Anda di halaman 1dari 1

1.

Buktikan masing-masing identitas trigonometri berikut:

( cos θ − sin θ )
2

a. ≡ sec θ − 2sin θ
cos θ

csc θ sec θ
b. ≡ 1 + tg 2 θ
c tg θ

cos θ − 1 cos θ + 1
c. + ≡ 2(1 + tg θ)
sec θ + tg θ sec θ − tg θ

1 − cos 2 α
d. = tan 2 α
cos α
2

sin β cos β
e. cos β + sin β = sec β. csc β
(1 + cos B )(1 − cos B )
f. 2
= tan 2 B
cos B
(1 + sin B )(1 − sin B )
g. =1
cos 2 B
sin P cos P
h. − = 2 tan P − sec P. csc P
cos P sin P
sin P cos P
i. + = sec P. csc P
cos P sin P
cos P sin P 1 − 2sin 2 P
j. − =
sin P cos P sin P.cos P
2. Pada segitiga ABC, tunjukkan berlaku tg A + tg B + tg C = tg A tg B tg C.
3. Jika A + B + C = 90o, tunjukkan bahwa tg A tg B + tgA tg C + tg B tg C = 1.
4. Jika cos x = -3/5 dan x terletak pada kuadran kedua, hitung:
a. sin 2x b. cos 2x c. tg 2x
5. Segitiga ABC siku-siku di C dan diketahui sin A cos B = 5/12 , hitunglah:
a. sin (A – B)
b. cos (A + B)
6. Jika 2 cos (x – π /4) = cos (x + π /4), maka tentukanlah nilai
a. tg x
b. cos x
c. tg 2x
d. cos 2x
7. Tanpa tabel matematika atau kalkulator hitung:
a. sin 750 b. cos 1050 c. tan 150
d. sin 1050 + sin 150 e. sin 1050 - sin 150 f. cos 1050 + cos 150
g. sin 1050 - sin 750 h. cos 1050 - cos 750 g. cos 750sin 150
h. sin 1050 sin 150 i. cos 1050cos 150 j. sin 1050 sin 750