JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEM LITERASI AL-QURAN SEKOLAH-SEKOLAH PROGRAM j-QAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1. TAJUK Kem Literasi al-Quran Sekolah-Sekolah Program j-QAF, Kementerian Pelajaran Malaysia.

2.

DISEDIAKAN OLEH Unit j-QAF, Bahagian Kurikulum, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pelajaran Malaysia.

3.

TUJUAN Kertas ini disediakan sebagai panduan pelaksanaan Kem Literasi al-Quran Sekolah-Sekolah Program j-QAF.

4.

LATAR BELAKANG 4.1 Program j-QAF diperkenalkan oleh KPM mulai tahun 2005. Sebanyak 1221 sekolah rendah di seluruh negara telah terlibat dalam program dalam ini. Beberapa j-QAF model seperti telah Model

diperkenalkan

program

Pemulihan Jawi, Model Khatam alQuran, Model Tasmi’, Model Peluasan Bahasa Arab dan Model Bestari Solat. 4.2 Khatam al-Quran merupakan salah satu daripada matlamat utama Program j-QAF di mana semua murid Islam dapat khatam al-Quran sebelum tamat persekolahan Tahun Enam. Bagi mencapai hasrat tersebut, KPM perlu melaksanakan beberapa usaha dan inisiatif untuk membolehkannya

direalisasikan.
j-QAF JAPIM

1

KEM LITERASI AL-QURAN
Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam Dan Moral

5. sepatutnya telah membaca al-Quran.4 Memastikan semua murid program j-QAF dapat khatam al-Quran sebelum tamat sekolah rendah.2 Membantu murid supaya dapat mengikuti sukatan pelajaran Model Khatam al-Quran program j-QAF. 6.5. Mengikut sukatan model Khatam al-Quran j-QAF semua murid Tahun 1. OBJEKTIF 6. 6.2 Pelaksanaan Kem Literasi al-Quran adalah salah satu usaha ke arah meningkatkan pencapaian murid dalam bacaan al-Quran. 6 bulan kedua. Ia perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah keciciran penguasaan bacaan al-Quran. j-QAF JAPIM 2 KEM LITERASI AL-QURAN Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam Dan Moral .3 Meningkatkan penguasaan bacaan murid-murid yang tercicir dalam bacaan al-Quran. 6.1 Membantu murid-murid yang tercicir dalam bacaan Al-Quran melalui P & P. Angka ini memberikan gambaran bahawa JAPIM sebagai Jabatan yang menguruskan Program j-QAF dan kurikulum Pendidikan Islam perlu bertindak proaktif untuk meningkatkan pencapaian murid khususnya dalam menguasai asas-asas bacaan al-Quran melalui kaedah Iqra’.1 Dapatan maklum balas yang diperolehi daripada 1221 sekolah program j-QAF kohort 2005 menunjukkan masih ramai murid Tahun 2 masih berada di tahap buku Iqra’ 1 hingga 3. RASIONAL 5. 6.

STRATEGI PENGURUSAN 10. Bagi memudahkan pelaksanaan di sekolah. Setiausaha AJK Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan HEM Ketua Panitia Pendidikan Islam GPI j-QAF Semua GPI Semua GPI j-QAF j-QAF JAPIM 3 KEM LITERASI AL-QURAN Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam Dan Moral . Pelaksanaan program ini menggunakan modul khas yang disediakan oleh pihak JAPIM.7.2 8. KUMPULAN SASARAN Semua murid Islam di tahun 2 dan 3 sekolah program j-QAF yang dikenalpasti tercicir menguasai buku Iqra’ 1 hingga 3. TENAGA PEMBIMBING 8. Walaubagaimanapun pihak sekolah boleh menentukan waktu yang sesuai untuk melaksanakan kem tersebut.4 Guru Pendidikan Islam Guru Pendidikan Islam j-QAF Guru KAFA Murid turus (Tahun 5 dan 6) 9.3 8. JAPIM menyediakan contoh jadual pelaksanaan seperti di lampiran 1 dan 2.1 Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana Peringkat sekolah Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen.1 8. 10. 8. KAEDAH PELAKSANAAN Program Kem Literasi al-Quran dijalankan dalam tempoh 18 jam.

1. c.1.4 Proses P&P dilaksanakan oleh seorang guru pembimbing dan dibantu oleh 2 orang murid turus atau dikendalikan oleh 3 orang murid turus dalam satu kumpulan di bawah seliaan guru. 11.4 Setiap kumpulan terdiri dari 10 orang murid. b. 11.2 Jawatankuasa Pelaksana di peringkat sekolah adalah bagi memutuskan perkara berikut: a. Menentukan guru dan murid turus yang akan terlibat. e. Mengenalpasti murid yang mengikuti kem adalah di kalangan murid yang masih membaca Iqrak 1 hingga 3. Menentukan tempat untuk mengadakan program. 11.1. STRATEGI PELAKSANAAN 11.3 Program ini hendaklah dilaksanakan mulai Julai hingga Oktober 10.1 Semua murid menggunakan Modul Iqrak seperti dilampiran 6.1 Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kem: 11. j-QAF JAPIM 4 KEM LITERASI AL-QURAN Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam Dan Moral . Menyelaras jadual dan agihan tugas guru. 11. Dan taklimat/In House Training secara ringkas kaedah Iqrak kepada tenaga pembimbing.2 Setiap murid membaca mengikut kaedah talaqqi dan musyafahah.10. d.1. 10. Memasukkan aktiviti ini dalam kalender sekolah.3 Perbanyakkan Bahan bantu mengajar seperti kad ayat atau bahan-bahan lain. f.

1. 11. 11. PENUTUP Adalah menjadi harapan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia melalui program Kem Literasi al-Quran ini akan dapat membantu murid-murid mengatasi masalah keciciran bacaan al-Quran. Mengisi dan menghantar laporan pelaksanaan serta cadangan untuk memperbaiki dengan mengisi borang seperti di lampiran 3 sekolah ke PPD/PPG masing-masing sebelum 31 Oktober 2007. 11.6 Mengadakan Mesuarat Post Mortem kekuatan dan kelemahan kelemahan. Borang di lampiran 5. guru hendaklah memastikan semua murid yang terlibat hendaklah melepasi tahap Modul Iqrak 4.7 Semua rekod hendaklah dikemaskini dan disimpan ke dalam fail khas program Kem Literasi al-Quran.1. Borang di lampiran 4. Program ini juga sebagai langkah pengukuhan untuk memastikan semua murid program j-QAF khatam al-Quran sebelum tamat sekolah rendah. PPD/PPG ke JPN sebelum 10 November 2007.5 Di akhir kem.11. JPN ke JAPIM sebelum 15 November 2007. Disediakan oleh Unit j-QAF Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia j-QAF JAPIM 5 KEM LITERASI AL-QURAN Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam Dan Moral .1.

00 pg 12.00 tgh 12. Melepasi buku Iqra 4 j-QAF JAPIM 6 KEM LITERASI AL-QURAN Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam Dan Moral .00 pg 10.Lampiran 1 CONTOH JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM KEM LITERASI AL-QURAN Hari / Masa 8.00 pg – 10.00 ptg PERTAMA LDK 1 LDK 2 LDK 3 KEDUA LDK 4 LDK 5 LDK 6 KETIGA LDK 7 LDK 8 Penilaian LDK LDK : Sasaran : Buku Iqra mengikut tahap / bacaan masing-masing.00 ptg – 02.

Lampiran 2 CONTOH JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM KEM LITERASI AL-QURAN Hari / Masa 1.45 tgh – 2.30 ptg Hari / Masa 12.30 ptg – 3.45 ptg HARI PERTAMA HARI KEDUA HARI KETIGA HARI KEEMPAT LDK 1 HARI KEENAM HARI KETUJUH HARI KELAPAN HARI KESEMBILAN LDK 6 LDK 2 LD 7 LDK 3 LDK 8 LDK 4 LDK 9 / Penilaian HARI KELIMA LDK 5 j-QAF JAPIM 7 KEM LITERASI AL-QURAN Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam Dan Moral .

Lampiran 3: LAPORAN PELAKSANAAN KEM LITERASI AL-QURAN (Diisi oleh sekolah) Sekolah: ……………………………………………………. j-QAF JAPIM ( ) KEM LITERASI AL-QURAN Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam Dan Moral 8 .……………………………………………. Laporan Pengesanan Sebelum Pelaksanaan Program: Buku Iqra’ Jumlah Murid Laporan Pengesanan Selepas Pelaksanaan Program: Buku Iqra’ Jumlah Murid Kekuatan --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kelemahan --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cadangan --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adalah diakui bahawa semua maklumat tersebut adalah betul dan benar. ……………………………………………………… Bilangan peserta:….. Tel / Fax: Tarikh kem: ……………………………………………………..... Tandatangan Ketua Panitia Tandatangan Guru Besar Iqra’ 1 Iqra’ 2 Iqra’ 3 Iqra’ 4 Iqra’ 5 Iqra’ 6 Tamat Iqra’ Iqra’ 1 Iqra’ 2 Iqra’ 3 ( ) Tarikh: ……………………………. Kod Sekolah:…………………………………………………….

Tandatangan Penyelia Pendidikan Islam Tandatangan PPD / PPG ( ) ( ) Tarikh: ……………………………. ……………………………………………………....Lampiran 4: LAPORAN PELAKSANAAN KEM LITERASI AL-QURAN (Diisi oleh PPD/PPG setelah mendapat laporan daripada sekolah) PPD/ PPG: Tel / Fax: …………………………………………………….……………………………………………. Bilangan peserta:…. Laporan Pengesanan Sebelum Pelaksanaan Program: Buku Iqra’ Jumlah Murid Iqra’ 1 Iqra’ 2 Iqra’ 3 Laporan Pengesanan Selepas Pelaksanaan Program: Buku Iqra’ Jumlah Murid Iqra’ 1 Iqra’ 2 Iqra’ 3 Iqra’ 4 Iqra’ 5 Iqra’ 6 Tamat Iqra’ Adalah diakui bahawa semua maklumat tersebut adalah betul dan benar.. j-QAF JAPIM 9 KEM LITERASI AL-QURAN Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam Dan Moral .

... Laporan Pengesanan Sebelum Pelaksanaan Program: Buku Iqra’ Jumlah Murid Iqra’ 1 Iqra’ 2 Iqra’ 3 Laporan Pengesanan Selepas Pelaksanaan Program: Buku Iqra’ Jumlah Murid Iqra’ 1 Iqra’ 2 Iqra’ 3 Iqra’ 4 Iqra’ 5 Iqra’ 6 Tamat Iqra’ Adalah diakui bahawa semua maklumat tersebut adalah betul dan benar. j-QAF JAPIM 10 KEM LITERASI AL-QURAN Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam Dan Moral . Tel / Fax: Bilangan peserta:….……………………………………………. Tandatangan Pegawai j-QAF Tandatangan Ketua Sektor.Lampiran 5: LAPORAN PELAKSANAAN KEM LITERASI AL-QURAN (Diisi oleh JPN setelah mendapat laporan daripada PPD/PPG) JPN: ……………………………………………………………… ……………………………………………………. SPPIM ( ) ( ) Tarikh: …………………………….

28 dan 30 1. 21. 9. Peserta yang melepasi Iqra’ 4 hendaklah diteruskan pencapaian sehingga Iqra’ 6 4. 6 . 8. 6. 19. 22. 11. 21. 10. 2. 14. 19. 7. 27 JUMLAH BIL MS 09 11 12 11 15 10 68 CATATAN: 1. 3. 25. 10. 25 dan 30 1. 4. 25 dan 30 1. 18. Guru meneruskan bimbingan mengikut modul yang disediakan. 18. 16. 12. 10. 25 dan 30 3. Semua peserta hendaklah sekurang-kurangnya melepasi Iqra’ 4. 22. 12.14. 21. 9. 9.8. 6. 2. 11. Muka surat modul ini hendaklah merujuk kepada buku Iqra’ yang dibekalkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. 19. 25. 20. 3. 6. j-QAF JAPIM 11 KEM LITERASI AL-QURAN Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam Dan Moral .LAMPIRAN 6: MODUL INOVASI IQRA’ BUKU BUKU IQRA' 1 BUKU IQRA' 2 BUKU IQRA' 3 BUKU IQRA' 4 BUKU IQRA' 5 BUKU IQRA' 6 MUKASURAT 3. 15. 14. 3. 5. 7. 5. 11. 15. 6. 22. LDK peserta bermula daripada tahap bacaan masing-masing sebelum kem (muka surat semasa murid). 18. 23. 17. 25 dan 30 1. 15. 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful