Anda di halaman 1dari 6

NOTA GEOGRAFI TINGKATAN SATU : KEMAHIRAN GEOGRAFI

BAB 1 : KEDUDUKAN

1
NOTA GEOGRAFI TINGKATAN SATU : KEMAHIRAN GEOGRAFI

BAB 2 : ARAH DAN KEDUDUKAN

2
NOTA GEOGRAFI TINGKATAN SATU : KEMAHIRAN GEOGRAFI

BAB 3 : SKALA DAN JARAK

3
NOTA GEOGRAFI TINGKATAN SATU : KEMAHIRAN GEOGRAFI

BAB 3: SKALA DAN JARAK-


JARAK MUTLAK DAN JARAK RELATIF

4
NOTA GEOGRAFI TINGKATAN SATU : KEMAHIRAN GEOGRAFI

BAB 4: GRAF

5
NOTA GEOGRAFI TINGKATAN SATU : KEMAHIRAN GEOGRAFI

BAB 5: PETA