Anda di halaman 1dari 9

SEKOLAH KEBANGSAAN PANTAI

71770 SEREMBAN
PKBS 2 (2010)
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
TAHUN 1
NAMA :…………………………………………. TAHUN : 1…………….

A. Penilaian : Mengenal Makanan Berkhasiat.


Warnakan pada gambar makanan yang berkhasiat. ( 5
Markah )

1 2

3 4

5 6

7 8

1
9 1

B. Penilaian Kesenggangan
Namakan aktiviti kesenggangan berikut. ( 10 Markah )

Berjoging Berbasikal Membaca


Bermain gasing Bermain bola Bermain
komputer
Bersenam Bermain badminton Berenang
Bermain layang-layang

1 2

3 4

2
5 6

7 8

9 1

C . Penilaian Keselamatan

Tandakan ( )bagi tempat yang sesuai dan ( ) bagi yang tidak


sesuai untuk melakukan aktiviti-aktiviti sukan berikut. ( 4 Markah )

1
Dilara
ng

3
2

D. Penilaian : Aktiviti Kecergasan Fizikal.

Tandakan ( ) pada aktiviti kecergasan fizikal. ( 5 Markah )

5
E. Tandakan ( ) bagi penyataan yan betul dan ( ) bagi
penyataan yang salah. ( 10 Markah )

5
Tabiat suka bersenam menjadikan badan
kita sihat.
1

Kebersihan menjadikan kita lebih sihat.


2

Saya suka berkawan dengan orang yang


pengotor.
3

Penyakit kudis mudah dijangkiti kepada


4 orang

yang pengotor.

Cuci tangan sebelum makan merupakan


5 satu sikap yang sangat penting.

Kuku yang panjang menjadikan jari tangan


6 kita lebih cantik.

Kita tidak perlu mandi setiap hari.


7

Makan makanan yang berkhasiat


8 menjadikan tubuh badan kita sihat.

Kita tidak perlu mengosok gigi setiap hari.


9

10 Kita mesti menyikat rambut setiap hari.

F. Garisi jawapan yang betul. (11 Markah )

6
1. Orang yang ( baik / jahat ) perilakunya dihormati dan dikasihi
rakan.
2. Orang yang berkata ( benar / dusta ) dibenci oleh rakan-
rakan.
3. Kita hendaklah ( mematuhi / melanggar ) arahan guru
semasa aktiviti pendidikan jasmani sedang dijalankan.
4. Aktiviti bersukan menjadikan badan kita ( lebih / kurang )
sihat.
5. Persekitaran yang kotor ( menggalakkan / mengelakkan )
pembiakan nyamuk dan lalat.
6. Murid yang baik akan ( menyimpan / membuang ) semua
peralatan sukan yang diambilnya dengan kemas.
7. Kita (dilarang / dibenarkan ) makan ketika aktiviti
pendidikan jasmani dijalankan.
8. Kita hendaklah ( mendekati / menjauhi ) kawan yang
berakhlak mulia dan terpuji.
9. Anak yang baik sentiasa ( taat / ingkar ) terhadap perintah
dan larangan ibubapa.
10.Makanan ringan ( dapat / tidak ) membantu tumbesaran
badan.
11.Kita perlu sentiasa ( bersemangat / lemah ) sewaktu aktiviti
pendidikan jasmani dijalankan.
D. Rumah yang bersih akan melahirkan keluarga yang sihat dan
bahagia.
Warnakan. ( 5 Markah )

7
Disediakan oleh ; Disemak oleh ;
…………………………… ………………………….
(MOHD FUAD BIN RAMLEE) (EN. K. SASITHARAN A/L
VELLAPAN)
Guru PJK Tahun 1 Ketua Panitia PJK

8
9