Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

25 Rabu 5 SAINS

TEMA: SAINS FIZIKAL UNIT: 5.0 ELEKTRIK

TAJUK FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN TENAGA ELEKTRIK


STANDARD
5.3 Keselamatan Pengendalian Peralatan dan Penjimatan Elektrik
KANDUNGAN
STANDARD
5.3.1 Menjana idea faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik dengan menjalankan aktiviti.
PEMBELAJARAN
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
Menjana idea faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik dengan menjalankan aktiviti.
PEMBELAJARAN

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menyenaraikan faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik dengan menjalankan aktiviti.
Pengenalan:
1. Murid mengimbas kembali pelajaran lalu tentang suis.

Aktiviti:
2. Murid membaca dan memahami tajuk hari ini.
3. Murid diterangkan tentang faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik. (KBAT)
AKTIVITI PDPC 4. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
5. Murid menyenaraikan jenis peralatan elektrik yang selalu digunakan dirumah.
6. Murid membincangkan amalan yang dapat diamalkan untuk menjimatkan tenaga elektrik. (PAK21)
7. Murid membentangkan hasil perbincangan. (PBD)
Penutup:
6. Murid membuat kesimpulan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Learning Experiences (Pengalaman Peribadi) Presentations (Persembahan)- individu, berpasangan, berkumpulan.
Memerhatikan / Meramalkan
Mengelaskan Menggunakan perhubungan ruang dan masa
Mengukur dan menggunakan nombor Mentafsir data
KPS
Membuat inferens Mendefinisi secara operasi
Mengawal pemboleh ubah Mengeksperimen /
Membuat hipotesis Berkomunikasi /
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU BELAJAR Kertas. Buku teks m/s 132-134
KBAT/EMK/NILAI Menganalis Sains dan Teknologi Bekerjasama

TAHAP PENGUASAAN 5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Lain-lain (Nyatakan) Pembentangan


Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

25 Khamis 5 SAINS

TEMA: SAINS FIZIKAL UNIT: 5.0 ELEKTRIK

TAJUK MENGANALISIS PENGGUNAA TENAGA ELEKTRIK DI RUMAH


STANDARD
5.3 Keselamatan Pengendalian Peralatan dan Penjimatan Elektrik
KANDUNGAN
5.3.1 Menjana idea faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik dengan menjalankan aktiviti.
STANDARD
5.3.4 Menjelaskan pemerhatian tentang keselamatan pengendalian peralatan dan penjimatan elektrik
PEMBELAJARAN
melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
Menjana idea faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik dengan menjalankan aktiviti.
PEMBELAJARAN

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menganalisis penggunaan tenaga elektrik di rumah.


Pengenalan:
1. Murid mengimbas kembali pelajaran lalu tentang faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik.

Aktiviti:
2. Murid diterangkan tentang cara membaca bil elektrik.
3. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
AKTIVITI PDPC
4. Murid menyediakan alat dan bahan yang diperlukan. (KBAT)
5. Murid melakukan aktiviti mengikut langkah-langkah yang diberi. (PAK21)
6. Murid membentangkan hasil perbincangan kumpulan mereka di hadapan kelas. (PBD)
Penutup:
6. Murid membuat kesimpulan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Eksperimen Presentations (Persembahan)- individu, berpasangan, berkumpulan.
Memerhatikan / Meramalkan
Mengelaskan Menggunakan perhubungan ruang dan masa
Mengukur dan menggunakan nombor Mentafsir data
KPS
Membuat inferens Mendefinisi secara operasi
Mengawal pemboleh ubah Mengeksperimen /
Membuat hipotesis Berkomunikasi /
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU BELAJAR Kertas. Buku teks m/s 134
KBAT/EMK/NILAI Menganalis Sains dan Teknologi Bekerjasama

TAHAP PENGUASAAN 5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Bercerita


Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai