukis

PELAN OPERASI

Nama Program Sesi Kaunseling / Mentor Mentee

Objektif Meningkatkan motivasi seterusnya kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar.

Tempoh Februari sehingga Oktober

Kumpulan Sasaran 5 Uranus / 5 Neptun

Guru Terlibat Puan Nirmala dan Encik Mohd Shamsul

Proses Kerja 1. Perbincangan kaunselor bersama guru mata pelajaran.


2. Pemilihan kumpulan
3. Topik perbincangan
4. Pelaksanaan
5. Penilaian
6. Laporan

Kekangan Masa yang terhad

Pemantauan Pengetua, Penolong Kanan dan Ketua Bidang Kemanusiaan

Penilaian Pencapaian PPT & PSPM

© SMK PANTAI SEPANG PUTRA 2010 “KE ARAH MENJADI


SEKOLAH TERBAIK 2014”
PERANCANGAN STRATEGIK 2011 –
SMK PANTAI
SEPANG PUTRA

Penambahbaikan Pelajar bermotivasi

PELAN OPERASI

Nama Program Kelas Gemilang

Objektif Menjawab soalan teori ( Kertas 1 ) dengan baik

Tempoh Mengikut jadual yang ditentukan oleh pihak sekolah

Kumpulan Sasaran Pelajar kelas 5 Uranus / 5 Neptun

Guru Terlibat Puan Mazuin binti Mustafa

Proses Kerja 1. Mesyuarat Panitia


2. Pemilihan tajuk dan soalan
3. Penyediaan modul
4. Pelaksanaan kelas
5. Penilaian
6. Laporan

Kekangan Pelajar gagal hadir ke kelas tambahan

Pemantauan Pengetua, Penolong Kanan

© SMK PANTAI SEPANG PUTRA 2010 “KE ARAH MENJADI


SEKOLAH TERBAIK 2014”
PERANCANGAN STRATEGIK 2011 –
SMK PANTAI
SEPANG PUTRA

Penilaian Pencapaian PPT & PSPM

Penambahbaikan Program LATIPP

© SMK PANTAI SEPANG PUTRA 2010 “KE ARAH MENJADI


SEKOLAH TERBAIK 2014”