Anda di halaman 1dari 3

UJIAN BULAN MAC 2021

BAHASA MELAYU PENULISAN TAHUN 6

NAMA : .......................................................................................... KELAS : .............................

BAHAGIAN A ( 10 Markah )
Tulis lima ayat yang lengkap tentang cara-cara menggunakan masa lapang berdasarkan gambar.

1.
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________________

1
__________________________________________________________________________________

BAHAGIAN B ( 15 Markah )

Poster di bawah ini menunjukkan tentang cara-cara mengatasi stres.


Tulis ulasan tentang cara-cara mengatasi stres bagi seorang murid dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

BAHAGIAN C ( 25 Markah )

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.

Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1

Tulis sepucuk surat kepada rakan kamu tentang persediaan awal bagi menghadapi peperiksaan
UPSR.

ATAU

Soalan 2

Pantun di atas menggambarkan amalan hidup berjimat-cermat.


Berdasarkan maksud pantun tersebut, tulis karangan tentang kebaikan berjimat-cermat.

Tulis karangan kamu itu selengkapnya.

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :

………………………………………………... ………………………………………………...
3 ………………………………………………...

PN UMMU SARAFILZA BT ZAMRI EN SHAHLAN B. ABD. MUTALIB PN ROSLIAH ROSMIN


GURU BAHASA MELAYU KETUA PANITIA BAHASA PENOLONG KANAN 1
TAHUN 6 SKSTP2 MELAYU SKSTP2 SKSTP2

Anda mungkin juga menyukai