Anda di halaman 1dari 1

Ini Lafal Niat Shalat Unsi atau Shalat Hadiah untuk Jenazah

Alhafiz Kurniawan Selasa 27 November 2018 00:00 WIB

Ulama Syafi'iyah menganjurkan shalat unsi atau shalat hadiah yang pahalanya ditujukan untuk orang-
orang yang sudah wafat. Tetapi shalat sunnah dua rakaat ini lebih baik dikerjakan ketika jenazah baru
saja dikebumikan karena dapat meringankan beban jenazah di alam kuburnya. Berikut ini adalah lafal
niat shalat hadiah:

ٰ ‫س فِي ْالقَب ِْر َر ْك َعتَي ِْن هّٰلِل ِ تَ َع‬


‫الى‬ ِ ‫صلِّ ْي ُسنَّةً لِأْل ُ ْن‬
َ ُ‫أ‬

Artinya, “Aku menyengaja sembahyang sunnah hadiah dua rakaat karena Allah SWT,” (Lihat Perukunan
Melayu, ikhtisar dari karya Syekh M Arsyad Banjar, [Jakarta, Al-Aidarus: tanpa tahun], halaman 21).
Syekh M Nawawi Banten dalam Kitab Nihayatuz Zain membawa sebuah riwayat perihal tata cara shalat
hadiah:

‫ فمن لم يجد فليصل‬.‫ فارحموا بالصدقة من يموت‬,‫روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال ال يأتى على الميت أشد من الليلة األولى‬
‫ ويقول‬,‫ وقل هو هللا أحد عشر مرات‬,‫ وألهاكم التكاثر مرة‬,‫ وآية الكرسى مرة‬,‫ أي في كل ركعة منهما فاتحة الكتاب مرة‬:‫ركعتين يقرأ فيهما‬
‫ اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فالن بن فالن فيبعث هللا من ساعته إلى قبره ألف ملك مع‬,‫ اللهم إني صليت هذه الصالة وتعلم ما أريد‬:‫بعد السالم‬
‫كل ملك نور وهدية يؤنسونه إلى يوم ينفخ فى الصور‬

"Diriwayatkan dari Rasulullah, Ia bersabda, “Tiada beban siksa yang lebih keras dari malam pertama
kematiannya. Karenanya, kasihanilah mayit itu dengan bersedekah. Siapa yang tidak mampu
bersedekah, maka hendaklah sembahyang dua raka‘at.

Pada setiap raka‘at, ia membaca surat Al-Fatihah 1 kali, Ayat Kursi 1 kali, surat Attaktsur 1 kali, dan surat
Al-ikhlash 11 kali. Setelah salam, ia berdoa:

ْ ‫صاَل ةَ َوتَ ْعلَ ُم َما أُ ِر ْي ُد اللَّهُ َّم ا ْب َع‬


‫ث ثَ َوابَهَا إِلَى قَب ِْر فُاَل ِن اب ِْن فُاَل ٍن‬ ُ ‫صلَّي‬
َّ ‫ْت هَ ِذ ِه ال‬ َ ‫اللَّهُ َّم إِنِّ ْي‬

"Tuhanku, aku telah lakukan sembahyang ini. Kau pun mengerti maksudku. Tuhanku, sampaikanlah
pahala sembahyangku ini ke kubur (sebut nama mayit yang dimaksud), niscaya Allah sejak saat itu
mengirim 1000 malaikat. Tiap malaikat membawakan cahaya dan hadiah yang kan menghibur mayit
sampai hari Kiamat tiba.” [Syekh Nawawi Albantani, Nihayatuz Zain, [Bandung, Al-Maarif], halaman
107).

Pahala shalat sunnah hadiah ini juga dapat mengalir kepada mereka yang mengamalkannya seperti
keterangan sebuah hadits berikut ini:

‫ منه أنه ال يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه فى الجنة‬,‫أن فاعل ذلك له ثواب جسيم‬. “

"Siapa saja yang melakukan sedekah atau sembahyang itu, akan mendapat pahala yang besar. Di
antaranya, ia takkan meninggalkan dunia sampai melihat tempatnya di surga kelak.” Wallahu a‘lam.

Sumber: https://islam.nu.or.id/